Cash-it versie 4.04.031

Datum08-12-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

23011789 - Gewichtsartikelen

Bij het aanslaan van gewichtsartikelen met een 0 prijs werd de prijs 2 keer gevraagd.

23011130 - Handmatige artikel prijzen

Er konden prijzen over de 999999,999 opgegeven worden tijdens het aanwijzen van een handmatige prijs terwij dit voor problemen zorgde. Om dit te voorkomen is de maximum prijs beperkt tot 999999,999.

23011303 - Datums selecteren

Bij het leeghalen van datums in Cash-it was het niet mogelijk om de eerder geselecteerde datum nogmaals te selecteren.

23009329 - Laatste bonnen

Bij het selecteren van de laatste bonnen werden onjuist de bestellingen knoppen ge-highlight.


Cash-it versie 4.04.030

Datum22-09-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Verbetering

23005370 - Alternatief bezorgadres

Bij het bepalen van alternatieve bezorgadressen wordt er nu ook rekening gehouden met het alternatief bezorgadres formaat in EV webshop.


Cash-it versie 4.04.029

Datum08-09-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

23004390 - Label-it aanroepen

Bij het afdrukken van etiketten werd de etiket bestand ETPR steeds leeg gehaald met als gevolg dat er geen/te weinig etiketten werden geprint.

23008352 - Kas in bedragen

Wanneer er een kas in werd gedaan van € 7,50 en er werd betaald met € 10,00 werd er € 10 getoond als kas in, in plaats van € 7,50.

23008236 - Data grids

In data grids zoals winkel bestellingen werkten de scrollbalk knoppen niet goed waardoor er te weinig artikelen werden getoond.


Cash-it versie 4.04.028

Datum01-09-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

23008236 - Winkel bestellingen

Als er tot 15 regels in de winkelbestelgroep stonden werden regel 13 t/m 15 niet getoond en miste ook de scrollbalk.


Cash-it versie 4.04.027

Datum11-08-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

23007230 - T10 kassa display

De teksten op een T10 kassa werden soms op de verkeerde regel getoond. De onderste regel werd boven getoond en de bovenste regel werd onder getoond.


Cash-it versie 4.04.026

Datum30-06-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

23004390 - Label-it

Bij het snel afdrukken van Label-it etiketten werden ini instellingen door elkaar gehaald.


Cash-it versie 4.04.025

Datum02-06-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

23005111 - Productinfo bon

Het veld extra tekst (EtiExt) van het artikelkaart wordt niet meer geprint op de bon om verwarring te voorkomen.

22012897 - Spaarpunten

Bij het herhalen van punt artikel bestellingen was het mogelijk om tot een min bedrag uit te komen met spaarpunten.


Cash-it versie 4.04.024

Datum17-04-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

23003303 - Pin journaal

De pin journaal van bestellingen verwijst nu naar de betaal transactie waarin de pin informatie staat. Voorheen verwees het naar de hoofdtransactie.


Cash-it versie 4.04.023

Datum04-04-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22012642 - Korting

Na het wisselen van werknemers was het mogelijk om een kortingsregel toe te voegen aan een product waar geen korting aan gegeven mocht worden. Hierdoor ontstond er een kortingsregel welke niet aan een product gekoppeld was.

23001646 - Op-knop

Als de op-knop werd gebruikt om de tijdstip aan te geven wanneer een product uitverkocht was, dan werd de tijd soms in de verkeerde subcode van het artikel weggeschreven. Nu wordt de tijd van uitverkocht in het product met de juiste subcode. Als betreffende subcode niet gevonden kan worden in de winkelbestelling voor die dag, dan wordt de uitverkocht tijd weggeschreven in het standaard product.


Cash-it versie 4.04.022

Datum24-02-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

23001263 - Herhalen bestelling

Als er een bestelling werd herhaald door de functie [Bestelling herhalen], dan werd de nieuwe bestelling niet gekenmerkt als zijnde "Herhaald". Dat wordt nu wel gedaan.

23000924 - Mix And Match C

Er werd geen korting over alle artikelen berekend als het vinkje [Deze prijs geldt voor ale artikelen ipv alleen meer-artikelen] was aangevinkt. Nu wordt de korting over alle artikelen berekend als het vinkje aanstaat. Als het vinkje uit staat, dan wordt de korting alleen berekend over de meer-artikelen.


Cash-it versie 4.04.021

Datum19-01-2023
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22013237 - Herhalen bestelling

Tijdens het herhalen van een bestelling, werd de nieuwe bestelling niet gekenmerkt als zijnde "Herhaald" als de nieuwe dag op een feestdag viel.

22013391 - Mix en Match

Als de prijs van Mix en Match artikelen handmatig op 0 werd gezet, dan kon de transactie niet afgerond worden.

