Bake-it is op te starten door simpelweg Balke-it.exe te starten.
Wanneer Bake-it echter via een UNC pad wordt opgestart, zal Bake-it een melding geven dat bepaalde functionaliteit niet beschikbaar is.


UNC Pad voorbeelden:

\\192.168.0.1\Bake-it\Bake-it
\\ServerNaam\Bake-it\Bake-it


Om Bake-it goed te starten, dient een netwerk share gemaakt te worden. Raadpleeg uw systeembeheerder voor verdere uitleg.

Net Share X: \\192.168.0.1\Bake-it\
X:\Bake-it.exe


Het netwerk share commando kan het beste in het login-script gezet worden. Uiteraard dienen de ip-nummers van uw netwerk gebruikt te worden.