Bake-it versie 5.03.021

Datum23-02-2024
Database8
Conversie2
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.004
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

24001419 - Distrib export

Bij het exporteren van distrib regels werden producten als halfjes ge-exporteerd terwijl dit niet de bedoeling was.


Bake-it versie 5.03.020

Datum20-11-2023
Database8
Conversie2
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.004
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13
DOTNet
4.8


Bug

23010259 - Vaste order aantallen

Bij het automatisch ophogen van vaste order aantallen werd er geen rekening gehouden met de ophoog aantallen.

23010479 - Bezorgkosten

Bij het verwerken van bezorgkosten werden artikelen die begonnen met de naam bezorgkosten verwijderd die niet als bezorgkosten artikel waren ingesteld.


Bake-it versie 5.03.019

Datum29-09-2023
Database8
Conversie2
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.004
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13
DOTNet4.8


Bug

23008904 - EDI Import

Als dezelfde EAN adres meerdere keren voorkwam werd de verkeerde afleveradres gecontroleerd in de koppeltabel.


Bake-it versie 5.03.018

Datum08-09-2023
Database8
Conversie2
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.004
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13
DOTNet4.8


Bug

23007658 - Winkel clustering

Bij het exporteren naar distrib werd het clusteren dubbel uitgevoerd waardoor de order aantallen niet meer klopten.

23008283 - XML output

Bij het exporteren van gegevens naar xml zoals recepten xml bestand werd er dubbel ge-encode waardoor er niet goed kon worden ge-import.


Bake-it versie 5.03.017

Datum01-09-2023
Database8
Conversie2
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.004
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13
DOTNet4.8


Bug

23007831 - Automatische planning

Bij het afdrukken van rapporten via de automatische planning werd er niet op de juiste manier naar de variabelen gekeken waardoor er lege rapporten ontstonden.


Bake-it versie 5.03.016

Datum04-08-2023
Database8
Conversie2
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.004
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

22012938 - UBL orderregels

Bij het exporteren van order regels met extra omschrijving waarbij dezelfde product meerdere malen voorkwam met andere omschrijvingen, werden niet alle omschrijvingen geëxporteerd.


Bake-it versie 5.03.015

Datum28-07-2023
Database8
Conversie2
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23000966 - Order verdeelmatrix

Bij het printen van winkel verdeellijsten werden artikel omschrijvingen van ongerelateerde orders door elkaar gehaald.


Bake-it versie 5.03.014

Datum21-07-2023
Database8
Conversie2
Reports5.02.007
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Verbetering

23007048 - ExtraVestiging imports

Bij het importeren van EXTRAVestiging orders wordt in de scheduler modus nu ook een melding naar de printer gestuurd.

Bug

22006935 - Extra order omschrijvingen

Bij het importeren van EXTRAVestiging orders werden verwijderde order regel omschrijvingen uit EXTRAVestiging niet verwijderd uit Bake-it.

23005805 - Exact export

Bij het exporteren naar exact ontstond een rekenverschil regel wanneer de optie "Maximum retour percentage ook over bedrag reclame artikelen" aanstond in de debiteuren kaart.

22011342 - Printen naar PDF

Wanneer de batch facturatie bezig was, was het nog steeds mogelijk om tussendoor e-mails en facturen aan te maken waardoor Bake-it in de war raakte met de te versturen facturen naar de juiste e-mail adressen.


Bake-it versie 5.03.013

Datum14-07-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23006848 - Export Bakkerij monitor

Tijdens de Bakkerij monitor export ontstond er een fout tijdens het aanmaken van een DBF bestand.


Bake-it versie 5.03.012

Datum07-07-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23006321 - Transacties aanmaken

Bij het aanmaken van transacties met handmatige order regel prijzen werden de handmatige prijzen niet goed overgenomen.


Bake-it versie 5.03.011

Datum30-06-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23005700 - CSV bestanden

Bij het inlezen van CSV bestanden zoals bij het importeren van etiket gegevens werden niet alle karakters op een regel gelezen waardoor er niet kon worden ge-importeerd.


Bake-it versie 5.03.010

Datum23-06-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.13


Bug

23005974 - EV Webshop instellingen

De instellingen voor importeren EV webshop orders zijn nu aan te passen in een apart scherm om te voorkomen dat er per ongeluk op vinkjes geklikt wordt.