22013617 - Bestellingen

In het bestellingen vandaag venster werd de laatste bestelling niet getoond als de knop [Volgende pagina] werd gebruikt. De datagrid is nu verbeterd zodat de laatste regel wel getoond wordt.

22012753 - Visa en Ecmc als pin

Pin betalingen met kenmerk VISA en ECMC worden nu opgeteld bij Pin ipv bij Creditcard. Dit komt omdat VPAY wordt vervangen door de visa debitkaart en MAESTRO wordt vervangen door de debitkaart van ECMC.

22012251 - Dagafsluiting

De bedragen van de credit transacties werden niet goed verwerkt in de dagafsluiting. Dit kwam voor als er bij de credit transactie verschillende betaalvormen waren gebruikt.


Cash-it versie 4.04.020

Datum13-12-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22012172 - Dagafsluiting

Tijdens het sluiten van de dag trad er een fout op door een wijziging in de vorige versie. In de vorige versie was de issue al opgelost voor het openen van de dag. Nu is de issue opgelost voor het sluiten van de dag


Cash-it versie 4.04.019

Datum12-12-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22012172 - Kassadag

Kassadag records welke aangemaakt zijn voor EV, worden nu genegeerd door de kassa tijdens het openen van de kassa

22011487 - Credit transactie

Het is niet meer mogelijk om een transactie meerdere keren te crediteren. Ook worden bestellingen sneller geladen in het [Transactie zoek] venster.

22011520 - M&M B

Er trad een fout op wanneer alle M&M artikelen een artikel tekst bevatten

22011131 - Dagafsluiting

Met de dagafsluiting werd het gepinde kasin bedrag opgeteld bij de omzet. Nu is de omzet exclusief het gepinde kasin bedrag

22008558 - Volgorde tekstgroepen

De volgorde van de tekstgroepen werden niet goed getoond als deze in Orbak gemaakt waren.

Verbetering

22010939 - Selecteren klant

Het selecteren van een klant is versneld in het bestel proces. Als er op [NAAM] wordt gezocht, dan wordt er nu alleen gezocht in de winkelklanten en niet meer bij de afleveradressen. Het zoeken in de afleveradressen zorgde voor een grote vertraging als er veel klanten waren.

Nieuwe functionaliteit

22011627 - Kassabon

Indien er een emailadres beschikbaar is bij de klant dan word deze op de bestel kassabon afgedrukt.


Cash-it versie 4.04.018

Datum26-09-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22005640 - Credit transactie

De transactie verwijzingen in tabel CTRK werden verkeerd om weggeschreven. De id van de hoofdtransctie werd in het veld van de credit transactie weggeschreven. Dit is nu verbeterd

22009257 - Herhalen bestelling

Prijs mutaties werden niet meegenomen tijdens het herhalen van een bestelling

22009569 - Herhaal bestelling met M&M

Als er tijdens het afhalen een bestelling werd muteerd om een M&M actie te activeren, dan werd de M&M automatisch ook meegenomen als de bestelling herhaald werd met de optie [Vast Volgende Week]. Optie [Vast Volgende Week] hoort niet de aanpassingen aan de bestelling mee te nemen.

22009562 - Op rekening

Na het annuleren van een [Op rekening] bestelling kwam de melding dat het afeverdatum 01-01-0001 was.


Cash-it versie 4.04.017

Datum16-09-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22008896 - Credit Transactie

De bedragen op de dagafsluiting klopten niet als er een credit transactie werd gedaan. Het gaat om de volgende totalen: Bedrag goederenstroom, Bedrag kortingen en Bedrag bruto zonder kortingen.

22008401 - Initialen klant

Het aantal tekens in de initialen van de klant is beperkt tot 14 karakters om database fouten te voorkomen.


Cash-it versie 4.04.016

Datum04-07-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Verbetering

22006555 - Aanmeldlijst

Er kunnen nu 51 werknemers onthouden worden in het aanmeld venster. Dit was voorheen 34 werknemers

22006354 - Email domein lengte

Email domein lengte is verhoogd van 7 karakters naar 9 karakters zodat .amsterdam ook als valide email wordt gezien.

Bug

22003191 - Bestellijst

Op de bestellijst worden nu ook de subcodenummers getoond. Om dit mogelijk te maken is de lengte van de omschrijving van het artikel per regel korter gemaakt.

22006733 - Samenvoegen bestellingen

Als bij het afleveradres het vinkje [Elke Cash-it bestelling op een aparte order plaatsen] aan staat, dan komt niet meer de vraag om bestellingen samen te voegen. Er wordt direct een aparte order aangemaakt.

