Cash-it versie 4.04.003

Datum14-09-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2111068 - Afrekenen PDA

Diverse verbeteringen doorgevoerd om te voorkomen dat er een fout optreedt tijdens het afrekenen met de PDA

2109373 - Credit wachtwoord

Er moet nu ook een credit-wachtwoord ingevuld worden, als deze is ingesteld, wanneer een betaalde bestelling verwijderd wordt. Dit komt omdat er van een betaalde bestelling een credit transactie wordt gemaakt.


Cash-it versie 4.04.002

Datum31-08-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2109086 - Omzet

Kas in/uit wordt niet meer meegeteld als zijnde omzet

2109141 - Overnemen transacties

Tijdens het overnemen van de transacties trad er een fout op.

Verbetering

2107835 - Orbak bestelscherm

Het Orbak bestelvenster kan nu via het web geopend worden zodat het invoeren veel sneller gaat.


Cash-it versie 4.04.001

Datum30-07-2021
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Nieuwe functionaliteit

2021213 - Piggy Api

Setting UseLatestPiggyApi aangemaakt zodat de gebruiker kan kiezen of ze met de oude API of met de nieuwe API willen werken

2102418 - Mobile Android/iOS

Cash-it Mobile implementatie voor android en iOS toestellen

2100716 - OpiPos10

Met de OpiPos10 apparaten worden nu ook de GiftCard betalingen geregistreerd in de transactie betalingen (CTRB)

1915312 - Toetsenbord

Vensters waarin nummers ingevoerd kunnen worden, ondersteunen nu ook input van een toetsenbord.

Verbetering

2009079 - Klant adres

Het klanten scherm is nu iets uitvergroot zodat er meer tekst kan worden getoond in het adres veld.

2009736 - Opstarten

Voordat Cash-it gestart wordt is er eerst een controle toegevoegd of er wel een geldige kassa beschikbaar is.

2005441 - Op rekening transacties

In het transactie scherm wordt nu via een extra kolom getoond of een bestelling op rekening staat.

2004974 - Versie nummer

Bij algemene fouten in Cash-it wordt nu ook het versie nummer getoond.

Bug

2106130 - Winkel facturatie

Als een bestelling voor vandaag werd aangepast, dan werd het afleveradres van de order direct gekoppeld aan het afleveradres van de winkel als de winkelfacturatie aanstond. Nu wordt er ook gecontroleerd of de bestelling helemaal afrond is (dus ook afgehaald is).

2106058 - Pinbon

Op de bon van een tekstprinter werd niet alle informatie van de pin getoond. Alleen de laatste zin werd getoond.

2106949 - Glory betaalapparaat

Als er na het bijpinnen een bericht komt uit de Glory dat het uitgeven van geld mislukt is, dan komt er nu een melding of er wel of niet geld is uitgekomen uit het betaalapparaat. Als er op [JA] wordt gedrukt, dan wordt de transactie alsnog afgerond.

2108813 - Glory betaalapparaat

Er worden nu minder communicatie berichten naar het betaalapparaat gestuurd als de setting GloryDoManualDeposit aan staat.

2104076 - Dagafsluiting

Als er een transactie met een totaalbedrag van 0 werd afgerekend, waarbij er met bv 100 euro cash werd betaald, dan werd er op de dagafsluiting van Cash-it een verschil getoond van 100 euro

2104974 - Aanmaken winkelklant

Tijdens het aanmaken van een winkelklant kon er soms een algemene fout optreden.

2108207 - Allergenen venster

Het allergenen venster sorteert de artikelen nu als eerste op artikel nummer. Tevens kan er nu ook handmatig gesorteerd worden door op de kolommen te drukken.

2107614 - Punten artikel

Bij punten artikelen wordt er geen numpad meer getoond om een prijs in te geven, wanneer het artikel een nulprijs heeft.

2107857 - Herhalen bestelling

Wanneer een bestelling herhaald wordt, dan worden de handmatige prijzen omgezet naar de normale winkelprijzen

2107503 - Artikelen op scherm

Er werden soms geen artikelen meer getoond op het scherm als er één artikel werd verwijderd. De artikelen werden pas weer zichtbaar, als er genavigeerd werd naar de eerste pagina

2106284 - Bestellingen

Als een bestelling een negatief totaal bedrag had (bv ivm retouren), en er werd tijdens het afhalen nog artikelen bijgedaan, dan werd het [Te betalen] bedrag verkeerd berekend.

