Bake-it versie 5.02.023

Datum13-07-2023
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.3
SpecsPlaza1.13


Bug

23006848 - Export Bakkerij monitor

Tijdens de Bakkerij monitor export ontstond er een fout tijdens het aanmaken van een DBF bestand.


Bake-it versie 5.02.022

Datum02-06-2023
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.3
SpecsPlaza1.13


Bug

23005322 - Email instellingen

De e-mail instellingen scherm werd niet meer geopend vanuit het instellingen scherm.

23000265 - Order productie regels

Bij het verversen van productie regels liep Bake-it vast als er 0 regels in samengestelde artikelen zaten.

22011029 - Betaalde webshop order

Bij het factureren werd er ook van niet afgehaalde orders een factuur gemaakt terwijl deze al waren betaald.


Bake-it versie 5.02.021

Datum26-05-2023
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.3
SpecsPlaza1.13


Bug

22011075 - Facturatie

Tijdens het factureren van orders werd er geen rekening gehouden met facturatie groepen.

22011158 - Email validatie

Email adressen met een streepje zoals 'test-@hotmail.com' werden gezien als een ongeldig e-mail adres terwijl deze wel geldig zouden moeten zijn.

Verbetering

23003399 - Import standaard orders

Bij het importeren van standaard orders wordt nu naar leverwijze gekeken om te bepalen of de afhaal of bezorg locatie gebruikt moet worden.


Bake-it versie 5.02.020

Datum27-02-2023
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.3
SpecsPlaza1.12


Bug

23000811 - Webshop import

Tijdens de generieke webshop import werden speciale karakters zoals "é" niet correct weergegeven op de pakbonnen als het een Utf-8 xml betrof. De import is nu aangepast om ook de speciale karakters van Utf-8 xml bestanden goed te importeren.

23000492 - Aanmaken transactie

Tijdens het aanmaken van een transactie via de order wordt er ook gekeken of de orderregels een handmatige prijs hebben. Als dat zo is, dan wordt de prijs van de transactie regels ook op handmatig gezet.

23001478 - Importeren vaste orders

Het is niet meer mogelijk om vinkjes [Reeds geïmporteerde vaste orders moeten bijgewerkt worden] en [Import niet toevoegen aan bestande handmatig ingevoerde orders] tegelijk aan te zetten. Als beide vinkjes aanstonden werd er altijd een nieuwe order aangemaakt, terwijl de verwachting was dat een bestaande order bijgewerkt zou worden.

23001394 - Export CSV

Afleveradressen die niet voorkomen in de geselecteerde koppeltabel, werden niet altijd onder "BULK" weggeschreven.

22011171 - Filter artikel selectie

Als er via de filter in het artikel selectie venster een artikel werd opgezocht en de naam van het artikel werd aangepast, dan crashte de applicatie als er geen artikelen meer aan het filter voldeden.

22013350 - (Reclame)prijsgroepen

Tijdens het toevoegen van afleveradressen/debiteuren aan een (reclame)prijsgroep werd de volgorde niet onthouden. Hierdoor moest de volgorde iedere keer handmatig gezet worden als er bv meerdere afleveradressen toegevoegd moesten worden adhv een nr

22012203 - Email facturatie

Tijdens het factureren van de batch verschilde de naam van de pdf van de naam van de ubl xml. Deze omschrijvingen zijn nu gelijk op de extensie na

22013342 - Privacy optie

Na het anonimiseren van klanten data via de optie [Verwijderen i.v.m. privacy], klopte de volgorde van het klanten scherm niet meer.

22010857 - Mix en Match

Het is niet meer toegestaan om gewichts artikelen toe te voegen aan de m&m. De m&m berekeningen zijn alleen gemaakt voor stuks artikelen.

22011681 - Tabel [GELD]

De regels in tabel [GELD] hadden soms geen id. Deze id's worden nu via een conversie gevuld.

Verbetering

22013121 - Bon toeslag

Optie toegevoegd om een product te kenmerken als zijnde een bon toeslag


Bake-it versie 5.02.019

Datum16-11-2022
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.3
SpecsPlaza1.12


Bug

22011583 - Kopiëren debiteur staffels

Wanneer de staffels worden gekopieerd van de ene debiteur naar de andere, dan worden nu ook de originele staffels van de naar-debiteur verwijderd. Dit wordt gedaan om de staffels van de van-debiteur en naar-debiteur gelijk te houden.

22011117 - TopBakkers Export

De default waarde van setting RedirectAutoExportToCSVMethod is nu TRUE. Dus standaard wordt er geëxporteed in CSV formaat ipv XML formaat

22010994 - SpecsPlaza import

Tijdens het bijwerken van de specificaties in Specsspaza trad er een fout op.

