Doorvoeren prijswijziging


In deze handleiding wordt beschreven hoe u een prijswijziging doorvoert in Orbak. Er zijn 2 methodes om prijswijzigingen door te voeren.


Methode 1

 • Prijswijzigingen

Onderhoud > Financieel > Prijswijzigingen
Deze functionaliteit dient er voor om op een snelle en efficiënte manier prijswijzigingen door te voeren. 

Het is mogelijk om prijzen te wijzigen in centen (absoluut) of procenten (relatief). 

De prijswijzigingen vinden altijd plaats op de prijzen exclusief b.t.w.!

Voorbeeld relatieve wijziging: Huidige prijs € 2,–, wijziging 10% > nieuwe prijs € 2,20 Voorbeeld absolute wijziging: Huidige prijs € 2,–, wijziging 0,10 > nieuwe prijs € 2,10

 • Ingangsdatum

De datum waarop de prijswijzigingen moeten ingaan.


 • Van Prijslijst

De eerste prijslijst waarvan de prijzen gewijzigd moeten worden. Indien u de basisprijslijst wilt wijzigen dient u dit veld leeg te laten.


 • Tot en met Prijslijst

De laatste prijslijst waarvan de prijzen gewijzigd moeten worden. Indien u de basisprijslijst wilt wijzigen dient u dit veld leeg te laten.
Let op:De basislijst dient apart van de andere prijslijsten gewijzigd te worden.


 • Van Prijsgroep

De eerste prijsgroep die gekopieerd dient te worden. U kunt ook ‘Eerste’ aanvinken om de eerste prijsgroep te selecteren.


 • Tot en met Prijsgroep

De laatste prijsgroep die gekopieerd dient te worden. U kunt ook ‘Laatste’ aanvinken om de laatste prijsgroep te selecteren.


 • Van Product

Het eerste productnummer dat gewijzigd dient te worden. U dient een bestaande productcode in te vullen. U kunt ook ‘Eerste’ aanvinken om het eerste product te selecteren.


 • Tot en met Product

Het laatste productnummer dat gewijzigd dient te worden. U dient een bestaande productcode in te vullen. U kunt ook ‘Laatste’ aanvinken om het laatste product te selecteren.


 • Factuurprijs wijzigen

De procentuele verandering van de factuurprijs. Indien u deze prijs niet wilt wijzigen dient u hier een ‘0’ in te vullen.


 • Adviesprijs wijzigen

De procentuele verandering van de adviesprijs. Indien u deze prijs niet wilt wijzigen dient u hier een ‘0’ in te vullen.


 • Retourprijs wijzigen

De procentuele verandering van de retourprijs. Indien u deze prijs niet wilt wijzigen dient u hier een ‘0’ in te vullen.


 • Soort wijziging
 1. Relatief, het getal dat u invult is een percentage
 2. Absoluut, het getal dat u invult is een bedrag

Let op! Indien u bij een absolute wijziging bijvoorbeeld met 1 cent de prijzen wilt verhogen dient u 0,01 in te vullen. Indien u 1 invult, verhoogt u de prijzen met 1 euro!


 • Afronding

Het aantal posities waarop de prijzen afgerond worden.


Methode 2

 • Prijzen

Onderhoud > Financieel > Prijzen
Tab Prijzen wijzigen
Om prijswijzigingen snel door te voeren is het verstandig om de datum (boven in het scherm) in te vullen waarop de prijswijzigingen in moeten gaan. U dient na het invoeren van de prijswijzigingen op de knop ‘Verwerken’ te drukken om de wijzigingen daadwerkelijk door te voeren in de prijslijst. De nieuwe prijzen worden niet direct zichtbaar in het informatie-gedeelte met de prijzen. Als u de nieuwe prijzen wilt zien dient u de cursor in dit gedeelte te plaatsen en middels ALT-F3 het scherm te verversen.

 • Valuta

Standaard wordt de euro getoond. U kunt een valuta kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop ‘Opzoeken’.


 • B.T.W status
 1. Inclusief, u voert de prijzen inclusief b.t.w. in. ORBAK2 zal deze prijzen tijdens het verwerken omrekenen naar exclusief b.t.w.
 2. Exclusief

 • Product

Hier dient u de code van het product in te voeren. Met de rechtermuisknop via ‘opzoeken’ kunt u ook een product selecteren.


 • Factuurprijs

De nieuwe factuurprijs. Indien u deze niet invult blijft de huidige prijs gehandhaafd.


 • Adviesprijs

De nieuwe adviesprijs. Indien u deze niet invult blijft de huidige prijs gehandhaafd.


 • Retourprijs

De nieuwe retourprijs. Indien u deze niet invult blijft de huidige prijs gehandhaafd.


 • Omschrijving

De omschrijving van het product.


 • Ingangsdatum

Dit veld wordt standaard gevuld met de datum die boven in het venster staat. Mocht deze datum niet de gewenste datum zijn dan kunt u deze datum alsnog wijzigen. Vanaf deze datum is de nieuwe prijs geldig.


 • Prijslijst

De betreffende prijslijst wanneer van toepassing. Indien u de basisprijzen wijzigt dan is dit veld niet gevuld.


 • Valuta

De valuta die u heeft ingevoerd. U kunt een andere valuta kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop ‘Opzoeken’.

 • B.T.W. status

De B.T.W. status die u heeft ingevoerd. U kunt alsnog kiezen voor de andere status."Meer handleidingen vind u onder onze Oplossingen"