Teksten maken t.b.v. Cash-it


Het is mogelijk om teksten aan te maken welke regelmatig terug komen op taarten.

En deze dan in de kassa te selecteren ipv ze altijd zelf in te moeten voeren.

Ook kan aan zo’n tekst een prijs worden gegeven welke dan ook wordt berekend aan de klant.


Open Orbak en ga naar:


Onderhoud – Winkels – Tekstgroepen.
Nu opent er een nieuw venster.
Hierin wordt allereerst een nummer ingevoerd in het vakje Code.

Vervolgens een naam in het vakje achter omschrijving, en dan met CTRL+S opslaan.

Nu is er een tekstgroep gemaakt welke naar de kassa gaat.
Nu moeten in deze tekstgroep de teksten worden ingegeven.

Klik hiervoor met de cursor in de kolom onder Tekstregel en toets dan F12
In dit nieuwe venster worden de kolommen Code en Omschrijving ingevuld.
De kolom toeslag is de prijs EXCLUSIEF BTW die voor een extra tekst wordt gerekend.
Wanneer wordt opgeslagen wordt de Zoekcode ook vanzelf ingevuld.
De verschillende teksten worden nu gemaakt en worden toegevoegd aan de tekstgroep.
Dit kan per tekstregel, maar ook kunnen eerst meerdere regels gemaakt worden, welke vervolgens in de
tekstgroep worden geplaatst.
Nadat de verschillende teksten zijn gemaakt de eerste weer selecteren en op OK klikken.
nu is deze tekst in de tekstgroep gezet.
Vervolgens kunnen in de kolom Tekstregels de verschillende codes ingevuld worden en worden
deze teksten aan de tekstgroep toegevoegd.
.


de standaard volgorde is de nummering van de codes. deze kan in de kolom volgnummer worden aangepast naar de gewenste volgorde.
Let op dat bij kaarsjes de prijs staat van 1 kaarsje. Deze wordt op de kassa vermenigvuldigt met het gewenste aantal.

Wanneer de gewenste teksten zijn gemaakt in Orbak zijn ze beschikbaar op de kassa.
Nu is het mogelijk om voor bijvoorbeeld taarten andere teksten te maken dan voor gebak of brood.
Dan kunnen de teksten in de tekstgroep aan gewenste artikelen worden gekoppeld op het tabblad Producten.
In de kolom referentie wordt niets ingevuld. deze wordt vanzelf gevuld. in de kolom product wordt de productcode ingevuld.
Deze kan eventueel gezocht worden door F12 te kiezen en in het zoekvenster de gewenste productcode te zoeken.

Wanneer vervolgens op de kassa een product wordt aangeslagen wat aan deze tekstgroep is gekoppeld worden
juist deze teksten getoond in het venster wanneer een artikeltekst wordt toegevoegd.

Sla zoals gebruikelijk op de kassa de gewenste taart aan en kies daarna voor Artikeltekst.

Nu opent een nieuw venster met de teksten welke bij dit artikel horen.
Nu kan hier de gewenste tekst, of teksten, geselecteerd worden. Deze worden aan het artikel
toegevoegd en bij het afrekenen worden de ingegeven prijzen gerekend voor deze teksten.
Indien gewenst kan het aantal van de tekst worden aangepast onder in het artikeltekst venster.
Op het kassa afreken scherm ziet het er vervolgens als onderstaand uit.


Vervolgens kan de bestelling op de bekende manier worden afgehandeld.

"Meer handleidingen vind u onder onze Oplossingen"