Bake-it versie 5.01.011

Datum25-06-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.8
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.12


Bug

2107222 - CSV import

De import stopte abrupt als de aantallen in 1 regel van de CSV verkeerde informatie bevatte. Bv een letter ipv een cijfer


Bake-it versie 5.01.010

Datum11-06-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.8
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.12Bug

2106809 - Klanten samenvoegen

Het samenvoegen van klanten werkte niet goed wanneer er filters waren ingesteld.

2106787 - Specsplaza

Specsplaza werkte niet meer op Windows 7 en server 2008 machines. Er zijn nieuwe SpecsPlaza dll's aangemaakt om het probleem op te lossen.

2106376 - Handmatige prijzen

Bij het aanmaken van een transactie voor een order in Bake-it wordt nu ook rekening gehouden met de herkomst en wordt de handmatige prijs instelling alleen aangezet voor EXTRAVestiging, Order-it, EDI/Overig en Cash-it iPad.

2105178 - Factuurkorting

Na het verscheuren en opnieuw berekenen van een factuur werden negative kortingen niet goed berekend.


Bake-it versie 5.01.009

Datum01-06-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.8
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.11


Bug

2102546 - EDI Export

Een factuur wordt niet meer op "geëxporteerd" (FEXP) gezet, na het exporteren naar EDI Transus of EDI Rozis. Anders worden de facturen niet meer geëxporteerd naar de boekhouding

2102537 - SpecsPlaza TLS

Bij SpecsPlaza gaan ze TLS 1.0 en 1.1 uitschakelen. Bake-it ondersteunt nu ook hogere TLS versies.

2105912 - Zip module

Bij het inpakken van sommige bestanden gaf Bake-it onnodig een foutmelding waardoor sommige scheduler functies niet konden worden uitgevoerd.

2105912 - Bestandspaden

Bake-it ging bij sommige systemen niet goed om met bestandspaden waardoor bij controle het pad verloren ging en niet meer verwerkt kon worden.

2106542 - Taal verbeteringen

Spel en grammatica fouten opgelost en wachtwoord schermen generieker opgezet.

2105922 - Verwijderen van gegevens

Bij het verwijderen van bepaalde gegevens zoals een artikelgroep werd een "setting order" fout getoond.


Bake-it versie 5.01.008

Datum11-05-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.8*
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.11


* Let op: hier is Bake-it.exe.config uit 19/05/2021 voor nodig

Bug

2102537 - SpecsPlaza TLS

Bij SpecsPlaza gaan ze TLS 1.0 en 1.1 uitschakelen. Bake-it ondersteunt nu ook hogere TLS versies.


Bake-it versie 5.01.007

Datum07-05-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2102169 - FTP

Noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd in de FTP module met betrekking tot beveiliging.

2105436 - Export EXTRAvestiging

Indien de export naar de EXTRAvestiging webshop via de scheduler word uitgevoerd zal deze altijd automatisch synchroniseren.


Bake-it versie 5.01.006

Datum23-04-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2105213 - Mix & Match E

Bij het selecteren van een mix & match E artikel worden nu alleen de relevante subcodes getoond in plaats van alles subcodes.

2104500 - Mix match

Het is niet meer mogelijk om in Mix & Match D en E de zelfde producten toe te voegen.

2105045 - EXTRAvestiging

Bij de import worden de afbeeldingen weer gedownload indien dit aangevinkt is.

2104524 - Contant factuur

Via de order kaart werden er ongeldige contant facturen aangemaakt als de order was gekenmerkt als een Cash-it order.

2104390 - Recept afbeeldingen

Bij het navigeren van de recepten werden er bij fouten de verkeerde afbeeldingen hersteld.


Bake-it versie 5.01.005

Datum16-04-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2104212 - Export EXTRAvestiging

De controle op dubbele debiteuren negeert nu debiteuren welke geanonimiseerd of inactief zijn.


Bake-it versie 5.01.004

Datum13-04-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2103945 - Allergenen

Bij het berekenen van recepten werden allergenen in half fabrikaten niet goed overgenomen.

2104350 - Factureren

Bij het genereren van facturen crashte Bake-it bij orders waarbij er geen debiteur was gekoppeld bij een afleveradres. Dit was ook het geval wanneer de facturatiegroep niet was ingesteld.