23006035 - Replicator status

Wanneer de kleuren voor de replicator status scherm niet volledig waren ingesteld crashte Bake-it wanneer de replicator status scherm werd geopend.

23006035 - Bake-it ini aanmaken

Bij het aanmaken van Bake-it.ini werd de standaard kleur waarde voor de replicator niet goed bijgewerkt waardoor de replicator status scherm in Bake-it eruit crashte.

23005836 - Printen orders

Bij het gebruiken van de module "Import Generic Webshop zonder id's" werd er niet geprint terwijl de print opties aanstonden.

23005550 - Assortiment afbeeldingen

Bij het selecteren van assortiment afbeeldingen voor ExtraVestiging gaf Bake-it bij sommige afbeeldingen dat de breedte minimaal 1000 pixels moest zijn terwijl de afbeelding wel een breedte had boven de 1000 pixels.

23005215 - SpecsPlaza TLS 1_3

Bij het verbinden met SpecsPlaza werd een foutmelding getoond: 'Could not create SSL/TLS secure channel'.

23005812 - Orderregels kopiëren

Bij het kopiëren van order regels sprong de selectie van order naar week wanneer er [ENTER] werd gebruikt bij het selecteren van een order.

23005263 - Betalingsherinneringen

Bij het printen van betalingsherinneringen via de debiteur kaart werd er niet gekeken of er al een herinnering geprint was of dat deze buiten de betalingstermijn viel.


Bake-it versie 5.03.009

Datum16-06-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.12


Bug

23005784 - Orderregels kopiëren

Bij het kopiëren van de order regels werkte de datum selectie veld niet goed waardoor er een datum kon worden geselecteerd terwijl de datum optie uit stond.

22010421 - Meetellen orderwaarde

Bij het factureren werden artikels niet uitgesloten van factuur korting wanneer deze op niet meetellen orderwaarde stonden in de artikelgroep.

22011175 - Order facturatie

Bij het factureren van orders werd niet gekeken naar het geselecteerde type order bij het tonen van foutmeldingen. Hierdoor werd bijvoorbeeld een melding getoond die buiten de gekozen maand viel bij het factureren van maand facturen.


Bake-it versie 5.03.008

Datum09-06-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.12


Bug

22010831 - Topbakkers import

Bij het importeren topbakker prijsgroepen werden artikelen verwijderd uit de prijsgroep omdat deze niet in de koppeltabel zaten. Dit is nu instelbaar via de ini instelling NietGekoppeldeArtikelenVerwijderenUitPrijsgroep onder het kopje [TopBackeryInstellingen]


Bake-it versie 5.03.007

Datum02-06-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.12


Bug

23002206 - Distrib export

Bij het exporteren naar Distrib werd er gekeken naar de standaard sub code in artikelen in plaats van order regels. Hierdoor werden verkeerde meldingen getoond.

23000265 - Order productie regels

Bij het verversen van productie regels liep Bake-it vast als er 0 regels in samengestelde artikelen zaten.

22011029 - Betaalde webshop order

Bij het factureren werd er ook van niet afgehaalde orders een factuur gemaakt terwijl deze al waren betaald.


Bake-it versie 5.03.006

Datum26-05-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.13.002
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.12


Bug

23001495 - 0 facturen

Er wordt geen factuur meer gemaakt voor orders met een 0 bedrag.

23004885 - Artikelen layout

Bij het veranderen van artikelen in de artikel layout werd de omschrijving niet mee veranderd.

22011075 - Facturatie

Tijdens het factureren van orders werd er geen rekening gehouden met facturatie groepen.

22011158 - Email validatie

Email adressen met een streepje zoals 'test-@hotmail.com' werden gezien als een ongeldig e-mail adres terwijl deze wel geldig zouden moeten zijn.

23002218 - Distrib export

Met iedere distrib export werd er een halfje opgeteld in de winkelbestelling. Dit gebeurt nu alleen als dat nodig is.

Verbetering

22009340 - InOne import

Het is nu mogelijk om via een ini vlag (ResetAfdrukFlagTijdensImport=TRUE) onder het kopje [ImporterenInOneXML] de afdruk vlaggetjes te resetten tijdens een InOne import.

