Bake-it versie 5.05.022

Datum14-06-2024
Database20
Conversie8
ADD5.008.1
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.26.2
SpecsPlaza1.13


Verbetering

24006444 - Multi user licentie

Er kunnen nu 2 gebruikers tegelijk inloggen zonder multi user licentie in plaats van 1 gebruiker.

Bug

24006291 - Afleveradres blokkeren

Tijdens het blokkeren van een afleveradres werden alle winkelklanten ook geblokkeerd

24005850 - Kleuren aanpassen

Bake-it crashte wanneer interne berichten werden geopend om kleuren aan te passen.


Bake-it versie 5.05.021

Datum07-06-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
Bake-it.net/VOCS1.26.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24005804 - Filiaal Dag rapport

Bij het berekenen van de kassa dag afsluiting werd het verschil bedrag niet altijd berekend.

Verbetering

24006128 - Route verdeel matrix

Er wordt nu een selectie scherm getoond voor de filter velden in het route verdeel scherm in plaats van een combobox.

24005850 - Standaard kleur berichten

De standaard kleur voor Cash-it/Kassa berichten is nu aangepast naar zwart zodat het beter te lezen is op een kassa.


Bake-it versie 5.05.020

Datum03-06-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.25.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24005517 - Artikellayout prijzen

Artikel layout prijzen werden niet ververst nadat een artikel prijs was gewijzigd. Dit zorgde voor verouderde prijzen in de artikel layout rapport. Om dit achteraf nog te verversen is er een vraag ingebouwd bij het printen van een artikel layout rapport zodat de prijzen alsnog ververst kunnen worden.

24005711 - Instellingen

Versleutelde instellingen werden niet goed ingelezen waardoor Bake-it geen backups kon versturen wanneer dit handmatig gebeurde.

24005658 - Artikel week aantallen

Het venster "Laat artikel week aantallen zien" had 2 kolommen met verkeerde namen: "Adres" in plaats van "Nummer" en "DO Extra" in plaats van "DI Extra"


Bake-it versie 5.05.019

Datum24-05-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.24.2
SpecsPlaza1.13


Verbetering

24004548 - Email client

Ongerelateerde e-mail instellingen worden nu uitgeschakeld op basis van de geselecteerde e-mail client type.


Bake-it versie 5.05.018

Datum17-05-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.24.2
SpecsPlaza1.13


Nieuwe functionaliteit

24005001 - Samengestelde artikelen

Samengestelde artikelen worden nu automatisch bijgewerkt wanneer een artikel/subcode prijs is gewijzigd. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt een waarschuwing getoond.

23011403 - EV Webshop export

Bij het exporteren van EXTRAvestiging webshop gegevens worden nu alle mix en match regels van de dag van vandaag of in de toekomst meegenomen.

24003542 - Route verdeelmatrix

Het is nu mogelijk om de route verdeel matrix in de auto planning te gebruiken.

Verbetering

24004821 - EV webshop instellingen

De EV webshop menu instellingen zijn verder opgesplitst en er is een nieuwe optie bijgekomen om naar nieuwsberichten en coupons te navigeren. Voor nieuwsberichten en coupons wordt gebruik gemaakt van de ini instelling EVWebshopNewsAndCoupons onder de kopjes [ExtraVestigingB2C] en [ExtraVestigingB2CSecundair]. Let wel op dat voor de EVWebshopNewsAndCoupons instelling wordt alleen de sub-URL verwacht en niet een volledig url!

24005224 - Distrib export

Bij het exporteren naar distrib wordt de waarschuwing over 0 of negatieve aantallen nu maar een keer per order getoond.

Bug

24003542 - Route verdeelmatrix

Bij het filteren crashte Bake-it wanneer filters werden aangezet zonder een selectie op te geven.


Bake-it versie 5.05.017

Datum13-05-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.05.006
Replicator4.076
VOCS1.24.1
SpecsPlaza
1.13


Nieuwe functionaliteit

24003542 - Route verdeelmatrix

Het is nu ook mogelijk om een route verdeel matrix uit te printen in Bake-it waarbij product aantallen per route worden aangegeven. Dit is echter nog een voorlopige versie en wordt nog verder verbeterd in een latere Bake-it versie.


Bake-it versie 5.05.016

Datum10-05-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.23.1
SpecsPlaza1.13


Bug

24003542 - Multi user licentie

Er werd een multi user melding geopend ondanks dat Bake-it maar 1 keer was geopend in normale modus naast de scheduler.

24003773 - Verwijderen privacy data

Het verwijderen van privacy data via een subscherm is nu uitgeschakeld aangezien dat voor ververs problemen zorgde. Het verwijderen kan nog wel via een hoofdscherm.


Bake-it versie 5.05.015

Datum03-05-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.23.1
SpecsPlaza1.13


Bug

24004077 - Filtering

Wanneer er twee keer hetzelfde filter werd toegepast ga Bake-it een foutmelding wanneer AXDBFCDX was ingesteld als database driver.