22006559 - Afleveradres korting

Als er een klanten pas werd gescand, dan werd er geen rekening gehouden met eventuele afleveradres korting

22004260 - Winkelfacturatie

Wanneer een bestelling niet werd opgehaald op de afleverdag, maar pas dagen erna, dan werd de bestelling niet omgezet naar het winkel afleverafleveradres. Hierdoor werd de bestelling niet meegenomen met de winkelfacturatie


Cash-it versie 4.04.015

Datum17-06-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22005724 - Berichten

Tijdens het bekijken van de werknemers berichten in het Arbeid scherm, trad er soms een fout op

22005888 - Punten artikel

Als een punten artikel aangevuld werd met een tekst. dan werd de prijs van de tekst als korting getoond

22005644 - Zoeken bon

Als er via het scherm [Afhalen vandaag] gezocht wordt naar andere bestellingen, dan is de limiet van het aantal resultaten nu 1500.


Cash-it versie 4.04.014

Datum23-05-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22001661 - Epson text printer

De Epson Text printer deed niet altijd de bon afscheuren op Windows 10 kassa's. Met de setting SleepAfterPrintInMillisecondsForTextPrinter is het mogelijk om een korte pauze in te stellen na het printen, zodat de printer genoeg tijd heeft om de opdracht te verwerken voordat er aan een nieuwe print opdracht gestart wordt.

22003555 - Credit transactie

Tijdens het aanmaken van een credit transactie wordt er beter rekening gehouden met de M&M. Door een fout toonde rapport [Statistiek Transacties Mix Match] niet de juiste bedragen.

22002674 - Korting op bon

De korting op de bon werd niet correct getoond

22002674 - Korting op bon

De korting op de bon werd niet correct getoond

2112463 - Afleveradres korting

Er wordt nu alleen een afleveradres korting toegepast als de transactie/bestelling nog niet volledig betaald is.

22002943 - Aanmeldlijst Cash-it

Tijdens het zoeken via de zoekfunctie in de aanmeldlijst, reageerde Cash-it in sommige gevallen niet meer.

22003284 - Product info bon

Op de product info bon wordt de etiket naam niet meer getoond.


Cash-it versie 4.04.013

Datum08-04-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22003851 - Cash-it Mobile

Data wordt nu eerst gefilterd voordat het naar Cash-it mobile wordt gestuurd. Hierdoor start de applicatie binnen een minuut op ipv meerdere minuten


Cash-it versie 4.04.012

Datum11-03-2022
Bake-it5.02.003
ADD5.03
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22001560 - PLU

De PLU functie heeft weer een tekst en een plaatje

22001493 - Printen recept informatie

Tijdens het printen van recept informatie werd de afbeelding van het product niet geprint als de locatie van de afbeelding als relatief pad was opgegeven.

22001624 - M&M volgorde

Als een volgorde meerdere keren voorkwam in de M&M, dan ging het soms mis met het bepalen van de prioriteiten. M&M regels met een lagere prioriteit kregen dan soms de voorkeur over M&M regels met een hoge prioriteit

Nieuwe functionaliteit

22000058 - Warenwettelijke naam

Bij product informatie op het scherm en op de bon wordt nu ook de warenwettelijke naam getoond.


Cash-it versie 4.04.011

Datum11-02-2022
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

22001550 - Afronden contante betaling

Als er meerdere keren een contante betaling werd gedaan, dan werd het totale bedrag niet meer afgerond.

22001228 - Etiket printer 4

De waarde van [Etiket Printer 4] werd niet geladen als het configuratie scherm werd geopend.

22000367 - Prijs op knoppen

De prijs op de artikelknoppen en de subcodeknoppen werden niet goed gecentreerd als er kleine fonts werden gebruikt

2114588 - Email

Er werden soms email adressen afgewezen die wel correct waren. Om dit op te lossen is de maximale lengte van de domeinnaam extensie van 4 naar 7 karakters aangepast.


Cash-it versie 4.04.010

Datum15-12-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2115083 - PDA met Piggy

Als er met de PDA werd afgerekend, dan kwam er een melding in Cash-it met de vraag of er ook loyalty punten toegekend moesten worden. Hierdoor kwam er geen reactie terug naar de PDA

2114816 - Transactie betaling

Soms werden transacties niet als [Betaald] gekenmerkt als er meerdere betaalvormen werden gebruikt.

2114667 - Opmerkingen op bon

De EV opmerkingen werden over elkaar heen geprint op de bon.


Cash-it versie 4.04.009

Datum03-12-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2114323 - Artikel texten

Als er een artikel tekst werd toegevoegd aan een artikel, dan werd de prijs van de tekst als een korting getoond in het verkoop scherm.


Cash-it versie 4.04.008

Datum23-11-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2113854 - Bestellingen venster

In Bake-it kan er ingegeven worden hoeveel zoekresultaten er getoond moeten worden in het [Bestellingen vandaag] venster. Cash-it hield hier geen rekening mee en toonde altijd max 1500 bestellingen.