2103396 - Distrib export

De waarde van "Aantal artikelel per krat" is niet meer statisch, maar wordt uit het artikel kaart gehaald.


Bake-it versie 5.01.003

Datum02-04-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2103690 - Recept ingrediënt

Vanaf Bake-it 4.085 werden bepaalde teksten zoals ingrediënten in de recepten kaart achter elkaar geplakt in plaats van op nieuwe regels.

2102546 - EDI Rozis/Transus exports

Als er een EDI Rozis of Transus export wordt gedaan, werden de bijbehorende facturen niet gemarkeerd als geëxporteerd.

2103451 - Vrije periode facturen

Het vinkje [Facturen opnieuw afdrukken] aanstond, dan werden ALLE vrij periode facturen afgedrukt. Daarom is het niet meer mogelijk om dit vinkje te gebruiken icm de vrije facturen.

Verbetering

2103757 - GS1Das export

Knoppen/velden in de GS1Das export kunnen niet meer tijdens het exporteren gewijzigd worden zodat er een duidelijke scheiding is tussen het exporteren zelf en het kiezen van de export instellingen.

2103549 - GS1 Artikel specificaties

Artikel specificaties menu is hernoemd naar "Artikel specificaties (GS1Das)".


Bake-it versie 5.01.002

Datum19-03-2021
Database1
Conversie17
ADD5.001
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2103528 - Database bijwerken

Bug opgelost waarbij Bake-it in update modus bleef hangen bij een update van Bake-it 5.1.0 naar 5.1.1 of hoger.

Verbetering

2103522 - Buitelandse postcodes

Bij het toevoegen van nieuwe klant wordt nu ook rekening gehouden met buitenlandse postcodes.

2103368 - Prijs wijzigen

Sluiten knop toegevoegd in het scherm van het verhogen verlagen prijzen.

Nieuwe functionaliteit

2103224 - Verwijderde gegevens

Bij het verwijderen van gegevens wordt er nu ook data weg geschreven in een DLTD tabel i.v.m. synchronizatie tools.


Bake-it versie 5.01.001

Datum12-03-2021
Database1
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2100114 - Verversen artikelen

Bake-it liep vast bij het herberekenen van samengestelde artikelen via het prijs wijzigen scherm (Artikelen selectie scherm | Extra | Verhogen / verlagen prijzen).

2100495 - Productie rapport

In het rapport "Productielijst per periode" werkten de volgense selecties niet: Artikelgroep, Winkelbestelgroep en Kassagroep

2103140 - Afdrukken rapporten

Bake-it versie 5 drukte rapporten meteen af en sloeg de printer selectie venster over.


Bake-it versie 5.01.000

Datum08-03-2021
Database1
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2100495 - Productie rapport

In het rapport "Productielijst per periode" werkten de volgense selecties niet: Artikelgroep, Winkelbestelgroep en Kassagroep

Verbetering

2102586 - Cash-it artikel layout

Kleine verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot spelling in de Cash-it artikel layout functionaliteit.

2102331 - Versie beheer

Vanaf Bake-it versie 5.1 zullen bij een update voortaan alleen nieuwe tabellen bijgewerkt worden.


Bake-it versie 5.00.023

Datum02-03-2021
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2102521 - EXTRAVestiging

Betere ondersteuning voor producten die bedoeld zijn als tasje op de webshop.


Bake-it versie 5.00.022

Datum25-02-2021
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.7
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2100759 - Viamente export

Bij het exporteren naar Viamente/Workwave/"WeGo deliver" wordt de dag notitie ge-exporteerd zoals is ingevoerd ongeacht of daar wel/geen alternatief adres in zit.

Verbetering

2102507 - EXTRAvestiging Import

De logging bij de import van de webshop orders is verduidelijkt.

2100759 - Viamente export

De export naar Viamente houdt nu ook rekening met alternatieve bezorg adressen in Cashit orders

2020777 - Exact 2003

Melding toegevoegd over het verwijderen van het Exact 2003 scherm.

2102267 - Viamente export

De Viamente export module is nu hernoemd naar "Workwave/WeGo deliver". Daarnaast wordt nu ook het telefoon nummer van de besteller ge-exporteerd.

2020777 - Exact export

De opties Exact Globe en Exact Windows onder "Diverse | Exporteren | Exact" hadden een identieke werking en zijn daarom samengevoegd.