24004495 - Orderlemon

Orderlemon controleerde niet of bestanden al geïmporteerd waren waardoor er dubbel werd geïmporteerd.

23012004 - Retour maximering

Tijdens het exporteren van artikel prijzen werden ook kortingen berekend over artikel groepen waarvan de retour maximering op "niet mee tellen voor orderwaarde" stond. Dit gebeurde onder andere in de Exact export.

24002710 - Snelstart export

Het berekenen van retour maximering over reclame artikelen ging altijd af terwijl dit niet moest gebeuren wanneer de instelling uitstond in de debiteur kaart. Dit ging onder andere fout in de SnelStart export.

24004531 - E-mailadres

Bake-it accepteerde geen e-mail adressen met een & teken terwijl e-mail pakketten zoals Outlook dit wel gebruiken.

24003572 - Multi user licentie

Wanneer Bake-it in scheduler mode werd ge-open werd in de voorgaande versie het opstarten van Bake-it in normale modus geblokkeerd wanneer er geen multi-user licentie was geïnstalleerd.

Nieuwe functionaliteit

24004548 - Gmail OAuth 2.0

Het is nu mogelijk om OAuth instellingen in te geven voor het versturen van Email via Gmail.

Verbetering

24004731 - Bureaublad snelkoppelingen

Het was via de bureublad instellingen scherm niet mogelijk om de optie "scheduler voortgang" toe te voegen. Daarnaast is de beperking op aantal snelkoppelingen verwijderd zodat nu oneindig aantal snelkoppelingen toegevoegd kunnen worden.

24003988 - SnelStart export

Er wordt nu een melding getoond wanneer er gebruik wordt gemaakt van GateWay in de SnelStart export aangezien dit wordt verwijderd in de 5.06 versie van Bake-it.

24004556 - Orderlemon import

De instelling 'Afdrukken naar het scherm' wordt nu ook opgeslagen.


Bake-it versie 5.05.014

Datum29-03-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.21.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24003605 - Samengestelde grondstoffen

Wanneer een grondstof was gemarkeerd als samengesteld werden de etiketnamen uit de ingrediënten gehaald in plaats van de grondstof ingrediënten.

24003572 - Multi user licentie

De controle op multi user licentie werkte niet goed.

24003074 - SpecsPlaza

Bake-it kon niet omgaan met de wijzigingen van SpecsPlaza voor 2024. Dit is nu aangepast.

24003301 - RouteLogic routes

Wanneer er geen route was ingegeven in afleveradressen werd standaard de eerste route gepakt uit de route tabel in plaats van leeg gelaten.

24002293 - Schrikkeljaren selecteren

Bij het navigeren naar jaar terug/verder tijdens het selecteren van een bepaalde week werd niet altijd de juiste jaar/week geproduceerd bij datums waarbij de jaar een schrikkeljaar was.

24002830 - Groep layouts

Bij het verwijderen van groep layouts werden niet altijd de bijbehorende regels.

24003233 - RouteLogic export

Het veld Time Window End lijkt werd niet geëxporteerd wanneer de order geen eindtijd heeft voor levering.

Verbetering

24003301 - RouteLogic export

Diverse verbeteringen doorgevoerd in de RouteLogic export module.

24003238 - scheduler naamveld

De naam veld voor scheduler taken is vergroot naar 100 karakters.

Nieuwe functionaliteit

24002225 - Scheduler

Het importeren van TopBakker orders kan nu ook via de scheduler.


Bake-it versie 5.05.013

Datum22-03-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.21.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24003071 - Extra omschrijvingen

Bij het toevoegen van extra omschrijvingen voor order regels via de mutatie regel werd de aantal op 0 gezet in plaats van 1.

24002697 - Punten in Kassadag

Bij het afsluiten van een kassadag in Bake-it werden er punten geplaatst voor de artikelgroepen in de kassa dag regels. Dit werkt niet goed samen met de replicatie en is daarom veranderd naar een lege tekst: "".

24002946 - Route filtering RouteLogic

De RouteLogic module filterde niet op route nummers van het afleveradres wanneer daar een filter op was ingesteld


Bake-it versie 5.05.012

Datum15-03-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.21.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24002732 - Tabblad data

Na de aanpassingen i.v.m. filtering tijdens het factureren werkte de filtering niet meer in bepaalde tabbladen. De code is nu zodanig aangepast dat dit niet meer het geval is.

24002432 - OrderLemon import

Tijdens het importeren van OrderLemon bestanden werden nieuwe afleveradressen standaard met het vinkje sparen aangemaakt terwijl dit niet de bedoeling was.

Verbetering

24002441 - Prijsgroep backup

Bij het antwoorden van nee op de vraag 'Heeft u een backup gemaakt.' in de prijsgroep kaart wordt nu direct een backup scherm getoond.


