Bake-it versie 5.00.004

Datum21-09-2020
Database25
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.0
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2016283 - Order notities

Bij het kopiëren van een order werd de tekst in het kladblok niet meegenomen naar de nieuwe order.

2016240 - Subcodes

Subcode informatie werd onnodig verwijderd tijdens het navigeren in vensters met subcode informatie. Dit gaat voornamelijk om prijsgroep regels, reclameprijsgroep regels en assortiment regels.

2016531 - EXTRAVesting Zakelijk

Voor het importeren van de zakelijke bestellingen worden de gebruikte databases eerst gevalideerd voordat de import verder gaat.

2016636 - InOne export

Bij het exporteren van de facturen naar InOne kwam er een foutmelding naar voren in Bake-it met betrekking tot de bullzip pdf.

2016465 - QR-Code

De QR-Code werd niet juist aangemaakt indien de aanroep url begon met https://.


Bake-it versie 5.00.003

Datum14-09-2020
Database25
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.0
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2012524 - Zeelandia grondstoffen

Bij het importeren van Zeelandia grondstoffen werd de netto kostprijs overschreven i.p.v. de bruto kostprijs en werd het gewicht weg geschreven in het aantal verpakkingen veld in plaats van gewicht.

2001439 - Samengestelde artikelen

Tijdens het herberekenen van samengestelde artikelen welke ook weer samengestelde artikelen bevatten, werden de bedragen niet goed getoond.

2016075 - Vaste order regels

Het is niet meer mogelijk om standaard order regels te muteren omdat dit voor verwarring en fouten zorgde.


Bake-it versie 5.00.002

Datum10-09-2020
Database25
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.0
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2016341 - Export Afbeeldingen

Indien er geen afbeeldingen gevonden of gekoppeld waren werd de synchronisatie van de zakelijke site niet gestart.

2012307 - Recept goedkeuringen

Bij het navigeren tussen recepten worden er geen onnodige vragen meer gesteld met betrekking tot het goedkeuren.

2016287 - Speciale tekens

Het ± teken word nu ook vervangen in bestandsnamen.

2014412 - Order leveringen

Bake-it hield geen rekening met de levering van de geopende order bij het navigeren naar een volgende/vorige week met afwijkende leveringen.

2014399 - Webshop order op rekening

Als een webshop bezorg bestelling in de winkel op rekening werd gezet, dan werd er geen factuur gegenereerd als het vinkje [Klant mag op rekening bestellen in de EXTRAvestiging webshop] bij de debiteur niet aan stond.

2013749 - Orders

Bij het automatisch verversen van productie regels werd het nummer van het betreffende artikel niet erbij vermeld.

2012593 - Inbak verlies

Bij het berekenen van de recept regels werd er geen rekening gehouden met inbak verlies.


Bake-it versie 5.00.001

Datum28-08-2020
Database25
Conversie17
ADD4.055
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator4.047
VOCS1.7.0
Marti.Email4.027.001
SpecsPlaza1.10


Bug

2015598 - Verzamelfacturen

De menu optie venster was verdwenen voor het verzamel facturen scherm.

2014473 - Viamente export

Bij het exporteren naar Viamente werd de leverwijze niet mee geëxporteerd en werd er de gekozen datum niet verwerkt in het bestandsnaam.

1910595 - Soort betaling

De omschrijving van betaaltype "Spaarkaart" werd niet getoond.

2014693 - Automatische EAN nummers

De automatische EAN code die aangemaakt wordt bij het toevoegen van een extra subcode in de artikel kaart kon niet uitgezet worden. Dit is nu in te stellen via de ini instelling AutomatischeEANnummers onder het kopje [ArtikelInstellingen]

2013949 - Recepten berekening

Wijzigingen in grondstof omschrijvingen werden niet meegenomen in recept regels bij een herberekening.

2014412 - Orders volgende week

De knop [Order volgende week] maakte nieuwe orders met een verkeerde levering, winkel locatie en werknemer.

2014152 - Subcode knoppen

Subcode knoppen werden onterecht verwijderd bij het verwijderen van artikelen omdat ze niet aan een artikel waren gekoppeld.