Nieuwe functionaliteit

2102467 - EXTRAvestiging

Indien de webshop een versie heeft van 20210301 of nieuwer word de betaal informatie apart meegegeven en word deze ook enkel in de betaaltransactie weg geschreven.


Bake-it versie 5.00.021

Datum12-02-2021
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2102031 - Verversen productieregels

Het vinkje [Verversen productieregels] in het [autoplanning start] venster kijkt nu naar 2 settings in het ini bestand: PlanningVerversenProductieregels en PlanningVerversenProductieregelsOptimaal

2100009 - Postcode debiteur

De instelling PostCodePicture werkte niet goed waardoor buitenlandse postcodes afgekapt werden naar 4 cijfers.

2022268 - CSV import

De Bake-it CSV import kon niet omgaan met Linux bestanden.

2101413 - Klanten samenvoegen

Klanten kunnen niet meer samengevoegd worden via de klantenkaart. Het samenvoegen moet nu gestart worden via [Extra | Samenvoegen dubbele klanten]

2018962 - AUTOPLANNING

De automatische planning werd niet automatisch afgesloten via de opstart parameters wanneer onbekende planning nummers werden gebruikt.

Verbetering

2101868 - Zeelandia XML import

De optie Grondstoffen Zeelandia XML is uitgeschakeld omdat dit niet meer beschikbaar is vanuit Zeelandia.

2101462 - Database performance

Algemene verbeteringen doorgevoerd om het opzoeken van gegevens in de database te versnellen.


Bake-it versie 5.00.020

Datum29-01-2021
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2101071 - E-nummers

De controle op E-nummers controleerde niet op hele woorden bij het markeren van kindonvriendelijke E-nummers.


Bake-it versie 5.00.019

Datum26-01-2021
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2023006 - Afdrukken borderellen

Bij het afdrukken van borderellen werd er geen week 0 aangemaakt wanneer de jaar splitsing aanstond.


Bake-it versie 5.00.018

Datum22-01-2021
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2009752 - Recept artikelen

Bij het verwijderen van een recept werden ook gekoppelde artikelen verwijderd terwijl dit niet de bedoeling was.

2016878 - Winkel verdeel matrix

De winkel verdeel matrix portrait drukt nu alle winkellocaties af als er meer dan 5 locaties zijn, voorheen werden de locaties 6 t/m 10 niet afgedrukt.


Bake-it versie 5.00.017

Datum15-01-2021
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2100401 - Exact export

Voorloopnullen worden nu ook geaccepteerd als numerieke waarde bij het validereren van financieel debiteur nummers.

2022371 - Recursief recept

De melding voor recursieve recepten toonde de recept nummer niet goed.

2100395 - Account view export

Week 0 werd niet aangemaakt voor het nieuwe jaar bij het exporteren naar Account View wanneer de jaarsplitsing aanstond.

Verbetering

2100403 - Grafische verbetering

In de prijsgroep en reclame prijsgroep vensters zien de vinkjes er uit als vinkjes en niet meer als knoppen.

2022371 - Recept meldingen

Recept meldingen worden niet meer dubbel getoond.

2022840 - Interne berichten

Er kunnen geen ongeldige tijden meer worden ingevoerd voor interne berichten.


Bake-it versie 5.00.016

Datum05-01-2021
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2022100 - Samengestelde grondstoffen

De ingredienten van de samengestelde artikelen werden niet altijd getoond op het etiket (OmsIngE)

2022249 - Aanmaken/wijzigen orders

Bij het aanmaken en wijzigen van orders werd er onnodig op nummer gesorteerd. Dit vertoonde vervolgens een onnodige fout bij het aanmaken van een nieuwe order.

2022311 - tijd transactie

De afhaal tijd in de transactie werd niet correct weg geschreven als deze via de webshop import binnen kwam.


Bake-it versie 5.00.015

Datum18-12-2020
Database28
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2022241 - Ingrediënt groepen

Bij het maken van een nieuwe ingrediënt groep crashte Bake-it bij het wijziging/invullen van de groep naam.

2017896 - Autoplanning

Bij het afdrukken van de rapporten werden productie regels dubbel ververst.

2021250 - VOCS meldingen

Algemene verbeteringen doorgevoerd om fouten (met betrekking tot VOCS) beter op te vangen.