Bake-it versie 5.05.011

Datum11-03-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.21.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24002312 - Filtering

Het filteren op bepaalde data werkte niet altijd. Dit kwam ook nog steeds voor na de aanpassingen in de voorgaande versie.


Bake-it versie 5.05.010

Datum08-03-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.21.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24002347 - DispoTool instellingen

De optie 'Alleen orders met gekoppelde afleveradressen exporteren.' in de DispoTool export werd niet op de juiste manier opgeslagen.

24002312 - Filtering

Het filteren op bepaalde data werkte niet altijd. Dit had ook betrekking tot het factureren van orders waarbij SetSelectiveRelation meldingen werden getoond.

24002424 - Match acties afbreken

Wanneer je in het mixmatch venster per ongeluk een nieuwe mixmatch aanmaakte kon je dat niet afbreken met de [ESC] knop.

24002351 - Dagafsluiting

Bij de dagafsluiting worden nu ook de subtotalen genegeerd.

24002322 - Ini bestanden

Na de laatste wijzigingen met betrekking tot ini bestanden in de 5.05 versie van Bake-it was het uitlezen van ini bestanden in iets trager geworden. Dit kwam doordat de ini bestanden al verwerkt werden terwijl er nog niets was opgevraagd. Dit is nu voorkomen door dit pas te doen als er iets wordt uitgelezen of weggeschreven.


Bake-it versie 5.05.009

Datum01-03-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.21.2
SpecsPlaza1.13


Verbetering

24002217 - Recept regel controles

De controle of de hoofdrecept in de regels was opgenomen werd dubbel gecontroleerd. Dit zorgde voor een onnodige vertraging bij het berekenen van recepten.

24002020 - Samengestelde artikelen

Voorbeelden toegevoegd voor de aantal opties in het samengesteld artikel scherm.

Bug

24002229 - Bake-it.ini

Bij het verwerken van de Bake-it.ini werden speciale tekens zoals ë vervormd naar rare tekens waardoor een hele rare tekst ontstond in bijvoorbeeld het etiket veld van recepten tijdens het berekenen.

24001935 - Samengestelde artikelen

Bij het toevoegen van subcodes werden soms foutmeldingen gegeven over samengestelde producten terwijl dit niet van toepassing was.


Bake-it versie 5.05.008

Datum23-02-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.20.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24001870 - Ingrediënt - Etiketnaam

Het was niet meer mogelijk om een oneindig aantal karakters op te geven in het etiketnaam veld van ingrediënten. Dit is tijdelijk ongedaan gemaakt.

24001419 - Distrib export

Bij het exporteren van distrib regels werden producten als halfjes ge-exporteerd terwijl dit niet de bedoeling was.

24001480 - ExtraVestiging tekst

Bij het opslaan van teksten wordt nu gecontroleerd of de tekst voldoet aan de eisen van de gekoppelde tekst groepen zoals ExtraVestiging.

23009306 - SmartBakery export

De SmartBakery Productie export werd in de verkeerde formaat ge-exporteerd en inclusief 0 aantallen terwijl dit niet de bedoeling was.

23012244 - Niet gefactureerde orders

Het zoeken met de opties [Niet gef. orders op Ordnr] of [Niet gef. op Alnr.] werkte niet.

Nieuwe functionaliteit

24001843 - RouteLogic export

Het is nu ook mogelijk om op levering te filteren in de RouteLogic export module.

24001817 - Whatsapp/OrderLemon

Het is nu ook mogelijk om de Orderlemon/Whatsapp orders import in de bureaublad van Bake-it in te stellen.

23012244 - Aanvullende order filters

Aanvullende filters in het order selectie scherm worden nu opgeslagen.


Bake-it versie 5.05.007

Datum02-02-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.20.2
SpecsPlaza1.13


Bug

24001131 - Edi/Transus order imports

Voor het importeren van Edi en Transus orders is nu een extra ini instelling genaamd `PartnerAddressToKeepIntactByEanNumber` gemaakt onder de kopjes [EDIRozisInstellingen] en [EDITransusInstellingen] om aan te geven welke ean nummer niet in het adres veld weg geschreven hoeft te worden. Dit zorgde voorheen voor problemen omdat dit niet instelbaar was.

Verbetering

24000815 - Debiteur als winkelfiliaal

De optie debiteur is een winkelfiliaal is weg gehaald omdat deze niet meer gebruikt wordt.

24000911 - Extra vestiging orders

Het is niet meer mogelijk om Extra vestiging orders die binnen Cash-it zijn verwerkt aan te passen binnen Bake-it om problemen te voorkomen.


Bake-it versie 5.05.006

Datum26-01-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.20.2
SpecsPlaza1.13


Verbetering

24000457 - Extra Vestiging

De routine voor ExtraVestiging import en export is zodanig aangepast zodat er niet meerdere imports en exports tegelijk kunnen draaien om conflicten te voorkomen.