22009566 - Navigeren via F3 knop

Tijdens het navigeren via de F3 knop, trad er soms een Access violation fout op

22009143 - Vaste order berekening

Met het berekenen van de vaste order aantallen, worden de bestellingen die op dezelfde dag zijn besteld en afgehaald, meegerekend met de Cash-it aantallen. Deze bestellingen werden voorheen meegerekend met de Bake-it order aantallen.

22008579 - AFAS Export

Op de factuurregels wordt nu ook meegegen of de incasso aanstaat of niet. Voorheen was dit al doorgevoerd in het debiteuren bestand.

22009691 - Bakkerscombinatie import

Als de import wordt gestart, wordt er nu eerst gecontroleerd of er nog lokale bestanden aanwezig zijn die de vorige keer niet geïmporteerd zijn. Deze bestanden moeten eerst afgehandeld worden zodat er geen orders verloren gaan.

22008473 - Gerelateerde artikellayout

Via het artikel venster kunnen de gerelateerde artikellayouts opgevraagd worden. Als na het sluiten van de gerelateerde artikelen venster op de sneltoets [ALT + S] werd gedrukt, dan crashte Bake-it

Nieuwe functionaliteit

22007621 - Kopiëren van staffels

Het is nu mogelijk om de staffels van een debiteur te kopiëren naar andere debiteuren of debiteurgroepen via de menu optie [Extra | Kopieer staffels].

Verbetering

22009716 - email pdf naam

De email pdf naam heeft nu dezelfde opbouw als het UBl xml bestand. Hierdoor is het makkelijker te zien welke bestanden er bij elkaar horen.

22008696 - Recept waarschuwingen

Bij het berekenen van recepten via recept acties worden nu alle fouten aan het einde weergegeven.


Bake-it versie 5.02.018

Versie is overgelagen

Bake-it versie 5.02.017

Datum10-10-2022
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.3
SpecsPlaza1.12


Bug

22009566 - Navigeren via F3 knop

Tijdens het navigeren via de F3 knop, trad er soms een Access violation fout op

22009143 - Vaste order berekening

Met het berekenen van de vaste order aantallen, worden de bestellingen die op dezelfde dag zijn besteld en afgehaald, meegerekend met de Cash-it aantallen. Deze bestellingen werden voorheen meegerekend met de Bake-it order aantallen.

22008579 - AFAS Export

Op de factuurregels wordt nu ook meegegen of de incasso aanstaat of niet. Voorheen was dit al doorgevoerd in het debiteuren bestand.

22009691 - Bakkerscombinatie import

Als de import wordt gestart, wordt er nu eerst gecontroleerd of er nog lokale bestanden aanwezig zijn die de vorige keer niet geïmporteerd zijn. Deze bestanden moeten eerst afgehandeld worden zodat er geen orders verloren gaan.

22008473 - Gerelateerde artikellayout

Via het artikel venster kunnen de gerelateerde artikellayouts opgevraagd worden. Als na het sluiten van de gerelateerde artikelen venster op de sneltoets [ALT + S] werd gedrukt, dan crashte Bake-it

Nieuwe functionaliteit

22007621 - Kopiëren van staffels

Het is nu mogelijk om de staffels van een debiteur te kopiëren naar andere debiteuren of debiteurgroepen via de menu optie [Extra | Kopieer staffels].

Verbetering

22009716 - email pdf naam

De email pdf naam heeft nu dezelfde opbouw als het UBl xml bestand. Hierdoor is het makkelijker te zien welke bestanden er bij elkaar horen.

22008696 - Recept waarschuwingen

Bij het berekenen van recepten via recept acties worden nu alle fouten aan het einde weergegeven.


Bake-it versie 5.02.016

Datum19-09-2022
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.3
SpecsPlaza1.12


Bug

22008766 - Bestands locaties

Het is niet meer mogelijk om locaties van de bestanden aan te passen via de instellingen. Dit zorgde ervoor dat relatieve paden omgezet werden naar absolute paden. Dit gaf problemen als gebruikers via een werkstation werkten.

22009168 - Publicatie adres

Als het vinkje [Handmatig publicatie adressen toekennen i.p.v uit de standaard instellingen halen] aanstond, dan werd toch het standaard publicatie adres gebruikt.

22008062 - Reclameprijsgroep kaart

De vinkjes in de artikel RECLAME prijsgroep werden niet op de juist manier getoond. Hierdoor was het duidelijk wat er was geselecteerd.

22007689 - Repareren foreign keys

De routine om de id_dbart te repareren aangepast, zodat alle foreign keys gerepareerd kunnen worden.

22007513 - Importeren vaste orders

Tijdens het importeren van de vaste orders trad er een fout op door een wijziging in de vorige versie. Dit is nu opgelost.