2021979 - Weekoverzicht PLUS

Dezelfde producten met verschillende prijzen worden nu apart getoond op het rapport. Dit is bijvoorbeeld het geval als een reclame maar voor een halve week geldig is.

Verbetering

2019323 - Afleveradres orders

De knoppen navigeren volgende/vorige week in het order scherm hadden effect op de sortering in het selectie venster wat voor verwarring zorgde.

2021931 - Seizoenen

Bij het sluiten van het artikel of assortiment venster word nu gecontroleerd of de seizoenen correct zijn ingesteld voor EXTRAvestiging.

Nieuwe functionaliteit

2019103 - Replicator status

De replicator status (RPL) heeft een aantal nieuwe velden erbij gekregen om meer informatie te kunnen tonen voor de helpdesk.


Bake-it versie 5.00.014

Datum27-11-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2020577 - Functie navigatie knoppen

De navigatie knoppen om naar boven en naar onder te navigeren in het functie layout venster zijn uitgeschakeld. Deze knoppen dupliceerden de functie knoppen.

2020506 - Exact export

Bij het exporteren naar Exact wordt nu gecontroleerd of het financieel debiteur nummer numeriek is.

2020409 - Betaalwijze

De generieke webshop import houd nu ook rekening met de betaalwijze.


Bake-it versie 5.00.013

Datum25-11-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.028.000
SpecsPlaza1.10


Bug

2020506 - Exact export

Bij het exporteren naar Exact wordt nu gecontroleerd of het financieel debiteur nummer numeriek is.

2020409 - Betaalwijze

De generieke webshop import houd nu ook rekening met de betaalwijze.

2020835 - EXTRAVestiging Import

Het veld GSM word niet meer leeg gehaald bij de import van de webshop, dit omdat het veld niet door de webshop gebruikt word en altijd leeg was.

2019285 - Artikel specificaties

Bij het toevoegen van artikel specificaties geeft Bake-it geen fout meer als er geen EAN code is geselecteerd.

2019237 - Verwijderen order regels

Bij het verwijderen van order regels met samengestelde artikelen gaf Bake-it soms een foutmelding.

2019009 - Recept allergenen

Het verwerken van recept allergenen duurde in sommige gevallen onnodig lang waardoor het leek alsof Bake-it crashte.

2019239 - Contant facturen

De knop maak productie order in het Contant factuur scherm werkte niet meer na een wijziging in Bake-it 4.021!

2019173 - Order verplaatsen/kopiëren

Bake-it crashte in sommige gevallen bij het verplaatsen en/of kopiëren van orders.

Nieuwe functionaliteit

2003789 - Plus weekoverzicht

Het is nu mogelijk om een weekoverzicht te printen en te mailen


Bake-it versie 5.00.012

Datum13-11-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2018667 - Standaard orderregel

Het aanpassen van een aantal van de orderregel maakte altijd ook een standaard order regel (STDR) aan. Nu wordt er alleen een standaard orderregel aangemaakt als de normale aantallen (ANN) worden aangepast.

Verbetering

2019114 - Viamente import

Diverse verbeteringen doorgevoerd voor de Viamente import zoals meer logging.

2018657 - Bakkers combinatie

Bij het exporteren naar de Bakkers combinatie wordt er nu ook gecontroleerd of een afleveradres meerdere malen gekoppeld aangezien dit nog niet wordt ondersteund.


Bake-it versie 5.00.011

Datum09-11-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2017549 - Transactie regels

Bij het maken van transactie regels werd niet de juiste link gelegd met de bijbehorende order regel.

2018655 - Artikel subcode prijzen

In de artikel kaart werden de kostprijzen van artikel subcodes niet op de juiste manier getoond.

2018962 - Autoplanning

Sinds Bake-it 4.071 werd de automatische planning niet meer automatisch afgesloten via de opstart parameters. Dit is nu opgelost. Hierbij wordt nu ook de nummer van onbekende planningen juist getoond.

2018705 - Bellijst

De afleveradres bellijst crashde regelmatig na 2 keer openen wanneer een van de schermen werd vergroot.

2018709 - Teamviewer

Bake-it verwees voor team-viewer nog naar een onveilige link. Dit is nu gecorrigeerd.

2018853 - PDF printer

Na de aanpassingen in Bake-it 5.0.5 versie stuurde Bake-it alle afdruk opdrachten naar de standaard printer in plaats van de vooraf ingestelde printer in de print instellingen.


