In de bedrijfsgegevens kunt u op de tab Koppelingen / Datacommunicatie diverse instellingen voor de Web bestelapplicatie inrichten.U dient een rol in te richten, zodat web gebruikers geautoriseerd zijn om gegevens te bekijken en wijzigen. Het gaat daarbij alleen om de autorisatie. U hoeft geen menuregels toe te kennen. Een webgebruiker kan altijd alleen gegevens van zichzelf zien.U kunt een afdrukschema koppelen, zodat na het opslaan van de bestelling door een webgebruiker een bevestiging wordt gemaild. U kunt bijvoorbeeld een afleverbon in het schema opnemen. Bij de relaties dient u op de tab rapportinstellingen het rapport dat u wilt mailen in te vullen met het juiste e-mail adres.


Per dag kunt u aangeven hoeveel dagen vooruit een bestelling doorgegeven moet worden. Dit zijn algemene instellingen. Indien bij een ordertype een andere aantal dagen staat ingevuld, dan heeft het ordertype voorrang.


Tevens kunt u aangeven hoeveel dagen maximaal vooruit besteld mag worden. Indien u niets invult wordt uitgegaan van 7 dagen.