Indien je 1 van de winkel locaties een beperkt assortiment wenst te geven.

Kan je binnen de Franchise module een assortimentsgroep koppelen.


Een assortimentsgroep maak je aan via [ Artikelen | Assortimetsgroepen ].Indien de Assortimentsgroep, onder het tabblad "Extra Vestiging" gekoppeld is aan de winkel.

Dan toont deze locatie alleen de assortimenten en onderliggende artikelen.

Welke gekoppeld zitten aan de betreffende assortimentsgroep.