Cash-it versie 4.03.012

Datum22-05-2020
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2009713 - Text printer bon

Het aanbetaalde bedrag werd niet goed uitgelijnd op de Text Printer Bon


Cash-it versie 4.03.011

Datum19-05-2020
Bake-it4.055
ADD4.017
Mobile1.80
Replicator4.046


Bug

2010385 - Cash-it Mobile

De Cash-it 4.03 reeks werkt nu met Cash-it Mobile 1.80 en niet meer met Cash-it Mobile versie 1.81.

2010146 - Glory betaalautomaat

De inhoud van het betaalapparaat wordt niet meer opgehaald nadat een betaling is afgerond. Dit zorgde soms voor ApiBadRequest meldingen.

Verbetering

2009736 - Opstarten

Voordat Cash-it gestart wordt is er eerst een controle toegevoegd of er wel een geldige kassa beschikbaar is.


Cash-it versie 4.03.010

Datum08-05-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2006029 - Klantvenster

Tijdens het aanmaken van een nieuwe winkelklant, schoot soms het klant venster achter het verkoop venster.

Verbetering

2007622 - Betaal types

Het is nu ook mogelijk om de optie AdditionalPaymentType uit de Cash-it.ini te gebruiken in combinatie met PinPaymentOnly om mobiele pin knoppen uit te zetten ("AdditionalPaymentType=None" onder het kopje [Settings]).


Cash-it versie 4.03.009

Datum04-05-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2007601 - Winkel orders

Cash-it crashte wanneer het selecteren van een levering in de winkel bestellingen scherm werd geannuleerd.


Cash-it versie 4.03.008

Datum28-04-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2006534 - Handmatig afstorten

Als de setting GloryDoManualDeposit aan staat, dan wordt er tijdens het afstorten geen informatie opgehaald van het betaal apparaat. Afstort bedragen moeten handmatig ingevuld worden.


Cash-it versie 4.03.007

Datum20-04-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2005888 - On rekening

Bestellen op rekening lukte niet als er een verwijderd artikel met een negatief aantal in de transactie bevond.


Cash-it versie 4.03.006

Datum17-04-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2005974 - Uitbetaling betaalautomaat

Transacties met een negatieve waarde werden verkeerd berekend als er in het betaalvenster meerdere keren op het [Cash] knop werd gedrukt. Hierdoor werden er te hoge bedragen gestuurd naar het Cikam betaal terminal.

Verbetering

2005441 - Op rekening transacties

In het transactie scherm wordt nu via een extra kolom getoond of een bestelling op rekening staat.


Cash-it versie 4.03.005

Datum06-04-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2005321 - Lage denominaties

Als er in het Cikam betaalautomaat lage denominaties zijn, dan wordt er na de betaling een popup getoond

2005469 - Artikel afbeelding

De manier waarop de afbeelding wordt gezocht in het product informatie venster is verbeterd.

1918788 - Media player

De cash-it media player zorgde er soms voor dat cash-it crashte

2005214 - Handmatige prijzen

Handmatige prijzen in de orderregels werden soms onterecht afgerond, waardoor er een verschil ontstond in bijvoorbeeld webshop en Cash-it prijzen.

2004415 - Datagrid

Bij het tonenen van een data grid trad er in bepaalde gevallen (zoals het koppelen van een debiteur) een algemene fout op.

Verbetering

2004974 - Versie nummer

Bij algemene fouten in Cash-it wordt nu ook het versie nummer getoond.


Cash-it versie 4.03.004

Datum24-03-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2004008 - Cikam cash terminal

Foutafhandeling cikam cash terminal verbeterd.

2003944 - Annuleren cash terminal

Als er op de knop [Annuleren] wordt gedrukt dan een betaling met de Cikam Cash terminal, dan komt er nu eerst een vraag of de gebruiker het zeker weet. Dit om te voorkomen dat er per ongeluk op wordt gedrukt,

2003997 - Navigatie knoppen

De navigatie knoppen werkten niet meer in het verkoopvenster.

2004414 - Zoeken bon

Het is niet meer mogelijk om een transactie in te lezen wat geen bestelling is via de "zoeken bon" functie.