Bake-it versie 5.00.010

Datum30-10-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.6
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2018552 - Netwerk afhandelingen

Nieuwe functionaliteit zoals het nieuwe backup scherm of de Siloba export werkte niet altijd wanneer Bake-it via een netwerk pad werd geopend terwijl dit wel wordt verwacht.

2018570 - Website invoer

Indien er in een website invoer veld de url begon met https: werd de verkeerde url aangeroepen.

2018252 - QR-Code

Het genereren van de QR-Code houd nu rekening met tekens die niet toegestaan zijn voor een url.

2018254 - Artikelprijzen

Het aanpassen van de prijzen op de kassa kan weer beveiligd worden met een wachtwoord.

Nieuwe functionaliteit

2018156 - UBL XML

De UBL XML ondersteund nu ook extra omschrijvingen in de order regels welke een prijs hebben.

2018044 - Assortiment header

Het is nu mogelijk om de assortiment header afbeelding te verwijderen. De knop vergroten is verwijderd.

Verbetering

2017985 - Aanvinkvelden

Sommige aanvinkvelden zoals in het exact export scherm werden op een rare manier getoond.


Bake-it versie 5.00.009

Datum23-10-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.5
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2018067 - UBL XML

Indien er geen OIN nummer aanwezig is bij de debiteur zal de KVK geëxporteerd worden.

2017983 - Exact export

Kortingen werden niet altijd juist weg geschreven tijdens het exporteren naar Exact.

Verbetering

2017985 - Aanvinkvelden

Vinkvelden kunnen nu alleen via het rechthoekje aangezet om te voorkomen dat deze per ongeluk aangezet worden.

2017882 - Artikel barcode

De barcode optie in het volgorde veld van het artikel selectie venster is niet meer van toepassing en is daarom verwijderd.


Bake-it versie 5.00.008

Datum16-10-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.4
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2017760 - Mix & Match

In verschillende mix en match kaarten werd er een fout getoond over ongeldige product/subcode combinatie ondanks dat de combinatie wel klopte.


Bake-it versie 5.00.007

Datum12-10-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.4
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2017157 - GS1Das export

Het veld BUYER_ASSIGNED werd altijd gevuld met een waarde terwijl dit niet de bedoeling was.

2017614 - F12 toets

De [F12] toets in Bake-it had een dubbele functie waardoor deze twee schermen opende en voor verwarring zorgde. Dit is nu uitgezet.

2017536 - Mix & match datums

Bij het aanmaken van mix & match regels werden datum velden soms leeg gehaald wanneer het vinkje "Verberg verlopen aanbiedingen" aanstond.

2017008 - Webshop export

Bij het exporteren van de webshop is het per ongeluk aanklikken van een aantal opties lastiger gemaakt.

2017426 - Artikel wijzigingen

Het was sinds Bake-it 4.044 niet meer mogelijk om afwijkende etiket en kassa/cash-it namen te gebruiken voor artikelen doordat er minder vragen werden gesteld. Dit is nu opgevangen door een extra vinkje te maken in het "Verversen artikelen" kaart.

2017017 - UBL XML

Het OIN nummer word niet meer voorzien van de voorloop tekst OIN.

Verbetering

2017604 - Subcode nummer

Het standaard subcode nummer wordt nu wel getoond in de reclame- prijsgroep.

Nieuwe functionaliteit

2017095 - levensovertuiging

levensovertuigingen welke zijn ingevuld bij het recept worden nu ook mee verzonden naar de webshop.


Bake-it versie 5.00.006

Datum02-10-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.071
VOCS1.7.3
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2017302 - Synchroniseren bestanden

De normal servers werden niet naar de kassa's gerepliceerd.

2017121 - Opstart parameters

De opstart parameter AutoCloseWindow werkte niet goed met selectie vensters zoals bijv. het voorraad selectie venster.

2017077 - Recept berekening

Bij het berekenen van recepten hield Bake-it geen rekening met spaties in grondstof ingrediënten waardoor sommige ingrediënten dubbel werden getoond.

2016864 - Tijdvelden

Tijdvelden werden niet op de juiste manier opgeslagen wanneer een enkel getal werd ingetikt.

2016997 - Navigatie

Het is niet meer mogelijk om gekoppelde velden aan te passen met het toetsenbord zonder de [F5] of [F3] toetsen te gebruiken. De overige toetsen hadden namelijk een willekeurige werkingen en zorgden voor verwarring.