23003399 - Import standaard orders

Bij het importeren van standaard orders wordt nu naar leverwijze gekeken om te bepalen of de afhaal of bezorg locatie gebruikt moet worden.


Bake-it versie 5.03.005

Datum16-05-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.12.003
SpecsPlaza1.12


Bug

23004641 - Credit transacties

Bij het afdrukken van "Cash-it statistiek artikelen" werd er geen rekening gehouden met credit transacties waardoor bedragen verkeerd opgeteld werden.

23000265 - Samengestelde artikelen

Het verversen van artikelen ging niet altijd goed als er een bestelling op donderdag was geplaatst.

23000737 - Samengestelde artikelen

Bij het invoeren van een negatief aantal voor samengestelde artikelen crashte Bake-it wanneer dit via de mutatie regel werd gedaan.

22010964 - Extra omschrijvingen

Bij het kopiëren van order extra omschrijvingen werden deze altijd op 1 gezet.

23003157 - Grondstof eenheden

Wanneer de grondstof hoeveelheid op 0 uitkwam werd de de eenheid naar grammen omgezet tijdens het berekenen van een recept.

23004266 - FTP poort

Bake-it hield geen rekening met de FTP poort in de hostnaam.

Verbetering

22009340 - Bake-it xml import

Het is nu mogelijk om via een ini vlag (ResetAfdrukFlagTijdensImport=TRUE) onder het kopje [ImporterenGenericXML] de afdruk vlaggetjes te resetten tijdens een Bake-it xml import.


Bake-it versie 5.03.004

Datum01-05-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.12.002
SpecsPlaza1.12


Bug

23003835 - Printer instellingen

Bij het openen van de printer instellingen werden de printer instellingen ge-reset.


Bake-it versie 5.03.003

Datum11-04-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.12.001
SpecsPlaza1.12


Bug

23003270 - Printern productielijst

Tijdens het printen van de productielijst per periode trad er een fout op als de order een extra omschrijving bevatte

23003243 - PostNL export

Aanvullende diensten klopten niet meer. De oude opties zijn vervangen door deze opties: Zelf brengen, Hub en Hema extra vroeg.

22012252 - EV import vinkjes

Als je na het importeren van de webshop niet het logbestand sloot, maar naar de achtergrond klikte, was het niet mogelijk om nogmaals een import te doen en werd er een foutmelding getoond.


Bake-it versie 5.03.002

Datum03-04-2023
Database8
Conversie2
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.12.001
SpecsPlaza1.12


Bug

23001900 - Barcode generatie

Er wordt nu geen barcode meer gegenereerd als de setting [AutogenerateEanBarcodes] op [FALSE] staat.

Nieuwe functionaliteit

23001849 - CSV order import

Mogelijkheid toegevoegd om ook bestanden te downloaden van een SFTP server


Bake-it versie 5.03.001

Datum27-02-2023
Database8
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.076
VOCS1.12.001
SpecsPlaza1.12


Bug

23000811 - Webshop import

Tijdens de generieke webshop import werden speciale karakters zoals "é" niet correct weergegeven op de pakbonnen als het een Utf-8 xml betrof. De import is nu aangepast om ook de speciale karakters van Utf-8 xml bestanden goed te importeren.

23000492 - Aanmaken transactie

Tijdens het aanmaken van een transactie via de order wordt er ook gekeken of de orderregels een handmatige prijs hebben. Als dat zo is, dan wordt de prijs van de transactie regels ook op handmatig gezet.

23001478 - Importeren vaste orders

Het is niet meer mogelijk om vinkjes [Reeds geïmporteerde vaste orders moeten bijgewerkt worden] en [Import niet toevoegen aan bestande handmatig ingevoerde orders] tegelijk aan te zetten. Als beide vinkjes aanstonden werd er altijd een nieuwe order aangemaakt, terwijl de verwachting was dat een bestaande order bijgewerkt zou worden.

23001394 - Export CSV

Afleveradressen die niet voorkomen in de geselecteerde koppeltabel, werden niet altijd onder "BULK" weggeschreven.

22011171 - Filter artikel selectie

Als er via de filter in het artikel selectie venster een artikel werd opgezocht en de naam van het artikel werd aangepast, dan crashte de applicatie als er geen artikelen meer aan het filter voldeden.

