Bake-it versie 5.04.019

Datum22-09-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.15.004
SpecsPlaza1.13


Bug

23007982 - Halffabricaten

Bij het toevoegen van halffabricaten was het niet mogelijk om aantal in liters op te geven.


Bake-it versie 5.04.018

Datum15-09-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.15.004
SpecsPlaza1.13


Verbetering

2017231 - Kassa dag export

In de kassa dag export wordt nu ook de datum geëxporteerd. Daarnaast worden regels met 0 aantallen niet meer geëxporteerd.


Bake-it versie 5.04.017

Datum08-09-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.15.003
SpecsPlaza1.13


Bug

23007658 - Winkel clustering

Bij het exporteren naar distrib werd het clusteren dubbel uitgevoerd waardoor de order aantallen niet meer klopten.

23008283 - XML output

Bij het exporteren van gegevens naar xml zoals recepten xml bestand werd er dubbel ge-encode waardoor er niet goed kon worden ge-import.


Bake-it versie 5.04.016

Datum01-09-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.15.003
SpecsPlaza1.13


Verbetering

2017231 - Kassadag export

Het is nu mogelijk om meerdere dagen te totaliseren in de kassadag export.


Bake-it versie 5.04.015

Datum25-08-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.15.002
SpecsPlaza1.13


Verbetering

2017231 - Kassadag export

Het is nu mogelijk om een t/m datum te kiezen bij de kassadag export.

2016403 - Afleveradres bellijst

De optie "Toon afleveradres waar de selectie levering gelijk is aan standaard levering" is nu via de ini aan/uit te zetten met het vlaggetje AlleenGelijkeLevering onder het kopje [Bellijst].


Bake-it versie 5.04.014

Datum18-08-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.15.001
SpecsPlaza1.13


Bug

23007831 - Automatische planning

Bij het afdrukken van rapporten via de automatische planning werd er niet op de juiste manier naar de variabelen gekeken waardoor er lege rapporten ontstonden.


Bake-it versie 5.04.013

Datum11-08-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.15.001
SpecsPlaza1.13


Verbetering

23007629 - TopBakkers product export

Er wordt nu een duidelijkere melding getoond wanneer het uploaden mislukt tijdens de TopBakkers export.

Nieuwe functionaliteit

2017231 - Cash-it kassadag export

Het is nu mogelijk om de Cash-it kassadag te exporteren naar de boekhouding via de scheduler

Bug

23007454 - Facturen sorteren

Bij het sorteren van facturen raakte de facturen overzicht leeg wanneer een factuur naar betaald werd gewijzigd.


Bake-it versie 5.04.012

Datum04-08-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.14.003
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

22012938 - UBL orderregels

Bij het exporteren van order regels met extra omschrijving waarbij dezelfde product meerdere malen voorkwam met andere omschrijvingen, werden niet alle omschrijvingen geëxporteerd.


Bake-it versie 5.04.011

Datum28-07-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.14.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Nieuwe functionaliteit

2017231 - Kassa dag export

Het is nu mogelijk om de kassadagen te exporteren naar een CSV bestand.

Verbetering

23006855 - Externe order nummers UBL

Bij het exporteren naar UBL worden nu ook de externe order nummers geëxporteerd.

Bug

23000966 - Order verdeelmatrix

Bij het printen van winkel verdeellijsten werden artikel omschrijvingen van ongerelateerde orders door elkaar gehaald.


Bake-it versie 5.04.010

Datum21-07-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Verbetering

23007048 - ExtraVestiging imports

Bij het importeren van EXTRAVestiging orders wordt in de scheduler modus nu ook een melding naar de printer gestuurd.

Bug

22006935 - Extra order omschrijvingen

Bij het importeren van EXTRAVestiging orders werden verwijderde order regel omschrijvingen uit EXTRAVestiging niet verwijderd uit Bake-it.

23005805 - Exact export

Bij het exporteren naar exact ontstond een rekenverschil regel wanneer de optie "Maximum retour percentage ook over bedrag reclame artikelen" aanstond in de debiteuren kaart.

22011342 - Printen naar PDF

Wanneer de batch facturatie bezig was, was het nog steeds mogelijk om tussendoor e-mails en facturen aan te maken waardoor Bake-it in de war raakte met de te versturen facturen naar de juiste e-mail adressen.


Bake-it versie 5.04.009

Datum14-07-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23006848 - Export Bakkerij monitor

Tijdens de Bakkerij monitor export ontstond er een fout tijdens het aanmaken van een DBF bestand.