2114087 - Werknemer lijst

Als er in het aanmeldlijst meer dan 17 werknemers waren geselecteerd, dan werden de volgende dag alleen de eerste 17 werknemers getoond en de rest niet.

2113522 - CashKeeper afstorting

Als de setting GloryDoManualDeposit aanstond, dan haalde de Cash-it geen afstort informatie op van de CashKeeper. Deze setting mag alleen invloed hebben op de Glory terminal

2113102 - Pin kas in

De Pin Kas In wordt nu beter berekend en wordt duidelijker getoond op de dagafsluitingsbon.


Cash-it versie 4.04.007

Datum29-10-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2112386 - Allergenen filtering

De filters van de allergenen werkten niet goed als er meerdere allergenen aangevinkt werden.


Cash-it versie 4.04.006

Datum19-10-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2112463 - Scannen klantenpas

Klantenpassen waarvan de barcode 13 lang was, werden niet herkend als ze geen check digit bevatten. Setting [CustomerPassBarcodeContainsCheckDigit] aangemaakt zodat er aangegeven kan worden of een klantenpas barcode een check digit bevat of niet.

2112473 - M&M einddatum

De einddatum van de M&M is nu een TM datum ipv een TOT datum

2112166 - M&M C

De kortingen van de M&M C werden afgerond op hele getallen op de bon.


Cash-it versie 4.04.005

Datum01-10-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2109420 - bestellingen vandaag

In het bestellingen vandaag venster worden bij klanten waarbij er alleen een afleveradres bekend is, de prefix "(Afl)" gebruikt. Deze prefix zorgt er echter voor dat de sortering op klant naam niet meer klopt. Daarom wordt de tekst "Afl" nu achter de klantnaam getoond.

2111732 - M&M berekening

Tijdens het berekenen van de mix en match werd er rekening gehouden met de datum van vandaag ipv de datum wanneer een bestelling opgehaald gaat worden.

Verbetering

2110898 - Aanpasbare betaalknopnamen

De namen op de betaalknoppen in het afreken venster zijn nu zelf in te geven in de instellingen van Cash-it onder kopje [PaymentButtonCustomNames]


Cash-it versie 4.04.004

Datum28-09-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2111815 - Piggy

Piggy aanvragen die via de handscanner werden gedaan, veroorzaakten een foutmelding in Cash-it.

2111176 - Verwijderen bestelling

Als een bestelling met een totaalbedrag van 0 euro werd verwijderd, Dan probeerde het systeem ook een credit transactie te maken, omdat de bestelling als betaald werd gezien.

2111322 - Zoekscherm bon

In het zoekscherm van de bonnen trad er een fout op als sommige velden leeggemaakt werden mbv het kruisje.


Cash-it versie 4.04.003

Datum14-09-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2111068 - Afrekenen PDA

Diverse verbeteringen doorgevoerd om te voorkomen dat er een fout optreedt tijdens het afrekenen met de PDA

2109373 - Credit wachtwoord

Er moet nu ook een credit-wachtwoord ingevuld worden, als deze is ingesteld, wanneer een betaalde bestelling verwijderd wordt. Dit komt omdat er van een betaalde bestelling een credit transactie wordt gemaakt.


Cash-it versie 4.04.002

Datum31-08-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2109086 - Omzet

Kas in/uit wordt niet meer meegeteld als zijnde omzet

2109141 - Overnemen transacties

Tijdens het overnemen van de transacties trad er een fout op.

Verbetering

2107835 - Orbak bestelscherm

Het Orbak bestelvenster kan nu via het web geopend worden zodat het invoeren veel sneller gaat.


Cash-it versie 4.04.001

Datum30-07-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Nieuwe functionaliteit

2021213 - Piggy Api

Setting UseLatestPiggyApi aangemaakt zodat de gebruiker kan kiezen of ze met de oude API of met de nieuwe API willen werken

2102418 - Mobile Android/iOS

Cash-it Mobile implementatie voor android en iOS toestellen

2100716 - OpiPos10

Met de OpiPos10 apparaten worden nu ook de GiftCard betalingen geregistreerd in de transactie betalingen (CTRB)

1915312 - Toetsenbord

Vensters waarin nummers ingevoerd kunnen worden, ondersteunen nu ook input van een toetsenbord.

Verbetering

2009079 - Klant adres

Het klanten scherm is nu iets uitvergroot zodat er meer tekst kan worden getoond in het adres veld.

2009736 - Opstarten

Voordat Cash-it gestart wordt is er eerst een controle toegevoegd of er wel een geldige kassa beschikbaar is.

2005441 - Op rekening transacties

In het transactie scherm wordt nu via een extra kolom getoond of een bestelling op rekening staat.

2004974 - Versie nummer

Bij algemene fouten in Cash-it wordt nu ook het versie nummer getoond.