22013350 - (Reclame)prijsgroepen

Tijdens het toevoegen van afleveradressen/debiteuren aan een (reclame)prijsgroep werd de volgorde niet onthouden. Hierdoor moest de volgorde iedere keer handmatig gezet worden als er bv meerdere afleveradressen toegevoegd moesten worden adhv een nr

22012203 - Email facturatie

Tijdens het factureren van de batch verschilde de naam van de pdf van de naam van de ubl xml. Deze omschrijvingen zijn nu gelijk op de extensie na

22013342 - Privacy optie

Na het anonimiseren van klanten data via de optie [Verwijderen i.v.m. privacy], klopte de volgorde van het klanten scherm niet meer.

22010857 - Mix en Match

Het is niet meer toegestaan om gewichts artikelen toe te voegen aan de m&m. De m&m berekeningen zijn alleen gemaakt voor stuks artikelen.

22011681 - Tabel [GELD]

De regels in tabel [GELD] hadden soms geen id. Deze id's worden nu via een conversie gevuld.

22011769 - Subcode

Tijdens het navigeren naar een andere kaart via de [SKIP] knoppen, werd de toeslag incl. niet ververst

22011583 - Kopiëren debiteur staffels

Wanneer de staffels worden gekopieerd van de ene debiteur naar de andere, dan worden nu ook de originele staffels van de naar-debiteur verwijderd. Dit wordt gedaan om de staffels van de van-debiteur en naar-debiteur gelijk te houden.

22011117 - TopBakkers Export

De default waarde van setting RedirectAutoExportToCSVMethod is nu TRUE. Dus standaard wordt er geëxporteed in CSV formaat ipv XML formaat

22010994 - SpecsPlaza import

Tijdens het bijwerken van de specificaties in Specsspaza trad er een fout op.

22009566 - Navigeren via F3 knop

Tijdens het navigeren via de F3 knop, trad er soms een Access violation fout op

22009143 - Vaste order berekening

Met het berekenen van de vaste order aantallen, worden de bestellingen die op dezelfde dag zijn besteld en afgehaald, meegerekend met de Cash-it aantallen. Deze bestellingen werden voorheen meegerekend met de Bake-it order aantallen.

22008579 - AFAS Export

Op de factuurregels wordt nu ook meegegen of de incasso aanstaat of niet. Voorheen was dit al doorgevoerd in het debiteuren bestand.

22009691 - Bakkerscombinatie import

Als de import wordt gestart, wordt er nu eerst gecontroleerd of er nog lokale bestanden aanwezig zijn die de vorige keer niet geïmporteerd zijn. Deze bestanden moeten eerst afgehandeld worden zodat er geen orders verloren gaan.

22008473 - Gerelateerde artikellayout

Via het artikel venster kunnen de gerelateerde artikellayouts opgevraagd worden. Als na het sluiten van de gerelateerde artikelen venster op de sneltoets [ALT + S] werd gedrukt, dan crashte Bake-it

22008766 - Bestands locaties

Het is niet meer mogelijk om locaties van de bestanden aan te passen via de instellingen. Dit zorgde ervoor dat relatieve paden omgezet werden naar absolute paden. Dit gaf problemen als gebruikers via een werkstation werkten.

22009308 - Verwijderde regels

Verwijderde transactie regels werden getoond met status "Onbekend" in Bake-it, omdat deze status niet meer werd herkend in Bake-it.

22009168 - Publicatie adres

Als het vinkje [Handmatig publicatie adressen toekennen i.p.v uit de standaard instellingen halen] aanstond, dan werd toch het standaard publicatie adres gebruikt.

22008062 - Reclameprijsgroep kaart

De vinkjes in de artikel RECLAME prijsgroep werden niet op de juist manier getoond. Hierdoor was het duidelijk wat er was geselecteerd.

22007689 - Repareren foreign keys

De routine om de id_dbart te repareren aangepast, zodat alle foreign keys gerepareerd kunnen worden.

22007513 - Importeren vaste orders

Tijdens het importeren van de vaste orders trad er een fout op door een wijziging in de vorige versie. Dit is nu opgelost.

22007967 - Vaste order

Het aanmaken van een vaste order via het order selectie venster ging niet goed als er al een order bestond voor de geselecteerde week. Er werd dan een lege order aangemaakt.