2016465 - QR-Code

Voor het genereren van de QR-code kan er een eigen URL ingesteld worden in de ini instellingen: QRCodeUrlPrefix.

Verbetering

2016835 - Betaal methodes

De betaalmethodes uit de webshop worden nu bij de import ook correct verwerkt, hierdoor wordt bijvoorbeeld een transactie nu ook op rekening gezet als dat moet.


Bake-it versie 5.00.005

Datum25-09-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.3
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2016729 - Import vaste orders

Het importeren van de vaste orders en zakelijke ev bestellingen versneld

2016369 - Omgeleide printers

Omgeleide printers werden niet altijd herkend als standaard Windows printer terwijl dit wel het geval was.


Bake-it versie 5.00.004

Datum21-09-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.3
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2016283 - Order notities

Bij het kopiëren van een order werd de tekst in het kladblok niet meegenomen naar de nieuwe order.

2016240 - Subcodes

Subcode informatie werd onnodig verwijderd tijdens het navigeren in vensters met subcode informatie. Dit gaat voornamelijk om prijsgroep regels, reclameprijsgroep regels en assortiment regels.

2016531 - EXTRAVesting Zakelijk

Voor het importeren van de zakelijke bestellingen worden de gebruikte databases eerst gevalideerd voordat de import verder gaat.

2016636 - InOne export

Bij het exporteren van de facturen naar InOne kwam er een foutmelding naar voren in Bake-it met betrekking tot de bullzip pdf.

2016465 - QR-Code

De QR-Code werd niet juist aangemaakt indien de aanroep url begon met https://.


Bake-it versie 5.00.003

Datum14-09-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.3
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2012524 - Zeelandia grondstoffen

Bij het importeren van Zeelandia grondstoffen werd de netto kostprijs overschreven i.p.v. de bruto kostprijs en werd het gewicht weg geschreven in het aantal verpakkingen veld in plaats van gewicht.

2001439 - Samengestelde artikelen

Tijdens het herberekenen van samengestelde artikelen welke ook weer samengestelde artikelen bevatten, werden de bedragen niet goed getoond.

2016075 - Vaste order regels

Het is niet meer mogelijk om standaard order regels te muteren omdat dit voor verwarring en fouten zorgde.


Bake-it versie 5.00.002

Datum10-09-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.3
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2016341 - Export Afbeeldingen

Indien er geen afbeeldingen gevonden of gekoppeld waren werd de synchronisatie van de zakelijke site niet gestart.

2012307 - Recept goedkeuringen

Bij het navigeren tussen recepten worden er geen onnodige vragen meer gesteld met betrekking tot het goedkeuren.

2016287 - Speciale tekens

Het ± teken word nu ook vervangen in bestandsnamen.

2014412 - Order leveringen

Bake-it hield geen rekening met de levering van de geopende order bij het navigeren naar een volgende/vorige week met afwijkende leveringen.

2014399 - Webshop order op rekening

Als een webshop bezorg bestelling in de winkel op rekening werd gezet, dan werd er geen factuur gegenereerd als het vinkje [Klant mag op rekening bestellen in de EXTRAvestiging webshop] bij de debiteur niet aan stond.

2013749 - Orders

Bij het automatisch verversen van productie regels werd het nummer van het betreffende artikel niet erbij vermeld.

2012593 - Inbak verlies

Bij het berekenen van de recept regels werd er geen rekening gehouden met inbak verlies.


Bake-it versie 5.00.001

Datum28-08-2020
Database27
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.3
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2015598 - Verzamelfacturen

De menu optie venster was verdwenen voor het verzamel facturen scherm.

2014473 - Viamente export

Bij het exporteren naar Viamente werd de leverwijze niet mee geëxporteerd en werd er de gekozen datum niet verwerkt in het bestandsnaam.

1910595 - Soort betaling

De omschrijving van betaaltype "Spaarkaart" werd niet getoond.

2014693 - Automatische EAN nummers

De automatische EAN code die aangemaakt wordt bij het toevoegen van een extra subcode in de artikel kaart kon niet uitgezet worden. Dit is nu in te stellen via de ini instelling AutomatischeEANnummers onder het kopje [ArtikelInstellingen]

2013949 - Recepten berekening

Wijzigingen in grondstof omschrijvingen werden niet meegenomen in recept regels bij een herberekening.