23010858 - FTP verbindingen

De tab volgorde in de ftp kaarten is nu aangepast zodat dit op chronologische volgorde werkt.

Bug

24000360 - Verscheuren facturen

Bij het verscheuren van facturen via de factuur kaart bleven orders als gefactureerd gemarkeerd staan.


Bake-it versie 5.05.005

Datum19-01-2024
Database20
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.20.1
SpecsPlaza1.13


Bug

24000544 - Recepten berekenen

Bij het berekenen van een recept waarbij een hoofdrecept in de recept regels zat werd er een onduidelijke melding getoond in plaats van een gebruikersvriendelijke melding.

24000322 - Retouren muteren

Bij het muteren van retouren in de order regels wordt een invoer zoals +2 voor de eerste regel uitgevoerd in plaats van de geselecteerde regel.

23011658 - Cent verschil op factuur

De eindbedragen op de facturen worden nu op 2 decimalen afgerond, zodat er geen cent verschillen meer kunnen ontstaan. De afrondingen worden gedaan volgens de richtlijnen van de belastingdienst

24000269 - Debiteurnummer

De debiteurnummer voor financiële administratie wordt nu automatisch omgezet naar een numeriek nummer op basis van laatste debiteur nummer in de Bake-it instellingen bij het exporteren naar Exact of Accountview

24000104 - Orders aanmaken

Bij het aanmaken van subregels in sommige tabbladen zoals het orders tab in het afleveradres kaart werd de data niet goed bijgewerkt.

24000100 - Importeren vaste orders

Wanneer de gemiddelde aantallen van transactie regels gelijk bleven werden de aantallen niet weg geschreven in de order regels bij het importeren van vaste orders.

Nieuwe functionaliteit

23009306 - SmartBakery Productie

Het is nu mogelijk om een SmartBakery productie export aan te maken waarin aantal kilos van recepten worden geëxporteerd.


Bake-it versie 5.05.004

Datum05-01-2024
Database19
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.19.1
SpecsPlaza1.13


Bug

23012460 - Extra omschrijving

Het aantal van de omschrijving van een orderregel wordt nu alleen automatisch op 1 gezet tijdens het toevoegen van een nieuwe extra omschrijving.

23012468 - Order transacties

Tijdens het importeren van orders werden nieuwe lijntekens verwijderd uit de dag notitie tijdens het overzetten naar de transactie omschrijving. Hierdoor waren bon notities met meerdere regels soms onleesbaar.

23009662 - Order clustering

Bij het clusteren van orders werd er geen rekening gehouden met de standaard levering van winkels.


Bake-it versie 5.05.003

Datum29-12-2023
Database19
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.19.1
SpecsPlaza1.13


Bug

23009629 - Inbak verlies

De voedingswaarden werden niet op basis van de inbak verlies van het recept berekend. Dit zorgde voor bereken problemen.

23012438 - Standaard printer

Het was niet meer mogelijk om de standaard printer voor een Bake-it sessie te wijzigen zonder Bake-it opnieuw op te starten.

23012451 - Productie regels

De productie regels werden niet bijgewerkt bij het toevoegen/wijzigen van een artikel aan een order via de Plus knop en de F7 functie.

23011336 - Archief pad

Het was tijdens het archiveren niet mogelijk om het archief pad aan te passen.

23012196 - Afbeeldingen verwijderen

Het verwijderen van assortiment afbeeldingen verwijderde de afbeelding niet. Daarnaast was het niet mogelijk om recept afbeeldingen te verwijderen.

23012196 - Afbeeldingen verwijderen

Het was wel mogelijk om artikel afbeeldingen te koppelen, maar het was daarna niet meer mogelijk om deze te verwijderen.

23010989 - Afbeeldingen koppelen

Bij het koppelen van artikel afbeeldingen via de optie "Extra | Koppel afbeeldingen aan artikelen" in het artikel selectie scherm werd de vraag gesteld om niet bestaande afbeeldingen te verwijderen. Doordat er geen voortgang hiervan werd getoond leek het net alsof er geen afbeeldingen werden gekoppeld. Daarnaast werd bij het controleren van afbeeldingen een onjuiste melding getoond zoals 1-Witbrood 800 gram had een afbeelding die niet meer bestaat.

23009629 - Inbak verlies

De energie in kilo joule werd niet op basis van de inbak verlies van het recept berekend. Dit zorgde voor bereken problemen.

23006855 - UBL facturen

Bij het exporteren van ubl facturen werden alle externe order nummers meegenomen in plaats van de nummer van de bijbehorende dag.

Verbetering

23012489 - Database bestanden

De controle van grote database bestanden wordt nu gedaan wanneer Bake-it opstart in plaats van tijdens het backup proces.

23010069 - Etiket namen

Het is nu mogelijk om het type ingredient naam op te geven wat als etiket van een ingrediënt wordt gebruikt.

