Bake-it versie 5.02.001

Datum03-01-2022
Database7
Conversie2
ADD5.003
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.072
VOCS1.9
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.12


Nieuwe functionaliteit

2109183 - Warenwettelijke naam

Nieuwe menu opties toegevoegd in de Artikelgroep en en Artikel kaarten om lege waren wettelijke naam velden (officiële naam) aan te vullen met een suggestieve naam op basis van artikel naam en de bijbehorende ingrediënten.

2104840 - Seizoen

Het seizoen selectie venster heeft een kolom periode erbij gekregen en is ook te sorteren op periode.

Verbetering

2113000 - Replicatie tabel

MANUSYNC (manual sync veld) toegevoegd in de RPL (replicatie tabel) zodat een handmatige replicatie tijd kan worden opgegeven.

2114209 - Winkel bestelgroep

Kleine aanpassing doorgevoerd om het Winkel bestelgroep te verkleinen.

2113684 - EXTRAVestiging menus

De menu's voor EXTRAVestiging zijn nu opgedeeld in EXTRAVestiging Zakelijk, Webshop en Webshop secundair om een betere onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende opties en instellingen.

2113885 - Afas export

Veld [Incasso] bij de debiteuren wordt nu ook geëxporteerd naar Afas

2113091 - Licentie manager

De licentie manager wordt niet meer automatisch via de ini instelling `StartLicentieManager` opgestart om installatie en opstart problemen te voorkomen.

2111736 - Import modules

Ongebruikte import modules zijn nu uit het import menu verwijderd.

2109136 - Bake-it orders csv export

Het is nu ook mogelijk om 0 aantallen te exporteren in het export orders (CSV) scherm (Diverse | Externe koppelingen | Bake-it | Exporteer orders (CSV)).

2111540 - PostNL export

Het is niet meer nodig om voor het exporteren naar PostNL een extra dll registratie uit te voeren.

2111242 - Fax nummer

Het Marti-Orbak fax nummer wordt niet meer gebruikt en is daarom verwijderd uit het hoofdvenster.

2110939 - Grondstoffen

Grondstoffen kunnen nu vanuit het recept acties scherm worden gedeactiveerd.

2110895 - Recept velden/imports

De velden Melkvet, Melksuiker en Melkeiwit in het recept scherm (tabblad grondstof) werden alleen in de JMS B-Calculatie gebruikt. Deze velden zijn nu uit de recept kaart gehaald. Daarnaast zijn de JMS en Compuvision imports verwijderd aangezien deze niet meer van toepassing zijn.

2110873 - Order facturatie

Bij het factureren van orders wordt niet meer de huidige periode als standaard genomen zodat er bewust een bepaalde periode kan worden gekozen.

2109834 - Mix en Match aanbiedingen

Na het aanmaken van een Mix en Match aanbieding werden bepaalde aanbiedingen verborgen terwijl het vinkje "verberg verlopen aanbiedingen" niet aan was gezet.

2109561 - Facturatie meldingen

De melding "order is niet afgehaald" wordt nu niet meer getoond wanneer het factureren van niet afgehaalde orders is aangezet in de ini instellingen (WinkelfacturatieForceerFactuurNietOpgehaald).

2109527 - Email test venster

Aanpassingen doorgevoerd in het e-mail test venster om een duidelijkere onderscheid te maken tussen het e-mailen vanuit template en het e-mailen zonder opmaak.

2109536 - Email templates bewerken

Het icoon voor het toevoegen van een afbeelding wordt nu ook getoond en de extra knoppen die het zelfde doel hadden zijn weg gehaald.

2108508 - KWID ingrediënten

Er wordt geen overbodig venster meer getoond bij het toevoegen van KWID ingrediënten.

2108748 - Account view export

Bij het exporteren van de AccountView worden niet meer nieuwe zoekcodes toegekend aan debiteuren en coöperaties.

2108795 - Afronding voedingswaardes

Bij het berekenen van recepten worden nu in het hoofdrecept de voedingswaardes afgerond. Zie: https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/ labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf

2100716 - Betaalsoort

Giftcard is toegevoegd aan de ondersteunde betaalsoorten

2107178 - Set order - foutmeldingen

Bij het openen van bepaalde schermen werden niet functioneerde volgorde opties getoond. Deze zijn nu verwijderd.

2107356 - EXTRAvestiging zakelijk

Spelling verbeteringen doorgevoerd.

2001219 - Email functionaliteit

Het is niet meer nodig om handmatig een e-mail dll te registreren.

2106545 - Bestandsinformatie

Bake-it gaf een "geen class" fout voor bepaalde tabellen in het bestand informatie scherm vanwege verwijzingen naar missende of niet bestaande tabellen.