Bake-it versie 5.02.015

Datum19-08-2022
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.2
SpecsPlaza1.12


Bug

22007967 - Vaste order

Het aanmaken van een vaste order via het order selectie venster ging niet goed als er al een order bestond voor de geselecteerde week. Er werd dan een lege order aangemaakt.

22007173 - Factureren via orderscherm

Als de order filter op [Niet gef. orders op Aflnr.] stond, dan ging het factureren via het orderscherm niet goed. Dan werden er verkeerde orders toegevoegd aan de verzamelfactuur.

22007944 - Aanpassen artikel prijzen

De optie om de prijzen van ALLE artikelen te verhogen / verlagen is verwijderd uit het artikel venster. Deze optie is alleen nog aanwezig in het artikel selectie venster

22008219 - Samengesteld artikel

In het samengesteld artikel zoek venster werkte het zoeken op nummer niet goed. Er moesten voorloop spaties ingegeven worden om de juiste samengestelde artikel te vinden

22008062 - Artikel prijsgroep kaart

De vinkjes in de artikel prijsgroep kaart werden niet op de juiste manier getoond. Hierdoor was het niet duidelijk wat er was geselecteerd.

22005902 - Order volgorde & filtering

Bij het aanpassen van de volgorde in het order selectie scherm naar niet gefactureerde orders werd er ook een filter toegepast waardoor er een verwarrende werking ontstond bij het controleren van bestaande orders. Hierdoor werden bepaalde order regels in de verkeerde order toegevoegd.


Bake-it versie 5.02.014

Datum26-07-2022
Database8
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.075
VOCS1.11.2
SpecsPlaza1.12


Verbetering

22007542 - Tarwe bruin

Bij het afleiden van kleuren voor de waren wettelijke naam werd er altijd vanuit gegaan dat het om bruin brood ging zodra het woord tarwe voorkwam in de algemene naam. De optie `GrainNamePrefixSynonyms=tarwe=bruin` is daarom klant afhankelijk gemaakt door middel van het kopje [GrainCalculation] in Bake-it.ini en zit dus niet meer in Bake-it.exe.config.

22007485 - Topbakkers koppelingen

De vraag om topbakkers artikelen door te sturen naar Topbakkers verwijst nu naar de XML export, tenzij de instelling 'RedirectAutoExportToCSVMethod=TRUE' onder het kopje [TopBackeryInstellingen] wordt gezet. Let wel op dat de CSV optie over een periode van 4 maanden uitgefaseerd wordt ten gunste van de XML export wat meer informatie exporteert.

Nieuwe functionaliteit

22007689 - Artikel verwijzingen

Extra optie gemaakt in het onderhoudsscherm om corrupte artikel verwijzingen te repareren.

Bug

22007628 - Ftp connectie

De optie UsePassive werd niet gebruikt tijdens het maken van een ftp verbinding. Deze optie werd altijd op [FALSE] gezet, ook al was het in de settings aangevinkt.

22006821 - CSV import

De CSV import kan nu ook omgaan met Carriage Returns (CRLF) in het CSV bestand

22007513 - Vaste order berekening

Voor het berekenen van de standaard order aantallen wordt nu ook rekening gehouden met het ophoog percentage. Als het aantal in de vaste orderregel groter is dan de gemiddelde cash-it verkoop aantallen + ophoog percentage, dan wordt de vaste orderregel aantal genomen tijdens het genereren van orderaantallen.

22007232 - Recept acties

Tijdens het berekenen van de artikelen via het venster [Recept Acties], trad er een fout op

22006824 - Vaste orderregel

Als er een fout optrad in het vaste orderregel venster, dan was het niet meer mogelijk om het venster te sluiten. Nu is de optie bijgekomen om de vaster orderregel te verwijderen en het venster te sluiten.


Bake-it versie 5.02.013

Datum24-06-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.074
VOCS1.11
SpecsPlaza1.12


Bug

22005831 - Aanmaken orders

Tijdens het aanmaken van orders voor nieuwe klanten negeerde Bake-it de sortering in de order tabel waardoor onnodig alle orders werden doorlopen.


Bake-it versie 5.02.012

Datum24-06-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.074
VOCS1.11
SpecsPlaza1.12


Verbetering

22006676 - Assortiment afbeelding

Het is nu ook mogelijk om een assortiment afbeelding te verwijderen via het assortimenten kaart.

22005681 - Waren wettelijke naam

Voor, midden en achtervoegsel aangevuld en verbeterd met betrekking tot de waren wettelijke naam.

Bug

22006324 - Recept kopiëren

Het kopiëren van recepten werkte niet volledig via de selectie venster.

22006558 - Order herkomst

Bij het maken van handmatige orders, werd de herkomst op vaste order gezet in plaats van handmatige order.

