Voorraad bijhouden


In Orbak kan voorraad worden bijgehouden.

Dit kan voor:

  • Grondstoffen,
  • Halffabricaten,
  • Gereed product.


Let op: Wanneer u op een afbeelding klikt zal deze vergroten om duidelijk leesbaar te krijgen.


Grondstoffen:
Allereerst moet in onderhoud producten Producten de grondstof bestaan of worden gemaakt.

We adviseren om grondstoffen te nummeren met G + een getal.

Onderstaand scherm is een voorbeeld van een grondstof „Panovite Oliebol”.
Het vinkje bij voorraad moet nu aangezet en de gevraagde gegevens op tabblad Voorraad ingevuld.

Indien de schakelaar [Dynamische voorraadcontrole] uit staat zal in de productie-opdracht handmatig de voorraad moeten worden ingegeven. Voor producten zonder samenstelling, zoals grondstoffen, wordt altijd de voorraad bepaald en heeft deze schakelaar geen invloed.
Wanneer we nu via : [ Taken | Voorraad | Voorraad bepalen ] klikken en een datum invullen zal na even de voorraad zijn bepaald.
Nu openen we via [ Taken | Voorraad | Overzicht productvoorraad ], en zien we onderstaand scherm.
Er is inderdaad geen voorraad aanwezig.
In de kolom hoeveelheid kan nu een aanwezige voorraad worden ingevuld.
Wanneer we in deze kolom een getal in vullen: stel 10 omdat er 10 balen op voorraad zijn wordt dit verder doorgevoerd in het schema.
De eindvoorraad 22-11 is nu 10 balen „Panovite”.
Op 23-11-2010 worden vervolgens 400 stuks oliebollen besteld. Hiervoor is 1 baaltje „Panovite nodig”.
Nadat de productiebatch is aangemaakt en de voorraad voor 23-11-2010 is bepaald zien we dat er 1 baal van de voorraad afgaat.
De nieuwe voorraad wordt dan 9 balen.
Wanneer u de module Inkoop ook gebruikt zullen goed verwerkte inkopen ook in de voorraad worden verwerkt.