22007173 - Factureren via orderscherm

Als de order filter op [Niet gef. orders op Aflnr.] stond, dan ging het factureren via het orderscherm niet goed. Dan werden er verkeerde orders toegevoegd aan de verzamelfactuur.

22007944 - Aanpassen artikel prijzen

De optie om de prijzen van ALLE artikelen te verhogen / verlagen is verwijderd uit het artikel venster. Deze optie is alleen nog aanwezig in het artikel selectie venster

22008219 - Samengesteld artikel

In het samengesteld artikel zoek venster werkte het zoeken op nummer niet goed. Er moesten voorloop spaties ingegeven worden om de juiste samengestelde artikel te vinden

22008062 - Artikel prijsgroep kaart

De vinkjes in de artikel prijsgroep kaart werden niet op de juiste manier getoond. Hierdoor was het niet duidelijk wat er was geselecteerd.

22005902 - Order volgorde & filtering

Bij het aanpassen van de volgorde in het order selectie scherm naar niet gefactureerde orders werd er ook een filter toegepast waardoor er een verwarrende werking ontstond bij het controleren van bestaande orders. Hierdoor werden bepaalde order regels in de verkeerde order toegevoegd.

22007628 - Ftp connectie

De optie UsePassive werd niet gebruikt tijdens het maken van een ftp verbinding. Deze optie werd altijd op [FALSE] gezet, ook al was het in de settings aangevinkt.

22006821 - CSV import

De CSV import kan nu ook omgaan met Carriage Returns (CRLF) in het CSV bestand

22007513 - Vaste order berekening

Voor het berekenen van de standaard order aantallen wordt nu ook rekening gehouden met het ophoog percentage. Als het aantal in de vaste orderregel groter is dan de gemiddelde cash-it verkoop aantallen + ophoog percentage, dan wordt de vaste orderregel aantal genomen tijdens het genereren van orderaantallen.

22007232 - Recept acties

Tijdens het berekenen van de artikelen via het venster [Recept Acties], trad er een fout op

2009622 - Specsplaza

De optie om verlopen specificaties te importeren is verwijderd. Deze optie werkte niet (goed) en het is ook niet aan te raden om verlopen specificaties te importeren.

22006824 - Vaste orderregel

Als er een fout optrad in het vaste orderregel venster, dan was het niet meer mogelijk om het venster te sluiten. Nu is de optie bijgekomen om de vaster orderregel te verwijderen en het venster te sluiten.

22000057 - Facturen met splitsen jaar

Als er 2 facturen zijn die verwijzen naar dezelfde order en de prijzen worden ververst via de verzamelfactuur, dan worden alleen de dagen ververst die actief zijn in de verzamelfactuur. Zo kunnen er verschillende prijzen gehanteerd worden in dezelfde order

22005831 - Aanmaken orders

Tijdens het aanmaken van orders voor nieuwe klanten negeerde Bake-it de sortering in de order tabel waardoor onnodig alle orders werden doorlopen.

22006324 - Recept kopiëren

Het kopiëren van recepten werkte niet volledig via de selectie venster.

22006558 - Order herkomst

Bij het maken van handmatige orders, werd de herkomst op vaste order gezet in plaats van handmatige order.

22000082 - Siloba XML

De codering van de Siloba XML export werd niet op de juiste manier opgeslagen. Dit is nu aangepast.

22006480 - Order csv import

De CSV Order import kon niet omgaan met bepaalde quotes.

22005411 - Bezorgkosten BTW

Bij het bepalen van bezorg kosten werd er naar de btw type van het bezorg kosten artikel gekeken in plaats van de producten in de order regel.

22005233 - Artikelgroepen

Bij het oplossen van ticket 22004505 werden ook de artikelen in de artikel groep op nummer gesorteerd. Echter werkte dit niet goed bij het opnieuw openen van een artikel groep waardoor er geen artikelen werden getoond en is dit nu daarom ongedaan gemaakt.

22000705 - Maximum retourpercentage

Het vinkje [Maximum retour percentage ook over bedrag reclame artikelen] werkte omgekeerd. Dit is nu verbeterd

22004783 - Recepten kaart

Er trad een fout op tijdens het openen van de recepten kaart.