2106544 - Bestandsinformatie Bake-it

Het bestand informatie scherm aangevuld met missende tabel namen.

2103867 - GS1Das

Publicatie gegevens voor GS1Das welke voor heen in het tabblad Publishing werden ge-exporteerd bij de conversie naar excel, worden nu naar het tabblad AccessControl ge-exporteerd.

2100924 - Facturen

Ongebruikt vinkje export BMP is nu verwijderd van de factuur kaart.

Bug

2115141 - EV Ordernummer

Het was in het order selectie venster niet mogelijk om naar alpha numerieke nummers te zoeken.

2115104 - Product/subcode combinatie

In het scherm "Verwijderen/toevoegen artikel van vaste orders" is het niet meer mogelijk om een niet bestaande combinatie te selecteren.

2115517 - Autoplanning

De herkomst filter werkte niet voor de rapporten in de AutoPlanning.

2115287 - Aantal negatief functie

Het is weer mogelijk om Cash-it functie [Aantal negatief] te bewerken. Deze was niet meer te selecteren in de vorige versies.

2113436 - Bakkers Combinatie

Als de ftp verbinding mislukte, dan werd er in Bake-it onterecht een melding getoond dat alles was gelukt. Tevens stopt de export als één upload niet werkt

2113655 - Staffel berekening

Over handmatige prijzen werd er geen staffel korting berekend als het vinkje [Geen artikelgroep staffels berekenen over prijsgropeprijzen] aanstond.

2113696 - Afdrukken lijsten

Als de lijsten werden afgedrukt, dan kwam er nog een melding dat de kassa's achterlopen als het iPad kassa's waren

2114146 - Recept prijzen berekening

Wanneer het netto gewicht per kilogram voor een recept afgerond op 0 kon het voorkomen dat er een delen door 0 fout werd veroorzaakt.

2113712 - PostNL export

PostNL heeft een nieuw verplicht kolom toegevoegd aan hun template (= Aanvullende diensten). Deze wordt nu ook gevuld vanuit Bake-it.

2113193 - Bakkers Combinatie

De afronding van de BTW wordt nu anders gedaan om te voorkomen dat er een cent verschil ontstaat.

2113323 - Webshop export pad

Bij het exporteren van bestanden naar de export map in de Webshop export module werd het pad niet relatief opgeslagen. Hierdoor werkte het exporteren niet via een netwerk schijf.

2111763 - Index fouten in RPL

Met replicator versie 4.072 worden nu meer index gerelateerde fouten getoond in de replicator status. Deze informatie was voorheen alleen in debugview te zien.

2112802 - Rapport CI Statistieken

De filters van rapport [Cash-it statistieken] werkten niet goed.

2112111 - VOCS

Bij het opvangen van onverwachte fouten werden niet alle fouten naar het log weg geschreven. Verder ontbrak een versie nummer van VOCS in de Bake-it.log waardoor niet snel opviel dat de verkeerde versie was ingeladen.

2112042 - DLL bestanden

Bij het inladen van bepaalde dll bestanden (via VOCS) werden niet alle fouten weg geschreven.

2112231 - Scheduler voortgang

De scheduler voortgang scherm is nu vergroot naar 900 bij 800 pixels om onnodig scrollen te voorkomen.

2111995 - Winkel instellingen

Bake-it hield geen rekening tussen de keuze rondjes en de bijbehorende groepering in het Cash-it 4 tab van de Winkel locatie kaart. (Cash-it | Winkel locaties | Winkel locatie openen | Cash-it 4)

2111493 - Grondstof volgorde

Bij het berekenen van recepten wordt nu ook gekeken naar de handmatig opgegeven volgordes van grondstof ingrediënten.

2111694 - Import EV webshop

Tijdens de import van de webshop werden order regels niet correct samengevoegd, ondanks dat dit wel ingesteld was.

2111577 - Subcode knoppen

Als het toevoegen van een nieuw artikel werd afgebroken, dan werden de subcode knoppen uit het Cash-it artikel layout verwijderd.

2111493 - Recept omschrijving

Bij het berekenen van de algemene omschrijving voor ingrediënten (Ingrediënten tab | Ingrediënten van de grondstoffen | Algemene omschrijving) werd nu, na het sorteren op percentage en handmatige volgorde, ook op naam gesorteerd. (percentage = aflopend, hangmatige volgorde = oplopend en naam = aflopend)

2111278 - Post NL Export

Bake-it maakte gebruik van een oude excel structuur voor het exporteren naar Post NL.

2111219 - Verversen artikel gegevens

Bij het wijzigen van artikel nummers werden gerelateerde tabellen niet bijgewerkt met de nieuwe artikel nummers.

2109134 - Klanten scherm

Het vinkje "Blokkeren in Cash-it / kassa" werd uitgezet voor klanten met transacties zonder opgeslagen te worden.