22000082 - Siloba XML

De codering van de Siloba XML export werd niet op de juiste manier opgeslagen. Dit is nu aangepast.

22006480 - Order csv import

De CSV Order import kon niet omgaan met bepaalde quotes.

Nieuwe functionaliteit

22000082 - TopBakkers XML producten

Er is nu een TopBakkers integratie voor het exporteren van producten naar XML.


Bake-it versie 5.02.011

Datum16-06-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.074
VOCS1.10
SpecsPlaza1.12


Nieuwe functionaliteit

22005449 - Top Bakkers XML import

De import houdt nu ook rekening met de tag <RouteNummer> bij het afleveradres. Deze waarde wordt in de database gezet in [AFL:ROUTENR]

22006058 - Order etiketten

Setting gemaakt om etiketten te printen voor kratten wanneer de order etiketten geprind worden.

Bug

22005411 - Bezorgkosten BTW

Bij het bepalen van bezorg kosten werd er naar de btw type van het bezorg kosten artikel gekeken in plaats van de producten in de order regel.


Bake-it versie 5.02.010

Datum17-05-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.10
SpecsPlaza1.12


Bug

22005233 - Artikelgroepen

Bij het oplossen van ticket 22004505 werden ook de artikelen in de artikel groep op nummer gesorteerd. Echter werkte dit niet goed bij het opnieuw openen van een artikel groep waardoor er geen artikelen werden getoond en is dit nu daarom ongedaan gemaakt.

22000705 - Maximum retour percentage

Het vinkje [Maximum retour percentage ook over bedrag reclame artikelen] werkte omgekeerd. Dit is nu verbeterd

Nieuwe functionaliteit

22005134 - UBL

In de UBL export worden nu ook de debiteur nummer (SupplierAssignedAccountID) en email adres (ElectronicMail) mee gestuurd.

22003417 - Shop-it export

Het is nu ook mogelijk om naar Shop-it te exporteren via de scheduler.


Bake-it versie 5.02.009

Datum04-05-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.10
SpecsPlaza1.12


Bug

22004783 - Recepten kaart

Er trad een fout op tijdens het openen van de recepten kaart.

22004758 - Exact export

Er werd niet op de juiste manier op data type gecontroleerd waardoor de Exact export niet werkte wanneer de optie `WeekAlsPeriode` aan stond onder het kopje [ExactBoekingen] in de Bake-it.ini.

22004654 - E-mail functionaliteit

Bepaalde e-mail functionaliteit werkte niet op de juiste manier, waardoor het niet mogelijk was om Top Bakkers facturen op te sturen.


Bake-it versie 5.02.008

Datum29-04-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.10
SpecsPlaza1.12


Bug

22003857 - Indirecte koppelingen

Bake-it gaf een foutmelding wanneer bepaalde kaarten zoals het order kaart indirect via een andere kaart werden geopend om bepaalde acties uit te voeren zoals het tonen van transacties.

22004505 - Waren wettelijke naam

Bij het berekenen van de waren wettelijke namen werden fouten niet op de juiste manier getoond waardoor er fouten werden getoond bij artikelen waar dat helemaal niet van toepassing was. Daarnaast zijn voor het gemak ook de artikelen in de artikelgroep op nummer gesorteerd.

22001658 - Csv Import

Als er negatieve aantallen aanwezig waren in de CSV, dan trad er een fout op tijdens het importeren.

Verbetering

22004386 - Artikel week aantallen

Het venster artikel week aantal is uitvergroot zodat er meer tekst in past.


Bake-it versie 5.02.007

Datum19-04-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.10
SpecsPlaza1.12


Bug

22004144 - Update routine

Tijdens het updaten gaf Bake-itsoms een foutmelding over de VRS tabel.

22003942 - Artikel bestanden

Bij het openen van het Artikel bestanden venster verscheen er soms een fout: "Error setting order PATH for DBARTB". Aangezien de informatie van deze venster al in het artikel kaart wordt getoond is het scherm daarom verwijderd.

22003625 - Bake-it hoofdmap

Na het selecteren van bestanden wordt ook het werkmap veranderd. Hierdoor werkte bepaalde functies niet omdat ze naar het verkeerde map keken. Deze zijn nu aangepast om hiermee om te gaan.

Verbetering

22003940 - Factuur fouten

Tijdens het bijwerken van de lever aantallen bij het factureren wordt bij een missende/verwijderde artikel verwijzing ook het order nummer vermeld.


Bake-it versie 5.02.006

Datum08-04-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.10
SpecsPlaza1.12


Verbetering

22002785 - XML export nieuwe recepten

Bij het aanmaken van nieuwe recepten wordt nu standaard het vinkje "Blokkeer XML export" aangezet. Hiervoor is nog een extra ini optie genaamd BlockXMLExportForNewRecipes onder het kopje [Recepten]. Door dit FALSE te zetten kan het oude gedrag weer worden aangezet.

