Vanaf 1 juli moet je als bakker een meerprijs vragen bij verkoop van drinkbekers en vormvaste voedselverpakkingen (onder bepaalde voorwaarden) die plastic bevatten en bestemd zijn voor eenmalig gebruik buiten je winkel.

Bronvermelding : Veelgestelde vragen over meerprijs bakjes en bekers (nbov.nl)


Onder welke voorwaarden moet je een meerprijs vragen voor een vormvaste verpakking?


  • De verpakking moet plastic bevatten.
  • De verpakking wordt op bestelling gevuld.
  • Als een verpakt product klaar ligt in de winkel, hoef je alleen een meerprijs te vragen als de verpakking minder dan 2 porties bevat.

Wie bepaald wat een portie is?


Het Ministerie van I&W heeft de portiegroottes vastgesteld in het Afwegingskader regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 


1 portie brood = 35 gram


1 portie cake, koek en banket = 25 gram (of per stuk)


Dus, als je vormvaste verpakking reeds gevuld is en bijvoorbeeld 300 gram koekjes bevat hoef je geen meerprijs te vragen. Als een gevulde verpakking bijvoorbeeld één stuk taart van 100 gram bevat, vraag je wél een meerprijs.


Moet je ook een meerprijs vragen voor zakjes?


Nee, voor alle verpakkingen die niet vormvast zijn, hoef je geen meerprijs te vragen. Voor plastic tasjes blijft wel gelden dat je deze niet gratis mag verstrekken.


Welke prijs moet ik rekenen?


De SUP-meerprijs is een bedrag per verkoopeenheid die de verkooplocatie verplicht aan de consument in rekening brengt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft richtbedragen geadviseerd voor deze meerprijs.

  •  € 0,25 voor een drinkbeker
  •  € 0,50 voor een maaltijd in een vormvaste verpakking

Je mag afwijken van deze richtbedragen en zelf een bedrag vaststellen.


Mag je de meerprijs verrekenen in de productprijs?


Nee, de prijs voor een SUP (Single Use Plastic), moet apart op de rekening of bon worden vermeld. Dus niet als een totaalprijs voor verpakking en product. Voor de eenduidigheid adviseren we om het op de kassa aan te slaan als “plastic product” of meer specifiek als “plastic beker” en “plastic bakje”.


Moet je BTW rekenen over de meerprijs?


Ja, voor de meerprijs geldt het algemene btw-tarief van 21%.


Ben ik verplicht een alternatief voor de bekers en bakjes met meerprijs te geven?


Ja, je bent verplicht om de klant de mogelijkheid te geven zelf meegenomen bekers of bakjes door jou te laten vullen, of herbruikbare bekers en bakjes aan te bieden.


Hoe kunt je dit verwerken in Bake-it en Cash-it


Maak via [artikelen | artikelen] een 21% artikel aan, net als het plastic tasje.


En zet dit artikel in de betreffende artikellayout's via [Cash-it | artikelen layout]Op deze manier kunt je de verpakking als extra artikel aanslaan.Met als onderstaand resultaat op de bon.