2109134 - Klanten scherm

Het vinkje "Blokkeren Mix en Match" werd aangezet voor rekening klanten zonder opgeslagen te worden.

2108950 - Ordering artikelen

De controle om over te schakelen naar het importeren van een vaste order bij het aanmaken van nieuwe orders hield geen rekening met ordering dagen in de artikelen.

2108907 - Orderregels

Het kopiëren van orderregels werkte niet wanneer orders werden toegevoegd vanuit de bellijst.

2104939 - Kopieren orderregels

Het totaliseren van de orderregels tijdens het verplaatsen werkte niet.

2106795 - Rapportage

PDF rapporten werden niet meer verstuurd in de 5.1.x versies van Bake-it.

2108060 - Vaste orders

Bij het aanmaken van orders werden order notities wordt de order kladblok meteen gevuld op basis van de standaard order wanneer daarvoor gekozen wordt.

2107318 - Datum velden

Bij het navigeren met[CTRL]+[SHIFT] + pijltje omhoog of omlaag werden ook datum velden gemuteerd terwijl dit alleen hoorde te gebeuren met [CTRL] + pijltjes toetsen.

2107733 - Order transactie op zondag

Het aanmaken van een transactie op basis van order regels op zondag werkte niet.

2107559 - Topbakkers facturen

Als de artikelen in het koppeltabel (KopA) een nummer hadden die langer was dan 10, dan kon het topbakkers nummer niet juist bepaald worden.

2107222 - CSV import

De import stopte abrupt als de aantallen in 1 regel van de CSV verkeerde informatie bevatte. Bv een letter ipv een cijfer

2107272 - Bijwerken bestanden

Bake-it gaf een melding over de DBRCPT tabel (recept productie tijdelijk tabel) bij het geforceerd bijwerken van alle bestanden.

2106809 - Klanten samenvoegen

Het samenvoegen van klanten werkte niet goed wanneer er filters waren ingesteld.

2106787 - Specsplaza

Specsplaza werkte niet meer op Windows 7 en server 2008 machines. Er zijn nieuwe SpecsPlaza dll's aangemaakt om het probleem op te lossen.

2106376 - Handmatige prijzen

Bij het aanmaken van een transactie voor een order in Bake-it wordt nu ook rekening gehouden met de herkomst en wordt de handmatige prijs instelling alleen aangezet voor EXTRAVestiging, Order-it, EDI/Overig en Cash-it iPad.

2105178 - Factuurkorting

Na het verscheuren en opnieuw berekenen van een factuur werden negative kortingen niet goed berekend.

2102546 - EDI Export

Een factuur wordt niet meer op "geëxporteerd" (FEXP) gezet, na het exporteren naar EDI Transus of EDI Rozis. Anders worden de facturen niet meer geëxporteerd naar de boekhouding

2102537 - SpecsPlaza TLS

Bij SpecsPlaza gaan ze TLS 1.0 en 1.1 uitschakelen. Bake-it ondersteunt nu ook hogere TLS versies.

2105912 - Zip module

Bij het inpakken van sommige bestanden gaf Bake-it onnodig een foutmelding waardoor sommige scheduler functies niet konden worden uitgevoerd.

2105912 - Bestandspaden

Bake-it ging bij sommige systemen niet goed om met bestandspaden waardoor bij controle het pad verloren ging en niet meer verwerkt kon worden.

2106542 - Taal verbeteringen

Spel en grammatica fouten opgelost en wachtwoord schermen generieker opgezet.

2105922 - Verwijderen van gegevens

Bij het verwijderen van bepaalde gegevens zoals een artikelgroep werd een "setting order" fout getoond.

2102169 - FTP

Noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd in de FTP module met betrekking tot beveiliging.

2105436 - Export EXTRAvestiging

Indien de export naar de EXTRAvestiging webshop via de scheduler word uitgevoerd zal deze altijd automatisch synchroniseren.

2105213 - Mix & Match E

Bij het selecteren van een mix & match E artikel worden nu alleen de relevante subcodes getoond in plaats van alles subcodes.

2104500 - Mix match

Het is niet meer mogelijk om in Mix & Match D en E de zelfde producten toe te voegen.

2105045 - EXTRAvestiging

Bij de import worden de afbeeldingen weer gedownload indien dit aangevinkt is.

2104524 - Contant factuur

Via de order kaart werden er ongeldige contant facturen aangemaakt als de order was gekenmerkt als een Cash-it order.

2104922 - Afbeeldingen

Het teken ó word nu voor de afbeeldingen correcte vervangen voor een normale o.

2104390 - Recept afbeeldingen

Bij het navigeren van de recepten werden er bij fouten de verkeerde afbeeldingen hersteld.