22004758 - Exact export

Er werd niet op de juiste manier op data type gecontroleerd waardoor de Exact export niet werkte wanneer de optie `WeekAlsPeriode` aan stond onder het kopje [ExactBoekingen] in de Bake-it.ini.

22004654 - E-mail functionaliteit

Bepaalde e-mail functionaliteit werkte niet op de juiste manier, waardoor het niet mogelijk was om Top Bakkers facturen op te sturen.

22004505 - Waren wettelijke naam

Bij het berekenen van de waren wettelijke namen werden fouten niet op de juiste manier getoond waardoor er fouten werden getoond bij artikelen waar dat helemaal niet van toepassing was. Daarnaast zijn voor het gemak ook de artikelen in de artikelgroep op nummer gesorteerd.

22001658 - Csv Import

Als er negatieve aantallen aanwezig waren in de CSV, dan trad er een fout op tijdens het importeren.

22004144 - Update routine

Tijdens het updaten gaf Bake-itsoms een foutmelding over de VRS tabel.

22003857 - Indirecte koppelingen

Bake-it gaf een foutmelding wanneer bepaalde kaarten zoals het order kaart indirect via een andere kaart werden geopend om bepaalde acties uit te voeren zoals het tonen van transacties.

22003942 - Artikel bestanden

Bij het openen van het Artikel bestanden venster verscheen er soms een fout: "Error setting order PATH for DBARTB". Aangezien de informatie van deze venster al in het artikel kaart wordt getoond is het scherm daarom verwijderd.

22003625 - Bake-it hoofdmap

Na het selecteren van bestanden wordt ook het werkmap veranderd. Hierdoor werkte bepaalde functies niet omdat ze naar het verkeerde map keken. Deze zijn nu aangepast om hiermee om te gaan.

22003724 - CSV import

Als er quotes (") waren in het importbestand, dan ging de import niet altijd goed. De import houdt nu beter rekening met quotes

22003632 - Bureaublad links

De bureaublad snelkoppeling voor het printen van facturen werkte niet.

22003310 - Menu opties

Bake-it maakte niet op de juiste manier menu's aan waardoor het herstart moest worden bij intensief gebruik.

22003180 - Order facturatie

Bij het factureren van orders werd na het e-mailen van de facturen de datum van het e-mailen niet altijd opgeslagen.

22002916 - Artikel menu

In het artikel menu worden nu alleen Label-it opties verborgen wanneer daar geen licentie voor is.

22002436 - Auto planning

Het filiaal week rapport had geen data als het via de automatische planning werd geprint.

22000060 - Topbakkers facturen export

De voortgang informatie in de export log is duidelijker gemaakt.

22001794 - GS1 export

Er waren nieuwe velden bijgekomen voor GS1 waardoor de GS1 export in Bake-it niet meer kon worden geïmporteerd.

22002397 - Warenwettelijke benaming

Tijdens het overzetten van de officiële benaming in het nieuwe veld warenwettelijke naam (ART.NAAMWAWET) houdt Bake-it nu ook rekening met Bake-it 5.02.001 zodat bestaande waardes niet worden overschreven.

22001785 - Aanpassen functie knoppen

Tijdens het aanpassen van de breedte van alle functie knoppen, kon er een fout optreden

22002304 - Recepten

Het sorteren werkte niet goed in het recepten kaart.

22001150 - Autoplanning

Ongeldige karakters voor e-mail adressen en bestandspaden worden nu vervangen met een streepje (-) bij het aanmaken van een automatische planning.

Verbetering

22013121 - Bon toeslag

Optie toegevoegd om een product te kenmerken als zijnde een bon toeslag

22010101 - Snelkoppelingen

Het is nu ook mogelijk om de "scheduler voortgang" in te stellen als snelkoppeling binnen Bake-it.

22009716 - email pdf naam

De email pdf naam heeft nu dezelfde opbouw als het UBl xml bestand. Hierdoor is het makkelijker te zien welke bestanden er bij elkaar horen.

22008696 - Recept waarschuwingen

Bij het berekenen van recepten via recept acties worden nu alle fouten aan het einde weergegeven.

22008183 - Kassa's die achterlopen

De kassa's met afgesloten kassadagen worden genegeerd tijdens het printen via de automatische planning. Er zal dan geen melding komen dat er kassa's achterlopen.