23006768 - Distrib export

Bij het exporteren naar Distrib kwamen verkeerde namen te staan op displays doordat de artikelen in een andere volgorde werden ingelezen.

23006409 - Artikel seizoenen

Artikel seizoenen tussen Bake-it 5.4 en 5.3 waren omgedraaid zonder dat daar een conversie voor bestond om het recht te trekken. De 5.4 versie is nu gelijk getrokken met de 5.3 versie.


Bake-it versie 5.04.008

Datum07-07-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23006321 - Transacties aanmaken

Bij het aanmaken van transacties met handmatige order regel prijzen werden de handmatige prijzen niet goed overgenomen.


Bake-it versie 5.04.007

Datum30-06-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23005700 - CSV bestanden

Bij het inlezen van CSV bestanden zoals bij het importeren van etiket gegevens werden niet alle karakters op een regel gelezen waardoor er niet kon worden ge-importeerd.


Bake-it versie 5.04.006

Datum23-06-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23005974 - EV Webshop instellingen

De instellingen voor importeren EV webshop orders zijn nu aan te passen in een apart scherm om te voorkomen dat er per ongeluk op vinkjes geklikt wordt.

23006035 - Replicator status

Wanneer de kleuren voor de replicator status scherm niet volledig waren ingesteld crashte Bake-it wanneer de replicator status scherm werd geopend.

23006035 - Bake-it ini aanmaken

Bij het aanmaken van Bake-it.ini werd de standaard kleur waarde voor de replicator niet goed bijgewerkt waardoor de replicator status scherm in Bake-it eruit crashte.

23005836 - Printen orders

Bij het gebruiken van de module "Import Generic Webshop zonder id's" werd er niet geprint terwijl de print opties aanstonden.

23005550 - Assortiment afbeeldingen

Bij het selecteren van assortiment afbeeldingen voor ExtraVestiging gaf Bake-it bij sommige afbeeldingen dat de breedte minimaal 1000 pixels moest zijn terwijl de afbeelding wel een breedte had boven de 1000 pixels.

23005215 - SpecsPlaza TLS 1_3

Bij het verbinden met SpecsPlaza werd een foutmelding getoond: 'Could not create SSL/TLS secure channel'.

23005812 - Orderregels kopiëren

Bij het kopiëren van order regels sprong de selectie van order naar week wanneer er [ENTER] werd gebruikt bij het selecteren van een order.

23005263 - Betalingsherinneringen

Bij het printen van betalingsherinneringen via de debiteur kaart werd er niet gekeken of er al een herinnering geprint was of dat deze buiten de betalingstermijn viel.


Bake-it versie 5.04.005

Datum16-06-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Verbetering

23005783 - Externe koppelingen

Het is nu mogelijk om op zowel interne als externe nummers te zoeken in de koppelingen kaart.

Bug

23005784 - Orderregels kopiëren

Bij het kopiëren van de order regels werkte de datum selectie veld niet goed waardoor er een datum kon worden geselecteerd terwijl de datum optie uit stond.

22010421 - Meetellen orderwaarde

Bij het factureren werden artikels niet uitgesloten van factuur korting wanneer deze op niet meetellen orderwaarde stonden in de artikelgroep.

22011175 - Order facturatie

Bij het factureren van orders werd niet gekeken naar het geselecteerde type order bij het tonen van foutmeldingen. Hierdoor werd bijvoorbeeld een melding getoond die buiten de gekozen maand viel bij het factureren van maand facturen.


Bake-it versie 5.04.004

Datum09-06-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

22010831 - Topbakkers import

Bij het importeren topbakker prijsgroepen werden artikelen verwijderd uit de prijsgroep omdat deze niet in de koppeltabel zaten. Dit is nu instelbaar via de ini instelling NietGekoppeldeArtikelenVerwijderenUitPrijsgroep onder het kopje [TopBackeryInstellingen]


Bake-it versie 5.04.003

Datum02-06-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23002206 - Distrib export

Bij het exporteren naar Distrib werd er gekeken naar de standaard sub code in artikelen in plaats van order regels. Hierdoor werden verkeerde meldingen getoond.

23000265 - Order productie regels

Bij het verversen van productie regels liep Bake-it vast als er 0 regels in samengestelde artikelen zaten.

22011029 - Betaalde webshop order

Bij het factureren werd er ook van niet afgehaalde orders een factuur gemaakt terwijl deze al waren betaald.


Bake-it versie 5.04.002

Datum26-05-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23001495 - 0 facturen

Er wordt geen factuur meer gemaakt voor orders met een 0 bedrag.

23004885 - Artikelen layout

Bij het veranderen van artikelen in de artikel layout werd de omschrijving niet mee veranderd.

22011075 - Facturatie

Tijdens het factureren van orders werd er geen rekening gehouden met facturatie groepen.

22010884 - Artikel seizoenen

Bij het controleren van artikel seizoenen werd een verkeerde melding gegeven waardoor niet meteen duidelijk was wat er aan de hand was.

22011559 - Artikelgroep relaties

Bij het samenvoegen van artikelgroep relaties crashte Bake-it na een melding over een missende klasse.

22011158 - Email validatie

Email adressen met een streepje zoals 'test-@hotmail.com' werden gezien als een ongeldig e-mail adres terwijl deze wel geldig zouden moeten zijn.

23002218 - Distrib export

Met iedere distrib export werd er een halfje opgeteld in de winkelbestelling. Dit gebeurt nu alleen als dat nodig is.

Verbetering

22009340 - InOne import

Het is nu mogelijk om via een ini vlag (ResetAfdrukFlagTijdensImport=TRUE) onder het kopje [ImporterenInOneXML] de afdruk vlaggetjes te resetten tijdens een InOne import.

23003934 - E nummers

Bij het berekenen van recepten worden nu ook de omschrijvingen van E-nummers toegevoegd in de ingrediëntenlijsten.

23003399 - Import standaard orders

Bij het importeren van standaard orders wordt nu naar leverwijze gekeken om te bepalen of de afhaal of bezorg locatie gebruikt moet worden.


Bake-it versie 5.04.001

Datum16-05-2023
Database10
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.001
SpecsPlaza1.12


Bug

23004641 - Credit transacties

Bij het afdrukken van "Cash-it statistiek artikelen" werd er geen rekening gehouden met credit transacties waardoor bedragen verkeerd opgeteld werden.

23000265 - Samengestelde artikelen

Het verversen van artikelen ging niet altijd goed als er een bestelling op donderdag was geplaatst.

23000737 - Samengestelde artikelen

Bij het invoeren van een negatief aantal voor samengestelde artikelen crashte Bake-it wanneer dit via de mutatie regel werd gedaan.

22010964 - Extra omschrijvingen

Bij het kopiëren van order extra omschrijvingen werden deze altijd op 1 gezet.

23003157 - Grondstof eenheden

Wanneer de grondstof hoeveelheid op 0 uitkwam werd de de eenheid naar grammen omgezet tijdens het berekenen van een recept.

23004266 - FTP poort

Bake-it hield geen rekening met de FTP poort in de hostnaam.

22010861 - Combinatie artikelen

Bij het kopiëren van orders met combinatie artikelen werden de aantallen van combinatie artikels verdubbeld.

23003835 - Printer instellingen

Bij het openen van de printer instellingen werden de printer instellingen ge-reset.

23003270 - Printern productielijst

Tijdens het printen van de productielijst per periode trad er een fout op als de order een extra omschrijving bevatte

23003243 - PostNL export

Aanvullende diensten klopten niet meer. De oude opties zijn vervangen door deze opties: Zelf brengen, Hub en Hema extra vroeg.

22012252 - EV import vinkjes

Als je na het importeren van de webshop niet het logbestand sloot, maar naar de achtergrond klikte, was het niet mogelijk om nogmaals een import te doen en werd er een foutmelding getoond.

23001900 - Barcode generatie

Er wordt nu geen barcode meer gegenereerd als de setting [AutogenerateEanBarcodes] op [FALSE] staat.

Verbetering

23000006 - CSV import

Optie toegevoegd om een nieuwe order aan te maken per afleveradres tijdens de import. Bestaande orders worden dan niet aangepast.

22009340 - Bake-it xml import

Het is nu mogelijk om via een ini vlag (ResetAfdrukFlagTijdensImport=TRUE) onder het kopje [ImporterenGenericXML] de afdruk vlaggetjes te resetten tijdens een Bake-it xml import.

22001538 - Order instellingen

De order instellingen kunnen nu ook worden geopend via het instellingen menu.

22004918 - Contantwizard

De contant wizard instellingen kunnen nu ook worden geopend via het instellingen menu.

Nieuwe functionaliteit

23001849 - CSV order import

Mogelijkheid toegevoegd om ook bestanden te downloaden van een SFTP server