Bug

2106130 - Winkel facturatie

Als een bestelling voor vandaag werd aangepast, dan werd het afleveradres van de order direct gekoppeld aan het afleveradres van de winkel als de winkelfacturatie aanstond. Nu wordt er ook gecontroleerd of de bestelling helemaal afrond is (dus ook afgehaald is).

2106058 - Pinbon

Op de bon van een tekstprinter werd niet alle informatie van de pin getoond. Alleen de laatste zin werd getoond.

2106949 - Glory betaalapparaat

Als er na het bijpinnen een bericht komt uit de Glory dat het uitgeven van geld mislukt is, dan komt er nu een melding of er wel of niet geld is uitgekomen uit het betaalapparaat. Als er op [JA] wordt gedrukt, dan wordt de transactie alsnog afgerond.

2108813 - Glory betaalapparaat

Er worden nu minder communicatie berichten naar het betaalapparaat gestuurd als de setting GloryDoManualDeposit aan staat.

2104076 - Dagafsluiting

Als er een transactie met een totaalbedrag van 0 werd afgerekend, waarbij er met bv 100 euro cash werd betaald, dan werd er op de dagafsluiting van Cash-it een verschil getoond van 100 euro

2104974 - Aanmaken winkelklant

Tijdens het aanmaken van een winkelklant kon er soms een algemene fout optreden.

2108207 - Allergenen venster

Het allergenen venster sorteert de artikelen nu als eerste op artikel nummer. Tevens kan er nu ook handmatig gesorteerd worden door op de kolommen te drukken.

2107614 - Punten artikel

Bij punten artikelen wordt er geen numpad meer getoond om een prijs in te geven, wanneer het artikel een nulprijs heeft.

2107857 - Herhalen bestelling

Wanneer een bestelling herhaald wordt, dan worden de handmatige prijzen omgezet naar de normale winkelprijzen

2107503 - Artikelen op scherm

Er werden soms geen artikelen meer getoond op het scherm als er één artikel werd verwijderd. De artikelen werden pas weer zichtbaar, als er genavigeerd werd naar de eerste pagina

2106284 - Bestellingen

Als een bestelling een negatief totaal bedrag had (bv ivm retouren), en er werd tijdens het afhalen nog artikelen bijgedaan, dan werd het [Te betalen] bedrag verkeerd berekend.

2106708 - M&M berekening

Met de M&M berekening werden verkeerde bedragen getoond als een bestelling meerdere keren werd gemuteerd en besteld.

2104772 - Betaling transactie

Voordat een betaling wordt gestart, wordt er nu gecontroleerd of de transactie wel correcte informatie bevat. Zoals bijvoorbeeld een correct afhaaldatum

2106932 - Bezorgkosten

De berekening van de bezorgkosten ging verkeerd als dezelfde artikelen meerdere keren was aangeslagen.

2106856 - Glory betaalapparaat

Als er een fout optrad tijdens cash betaling, dan werd de transactie in Cash-it toch gezien als zijnde betaald als de vorige transactie ook correct was afgerond.

2104420 - Glory betaling log

Als er een glory betaling wordt gedaan, dan wordt nu bijgehouden wanneer de betaalroutine start en eindigt.

2104420 - Glory setting

Setting SkipVerifyGloryPayment is toegevoegd om te contoleren of de verificatie procedure ervoor zorgt dat het betaalapparaat soms foute berichten stuurt naar Cash-it

2105866 - Bezorgkosten

Wanneer er artikelteksten in de transactie stonden en de prijs hoger was dan de drempelwaarde voor bezorgkosten, werd er toch gevraagd of er bezorkosten bij moest.

2104617 - Klant korting

Klant kortingen worden nu altijd berekend bij nieuwe transacties.

2105373 - Winkelbestel venster

Het winkelbestel venster opende niet meer als er meerdere dagen uitgezet waren in de instellingen van Bake-it

2104317 - Verkoopvenster sluit niet

Het was niet mogelijk om het verkoopscherm te sluiten na middernacht.

2103091 - Pin betaal type

De betaal types van OpiPos10 worden weer in tabel CTRB opgeslagen

2103197 - Mix & Match

Als tijdens een herbestelling er meer m&m acties worden toegevoegd, dan werd soms het totaal bedrag niet juist getoond.

2102672 - Glory deel betaling

Bestelling die deels aanbetaald werden met een Glory betaalapparaat, werden gekenmerkt als zijnde volledig betaald.

2101607 - Epson printer bon

Product teksten werden op de epson text printer niet duidelijk geprint.

2102103 - Alternatief bezorgadres

Alternatief bezorgadres werd niet op de juiste manier opgeslagen in transacties waardoor het steeds werd verdubbeld op kassa bonnen.

2101806 - Productie regels

Als er een bestelling werd verwijderd, dan werden de productieregels niet ververst

2100967 - Pin bon

Pin informatie werd soms niet goed getoond. Ipv pin informatie werd er "System.Collections.ArrayList" geprind.

