Het is verstandig om de inrichting in eerste instantie samen met een consultant van Orbak in te richten.


Producten

Allereerst dient u aan te geven bij welke producten u een prognose wilt aanmaken op basis van de winkelverkopen. Dit kunt u aangeven op de tab winkel bij het product. Het is niet toegestaan om dit aan te zetten indien het product een subproduct is. Tevens kunt een aantal invullen waarmee de prognose verhoogd moet worden, indien er geen retouren zijn geweest voor het product.

 


Relaties

Vervolgens dient u bij de winkels op de tab verkoop de Prognose basis in te stellen op “Winkelverkoop/standaard”. Producten welke niet zijn ingesteld op “Prognose via winkelverkoop” worden via de standaard prognose aangemaakt.


 

Aanmaken prognose


Het aanmaken van de prognose op basis van winkelverkopen kan alleen via de menu-optie “Prognose aanmaken” worden uitgevoerd en niet via de dagafsluiting of een batch.

Om eenvoudiger te bepalen vanuit welke de winkelverkopen als basis genomen moeten worden kan systeeminstelling VK_PNS_WEEK aangemaakt worden met de waarde “Y”.

 


Het scherm voor het aanmaken van de prognose geeft u dan de mogelijkheid om maximaal vier weken in te vullen in plaats van het aantal dagen terug. Hierdoor kunt u eenvoudig ook bv. Voor een feestweek van vorig jaar kiezen.


Houdt er bij het kiezen van de weken rekening mee dat u altijd weken kiest waarvan de winkelverkopen al volledig verwerkt zijn. U kunt dus niet de huidige week kiezen voor het aanmaken van volgende week.

 

Voorbeeld:


Product X wordt aangemaakt voor komende week op basis van vier weken.

In deze weken zijn de verkochte aantallen: 10, 12, 8, 14.

Het gemiddelde is dan 44 / 4 = 11.


Indien er geen retouren zijn geweest in deze weken en bij het product is bijvoorbeeld een ophoging van 2 ingevuld, dan wordt de prognose in de nieuwe week 13. Als er wel retouren zijn geweest wordt de prognose dus 11.