22002792 - Siloba export

Bij het exporteren van recept regels naar Siloba wordt nu de regel volgorde vanuit Bake-it aangehouden.

2114366 - Assortiment en artikelen

Bij het aanpassen van assortiment en artikel nummers worden nu ook de bijbehorende afbeeldingen vernummerd.

22003370 - Help menu

De help menu is aangepast zodat de belangrijkste opties bovenaan zitten en er alleen werkende menu opties over blijven.

22002398 - Orders via toetsenbord

Bij het aanmaken van orders via het toetsenbord was het mogelijk om per ongeluk een bestaande order te openen wanneer er snel achter elkaar op de [ENTER] toets werd gedrukt.

22000667 - Help menu

De help menu heeft geen verwijzingen meer naar niet bestaande web pagina's.

Bug

22003724 - CSV import

Als er quotes (") waren in het importbestand, dan ging de import niet altijd goed. De import houdt nu beter rekening met quotes

22003632 - Bureaublad links

De bureaublad snelkoppeling voor het printen van facturen werkte niet.


Bake-it versie 5.02.005

Datum25-03-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.9
SpecsPlaza1.12


Bug

22003180 - Order facturatie

Bij het factureren van orders werd na het e-mailen van de facturen de datum van het e-mailen niet altijd opgeslagen.

22002916 - Artikel menu

In het artikel menu worden nu alleen Label-it opties verborgen wanneer daar geen licentie voor is.

22002436 - Auto planning

Het filiaal week rapport had geen data als het via de automatische planning werd geprint.


Bake-it versie 5.02.004

Datum11-03-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.9
SpecsPlaza1.12


Verbetering

22001526 - Email instellingen

Extra instellingen knop toegevoegd naast het e-mail veld om direct bij de meest relevante e-mail instellingen te komen.

22002034 - Replicator status

In het replicator status venster is er geen wachtwoord meer nodig om replicatie regels te resetten

Bug

22000060 - Topbakkers facturen export

De voortgang informatie in de export log is duidelijker gemaakt.


Bake-it versie 5.02.003

Datum01-03-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.9
SpecsPlaza1.12


Bug

22002397 - Warenwettelijke benaming

Tijdens het overzetten van de officiële benaming in het nieuwe veld warenwettelijke naam (ART.NAAMWAWET) houdt Bake-it nu ook rekening met Bake-it 5.02.001 zodat bestaande waardes niet worden overschreven.

22001785 - Aanpassen functie knoppen

Tijdens het aanpassen van de breedte van alle functie knoppen, kon er een fout optreden

22002304 - Recepten

Het sorteren werkte niet goed in het recepten kaart.

22001794 - GS1 export

Er waren nieuwe velden bijgekomen voor GS1 waardoor de GS1 export in Bake-it niet meer kon worden geïmporteerd.

Verbetering

22002100 - Debiteur kaart

Dubbel klikken werkte niet in all tabbladen in het debiteur venster.


Bake-it versie 5.02.002

Datum16-02-2022
Database7
Conversie3
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.073
VOCS1.9
SpecsPlaza1.12


Verbetering

22000922 - GS1 export

De GS1 export houdt nu ook rekening met de warenwettelijke naam die in de bijbehorende artikel is vermeld.

22001539 - Warenwettelijke naam

Tijdens de update wordt de officiële benaming overgezet in het nieuwe veld warenwettelijke naam (ART.NAAMWAWET). Daarnaast is de omschrijving aangepast voor de algemene artikel naam van 'omschrijving' naar 'algemene naam' in het artikel venster.

22000820 - Graancalculatie percentage

Bij het berekenen van een enkel graan product worden nu ook de graan percentages getoond. Daarnaast is er een extra ini instelling `LogInfo` onder het kopje [VOCS] om informatieve logs voor aan/uit te kunnen zetten.

22000940 - Warenwettelijke naam

Formaat aangepast voor warenwettelijke namen zodat alleen de eerste woord met een hoofdletter begint.

22000128 - Tarwe brood

Met de berekening van de warenwettelijke naam wordt nu een automatische conversie gedaan van tarwebrood naar bruin tarwebrood via de ini instelling PrefixSynonyms onder het kopje [GrainCalculation].

22000131 - Warenwettelijke naam

Bij het berekenen van de warenwettelijke naam wordt nu ook rekening gehouden met decoratie.

Bug

22001150 - Autoplanning

Ongeldige karakters voor e-mail adressen en bestandspaden worden nu vervangen met een streepje (-) bij het aanmaken van een automatische planning.