2101544 - Glory betaalapparaat

Als er een communicatie fout optreedt met het Glory betaalapparaat, dan wordt de fout nu beter afgehandeld, zodat er in Cash-it geen andere fouten optreden.

2101191 - Herprinten retourbon

Tijdens het herprinten van een retour bon, werd een normale bon geprint.

2100781 - Subcode niet zichtbaar

In het subcode selectie venster waren de lange subcode teksten niet goed zichtbaar, omdat deze achter het bedrag werden getoond.

2021378 - Cikam betaalautomaat

Als er een fout optreedt in het betaalautomaat, wordt er een duidelijkere status code getoond.

2022031 - Bestellingen samenvoegen

Bij betaalde bestellingen wordt er niet meer de vraag gesteld of deze samengevoegd moeten worden. Betaalde bestellingen dienen apart afgerekend te worden.

2021846 - Bestelling op feestdag

Het was mogelijk om een bestelling op een feestdag te zetten door 2 maal dezelfde dag te selecteren tijdens het bestellen.

2016873 - Winkelbestelling

Als de winkelbestelling voor een bepaalde levering niet gevonden kan worden, dan wordt de winkelbestelling van de volgende levering getoond.

2014556 - Aanmaken debiteur

De melding om een debiteur aan te maken was verwarrend omdat er 3 opties beschikbaar waren : Overnemen, Koppelen, Bewerken. Dit is nu vervangen door een Ja, Nee vraag.

2019613 - Bon notitie

Bij het afdrukken van een bestelling word de bon notitie niet meer dubbel afgedrukt.

2019110 - Glory firmware update

Door een firmware update van de Glory konden er geen betalingen meer gedaan worden via Cash-it. De nieuwe versie van Cash-it kan nu ook omgaan met de nieuwe firmware van de Glory

2017851 - OpiPos10 Pin integratie

Cash-it converteerde ongeldige werknemer nummers naar -1 voor gebruik in OpiPos10 pin transacties, terwijl er positieve getallen werden verwacht.

2017450 - Betaling Glory

Als er een fout optreedt tijdens een Glory betaling, wordt er nu een duidelijke melding getoond.

2016577 - Afstorting Glory

Het is niet meer verplicht om een volledige afstorting te doen met de Glory.

2017725 - Glory melding

Tijdens het afstorten kwam er onterecht een melding dat de Glory betaalautomaat niet reageerde, terwijl er geen Glory apparaat gekoppeld was.

2017245 - Credit Mix & Match

Het crediteren van alle Mix & Match transacties ging niet goed.

2017419 - Inactieve artikelen

De datum van inactieve artikelen werd verkeerd getoond.

2017602 - Overige betaling op bon

De teksten "Bank" en "Giro" werden niet juist op de bon getoond als er met deze betaalvormen betaald werd

2017542 - Fout na pinnen

Na het pinnen trad er soms een fout op tijdens het tekenen van het sluiten knop in het pin venster.

2017578 - Mix & Match D

Een gratis artikel met de m&m D werkte niet meer.

2017195 - Credit Mix&Match B

Transacties met een mix and match B actie werden niet goed gecrediteerd.

2016740 - Winkelbestelling

Er werden dubbele regels getoond in de winkelbestelling als er vorige week meerdere leveringen waren waarvan bij sommige artikelen veld [TIJDOP] was ingevuld

2016575 - Scrollen

Wanneer Cash-it net is opgestart, dan werkten de scroll knoppen niet bij een grote bestelling.

2016626 - Overnemen transacties

Na het overnemen van een transactie trad er een fout op tijdens het opslaan van de transactie

2016577 - Glory betaalautomaat

Als er een afstorting werd gedaan via [Alle functies | Afstorting] dan werd het ini bestand niet bijgewerkt met het afgestorte bedrag. Hierdoor konden er onterecht meerdere afstoringen gedaan worden.

2016416 - Overnemen transacties

Transacties konden niet meer overgenomen worden van de ene kassa naar de andere. Ook konden er geen bestellingen meer op tafels opgeslagen worden.

2016029 - Punten betaling

Als een bestelling werd ingelezen en er werden artikelen verwijderd, dan bleef het besteedbare aantal punten ongewijzigd. Als een bestelling wordt gemuteerd, dan moeten de punten opnieuw berekend worden, zodat de klant niet te veel punten verzilvert.

2015629 - Postcode

Tijdens het aanmaken van een nieuwe klant, werd de postcode soms opgeslagen zonder een spatie. Dit zorgde ervoor dat de postcode niet goed getoond werd in Bake-it

1910595 - Overige betaaltypes

De spaarkaart betaaltypes worden nu niet meer onder [Waardebon] weggeschreven maar onder hun eigen type in het betaalvormen tabel

2015694 - Glory betaalapparaat

Verbeteringen doorgevoerd waarbij er dubbel wordt gecontroleerd of een betaling is gelukt via het betaalapparaat

2015589 - Transactie korting

De setting [Bon korting over artikel korting][BonArtKrt] werkte niet. Hierdoor werd er geen bon korting gerekend over artikel korting ook al stond deze setting aan. Dit is nu verbeterd.

