Via het bestand Bake-it.ini kunnen een aantal recept instellingen ingesteld worden.

Hieronder worden deze instellingen één voor één beschreven.


KwidIngredientFormat (vanaf Bake-it 4.049)

Vanaf Bake-it versie 4.049, is het mogelijk om aan te geven of de percentage van KWID ingrediënten vóór of na het ingrediënt vermeld moet worden. Om dit zo flexibel mogelijk te houden, is er gebruik gemaakt van speciale codes: {INGREDIENT} en {PERCENTAGE} die door Bake-it worden omgezet naar de ingrediënt naam en de daarbij behorende percentage.


Standaard is deze instellingen als volgt ingesteld in de Bake-it.ini

[Recepten]
KwidIngredientFormat={INGREDIENT}({PERCENTAGE}%)
... overige instellingen ...

Wanneer Bake-it dus bijvoorbeeld het ingrediënt krenten met een percentage van 7% tegenkomt, dan zal dit vermeld worden als:

krenten(7%)

Wilt u iets anders zoals 7% krenten, dan kunt u dit veranderen naar:

[Recepten]
KwidIngredientFormat={PERCENTAGE}% {INGREDIENT}
... overige instellingen ...

Let er hierbij wel op, dat de codes {PERCENTAGE} en {INGREDIENT} hoofdletter gevoelig zijn en tussen de teken '{' en '}' vermeld dienen te worden.