Als een klant vanuit de webshop bezorgbestellingen wil aannemen en verwerken zijn een aantal zaken van belang.★  Een "bezorg locatie" aanmaken. Hier worden nu automatisch de bezorgbestellingen op gezet zodat je dit kan filteren bij het lijsten afdrukken.★  Er worden geen transacties meer gemaakt van de bezorgbestellingen
★  De standaard bezorglocatie is 'Bezorgen'★  Er wordt geen debiteur meer gemaakt van EXTRAVestiging Webshop klanten
★  Het Bake-it ordernummer wordt gelijk aan het EV ordernummer
★  Het afleveradresnummer wordt ook het pasnummer van de winkelklant
★  De ordernotitie wordt de transactie bonnotitie