23012459 - Artikel etiketten scherm

In het "Afdrukken Label-It artikel etiketten" scherm wordt nu gecontroleerd of er een etiket is aangegeven voordat er etiketten worden geprint na het drukken op de start knop.

22001795 - FTPS

Het is nu ook mogelijk om FTPS verbindingen te maken met behulp van een nieuw SSL veld in de FTP tabel.


Bake-it versie 5.05.002

Datum08-12-2023
Database19
Conversie8
ADD5.007
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.18
SpecsPlaza1.13


Bug

23012004 - Retour maximering

Tijdens het exporteren van artikel prijzen werden ook kortingen berekend over artikel groepen waarvan de retour maximering op "niet mee tellen voor orderwaarde" stond. Dit gebeurde onder andere in de Exact export.

23011656 - Productie aantallen

Bij het printen van het rapport productielijst per week detail werd niet altijd de hele week ververst.

23010920 - Artikel prijzen

Na een aantal keer navigeren via [Ctrl] + [Shift] + [↓] toetsen werden de consument en kostprijs velden niet meer automatisch berekend.

Verbetering

23008807 - Plus export

Bij het versturen van plus dag overzichten wordt nu ook de pdf naam gewijzigd naar dagoverzicht.

23010865 - InOne facturen exporteren

Na het exporteren van InOne facturen wordt nu automatisch het vinkje "Factuur Export Bestanden" aangezet in het upload scherm.


Bake-it versie 5.05.001

Datum28-11-2023
Database18
Conversie8
ADD5.006
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.17
SpecsPlaza1.13


Verbetering

23010865 - InOne upload

Bij het uploaden van InOne facturen wordt er nu naar de factuur export pad gekeken.

23011448 - Samengestelde artikelen

Het is nu ook mogelijk om subcodes met factor 1 te koppelen aan samengestelde artikelen.

23011016 - Volgorde voedingswaarden

De volgorde van voedingswaarden in recept en grondstoffenkaart zijn aangepast zodat het overeenkomt met de standaard volgorde van de rest van de wereld.

23011137 - Facturatie schermen

De interne facturatie en de genereren 3 maanden borderel schermen zijn nu verwijderd.

23010858 - Orderlemon instellingen

Bij het importeren van Orderlemon orders wordt nu naar het pad van de gekozen ftp server gekeken.

23010396 - Recept acties

Er komt nu een waarschuwing bij recept acties [Calc-it | Recept acties] waarbij wordt gemeld dat de recept acties de replicator vertragen.

23009974 - Samengestelde artikelen

Het is niet meer mogelijke om samengestelde artikelen aan te maken met meerdere subcodes aangezien dit niet wordt ondersteund.

23010295 - Workwave export

Bij het exporteren naar Workwave wordt er nu ook rekening gehouden met alternative bezorgadressen vanuit EXTRAVestiging.

23009694 - Backups versturen

Er komt nu een foutmelding bij het versturen van backups wanneer de ftp server vol zit.

23009150 - FTP verbindingen

Bij het verbinden met FTP connecties wordt er nu een waarschuwing getoond in de log wanneer de connectie wordt afgebroken.

23008670 - Webshop import

In de generieke webshop import (Diverse | Webshop | Importeer bestanden van een webshop (excl. ID's)) kunnen nu FTP tabellen worden aangewezen waarin ook SFTP gegevens kunnen worden opgeslagen.

2017231 - Kassa dag export

In de kassa dag export wordt nu ook de datum geëxporteerd. Daarnaast worden regels met 0 aantallen niet meer geëxporteerd.

2017231 - Kassadag export

Het is nu mogelijk om meerdere dagen te totaliseren in de kassadag export.

2017231 - Kassadag export

Het is nu mogelijk om een t/m datum te kiezen bij de kassadag export.

2016403 - Afleveradres bellijst

De optie "Toon afleveradres waar de selectie levering gelijk is aan standaard levering" is nu via de ini aan/uit te zetten met het vlaggetje AlleenGelijkeLevering onder het kopje [Bellijst].

23007859 - Onderhoud menu

De optie registreren externe controls is verwijderd uit het onderhoudsmenu omdat deze niet meer wordt gebruikt.

23007759 - Hoofdmenu opties

Verzend email en Bake-it internet pagina zijn nu verwijderd uit het Bake-it hoofdmenu aangezien deze niet werden gebruikt.

23007629 - TopBakkers product export

Er wordt nu een duidelijkere melding getoond wanneer het uploaden mislukt tijdens de TopBakkers export.

23006855 - Externe order nummers UBL

Bij het exporteren naar UBL worden nu ook de externe order nummers geëxporteerd.

23007048 - ExtraVestiging imports

Bij het importeren van EXTRAVestiging orders wordt in de scheduler modus nu ook een melding naar de printer gestuurd.

23005783 - Externe koppelingen

Het is nu mogelijk om op zowel interne als externe nummers te zoeken in de koppelingen kaart.