2106708 - M&M berekening

Met de M&M berekening werden verkeerde bedragen getoond als een bestelling meerdere keren werd gemuteerd en besteld.

2104772 - Betaling transactie

Voordat een betaling wordt gestart, wordt er nu gecontroleerd of de transactie wel correcte informatie bevat. Zoals bijvoorbeeld een correct afhaaldatum

2106932 - Bezorgkosten

De berekening van de bezorgkosten ging verkeerd als dezelfde artikelen meerdere keren was aangeslagen.

2106856 - Glory betaalapparaat

Als er een fout optrad tijdens cash betaling, dan werd de transactie in Cash-it toch gezien als zijnde betaald als de vorige transactie ook correct was afgerond.

2104420 - Glory betaling log

Als er een glory betaling wordt gedaan, dan wordt nu bijgehouden wanneer de betaalroutine start en eindigt.

2104420 - Glory setting

Setting SkipVerifyGloryPayment is toegevoegd om te contoleren of de verificatie procedure ervoor zorgt dat het betaalapparaat soms foute berichten stuurt naar Cash-it

2105866 - Bezorgkosten

Wanneer er artikelteksten in de transactie stonden en de prijs hoger was dan de drempelwaarde voor bezorgkosten, werd er toch gevraagd of er bezorkosten bij moest.

2104617 - Klant korting

Klant kortingen worden nu altijd berekend bij nieuwe transacties.

2105373 - Winkelbestel venster

Het winkelbestel venster opende niet meer als er meerdere dagen uitgezet waren in de instellingen van Bake-it

2104317 - Verkoopvenster sluit niet

Het was niet mogelijk om het verkoopscherm te sluiten na middernacht.

2103091 - Pin betaal type

De betaal types van OpiPos10 worden weer in tabel CTRB opgeslagen

2103197 - Mix & Match

Als tijdens een herbestelling er meer m&m acties worden toegevoegd, dan werd soms het totaal bedrag niet juist getoond.

2102672 - Glory deel betaling

Bestelling die deels aanbetaald werden met een Glory betaalapparaat, werden gekenmerkt als zijnde volledig betaald.

2101607 - Epson printer bon

Product teksten werden op de epson text printer niet duidelijk geprint.

2102103 - Alternatief bezorgadres

Alternatief bezorgadres werd niet op de juiste manier opgeslagen in transacties waardoor het steeds werd verdubbeld op kassa bonnen.

2101806 - Productie regels

Als er een bestelling werd verwijderd, dan werden de productieregels niet ververst

2100967 - Pin bon

Pin informatie werd soms niet goed getoond. Ipv pin informatie werd er "System.Collections.ArrayList" geprind.

2101544 - Glory betaalapparaat

Als er een communicatie fout optreedt met het Glory betaalapparaat, dan wordt de fout nu beter afgehandeld, zodat er in Cash-it geen andere fouten optreden.

2101191 - Herprinten retourbon

Tijdens het herprinten van een retour bon, werd een normale bon geprint.

2100781 - Subcode niet zichtbaar

In het subcode selectie venster waren de lange subcode teksten niet goed zichtbaar, omdat deze achter het bedrag werden getoond.

2021378 - Cikam betaalautomaat

Als er een fout optreedt in het betaalautomaat, wordt er een duidelijkere status code getoond.

2022031 - Bestellingen samenvoegen

Bij betaalde bestellingen wordt er niet meer de vraag gesteld of deze samengevoegd moeten worden. Betaalde bestellingen dienen apart afgerekend te worden.

2021846 - Bestelling op feestdag

Het was mogelijk om een bestelling op een feestdag te zetten door 2 maal dezelfde dag te selecteren tijdens het bestellen.

2016873 - Winkelbestelling

Als de winkelbestelling voor een bepaalde levering niet gevonden kan worden, dan wordt de winkelbestelling van de volgende levering getoond.

2014556 - Aanmaken debiteur

De melding om een debiteur aan te maken was verwarrend omdat er 3 opties beschikbaar waren : Overnemen, Koppelen, Bewerken. Dit is nu vervangen door een Ja, Nee vraag.

