6. Winkelfilialen / Afhaal locaties 


6.1 Inleiding 

Een EXTRAvestiging webshop maakt gebruik van winkellocaties zodat aangegeven kan worden waar een bestelling opgehaald kan worden en/of op welke dag of tijdstip. 

6.2 Exporteren naar de EV Webshop 

Voor het afhalen dient u te bepalen uit welke Winkellocaties er kan worden gekozen. 

U doet dit door bij de Winkellocatie het vinkje ‘Exporteren naar EXTRAvestiging’ te activeren. 


Verder kunnen er op het EXTRAvestiging tabblad, diverse instellingen ingegeven worden waarbij sommige enkel voor de ‘Franchise module*’ van toepassing zijn.


Per locatie kan hier een alternatieve afhaal of bezorglocatie ingegeven worden. 

Zodra een webshop order wordt geïmporteerd voor een bepaalde locatie, wordt gekeken of een alternatieve ‘EV order standaard locatie’ is ingegeven in het locatie venster die dan wordt genomen. 

Daarnaast kan het bezorg postcode gebied van deze locatie aangegeven worden. 

Dit houdt in dat wanneer een klant voor bezorgen kiest, EV zoekt naar de locatie die daarbij past en deze gebruikt op het moment dat order opgeslagen wordt. 

Daarnaast dienen de juiste postcode-artikelen aangemaakt te worden, zie elders in deze handleiding. 

Ook is het mogelijk om de winkel locatie naam, welke bekend is in Bake-it anders te noemen voor de Webshop.

Dit doet u bij de Internet Omschrijving.

6.3 Openingstijden en bezorgtijden 

Per locatie kan bepaald worden of een winkel open of dicht is i.v.m. het ophalen van bestellingen. 

Zodra een ‘dagvinkje’ uit is, kan er op die dag niet afgehaald worden op die locatie.

In onderstaand voorbeeld is de winkel op dinsdag gesloten. 


Ga naar menu [Cash-it | Winkels], open de kaart van de betreffende winkel en open tabblad ‘Winkeltijden’. 

Hier kunt u de openingsdagen en tijden van deze winkel ingeven (Let op, met de tijden doet de webshop niets, lees hiervoor verder onder deze afbeelding. 


 

De afhaaltijden zoals deze in EV worden getoond, worden via een vaste instelling weergegeven. 

Bij oplevering van de webshop wordt dit eenmalig voor u ingesteld met als standaard: 

08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00


 

Op het tabblad ‘EXTRAvestiging 3’ van de winkellocatie kunnen per dag afwijkingen ingegeven worden. 

In onderstaand voorbeeld kan er op woensdag alleen tussen 08:00 - 10:00 en 10:00 – 12:00 opgehaald worden. 

Op alle andere dagen worden bovenstaande tijden gebruikt. Alternatieve bezorgtijden per dag per filiaal zijn alleen mogelijk middels de Franchise module. 

Zodra een order in Bake-it of Orbak wordt geïmporteerd wordt zowel de bezorg starttijd en eindtijd bij de order opgeslagen. 


Er zijn een aantal speciale dingen mogelijk bij de bezorgkosten zoals je deze kunt instellen per locatie. 

Door de bezorgtijden van een dag te starten met de code [gratis] worden voor die dag geen bezorgkosten berekend.


Daarnaast zijn aflevertijden inclusief teksten mogelijk zoals de volgende voorbeeld aangeeft: 

08:00 - 12:00 Test | 12:00 - 14:00 | Na twee uur [14:00 - 16:00] | Fout 


Dit zorgt voor de volgende tijden in de webshop:Opmerking: Als er geen juiste tijd aanwezig is, zie je dat niet (Fout) 

Opmerking: Zodra je ‘Na twee uur’ kiest, wordt 14:00 – 16:00 intern gebruikt. 


Als ** achter een tijd geplaatst wordt, wordt deze tijd standaard geselecteerd. 

Dus als er Na twee uur [14:00 - 16:00]** ingegeven zou zijn,

 dan wordt ‘Na twee uur’ standaard geselecteerd / aangezet.