Autorisatie


In Orbak kan aangegeven worden wat een gebruiker mag doen.
Dit betekend dat een gebruiker in Orbak niet altijd alles kan en mag wijzigen.
Dit wordt ingevoerd in Autorisatie.
Hiervoor worden eerst Rollen gemaakt in Orbak.


Log hiervoor in met gebruiker SYSTEEM WW: is bekend bij leidinggevende
Ga hiervoor naar: [onderhoud | autorisatie | rollen]

De Rol "Systeem" is de standaard Rol in Orbak.
Om een nieuwe Rol te maken wordt in de zoekmodus op F6 geklikt. Nu kan de Nieuwe rol gemaakt.
Allereerst krijgt de Rol een Code-Naam en een Omschrijving. 

Klik daarna in het Tabblad autorisatie op Alles toevoegen en vervolgens wordt het werk opgeslagen.
Nu zijn alle optie's zichtbaar welke in Orbak beschikbaar zijn.Ga vervolgens naar het Tabblad Menu. Alles wat in Orbak aan mogelijkheden zit wordt nu zichtbaar.
Zet nu het vinkje in de kolom Tonen aan achter de omschrijving welke voor deze rol beschikbaar moeten zijn.
Wanneer ook een vinkje wordt gezet in de kolom Favorieten kan deze optie in Orbak worden gestart via tabblad Favorieten.Wanneer dit allemaal is ingevuld kan een gebruiker worden gekoppeld aan een deze rol.

Ga hiervoor naar [Onderhoud | Autorisatie | Gebruikers]


Een venster met aanwezige gebruikers opent.
Er kan een bestaande gebruiker aan een andere rol gekoppeld worden door in het keuze menu achter Rol een keuze te maken.
Ook kan hier een nieuwe gebruiker worden gemaakt.
In de kolom Code (1) wordt een gebruikers code gevuld, Naam (2) is de Naam van de gebruiker.
Bedrijf (3) wordt gevuld door een keuze te maken uit het menu erachter.
Ook Rol (4) wordt gevuld door een keuze te maken uit het menu wat opent via het driehoekje.
Bij wachtwoord (5) wordt een wachtwoord ingevuld wat de gebruiker zelf kan bepalen en nodig heeft om in Orbak te kunnen werken.
Wanneer nu het vinkje wordt gezet bij Actief (6) en het werk wordt opgeslagen is de gebruiker beschikbaar in Orbak.
"Meer handleidingen vind u onder onze Oplossingen"