2019613 - Bon notitie

Bij het afdrukken van een bestelling word de bon notitie niet meer dubbel afgedrukt.

2019110 - Glory firmware update

Door een firmware update van de Glory konden er geen betalingen meer gedaan worden via Cash-it. De nieuwe versie van Cash-it kan nu ook omgaan met de nieuwe firmware van de Glory

2017851 - OpiPos10 Pin integratie

Cash-it converteerde ongeldige werknemer nummers naar -1 voor gebruik in OpiPos10 pin transacties, terwijl er positieve getallen werden verwacht.

2017450 - Betaling Glory

Als er een fout optreedt tijdens een Glory betaling, wordt er nu een duidelijke melding getoond.

2016577 - Afstorting Glory

Het is niet meer verplicht om een volledige afstorting te doen met de Glory.

2017725 - Glory melding

Tijdens het afstorten kwam er onterecht een melding dat de Glory betaalautomaat niet reageerde, terwijl er geen Glory apparaat gekoppeld was.

2017245 - Credit Mix & Match

Het crediteren van alle Mix & Match transacties ging niet goed.

2017419 - Inactieve artikelen

De datum van inactieve artikelen werd verkeerd getoond.

2017602 - Overige betaling op bon

De teksten "Bank" en "Giro" werden niet juist op de bon getoond als er met deze betaalvormen betaald werd

2017542 - Fout na pinnen

Na het pinnen trad er soms een fout op tijdens het tekenen van het sluiten knop in het pin venster.

2017578 - Mix & Match D

Een gratis artikel met de m&m D werkte niet meer.

2017195 - Credit Mix&Match B

Transacties met een mix and match B actie werden niet goed gecrediteerd.

2016740 - Winkelbestelling

Er werden dubbele regels getoond in de winkelbestelling als er vorige week meerdere leveringen waren waarvan bij sommige artikelen veld [TIJDOP] was ingevuld

2016575 - Scrollen

Wanneer Cash-it net is opgestart, dan werkten de scroll knoppen niet bij een grote bestelling.

2016626 - Overnemen transacties

Na het overnemen van een transactie trad er een fout op tijdens het opslaan van de transactie

2016577 - Glory betaalautomaat

Als er een afstorting werd gedaan via [Alle functies | Afstorting] dan werd het ini bestand niet bijgewerkt met het afgestorte bedrag. Hierdoor konden er onterecht meerdere afstoringen gedaan worden.

2016416 - Overnemen transacties

Transacties konden niet meer overgenomen worden van de ene kassa naar de andere. Ook konden er geen bestellingen meer op tafels opgeslagen worden.

2016029 - Punten betaling

Als een bestelling werd ingelezen en er werden artikelen verwijderd, dan bleef het besteedbare aantal punten ongewijzigd. Als een bestelling wordt gemuteerd, dan moeten de punten opnieuw berekend worden, zodat de klant niet te veel punten verzilvert.

2015629 - Postcode

Tijdens het aanmaken van een nieuwe klant, werd de postcode soms opgeslagen zonder een spatie. Dit zorgde ervoor dat de postcode niet goed getoond werd in Bake-it

1910595 - Overige betaaltypes

De spaarkaart betaaltypes worden nu niet meer onder [Waardebon] weggeschreven maar onder hun eigen type in het betaalvormen tabel

2015694 - Glory betaalapparaat

Verbeteringen doorgevoerd waarbij er dubbel wordt gecontroleerd of een betaling is gelukt via het betaalapparaat

2015589 - Transactie korting

De setting [Bon korting over artikel korting][BonArtKrt] werkte niet. Hierdoor werd er geen bon korting gerekend over artikel korting ook al stond deze setting aan. Dit is nu verbeterd.

2014665 - Glory betaalautomaat

Bij het herbestellen werd een transactie als betaald gezien.

2014175 - Afhalen/Bezorgen

Als een bestelling wordt verplaatst, dan wordt er niet meer onnodig gevraagd of de leverwijze gewijzigd moet worden.

2012346 - Op rekening

Op rekening bestellingen mogen artikelen bevatten met negatieve aantallen.

2012046 - Cash-it functie

De functie om aanpassingen aan een bestelling ongedaan te maken, is weer aangezet.

2014476 - Op knop

Als er op de op-knop wordt gedrukt, dan worden cash-it bestellingen buiten beschouwing gelaten. Er wordt alleen gekeken naar vaste orders voor de winkel.