Bake-it versie 5.02.001

Datum03-01-2022
Database7
Conversie2
ADD5.003
Reports5.02.001
Replicator4.072
VOCS1.9
SpecsPlaza1.12


Nieuwe functionaliteit

2109183 - Warenwettelijke naam

Nieuwe menu opties toegevoegd in de Artikelgroep en en Artikel kaarten om lege waren wettelijke naam velden (officiële naam) aan te vullen met een suggestieve naam op basis van artikel naam en de bijbehorende ingrediënten.

2104840 - Seizoen

Het seizoen selectie venster heeft een kolom periode erbij gekregen en is ook te sorteren op periode.

Verbetering

2113000 - Replicatie tabel

MANUSYNC (manual sync veld) toegevoegd in de RPL (replicatie tabel) zodat een handmatige replicatie tijd kan worden opgegeven.

2114209 - Winkel bestelgroep

Kleine aanpassing doorgevoerd om het Winkel bestelgroep te verkleinen.

2113684 - EXTRAVestiging menus

De menu's voor EXTRAVestiging zijn nu opgedeeld in EXTRAVestiging Zakelijk, Webshop en Webshop secundair om een betere onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende opties en instellingen.

2113885 - Afas export

Veld [Incasso] bij de debiteuren wordt nu ook geëxporteerd naar Afas

2113091 - Licentie manager

De licentie manager wordt niet meer automatisch via de ini instelling `StartLicentieManager` opgestart om installatie en opstart problemen te voorkomen.

2111736 - Import modules

Ongebruikte import modules zijn nu uit het import menu verwijderd.

2109136 - Bake-it orders csv export

Het is nu ook mogelijk om 0 aantallen te exporteren in het export orders (CSV) scherm (Diverse | Externe koppelingen | Bake-it | Exporteer orders (CSV)).

2111540 - PostNL export

Het is niet meer nodig om voor het exporteren naar PostNL een extra dll registratie uit te voeren.

2111242 - Fax nummer

Het Marti-Orbak fax nummer wordt niet meer gebruikt en is daarom verwijderd uit het hoofdvenster.

2110939 - Grondstoffen

Grondstoffen kunnen nu vanuit het recept acties scherm worden gedeactiveerd.

2110895 - Recept velden/imports

De velden Melkvet, Melksuiker en Melkeiwit in het recept scherm (tabblad grondstof) werden alleen in de JMS B-Calculatie gebruikt. Deze velden zijn nu uit de recept kaart gehaald. Daarnaast zijn de JMS en Compuvision imports verwijderd aangezien deze niet meer van toepassing zijn.

2110873 - Order facturatie

Bij het factureren van orders wordt niet meer de huidige periode als standaard genomen zodat er bewust een bepaalde periode kan worden gekozen.

2109834 - Mix en Match aanbiedingen

Na het aanmaken van een Mix en Match aanbieding werden bepaalde aanbiedingen verborgen terwijl het vinkje "verberg verlopen aanbiedingen" niet aan was gezet.

2109561 - Facturatie meldingen

De melding "order is niet afgehaald" wordt nu niet meer getoond wanneer het factureren van niet afgehaalde orders is aangezet in de ini instellingen (WinkelfacturatieForceerFactuurNietOpgehaald).

2109527 - Email test venster

Aanpassingen doorgevoerd in het e-mail test venster om een duidelijkere onderscheid te maken tussen het e-mailen vanuit template en het e-mailen zonder opmaak.

2109536 - Email templates bewerken

Het icoon voor het toevoegen van een afbeelding wordt nu ook getoond en de extra knoppen die het zelfde doel hadden zijn weg gehaald.

2108508 - KWID ingrediënten

Er wordt geen overbodig venster meer getoond bij het toevoegen van KWID ingrediënten.

2108748 - Account view export

Bij het exporteren van de AccountView worden niet meer nieuwe zoekcodes toegekend aan debiteuren en coöperaties.

2108795 - Afronding voedingswaardes

Bij het berekenen van recepten worden nu in het hoofdrecept de voedingswaardes afgerond. Zie: https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/ labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf

2100716 - Betaalsoort

Giftcard is toegevoegd aan de ondersteunde betaalsoorten

2107178 - Set order - foutmeldingen

Bij het openen van bepaalde schermen werden niet functioneerde volgorde opties getoond. Deze zijn nu verwijderd.

2107356 - EXTRAvestiging zakelijk

Spelling verbeteringen doorgevoerd.

2001219 - Email functionaliteit

Het is niet meer nodig om handmatig een e-mail dll te registreren.

2106545 - Bestandsinformatie

Bake-it gaf een "geen class" fout voor bepaalde tabellen in het bestand informatie scherm vanwege verwijzingen naar missende of niet bestaande tabellen.