2013947 - Samengestelde grondstoffen

Wanneer samengestelde grondstoffen zonder percentages werden gecombineeerd met niet samengestelde grondstoffen werden niet alle ingrediënten getoond in de etiket omschrijving.

2012046 - Cash-it functie

De functie om in Cash-it de aanpassingen van een bestelling te annuleren (= Wijziging annuleren) is weer aangezet.De functie was tijdens een opschoning van de functie knoppen verwijderd.

2012717 - Export GS1DAS

Tijdens het importeren wordt er nu rekening gehouden met de nieuwe indeling van GS1DAS. Er worden nu 16 tabbladen geëxporteerd ipv 7

2013686 - Voorraad venster

Het opslaan van gegevens werkte niet in het voorraad venster.

2013905 - Generieke webshop

Het pad voor de te exportern afbeeldingen werd niet goed opgehaald, hierdoor gaf de export onterecht meldingen.

2011726 - Scheduler

De Bake-it Scheduler print nu een waarschuwing in scheduler modus wanneer de database bijgewerkt moet worden.

2013905 - Generieke webshop

Het pad voor de te exporteren afbeeldingen werd niet goed opgehaald, hierdoor gaf de export onterecht meldingen.

2014247 - SFTP

Bij het uploaden naar Bakkers Combinatie facturatie werd er geen rekening gehouden met het ftp pad.

2014031 - Artikel bestanden

De database voor de product bestanden was niet goed aangemaakt.

2013905 - Generieke webshop

De afbeeldingen werden altijd geëxporteerd ondanks dat het vinkje voor de afbeeldingen uit stond.

2013532 - Scheduler

Bij het versturen van Backups bleef Bake-it hangen in het backup scherm waardoor andere taken niet werden uitgevoerd.

2013717 - Afbeelding

De lengte van de paden naar de afbeeldingen en bestanden zijn op verschillende plekken vergroot naar 255 tekens.

2013727 - Vaste orders

Tijdens het importeren van de vaste orders, kunnen de extra omschrijving regels geen 0 aantallen meer krijgen. 0 aantallen worden omgezet naar 1 tijdens het importeren. Zie ticket 2013727 en 2013728 voor meer info.

2012307 - Recept goedkeuring

Bij het sluiten van het venster van een 100 dagen niet goedgekeurd recept werd de goedkeuring eraf gehaald zonder een bevestiging.

2012424 - Vaste orders

Bij het aanmaken van vaste orders wordt er geen melding meer gegeven bij samengestelde artikelen zonder aantallen.

2013412 - Webshop import

Bij het bepalen van de laatst gebruikte kassa werd er geen rekening mee gehouden dat er ook fictieve kassa's konden zijn. Hierdoor kon er geen kassa gevonden worden voor de transactie.

Verbetering

2014839 - EXTRAvestiging zakelijk

Verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de import module van ExtraVestiging zakelijk en de bijbehorende FTP module.

2013025 - Scheduler

Via de scheduler kan nu ook een export naar de secundaire webshop ingesteld worden.

2012924 - Webshop Import

Bij het importeren van de webshop worden alle tabellen die gebruikt worden eerst gevalideerd, hier door kunnen er geen halve imports meer plaats vinden. Indien de actie via de scheduler wordt uitgevoerd dan worden de eventuele foutmeldingen ook afgedrukt.

2009079 - Adres lengte

De adres lengte voor onder andere coöperaties, debiteuren, afleveradressen en klanten is verlengd tot 100 tekens.

Nieuwe functionaliteit

2013981 - Backup

Tussen het maken en verzenden van een backup gaf het backup venster onterechte melding.

2013694 - Artikel namen

Het was niet mogelijk om een officiële benaming toe te kennen aan een artikel via de artikel kaart.

2012307 - Recept goedkeuring

Via het recept acties scherm is het nu ook mogelijk om de datum van goedkeuring van recepten te verlengen.

2012050 - Viamente

Nederlandse bezorgadressen in order notities worden nu automatisch omgezet in de Viamente export als ze aan een bepaald formaat voldoen.