Factureren per bestelling/order.


U wilt per order één factuur maken.Er moet eerst voor gezorgd worden dat de bestellingen die binnen komen allemaal weg geschreven gaan worden in losse orders.

Dit kan op twee plekken aangevinkt.

Bij het afleveradres op het tabblad "Extra" en op het tabblad "Cash-it"
Op het moment dat we dat gedaan hebben kunnen we de facturatie groep gaan maken waarin we gaan vertellen dat er per order een factuur gemaakt moet gaan worden.

De facturatie groepen kan gevonden worden via "Namen -> Facturatiegroepen"


Om een nieuwe groep te maken druk je op de "+" of "F7".

In het volgende scherm kan de 

Vink aan: "Per order 1 factuur genereren"

Ook moet het nummer, naam, soort factuur en de periode in gevoerd worden.

Als de facturatiegroep is aangemaakt kan deze gekoppeld gaan worden met de debiteur.

"Namen -> Debiteuren -> Tabblad Facturatie"

Dan kan de groep gekoppeld worden bij Facturatiegroep.

Als er nu gefactureerd gaat worden dan worden van alle orders losse facturen gemaakt.