2014412 - Orders volgende week

De knop [Order volgende week] maakte nieuwe orders met een verkeerde levering, winkel locatie en werknemer.

2014152 - Subcode knoppen

Subcode knoppen werden onterecht verwijderd bij het verwijderen van artikelen omdat ze niet aan een artikel waren gekoppeld.

2013947 - Samengestelde grondstoffen

Wanneer samengestelde grondstoffen zonder percentages werden gecombineeerd met niet samengestelde grondstoffen werden niet alle ingrediënten getoond in de etiket omschrijving.

2012046 - Cash-it functie

De functie om in Cash-it de aanpassingen van een bestelling te annuleren (= Wijziging annuleren) is weer aangezet.De functie was tijdens een opschoning van de functie knoppen verwijderd.

2012717 - Export GS1DAS

Tijdens het importeren wordt er nu rekening gehouden met de nieuwe indeling van GS1DAS. Er worden nu 16 tabbladen geëxporteerd ipv 7

2013686 - Voorraad venster

Het opslaan van gegevens werkte niet in het voorraad venster.

2011726 - Scheduler

De Bake-it Scheduler print nu een waarschuwing in scheduler modus wanneer de database bijgewerkt moet worden.

2013905 - Generieke webshop

Het pad voor de te exporteren afbeeldingen werd niet goed opgehaald, hierdoor gaf de export onterecht meldingen.

2014247 - SFTP

Bij het uploaden naar Bakkers Combinatie facturatie werd er geen rekening gehouden met het ftp pad.

2014031 - Artikel bestanden

De database voor de product bestanden was niet goed aangemaakt.

2013905 - Generieke webshop

De afbeeldingen werden altijd geëxporteerd ondanks dat het vinkje voor de afbeeldingen uit stond.

2013532 - Scheduler

Bij het versturen van Backups bleef Bake-it hangen in het backup scherm waardoor andere taken niet werden uitgevoerd.

2013717 - Afbeelding

De lengte van de paden naar de afbeeldingen en bestanden zijn op verschillende plekken vergroot naar 255 tekens.

2013727 - Vaste orders

Tijdens het importeren van de vaste orders, kunnen de extra omschrijving regels geen 0 aantallen meer krijgen. 0 aantallen worden omgezet naar 1 tijdens het importeren. Zie ticket 2013727 en 2013728 voor meer info.

2012307 - Recept goedkeuring

Bij het sluiten van het venster van een 100 dagen niet goedgekeurd recept werd de goedkeuring eraf gehaald zonder een bevestiging.

2012424 - Vaste orders

Bij het aanmaken van vaste orders wordt er geen melding meer gegeven bij samengestelde artikelen zonder aantallen.

2013412 - Webshop import

Bij het bepalen van de laatst gebruikte kassa werd er geen rekening mee gehouden dat er ook fictieve kassa's konden zijn. Hierdoor kon er geen kassa gevonden worden voor de transactie.

Verbetering

2014839 - EXTRAvestiging zakelijk

Verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de import module van ExtraVestiging zakelijk en de bijbehorende FTP module.

2013025 - Scheduler

Via de scheduler kan nu ook een export naar de secundaire webshop ingesteld worden.

2012924 - Webshop Import

Bij het importeren van de webshop worden alle tabellen die gebruikt worden eerst gevalideerd, hier door kunnen er geen halve imports meer plaats vinden. Indien de actie via de scheduler wordt uitgevoerd dan worden de eventuele foutmeldingen ook afgedrukt.

2009079 - Adres lengte

De adres lengte voor onder andere coöperaties, debiteuren, afleveradressen en klanten is verlengd tot 100 tekens.

Nieuwe functionaliteit

2013981 - Backup

Tussen het maken en verzenden van een backup gaf het backup venster onterechte melding.

2013694 - Artikel namen

Het was niet mogelijk om een officiële benaming toe te kennen aan een artikel via de artikel kaart.

2012307 - Recept goedkeuring

Via het recept acties scherm is het nu ook mogelijk om de datum van goedkeuring van recepten te verlengen.

2012050 - Viamente

Nederlandse bezorgadressen in order notities worden nu automatisch omgezet in de Viamente export als ze aan een bepaald formaat voldoen.