2106544 - Bestandsinformatie Bake-it

Het bestand informatie scherm aangevuld met missende tabel namen.

2103867 - GS1Das

Publicatie gegevens voor GS1Das welke voor heen in het tabblad Publishing werden ge-exporteerd bij de conversie naar excel, worden nu naar het tabblad AccessControl ge-exporteerd.

2100924 - Facturen

Ongebruikt vinkje export BMP is nu verwijderd van de factuur kaart.

Bug

2115141 - EV Ordernummer

Het was in het order selectie venster niet mogelijk om naar alpha numerieke nummers te zoeken.

2115104 - Product/subcode combinatie

In het scherm "Verwijderen/toevoegen artikel van vaste orders" is het niet meer mogelijk om een niet bestaande combinatie te selecteren.

2115517 - Autoplanning

De herkomst filter werkte niet voor de rapporten in de AutoPlanning.

2115287 - Aantal negatief functie

Het is weer mogelijk om Cash-it functie [Aantal negatief] te bewerken. Deze was niet meer te selecteren in de vorige versies.

2113436 - Bakkers Combinatie

Als de ftp verbinding mislukte, dan werd er in Bake-it onterecht een melding getoond dat alles was gelukt. Tevens stopt de export als één upload niet werkt

2113655 - Staffel berekening

Over handmatige prijzen werd er geen staffel korting berekend als het vinkje [Geen artikelgroep staffels berekenen over prijsgropeprijzen] aanstond.

2113696 - Afdrukken lijsten

Als de lijsten werden afgedrukt, dan kwam er nog een melding dat de kassa's achterlopen als het iPad kassa's waren

2114146 - Recept prijzen berekening

Wanneer het netto gewicht per kilogram voor een recept afgerond op 0 kon het voorkomen dat er een delen door 0 fout werd veroorzaakt.

2113712 - PostNL export

PostNL heeft een nieuw verplicht kolom toegevoegd aan hun template (= Aanvullende diensten). Deze wordt nu ook gevuld vanuit Bake-it.

2113193 - Bakkers Combinatie

De afronding van de BTW wordt nu anders gedaan om te voorkomen dat er een cent verschil ontstaat.

2113323 - Webshop export pad

Bij het exporteren van bestanden naar de export map in de Webshop export module werd het pad niet relatief opgeslagen. Hierdoor werkte het exporteren niet via een netwerk schijf.

2111763 - Index fouten in RPL

Met replicator versie 4.072 worden nu meer index gerelateerde fouten getoond in de replicator status. Deze informatie was voorheen alleen in debugview te zien.

2112802 - Rapport CI Statistieken

De filters van rapport [Cash-it statistieken] werkten niet goed.

2112111 - VOCS

Bij het opvangen van onverwachte fouten werden niet alle fouten naar het log weg geschreven. Verder ontbrak een versie nummer van VOCS in de Bake-it.log waardoor niet snel opviel dat de verkeerde versie was ingeladen.

2112042 - DLL bestanden

Bij het inladen van bepaalde dll bestanden (via VOCS) werden niet alle fouten weg geschreven.

2112231 - Scheduler voortgang

De scheduler voortgang scherm is nu vergroot naar 900 bij 800 pixels om onnodig scrollen te voorkomen.

2111995 - Winkel instellingen

Bake-it hield geen rekening tussen de keuze rondjes en de bijbehorende groepering in het Cash-it 4 tab van de Winkel locatie kaart. (Cash-it | Winkel locaties | Winkel locatie openen | Cash-it 4)

2111493 - Grondstof volgorde

Bij het berekenen van recepten wordt nu ook gekeken naar de handmatig opgegeven volgordes van grondstof ingrediënten.

2111694 - Import EV webshop

Tijdens de import van de webshop werden order regels niet correct samengevoegd, ondanks dat dit wel ingesteld was.

2111577 - Subcode knoppen

Als het toevoegen van een nieuw artikel werd afgebroken, dan werden de subcode knoppen uit het Cash-it artikel layout verwijderd.

2111493 - Recept omschrijving

Bij het berekenen van de algemene omschrijving voor ingrediënten (Ingrediënten tab | Ingrediënten van de grondstoffen | Algemene omschrijving) werd nu, na het sorteren op percentage en handmatige volgorde, ook op naam gesorteerd. (percentage = aflopend, hangmatige volgorde = oplopend en naam = aflopend)

2111278 - Post NL Export

Bake-it maakte gebruik van een oude excel structuur voor het exporteren naar Post NL.

2111219 - Verversen artikel gegevens

Bij het wijzigen van artikel nummers werden gerelateerde tabellen niet bijgewerkt met de nieuwe artikel nummers.

2109134 - Klanten scherm

Het vinkje "Blokkeren in Cash-it / kassa" werd uitgezet voor klanten met transacties zonder opgeslagen te worden.

