Op de webshop kan er ingesteld worden dat er gerelateerde producten getoond worden onderaan een productpagina.

Hoeveel producten hier getoond worden kan eventueel op aanvraag worden aangepast door de Helpdesk.

(B2cNumberOfRelatedProducts)De producten die hier getoond worden gaan op basis van onderstaande volgorde.

Bij elke stap zal de webshop zoeken naar producten, totdat het vooraf ingestelde aantal bereikt is.


  1. Haal de gerelateerde producten op die aan het product gekoppeld zijn
  2. Haal de producten op waarbij het veld Artikel promoten op Extra Vestiging (Bake-it) of Tonen op voorpagina (Orbak) aan staat
  3. Haal de reclame producten op
  4. Haal producten op uit hetzelfde assortiment


Orbak:


[Onderhoud] - [Producten] - [Producten]

Punt 1 en/of 2 kunnen ingesteld worden op de tab Verkoop bij de producten:
Bake-it:


[Artikelen] - [Artikelen]

Punt 1 en/of 2 kunnen ingesteld worden op de tabs Gerelateerde artikelen en Ordering: