Als er perrongeluk een tweede factuur is gecreëerd van de zelfde periode voor dezelfde debiteur dan kunt u deze aanpassen op de volgende manier.

Als u de factuur opent die niet als "hoofd factuur" beschouwd wordt kunt u via extra -> verscheur deze verzamelfactuur 

de factuur vrijgeven om te bewerken.


U krijgt de volgende vragen:

Nu is het vinkje weg bij Afgedrukt / export:


Hierna kunt u de order die u op de juiste factuur wil hebben selecteren en op het min teken drukken.

Belangrijk: Vergeet niet de ordernummers te noteren!!


Als u dit gedaan heeft met alle orders die foutief zijn gefactureerd kunt u de juiste factuur openen.

Als u in de factuur op het plus teken druk kunt u het ordernummer invoeren en de order dagen selecteren.


Deze actie voert u uit tot alle orders zijn toegevoegd aan de factuur.Als alle orders die gefactureerd dienen te worden zijn toegevoegd kunt u op Bereken drukken.

U krijgt de volgende vraag:


U kunt nu de factuur opnieuw afdrukken en/of mailen.