Per 1 April 2021 is Qlik gestopt met de verkoop van QlikView Local client. 

Het alternatief is de Saas oplossing QlikView Business.


Onze klanten dienen zelf een account aan te maken en wij bieden voor € 895,- initieel en € 146,56 per jaar (prijspeil 2021) onze Bake-it QlikView Connector aan.


Voor ORBAK moeten de mogelijkheden voor het gebruik QlikView Business nog verder onderzocht worden.


De werkwijze is dat de klant na het ondertekenen van onze offerte zelf een account aanmaakt op QlikSense Business via onderstaande link:https://www.qlik.com/us/trial/qlik-sense-business
Om support te kunnen leveren op onze dashboards en de complete inrichting te verzorgen hebben wij de inlog gegevens van de klant nodig.


Sla deze op in Keepass onder de Bake-it klanten (en mogelijk later ook ORBAK)


Om data van Bake-it in QlikSense Business te krijgen maken wij gebruik van de Qlik Datatransfer tool.


In deze solution staan de stappen beschreven die benodigd zijn voor de installatie bij de klant.


******************link naar nog te maken solution**************************