22008466 - Exporteren EV

De melding over dubbele emailadressen is verbeterd, zodat het duidelijker is dat het ook aan de alternatieve login kan liggen

22008218 - Exporteren order

De menu optie [Exporteren order] (CTRL + Q) in het order venster is verwijderd. Deze optie wordt niet meer gebruikt en zorgde voor onduidelijkheden. Orders kunnen wel geëxporteerd worden via de optie [Exporteren CSV orders]

22004916 - Instellingen menus

Voorbereidingen doorgevoerd met betrekking tot het aanpassen van de instellingen schermen.

22007542 - Tarwe bruin

Bij het afleiden van kleuren voor de waren wettelijke naam werd er altijd vanuit gegaan dat het om bruin brood ging zodra het woord tarwe voorkwam in de algemene naam. De optie `GrainNamePrefixSynonyms=tarwe=bruin` is daarom klant afhankelijk gemaakt door middel van het kopje [GrainCalculation] in Bake-it.ini en zit dus niet meer in Bake-it.exe.config.

22007485 - Topbakkers koppelingen

De vraag om topbakkers artikelen door te sturen naar Topbakkers verwijst nu naar de XML export, tenzij de instelling 'RedirectAutoExportToCSVMethod=TRUE' onder het kopje [TopBackeryInstellingen] wordt gezet. Let wel op dat de CSV optie over een periode van 4 maanden uitgefaseerd wordt ten gunste van de XML export wat meer informatie exporteert.

2017857 - Specsplaza import

Tijdens de specsplaza import wordt er gecontroleerd of de bestaande ingredient allergenen ook in de nieuwe specificatie aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, dan worden deze ingredient allergenen verwijderd.

22004559 - Export Shop-it / EV

De setting [Artikel exporteren naar Internet (Shop-it / ExtraVestiging)] wordt niet meer getoond in het artikel venster. Deze setting zorgde voor verwarring en werd toch nergens gebruikt

22004456 - Dagafsluiting

De checksum van de kassadag (CKD) wordt niet meer gevuld als de kassadag wordt herberekend in Bake-it. Dit veroorzaakte problemen met de nieuwe connector

2112513 - EV Export

Onnodige export meldingen worden niet meer getoond. Bv dat het vinkje 'Exporteren naar EXTRAvestiging.nl' niet aanstaat.

22006676 - Assortiment afbeelding

Het is nu ook mogelijk om een assortiment afbeelding te verwijderen via het assortimenten kaart.

22005343 - Spelfouten artikel kaart

Verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot spelfouten in het artikel kaart.

22005681 - Waren wettelijke naam

Voor, midden en achtervoegsel aangevuld en verbeterd met betrekking tot de waren wettelijke naam.

22005654 - Orders kaart

Algemene verbeteringen doorgevoerd om het order selectie venster duidelijker op te zetten.

22004575 - Subcode punten artikel

Bij het aanmaken van een artikel subcode is het niet meer mogelijk om punten aan te geven wanneer er een prijs factor is aangegeven.

22004481 - Winkel locaties

Er wordt nu een waarschuwing getoond wanneer er geen naam of nummer is opgegeven bij het aanmaken van een nieuwe winkel locatie.

22004386 - Artikel week aantallen

Het venster artikel week aantal is uitvergroot zodat er meer tekst in past.

22003940 - Factuur fouten

Tijdens het bijwerken van de lever aantallen bij het factureren wordt bij een missende/verwijderde artikel verwijzing ook het order nummer vermeld.

22003977 - Instellingen

Bij het openen van de e-mail of de back-up instellingen worden nu alleen e-mail of back-up gerelateerde instellingen getoond.

220027 - Winkelklant kaart

Benaming in de winkelklant kaart zijn aangepast in verband met duidelijkheid. Daarnaast zijn onnodige velden zoals FAX uit het scherm verwijderd.

22002785 - XML export nieuwe recepten

Bij het aanmaken van nieuwe recepten wordt nu standaard het vinkje "Blokkeer XML export" aangezet. Hiervoor is nog een extra ini optie genaamd BlockXMLExportForNewRecipes onder het kopje [Recepten]. Door dit FALSE te zetten kan het oude gedrag weer worden aangezet.

22002792 - Siloba export

Bij het exporteren van recept regels naar Siloba wordt nu de regel volgorde vanuit Bake-it aangehouden.

22003498 - Printer instellingen

In de printer instellingen scherm kunnen nu alle Bake-it gerelateerde printers ingesteld worden.

2114366 - Assortiment en artikelen

Bij het aanpassen van assortiment en artikel nummers worden nu ook de bijbehorende afbeeldingen vernummerd.

22003370 - Help menu

De help menu is aangepast zodat de belangrijkste opties bovenaan zitten en er alleen werkende menu opties over blijven.

22002398 - Orders via toetsenbord

Bij het aanmaken van orders via het toetsenbord was het mogelijk om per ongeluk een bestaande order te openen wanneer er snel achter elkaar op de [ENTER] toets werd gedrukt.

22001526 - Email instellingen

Extra instellingen knop toegevoegd naast het e-mail veld om direct bij de meest relevante e-mail instellingen te komen.

22002034 - Replicator status

In het replicator status venster is er geen wachtwoord meer nodig om replicatie regels te resetten

22002100 - Debiteur kaart

Dubbel klikken werkte niet in all tabbladen in het debiteur venster.

22000922 - GS1 export

De GS1 export houdt nu ook rekening met de warenwettelijke naam die in de bijbehorende artikel is vermeld.

22001539 - Warenwettelijke naam

Tijdens de update wordt de officiële benaming overgezet in het nieuwe veld warenwettelijke naam (ART.NAAMWAWET). Daarnaast is de omschrijving aangepast voor de algemene artikel naam van 'omschrijving' naar 'algemene naam' in het artikel venster.

22000820 - Graancalculatie percentage

Bij het berekenen van een enkel graan product worden nu ook de graan percentages getoond. Daarnaast is er een extra ini instelling `LogInfo` onder het kopje [VOCS] om informatieve logs voor aan/uit te kunnen zetten.

22000940 - Warenwettelijke naam

Formaat aangepast voor warenwettelijke namen zodat alleen de eerste woord met een hoofdletter begint.

22000667 - Help menu

De help menu heeft geen verwijzingen meer naar niet bestaande web pagina's.

22000128 - Tarwe brood

Met de berekening van de warenwettelijke naam wordt nu een automatische conversie gedaan van tarwebrood naar bruin tarwebrood via de ini instelling PrefixSynonyms onder het kopje [GrainCalculation].

22000131 - Warenwettelijke naam

Bij het berekenen van de warenwettelijke naam wordt nu ook rekening gehouden met decoratie.

Nieuwe functionaliteit

22007621 - Kopiëren van staffels

Het is nu mogelijk om de staffels van een debiteur te kopiëren naar andere debiteuren of debiteurgroepen via de menu optie [Extra | Kopieer staffels].

22007689 - Artikel verwijzingen

Extra optie gemaakt in het onderhoudsscherm om corrupte artikel verwijzingen te repareren.

22004846 - Order import/export

Het is nu ook mogelijk om de Bake-it orders te importeren en te exporteren via de scheduler.

22000082 - TopBakkers XML producten

Er is nu een TopBakkers integratie voor het exporteren van producten naar XML.

22004845 - Ingrediënten export/import

Bij het exporteren en importeren van ingrediënt etiketten worden nu ook voedingswaardes en waren wettelijke namen geëxporteerd.

22005449 - Top Bakkers XML import

De import houdt nu ook rekening met de tag <RouteNummer> bij het afleveradres. Deze waarde wordt in de database gezet in [AFL:ROUTENR]

22006058 - Order etiketten

Setting gemaakt om etiketten te printen voor kratten wanneer de order etiketten geprind worden.

22004847 - CSV order export via FTP

Vinkje gemaakt om csv orders naar FTP te uploaden dat aan de koppeltabel is gekoppeld.

22005134 - UBL

In de UBL export worden nu ook de debiteur nummer (SupplierAssignedAccountID) en email adres (ElectronicMail) mee gestuurd.

22003417 - Shop-it export

Het is nu ook mogelijk om naar Shop-it te exporteren via de scheduler.

22003440 - Context help

Context specifieke help opties toegevoegd voor selectie vensters binnen Bake-it. Daarnaast zijn verwijzingen in de help menu naar standaard Windows programma's verwijderd ("special tekens", "Editor" en "Calculator").