22009340 - InOne import

Het is nu mogelijk om via een ini vlag (ResetAfdrukFlagTijdensImport=TRUE) onder het kopje [ImporterenInOneXML] de afdruk vlaggetjes te resetten tijdens een InOne import.

23003934 - E nummers

Bij het berekenen van recepten worden nu ook de omschrijvingen van E-nummers toegevoegd in de ingrediëntenlijsten.

23003399 - Import standaard orders

Bij het importeren van standaard orders wordt nu naar leverwijze gekeken om te bepalen of de afhaal of bezorg locatie gebruikt moet worden.

23000006 - CSV import

Optie toegevoegd om een nieuwe order aan te maken per afleveradres tijdens de import. Bestaande orders worden dan niet aangepast.

22009340 - Bake-it xml import

Het is nu mogelijk om via een ini vlag (ResetAfdrukFlagTijdensImport=TRUE) onder het kopje [ImporterenGenericXML] de afdruk vlaggetjes te resetten tijdens een Bake-it xml import.

22001538 - Order instellingen

De order instellingen kunnen nu ook worden geopend via het instellingen menu.

22004918 - Contantwizard

De contant wizard instellingen kunnen nu ook worden geopend via het instellingen menu.

Nieuwe functionaliteit

23008807 - Plus dag overzichten

Het is nu mogelijk om een dag te exporteren in de plus export in plaats van een hele week.

23011192 - Orderlemon scheduler

Het is nu mogelijk om het importeren van Orderlemon orders via de scheduler te laten verlopen.

23009192 - Bellijst

Het is nu mogelijk om winkelklanten uit te sluiten uit de afleveradres bellijst.

23010932 - Workwave export

Bij het exporteren naar Workwave is het nu ook mogelijk om afleveradres groepen te exporteren

23011086 - Scripts backup

Bij het maken van een backup wordt nu ook de scripts folder mee genomen.

23002862 - Producten

Er worden nu twee extra velden bijgehouden in het artikel tabel voor "aantal dagen houdbaar indien verpakt" en "aantal dagen verkoop".

23009960 - Import CSV orders

Het is nu ook mogelijk om een ftp download pad op te geven in de ftp tabel. Deze wordt dan gebruikt in de Bake-it import orders CSV. Deze wordt ook gebruikt voor het archief pad.

23009928 - Import CSV orders

Het is nu mogelijk om een ftp tabel op te geven in de Bake-it orders CSV import. Dit kan ook via de scheduler.

23009703 - Whatsapp orders OrderLemon

Het is nu mogelijk om Whatsapp orders in te lezen via een import voor OrderLemon.

22001795 - GS1 afbeeldingen

Het is nu mogelijk om GS1 afbeeldingen te uploaden naar een ftp locatie.

22001795 - GS1 afbeeldingen

Er wordt nu bijgehouden of een GS1 afbeelding is geüpload

22001795 - GS1 afbeeldingen

Het is nu mogelijk om afbeelding regels aan te maken binnen het GS1 artikel specificaties kaart.

2017231 - Cash-it kassadag export

Het is nu mogelijk om de Cash-it kassadag te exporteren naar de boekhouding via de scheduler

23001574 - Clusteren

Het clusteren kan nu los gedaab worden zonder distrib module. Deze functie hangt ook in de scheduler.

2017231 - Kassa dag export

Het is nu mogelijk om de kassadagen te exporteren naar een CSV bestand.

23001849 - CSV order import

Mogelijkheid toegevoegd om ook bestanden te downloaden van een SFTP server

Bug

23008549 - Artikel zonder subcode

Bij het veranderen van de standaard subcode werden de standaard subcodes van artikelknoppen zonder subcode niet mee gewijzigd. Hierdoor werden de knoppen verwijderd zodra de oude standaard subcode werd verwijderd.

23010259 - Vaste order aantallen

Bij het automatisch ophogen van vaste order aantallen werd er geen rekening gehouden met de ophoog aantallen.

23010069 - E-nummers

Het was niet mogelijk om alleen E-nummer of alleen omschrijving te tonen wanneer zowel E-nummer als omschrijving waren ingevuld. Dit is nu aan te passen via de ini instelling ShouldUseEnumberAndAdditiveNameOnLabel onder het kopje [Recepten].

23010479 - Bezorgkosten

Bij het verwerken van bezorgkosten werden artikelen die begonnen met de naam bezorgkosten verwijderd die niet als bezorgkosten artikel waren ingesteld.

23008194 - Artikelgroep plaatjes

Artikelgroep plaatjes worden nu opgeslagen met een relatief pad. Omdat anders het pad te lang wordt en de plaatjes niet getoond worden in Cash-it

23010108 - InOne upload

Het uploaden van de export bestanden naar de ftp lukte niet omdat het upload pad niet klopte.