2012558 - Webshop M&M

Als er een webshop bestelling in de winkel wordt afgehaald, dan wordt er geen M&M meer over berekend. Als de webshop order wordt ingelezen, dan wordt er wel M&M over berekend

2013512 - Credit met bonkorting

Tijdens het maken van een credit transactie werd er geen rekening gehouden met de bonkorting.

1916146 - M&M korting

M&M korting werd onterecht opgeteld bij de normale kortingen

2013688 - Negatief product

Een verwijderd product met negatief aantal kon voorkomen dat een bestelling opgeslagen kon worden als het Orbak of op rekening betreft.

2014188 - klantnaam

Bij het bewerken of toevoegen van een nieuwe klant worden tabs en nieuwe regels uit de naam gehaald.

2013934 - Kassa media

Filmpjes werden op de kassa niet meer fullscreen getoond.

2013634 - Kassa lade

De kassalade ging niet meer open als er een kas uit werd gedaan

2012681 - Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting werden de pin bedragen van de correctie transacties niet meegenomen met de berekening.

2013314 - Restant op bon

Er werd op de bon onterecht een "Nog te betalen" regel getoond als er een contante aanbetaling was gedaan waarbij het bedrag was afgerond.

2012640 - Annuleren horeca bon

Het annuleren van artikelen op een tafel is nu duidelijker gemaakt door de omschrijvingen op het scherm aan te passen.

2006094 - Inactive producten

Nadat een bestelling was betaald, werden toch de inactieve producten uit de transactie verwijderd. Nu worden de inactieve producten alleen gecontroleerd als een bestelling wordt besteld.

2011523 - Aanbetaling op bon

Het aanbetaalde bedrag werd op de bon 2 maal verrekend, waardoor het "Te betalen" lager uitkwam

2002067 - 0 prijzen

Bij het herhalen bij EV-Webshop orders werden er soms 0 prijzen weg geschreven in de order regels.

2012624 - Media player

Tijdens het afspelen van filmpjes crashte Cash-it af en toe zonder een duidelijke melding

2012386 - Winkelbestelling

Bij het importeren van de vaste order van de winkel worden notities op de juiste dagen weggeschreven.

2012625 - Melding na pinnen

Na het pinnen werd er soms een melding getoond dat er een fout was opgetreden. Er werd dan een knop getoond met een rode kruis erop.

1915572 - Mix&Match D

Setting [MixAndMatchDMostExpensiveProductHasHigherPriority] aangemaakt zodat de m&m D eerst dure artikelen verwerkt tijdens de berekening.

2011803 - Sync tool

Met de setting [SyncToolServiceName] is nu in te stellen wat de naam is van het synchronisatie service. De standaard waarde is "CashRep".

2011523 - Aanbetaling bestelling

Een aanbetaling werd op de bon 2 x afgetrokken van het totaal bedrag. Hierdoor klopte het [Nog te betalen] bedrag niet meer op de bon.

2011560 - Winkel bestelling

Tijdens het wisselen tussen [Alle groepen] en [Per groep] werd het geselecteerde artikel niet ververst. Hierdoor werden de aantallen van het verkeerde product aangepast.

2011783 - Tafel kleuren

In de tafeloverzicht werden tafels die aandacht nodig hebben niet goed weergegeven.

2007628 - Afleveradres korting

Volledig afgerekende webshop bestellingen kregen op de kassa een afleveradres korting. De korting wordt niet meer berekend als de bestelling alleen wordt afgehaald. Als de bestelling wordt ingelezen, dan wordt de korting wel toegekend.

2011618 - Aanbetaling betaalapparaat

Het was niet meer mogelijk om gedeeltelijke aanbetalingen te doen met een glory betaalapparaat

2009713 - Text printer bon

Barcode korting werd niet goed uitgelijnd op de Text Printer Bon

2010685 - Betaalapparaat

Functionaliteit om een contante betaling via het betaalapparaat (Glory) te hervatten, is verbeterd.

2009713 - Text printer bon

Het aanbetaalde bedrag werd niet goed uitgelijnd op de Text Printer Bon

2010385 - Cash-it Mobile

De Cash-it 4.03 reeks werkt nu met Cash-it Mobile 1.80 en niet meer met Cash-it Mobile versie 1.81.