2014665 - Glory betaalautomaat

Bij het herbestellen werd een transactie als betaald gezien.

2014175 - Afhalen/Bezorgen

Als een bestelling wordt verplaatst, dan wordt er niet meer onnodig gevraagd of de leverwijze gewijzigd moet worden.

2012346 - Op rekening

Op rekening bestellingen mogen artikelen bevatten met negatieve aantallen.

2012046 - Cash-it functie

De functie om aanpassingen aan een bestelling ongedaan te maken, is weer aangezet.

2014476 - Op knop

Als er op de op-knop wordt gedrukt, dan worden cash-it bestellingen buiten beschouwing gelaten. Er wordt alleen gekeken naar vaste orders voor de winkel.

2012558 - Webshop M&M

Als er een webshop bestelling in de winkel wordt afgehaald, dan wordt er geen M&M meer over berekend. Als de webshop order wordt ingelezen, dan wordt er wel M&M over berekend

2013512 - Credit met bonkorting

Tijdens het maken van een credit transactie werd er geen rekening gehouden met de bonkorting.

1916146 - M&M korting

M&M korting werd onterecht opgeteld bij de normale kortingen

2013688 - Negatief product

Een verwijderd product met negatief aantal kon voorkomen dat een bestelling opgeslagen kon worden als het Orbak of op rekening betreft.

2014188 - klantnaam

Bij het bewerken of toevoegen van een nieuwe klant worden tabs en nieuwe regels uit de naam gehaald.

2013934 - Kassa media

Filmpjes werden op de kassa niet meer fullscreen getoond.

2013634 - Kassa lade

De kassalade ging niet meer open als er een kas uit werd gedaan

2012681 - Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting werden de pin bedragen van de correctie transacties niet meegenomen met de berekening.

2013314 - Restant op bon

Er werd op de bon onterecht een "Nog te betalen" regel getoond als er een contante aanbetaling was gedaan waarbij het bedrag was afgerond.

2012640 - Annuleren horeca bon

Het annuleren van artikelen op een tafel is nu duidelijker gemaakt door de omschrijvingen op het scherm aan te passen.

2006094 - Inactive producten

Nadat een bestelling was betaald, werden toch de inactieve producten uit de transactie verwijderd. Nu worden de inactieve producten alleen gecontroleerd als een bestelling wordt besteld.

2011523 - Aanbetaling op bon

Het aanbetaalde bedrag werd op de bon 2 maal verrekend, waardoor het "Te betalen" lager uitkwam

2002067 - 0 prijzen

Bij het herhalen bij EV-Webshop orders werden er soms 0 prijzen weg geschreven in de order regels.

2012624 - Media player

Tijdens het afspelen van filmpjes crashte Cash-it af en toe zonder een duidelijke melding

2012386 - Winkelbestelling

Bij het importeren van de vaste order van de winkel worden notities op de juiste dagen weggeschreven.

2012625 - Melding na pinnen

Na het pinnen werd er soms een melding getoond dat er een fout was opgetreden. Er werd dan een knop getoond met een rode kruis erop.

1915572 - Mix&Match D

Setting [MixAndMatchDMostExpensiveProductHasHigherPriority] aangemaakt zodat de m&m D eerst dure artikelen verwerkt tijdens de berekening.

2011803 - Sync tool

Met de setting [SyncToolServiceName] is nu in te stellen wat de naam is van het synchronisatie service. De standaard waarde is "CashRep".

2011523 - Aanbetaling bestelling

Een aanbetaling werd op de bon 2 x afgetrokken van het totaal bedrag. Hierdoor klopte het [Nog te betalen] bedrag niet meer op de bon.

2011560 - Winkel bestelling

Tijdens het wisselen tussen [Alle groepen] en [Per groep] werd het geselecteerde artikel niet ververst. Hierdoor werden de aantallen van het verkeerde product aangepast.

2011783 - Tafel kleuren

In de tafeloverzicht werden tafels die aandacht nodig hebben niet goed weergegeven.

2007628 - Afleveradres korting

Volledig afgerekende webshop bestellingen kregen op de kassa een afleveradres korting. De korting wordt niet meer berekend als de bestelling alleen wordt afgehaald. Als de bestelling wordt ingelezen, dan wordt de korting wel toegekend.