23009975 - Prijsgroep prijzen

Bij het verversen van prijzen van prijsgroep artikelen worden nu ook de consumentenprijs en de retour prijs ververst.

22001795 - GS1 afbeeldingen

GTIN nummers in GS1 afbeelding namen krijgen nu voorloopnullen om er voor te zorgen dat ze altijd 14 characters lang zijn.

23008058 - Levering na levertijd

Het was niet mogelijk om een specifieke levering in te stellen na een bepaalde levertijd in de import van EV webshop.

23008670 - SFTP verbindingen

Bij het verbinden met SFTP was het niet mogelijk om de port nummer op te geven in de host naam.

23008904 - EDI Import

Als dezelfde EAN adres meerdere keren voorkwam werd de verkeerde afleveradres gecontroleerd in de koppeltabel.

23007982 - Halffabricaten

Bij het toevoegen van halffabricaten was het niet mogelijk om aantal in liters op te geven.

23007658 - Winkel clustering

Bij het exporteren naar distrib werd het clusteren dubbel uitgevoerd waardoor de order aantallen niet meer klopten.

23008283 - XML output

Bij het exporteren van gegevens naar xml zoals recepten xml bestand werd er dubbel ge-encode waardoor er niet goed kon worden ge-import.

23007831 - Automatische planning

Bij het afdrukken van rapporten via de automatische planning werd er niet op de juiste manier naar de variabelen gekeken waardoor er lege rapporten ontstonden.

23007454 - Facturen sorteren

Bij het sorteren van facturen raakte de facturen overzicht leeg wanneer een factuur naar betaald werd gewijzigd.

22012938 - UBL orderregels

Bij het exporteren van order regels met extra omschrijving waarbij dezelfde product meerdere malen voorkwam met andere omschrijvingen, werden niet alle omschrijvingen geëxporteerd.

23000966 - Order verdeelmatrix

Bij het printen van winkel verdeellijsten werden artikel omschrijvingen van ongerelateerde orders door elkaar gehaald.

22006935 - Extra order omschrijvingen

Bij het importeren van EXTRAVestiging orders werden verwijderde order regel omschrijvingen uit EXTRAVestiging niet verwijderd uit Bake-it.

23005805 - Exact export

Bij het exporteren naar exact ontstond een rekenverschil regel wanneer de optie "Maximum retour percentage ook over bedrag reclame artikelen" aanstond in de debiteuren kaart.

22011342 - Printen naar PDF

Wanneer de batch facturatie bezig was, was het nog steeds mogelijk om tussendoor e-mails en facturen aan te maken waardoor Bake-it in de war raakte met de te versturen facturen naar de juiste e-mail adressen.

23006848 - Export Bakkerij monitor

Tijdens de Bakkerij monitor export ontstond er een fout tijdens het aanmaken van een DBF bestand.

23006768 - Distrib export

Bij het exporteren naar Distrib kwamen verkeerde namen te staan op displays doordat de artikelen in een andere volgorde werden ingelezen.

23006409 - Artikel seizoenen

Artikel seizoenen tussen Bake-it 5.4 en 5.3 waren omgedraaid zonder dat daar een conversie voor bestond om het recht te trekken. De 5.4 versie is nu gelijk getrokken met de 5.3 versie.

23006321 - Transacties aanmaken

Bij het aanmaken van transacties met handmatige order regel prijzen werden de handmatige prijzen niet goed overgenomen.

23006350 - Bloemgewicht recept

Bij het berekenen van bloemgewicht werden te weinig decimalen gebruikt waardoor een afrondingsfout ontstond in Cash-it.

23005700 - CSV bestanden

Bij het inlezen van CSV bestanden zoals bij het importeren van etiket gegevens werden niet alle karakters op een regel gelezen waardoor er niet kon worden ge-importeerd.

23005974 - EV Webshop instellingen

De instellingen voor importeren EV webshop orders zijn nu aan te passen in een apart scherm om te voorkomen dat er per ongeluk op vinkjes geklikt wordt.

23006035 - Replicator status

Wanneer de kleuren voor de replicator status scherm niet volledig waren ingesteld crashte Bake-it wanneer de replicator status scherm werd geopend.

23006035 - Bake-it ini aanmaken

Bij het aanmaken van Bake-it.ini werd de standaard kleur waarde voor de replicator niet goed bijgewerkt waardoor de replicator status scherm in Bake-it eruit crashte.

23005836 - Printen orders

Bij het gebruiken van de module "Import Generic Webshop zonder id's" werd er niet geprint terwijl de print opties aanstonden.

23005550 - Assortiment afbeeldingen

Bij het selecteren van assortiment afbeeldingen voor ExtraVestiging gaf Bake-it bij sommige afbeeldingen dat de breedte minimaal 1000 pixels moest zijn terwijl de afbeelding wel een breedte had boven de 1000 pixels.

