Import prijzen CSV


Het is mogelijk om prijzen in Orbak te importeren via een CSV bestand.

Dit is wellicht makkelijk wanneer de prijzen niet allemaal met een zelfde hoeveelheid worden aangepast.
Dan kan er een excel-bestand gemaakt worden waarin de prijzen eerst worden aangepast
en dit kan dan worden ingelezen.


Wanneer de huidige Orbak-prijzen aangepast moeten worden,
kan eerst een excel-bestand uit Orbak gemaakt worden.
Ga via rapportages naar Financieel - Prijslijstoverzicht.
Vul de juiste gegevens in, zorg dat de prijzen exclusief BTW zijn, en laat het rapport op uw scherm komen.
Kies nu links bovenaan voor "Export Report”Onderstaand venster opent, en kies hier via de pijltjes voor Excel data only en Application.Klik nu op OK en de gekozen prijslijst verschijnt in een excel bestand.
Verwijder allereerst de bovenste regel en de onderste regel en pas de kolommen aan.
Nu moeten de kolommen in de juiste volgorde komen.
A is de Prijslijst kolom, B de productcode kolom, C de ingangsdatum, D factuurprijs, E adviesprijs, F retourprijs.


De overige kolommen verwijderen.

Wanneer de basisprijs aangepast wordt de eerste kolom leeg laten.
In de kolom datum de ingangsdatum van de prijsaanpassing zetten.
Nu kunnen de prijzen worden aangepast naar eigen inzicht.
Nadat de aanpassingen zijn gedaan het excel bestand opslaan als CSV bestand
door te kiezen voor opslaan als, de bestandsnaam in te vullen, en bij bestandstype
voor CSV kiezen.Open nu dit bestand in Kladblok/Notepad, en verwijder de koppen welke boven de kolommen staan.

Het bestand ziet er als volgt uit:


Wanneer een speciale prijslijst is gekozen ipv de basisprijs zal deze code voor de eerste ; (punt komma) staan
Nu deze wijzigingen opnieuw opslaan.

Ga nu in Orbak naar: Taken - Financieel - Import prijzen CSV.
Zoek naar de locatie waar het bestand is opgeslagen door op de puntjes te klikken.en wanneer dit bestand is geselecteerd op start klikken.
"Meer handleidingen vind u onder onze Oplossingen"