2011618 - Aanbetaling betaalapparaat

Het was niet meer mogelijk om gedeeltelijke aanbetalingen te doen met een glory betaalapparaat

2009713 - Text printer bon

Barcode korting werd niet goed uitgelijnd op de Text Printer Bon

2010685 - Betaalapparaat

Functionaliteit om een contante betaling via het betaalapparaat (Glory) te hervatten, is verbeterd.

2009713 - Text printer bon

Het aanbetaalde bedrag werd niet goed uitgelijnd op de Text Printer Bon

2010385 - Cash-it Mobile

De Cash-it 4.03 reeks werkt nu met Cash-it Mobile 1.80 en niet meer met Cash-it Mobile versie 1.81.

2010146 - Glory betaalautomaat

De inhoud van het betaalapparaat wordt niet meer opgehaald nadat een betaling is afgerond. Dit zorgde soms voor ApiBadRequest meldingen.

2006029 - Klantvenster

Tijdens het aanmaken van een nieuwe winkelklant, schoot soms het klant venster achter het verkoop venster.

2007601 - Winkel orders

Cash-it crashte wanneer het selecteren van een levering in de winkel bestellingen scherm werd geannuleerd.

2006534 - Handmatig afstorten

Als de setting GloryDoManualDeposit aan staat, dan wordt er tijdens het afstorten geen informatie opgehaald van het betaal apparaat. Afstort bedragen moeten handmatig ingevuld worden.

2005888 - On rekening

Bestellen op rekening lukte niet als er een verwijderd artikel met een negatief aantal in de transactie bevond.

2005974 - Uitbetaling betaalautomaat

Transacties met een negatieve waarde werden verkeerd berekend als er in het betaalvenster meerdere keren op het [Cash] knop werd gedrukt. Hierdoor werden er te hoge bedragen gestuurd naar het Cikam betaal terminal.

2005321 - Lage denominaties

Als er in het Cikam betaalautomaat lage denominaties zijn, dan wordt er na de betaling een popup getoond

2005469 - Artikel afbeelding

De manier waarop de afbeelding wordt gezocht in het product informatie venster is verbeterd.

1918788 - Media player

De cash-it media player zorgde er soms voor dat cash-it crashte

2005214 - Handmatige prijzen

Handmatige prijzen in de orderregels werden soms onterecht afgerond, waardoor er een verschil ontstond in bijvoorbeeld webshop en Cash-it prijzen.

2004415 - Datagrid

Bij het tonenen van een data grid trad er in bepaalde gevallen (zoals het koppelen van een debiteur) een algemene fout op.

2004008 - Cikam cash terminal

Foutafhandeling cikam cash terminal verbeterd.

2003944 - Annuleren cash terminal

Als er op de knop [Annuleren] wordt gedrukt dan een betaling met de Cikam Cash terminal, dan komt er nu eerst een vraag of de gebruiker het zeker weet. Dit om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt,

2003997 - Navigatie knoppen

De navigatie knoppen werkten niet meer in het verkoopvenster.

2004414 - Zoeken bon

Het is niet meer mogelijk om een transactie in te lezen wat geen bestelling is via de "zoeken bon" functie.

2004401 - Extra pinnen cash terminal

Als er een niet afgerond negatief bedrag werd gestuurd naar de cikam cash terminal, dan gaf Cash-it een foutmelding. De cash terminal ging wel door met uitbetalen.

2004007 - Knoppen medewerkers

Het selecteren van een medewerker die nog op een andere kassa bezig was werd niet goed opgevangen.

2003956 - Credit transactie

Bij het maken van een credit transactie worden bedragen nu niet meer verdubbeld.

2003623 - Mix en match

Bij het aanslaan van mix en match artikelen met een 'x halen y betalen' regel, werden losse artikelen toegevoegd in plaats van de aantallen van het zelfde artikel te verhogen.

2003770 - Bestellingen vandaag

In het bestellingen vandaag venster konden bestellingen meerdere keren getoond worden, dit kan nu niet meer.

2003353 - Functie icoon

De icoontjes van de functies [Meldingen] en [OP knop] geven nu beter weer wat de functie doet.

2003353 - Klanten zoekvenster

In het klanten zoekvenster worden nu de relevante kolommen vooraan getoond

2003353 - Meldingen

De tekst "Klacht" is gewijzigd naar de tekst "Melding" in de vensters van de meldingen.

2002871 - Bon korting

Bij een bon korting hield Cash-it geen rekening met vooraf ingestelde klant korting waardoor een klant kortingen kon krijgen boven de 100%. Dit leidde tot een betaling aan de klant!

2003264 - Retour correctie

De retour correctie functionaliteit werkte niet meer.

2003300 - Artikel info bon

Bij het printen van artikel info werd de kopteksten voor ingrediënten en allergenen dubbel en met verkeerde karakters getoond.

2003202 - Bestelling Scannen

Een barcode die door EXTRAvestiging waren gegenereerd werden niet meer herkend door Cash-it