2109134 - Klanten scherm

Het vinkje "Blokkeren Mix en Match" werd aangezet voor rekening klanten zonder opgeslagen te worden.

2108950 - Ordering artikelen

De controle om over te schakelen naar het importeren van een vaste order bij het aanmaken van nieuwe orders hield geen rekening met ordering dagen in de artikelen.

2108907 - Orderregels

Het kopiëren van orderregels werkte niet wanneer orders werden toegevoegd vanuit de bellijst.

2104939 - Kopieren orderregels

Het totaliseren van de orderregels tijdens het verplaatsen werkte niet.

2106795 - Rapportage

PDF rapporten werden niet meer verstuurd in de 5.1.x versies van Bake-it.

2108060 - Vaste orders

Bij het aanmaken van orders werden order notities wordt de order kladblok meteen gevuld op basis van de standaard order wanneer daarvoor gekozen wordt.

2107318 - Datum velden

Bij het navigeren met[CTRL]+[SHIFT] + pijltje omhoog of omlaag werden ook datum velden gemuteerd terwijl dit alleen hoorde te gebeuren met [CTRL] + pijltjes toetsen.

2107733 - Order transactie op zondag

Het aanmaken van een transactie op basis van order regels op zondag werkte niet.

2107559 - Topbakkers facturen

Als de artikelen in het koppeltabel (KopA) een nummer hadden die langer was dan 10, dan kon het topbakkers nummer niet juist bepaald worden.

2107222 - CSV import

De import stopte abrupt als de aantallen in 1 regel van de CSV verkeerde informatie bevatte. Bv een letter ipv een cijfer

2107272 - Bijwerken bestanden

Bake-it gaf een melding over de DBRCPT tabel (recept productie tijdelijk tabel) bij het geforceerd bijwerken van alle bestanden.

2106809 - Klanten samenvoegen

Het samenvoegen van klanten werkte niet goed wanneer er filters waren ingesteld.

2106787 - Specsplaza

Specsplaza werkte niet meer op Windows 7 en server 2008 machines. Er zijn nieuwe SpecsPlaza dll's aangemaakt om het probleem op te lossen.

2106376 - Handmatige prijzen

Bij het aanmaken van een transactie voor een order in Bake-it wordt nu ook rekening gehouden met de herkomst en wordt de handmatige prijs instelling alleen aangezet voor EXTRAVestiging, Order-it, EDI/Overig en Cash-it iPad.

2105178 - Factuurkorting

Na het verscheuren en opnieuw berekenen van een factuur werden negative kortingen niet goed berekend.

2102546 - EDI Export

Een factuur wordt niet meer op "geëxporteerd" (FEXP) gezet, na het exporteren naar EDI Transus of EDI Rozis. Anders worden de facturen niet meer geëxporteerd naar de boekhouding

2102537 - SpecsPlaza TLS

Bij SpecsPlaza gaan ze TLS 1.0 en 1.1 uitschakelen. Bake-it ondersteunt nu ook hogere TLS versies.

2105912 - Zip module

Bij het inpakken van sommige bestanden gaf Bake-it onnodig een foutmelding waardoor sommige scheduler functies niet konden worden uitgevoerd.

2105912 - Bestandspaden

Bake-it ging bij sommige systemen niet goed om met bestandspaden waardoor bij controle het pad verloren ging en niet meer verwerkt kon worden.

2106542 - Taal verbeteringen

Spel en grammatica fouten opgelost en wachtwoord schermen generieker opgezet.

2105922 - Verwijderen van gegevens

Bij het verwijderen van bepaalde gegevens zoals een artikelgroep werd een "setting order" fout getoond.

2102169 - FTP

Noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd in de FTP module met betrekking tot beveiliging.

2105436 - Export EXTRAvestiging

Indien de export naar de EXTRAvestiging webshop via de scheduler word uitgevoerd zal deze altijd automatisch synchroniseren.

2105213 - Mix & Match E

Bij het selecteren van een mix & match E artikel worden nu alleen de relevante subcodes getoond in plaats van alles subcodes.

2104500 - Mix match

Het is niet meer mogelijk om in Mix & Match D en E de zelfde producten toe te voegen.

2105045 - EXTRAvestiging

Bij de import worden de afbeeldingen weer gedownload indien dit aangevinkt is.

2104524 - Contant factuur

Via de order kaart werden er ongeldige contant facturen aangemaakt als de order was gekenmerkt als een Cash-it order.

2104922 - Afbeeldingen

Het teken ó word nu voor de afbeeldingen correcte vervangen voor een normale o.

2104390 - Recept afbeeldingen

Bij het navigeren van de recepten werden er bij fouten de verkeerde afbeeldingen hersteld.