2010146 - Glory betaalautomaat

De inhoud van het betaalapparaat wordt niet meer opgehaald nadat een betaling is afgerond. Dit zorgde soms voor ApiBadRequest meldingen.

2006029 - Klantvenster

Tijdens het aanmaken van een nieuwe winkelklant, schoot soms het klant venster achter het verkoop venster.

2007601 - Winkel orders

Cash-it crashte wanneer het selecteren van een levering in de winkel bestellingen scherm werd geannuleerd.

2006534 - Handmatig afstorten

Als de setting GloryDoManualDeposit aan staat, dan wordt er tijdens het afstorten geen informatie opgehaald van het betaal apparaat. Afstort bedragen moeten handmatig ingevuld worden.

2005888 - On rekening

Bestellen op rekening lukte niet als er een verwijderd artikel met een negatief aantal in de transactie bevond.

2005974 - Uitbetaling betaalautomaat

Transacties met een negatieve waarde werden verkeerd berekend als er in het betaalvenster meerdere keren op het [Cash] knop werd gedrukt. Hierdoor werden er te hoge bedragen gestuurd naar het Cikam betaal terminal.

2005321 - Lage denominaties

Als er in het Cikam betaalautomaat lage denominaties zijn, dan wordt er na de betaling een popup getoond

2005469 - Artikel afbeelding

De manier waarop de afbeelding wordt gezocht in het product informatie venster is verbeterd.

1918788 - Media player

De cash-it media player zorgde er soms voor dat cash-it crashte

2005214 - Handmatige prijzen

Handmatige prijzen in de orderregels werden soms onterecht afgerond, waardoor er een verschil ontstond in bijvoorbeeld webshop en Cash-it prijzen.

2004415 - Datagrid

Bij het tonenen van een data grid trad er in bepaalde gevallen (zoals het koppelen van een debiteur) een algemene fout op.

2004008 - Cikam cash terminal

Foutafhandeling cikam cash terminal verbeterd.

2003944 - Annuleren cash terminal

Als er op de knop [Annuleren] wordt gedrukt dan een betaling met de Cikam Cash terminal, dan komt er nu eerst een vraag of de gebruiker het zeker weet. Dit om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt,

2003997 - Navigatie knoppen

De navigatie knoppen werkten niet meer in het verkoopvenster.

2004414 - Zoeken bon

Het is niet meer mogelijk om een transactie in te lezen wat geen bestelling is via de "zoeken bon" functie.

2004401 - Extra pinnen cash terminal

Als er een niet afgerond negatief bedrag werd gestuurd naar de cikam cash terminal, dan gaf Cash-it een foutmelding. De cash terminal ging wel door met uitbetalen.

2004007 - Knoppen medewerkers

Het selecteren van een medewerker die nog op een andere kassa bezig was werd niet goed opgevangen.

2003956 - Credit transactie

Bij het maken van een credit transactie worden bedragen nu niet meer verdubbeld.

2003623 - Mix en match

Bij het aanslaan van mix en match artikelen met een 'x halen y betalen' regel, werden losse artikelen toegevoegd in plaats van de aantallen van het zelfde artikel te verhogen.

2003770 - Bestellingen vandaag

In het bestellingen vandaag venster konden bestellingen meerdere keren getoond worden, dit kan nu niet meer.

2003353 - Functie icoon

De icoontjes van de functies [Meldingen] en [OP knop] geven nu beter weer wat de functie doet.

2003353 - Klanten zoekvenster

In het klanten zoekvenster worden nu de relevante kolommen vooraan getoond

2003353 - Meldingen

De tekst "Klacht" is gewijzigd naar de tekst "Melding" in de vensters van de meldingen.

2002871 - Bon korting

Bij een bon korting hield Cash-it geen rekening met vooraf ingestelde klant korting waardoor een klant kortingen kon krijgen boven de 100%. Dit leidde tot een betaling aan de klant!

2003264 - Retour correctie

De retour correctie functionaliteit werkte niet meer.

2003300 - Artikel info bon

Bij het printen van artikel info werd de kopteksten voor ingrediënten en allergenen dubbel en met verkeerde karakters getoond.

2003202 - Bestelling Scannen

Een barcode die door EXTRAvestiging waren gegenereerd werden niet meer herkend door Cash-it