23005215 - SpecsPlaza TLS 1_3

Bij het verbinden met SpecsPlaza werd een foutmelding getoond: 'Could not create SSL/TLS secure channel'.

23005812 - Orderregels kopiëren

Bij het kopiëren van order regels sprong de selectie van order naar week wanneer er [ENTER] werd gebruikt bij het selecteren van een order.

23005263 - Betalingsherinneringen

Bij het printen van betalingsherinneringen via de debiteur kaart werd er niet gekeken of er al een herinnering geprint was of dat deze buiten de betalingstermijn viel.

23005784 - Orderregels kopiëren

Bij het kopiëren van de order regels werkte de datum selectie veld niet goed waardoor er een datum kon worden geselecteerd terwijl de datum optie uit stond.

22010421 - Meetellen orderwaarde

Bij het factureren werden artikels niet uitgesloten van factuur korting wanneer deze op niet meetellen orderwaarde stonden in de artikelgroep.

22011175 - Order facturatie

Bij het factureren van orders werd niet gekeken naar het geselecteerde type order bij het tonen van foutmeldingen. Hierdoor werd bijvoorbeeld een melding getoond die buiten de gekozen maand viel bij het factureren van maand facturen.

22010831 - Topbakkers import

Bij het importeren topbakker prijsgroepen werden artikelen verwijderd uit de prijsgroep omdat deze niet in de koppeltabel zaten. Dit is nu instelbaar via de ini instelling NietGekoppeldeArtikelenVerwijderenUitPrijsgroep onder het kopje [TopBackeryInstellingen]

23002206 - Distrib export

Bij het exporteren naar Distrib werd er gekeken naar de standaard sub code in artikelen in plaats van order regels. Hierdoor werden verkeerde meldingen getoond.

23000265 - Order productie regels

Bij het verversen van productie regels liep Bake-it vast als er 0 regels in samengestelde artikelen zaten.

22011029 - Betaalde webshop order

Bij het factureren werd er ook van niet afgehaalde orders een factuur gemaakt terwijl deze al waren betaald.

23001495 - 0 facturen

Er wordt geen factuur meer gemaakt voor orders met een 0 bedrag.

23004885 - Artikelen layout

Bij het veranderen van artikelen in de artikel layout werd de omschrijving niet mee veranderd.

22011075 - Facturatie

Tijdens het factureren van orders werd er geen rekening gehouden met facturatie groepen.

22010884 - Artikel seizoenen

Bij het controleren van artikel seizoenen werd een verkeerde melding gegeven waardoor niet meteen duidelijk was wat er aan de hand was.

22011559 - Artikelgroep relaties

Bij het samenvoegen van artikelgroep relaties crashte Bake-it na een melding over een missende klasse.

22011158 - Email validatie

Email adressen met een streepje zoals 'test-@hotmail.com' werden gezien als een ongeldig e-mail adres terwijl deze wel geldig zouden moeten zijn.

23002218 - Distrib export

Met iedere distrib export werd er een halfje opgeteld in de winkelbestelling. Dit gebeurt nu alleen als dat nodig is.

23004641 - Credit transacties

Bij het afdrukken van "Cash-it statistiek artikelen" werd er geen rekening gehouden met credit transacties waardoor bedragen verkeerd opgeteld werden.

23000265 - Samengestelde artikelen

Het verversen van artikelen ging niet altijd goed als er een bestelling op donderdag was geplaatst.

23000737 - Samengestelde artikelen

Bij het invoeren van een negatief aantal voor samengestelde artikelen crashte Bake-it wanneer dit via de mutatie regel werd gedaan.

22010964 - Extra omschrijvingen

Bij het kopiëren van order extra omschrijvingen werden deze altijd op 1 gezet.

23003157 - Grondstof eenheden

Wanneer de grondstof hoeveelheid op 0 uitkwam werd de de eenheid naar grammen omgezet tijdens het berekenen van een recept.

23004266 - FTP poort

Bake-it hield geen rekening met de FTP poort in de hostnaam.

22010861 - Combinatie artikelen

Bij het kopiëren van orders met combinatie artikelen werden de aantallen van combinatie artikels verdubbeld.

23003835 - Printer instellingen

Bij het openen van de printer instellingen werden de printer instellingen ge-reset.

23003270 - Printern productielijst

Tijdens het printen van de productielijst per periode trad er een fout op als de order een extra omschrijving bevatte

23003243 - PostNL export

Aanvullende diensten klopten niet meer. De oude opties zijn vervangen door deze opties: Zelf brengen, Hub en Hema extra vroeg.

22012252 - EV import vinkjes

Als je na het importeren van de webshop niet het logbestand sloot, maar naar de achtergrond klikte, was het niet mogelijk om nogmaals een import te doen en werd er een foutmelding getoond.

23001900 - Barcode generatie

Er wordt nu geen barcode meer gegenereerd als de setting [AutogenerateEanBarcodes] op [FALSE] staat.