Orbak: Rapporten mailen


U heeft de mogelijkheid om in ORBAK2 afdrukschema's te mailen.


Ga naar [Taken | Algemeen | Systeembeheer | Systeeminstellingen]


De volgende systeeminstellingen dienen aangemaakt te worden om te kunnen mailen:

MAIL_CC - Controle adres (intern) voor berichten

MAIL_FROM - Antwoord adres ('From') voor berichten

MAIL_SERVER - Mailserver voor uitgaande berichten

MAIL_USER - Username voor de server (waarde blijft leeg)
MAIL_PASSWORD - Password voor de server (waarde blijft leeg)Indien u gebruik moet maken van gebruikers gegevens voor het verzenden van E-mail.

Dient u contact op te nemen met de helpdesk van Marti Orbak Software.

Relatie instellen voor mail facturen.


Bij de relatie die een factuur via de mail gaat krijgen moet een aanpassing komen op tabblad financieel.
Ga naar [onderhoud | relaties | relaties] Kies de relatie waar naar gemaild gaat worden.
Ga naar tabblad financieel | debiteur | factuurdebiteur.
Daar is de optie Factuur Afdruk. Dit is een keuze menu.
Zet deze keuze op Mail of Mail en Papier om te mailen en eventueel ook een afdruk te krijgen.Er zijn twee mogelijkheden om een e-mailadres in te vullen waar het rapport naar gestuurd mag worden.

  • Onderhoud | Relaties | Relaties
    • Op het tabblad 'Rapport instellingen' wordt aangegeven om welk rapport en welk e-mailadres het gaat

  • Onderhoud | Algemeen | Rapporten
    • Op het tabblad 'Relatie instellingen' wordt aangegeven om welke relatie en welk e-mailadres het gaat
Via [ Onderhoud | Algemeen | Mailteksten ] kunt u de inhoudelijke tekst van een mail vastleggen.

Dit kan in standaard, of in HTML.
Wanneer u kiest voor standaard kunt u in het tekstveld zelf de tekst invullen welke u wilt meegeven aan de mail.
Kiest u voor HTML dan kunt u de tekst overnemen zoals in onderstaand voorbeeld (arial is het lettertype en 2 de grootte). Via rechtermuisknop en de optie 'Bewerken' opent u de teksteditor.

Hierbij gelden de codes:

 <BR>= een enter, dus een lege regel toevoegen;
 <SMALL> en </SMALL>= de tekst die daar tussen staat in een kleiner lettertype weergeven.
 De e-mail in HTML ziet dan bijvoorbeeld als volgt uit. Denkt u ook aan de disclaimer!
 De PDF bijlagen kunnen geopend worden met Acrobat Reader
Nu moet er een nieuw afdrukschema gemaakt worden.

Bij het afdrukschema hoeft u geen printer in te geven, automatisch wordt de standaard printer uit Orbak gekozen.

Bij het afdrukschema kunt u een mailtekst ingegeven. Deze wordt getoond in de e-mail.

Hier kunt u kiezen voor het zojuist aangemaakte "Mailtakst".
Bij het afdrukschema kan door een  keuzemenu bepaald worden of een rapport wordt geprint(Papier), gemaild(Mail), of Beide moet gebeuren.


Bij het rapport moet soort afdruk gevuld worden met de waardes als onderstaande.

0  = papier

10 = mail 

20 = beide

 


 Via [Taken | Algemeen | Afdrukschema mailen] kunt u vervolgens het genereren en verzenden van de e-mails starten.
 Wanneer het mailschema niet werkt, test dan hetzelfde afdrukschema via afdrukschema afdrukken. Werkt dit wel?!


Known issues


Probleem: Er wordt niets gemaild bij afdrukschema „Mailen”

Actie: Mailadressen in rapportinstellingen controleren.

Opmerking: Bij dit afdrukschema kan niet geprint worden, wordt alleen gemaild.


Probleem: Er wordt niets gemaild bij andere afdrukschema's (alleen facturen)

Actie: Parameter controleren:

  • 00 - Alleen printen
  • 10 - Alleen mailen
  • 20 - Printen en mailen
"Meer handleidingen vind u onder onze Oplossingen"