2004401 - Extra pinnen cash terminal

Als er een niet afgerond negatief bedrag werd gestuurd naar de cikam cash terminal, dan gaf Cash-it een foutmelding. De cash terminal ging wel door met uitbetalen.

2004007 - Knoppen medewerkers

Het selecteren van een medewerker die nog op een andere kassa bezig was werd niet goed opgevangen.

2003956 - Credit transactie

Bij het maken van een credit transactie worden bedragen nu niet meer verdubbeld.


Cash-it versie 4.03.003

Datum17-03-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2003623 - Mix en match

Bij het aanslaan van mix en match artikelen met een 'x halen y betalen' regel, werden losse artikelen toegevoegd in plaats van de aantallen van het zelfde artikel te verhogen.

2003770 - Bestellingen vandaag

In het bestellingen vandaag venster konden bestellingen meerdere keren getoond worden, dit kan nu niet meer.


Cash-it-4.03 versie 4.03.002

Datum27-02-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Bug

2003353 - Functie icoon

De icoontjes van de functies [Meldingen] en [OP knop] geven nu beter weer wat de functie doet.

2003353 - Klanten zoekvenster

In het klanten zoekvenster worden nu de relevante kolommen vooraan getoond

2003353 - Meldingen

De tekst "Klacht" is gewijzigd naar de tekst "Melding" in de vensters van de meldingen.

2002871 - Bon korting

Bij een bon korting hield Cash-it geen rekening met vooraf ingestelde klant korting waardoor een klant kortingen kon krijgen boven de 100%. Dit leidde tot een betaling aan de klant!

2003264 - Retour correctie

De retour correctie functionaliteit werkte niet meer.

2003300 - Artikel info bon

Bij het printen van artikel info werd de kopteksten voor ingrediënten en allergenen dubbel en met verkeerde karakters getoond.

2003202 - Bestelling Scannen

Een barcode die door EXTRAvestiging waren gegenereerd werden niet meer herkend door Cash-it


Cash-it-4.03 versie 4.03.001

Datum19-02-2020
Bake-it4.046
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator4.046


Nieuwe functionaliteit

2000939 - Cash-it Mobile

Implementatie Cash-it mobile Lunchroom

1814584 - Zoeken bon

In het zoeken bon venster kan er nu gekozen worden welke soort bestellingen er getoond moeten worden.

1911640 - Glory betaalterminal

Implementatie koppeling met Cikam Glory betaalterminal

Verbetering

2002339 - Artikel naam

Indien er een Cash-it naam is ingevuld in Bake-it zal deze naam gebruikt worden als artikel naam.

1912057 - Email

Verbeteringen doorgevoerd in de e-mail module.

1918389 - Uitlijning

De uitlijning van de afhaal / bezorgtijd klopte niet.

1917952 - Zoek product

De functies zoek product op naam, nummer en plu is nu verborgen onder alle functies, indien al functies aan de functie layout zitten dan roepen deze alle maal zoek op naam aan.

1918226 - Calculator

Het calculator icoon heeft een afbeelding gekregen i.p.v. een hashtag

1915878 - Print vraag

Het venster met de vraag [Wilt u de bon printen] sluit nu automatisch na 10 seconden.

1910608 - Creditcard

Creditcard informatie werd niet altijd goed weer gegeven.

1911513 - Ads

Advantage database server bestanden zijn gedowngraded naar versie 9.0.2

Bug

2002121 - Subcode selectie

Het was mogelijk om een niet toegestane artikel subcode selectie te kiezen door het subcode selectie venster te annuleren.

2002214 - Afrekenen

Tijdens het printen van een bon wordt er niet meer naar een e-mail adres gevraagd. De ini instelling Settings:EnableEmailReceipt is verwijderd omdat deze niet gebruikt wordt.

1916113 - Transactie regel aantallen

Een gewichts artikel telt nu éénmaal mee met het bepalen van het totaal aantal artikelen. Voorheen werd er gekeken naar het aantal grammen.

2000944 - Openen winkelbestelling

De winkelbestelling werd op een verkeerde dag geopend als er daarvoor een klantbestelling was geopend via [Wijzig bestelling]

2000944 - Subtotaal regel verdwijnt

Subtotaal regels werden verwijderd als er na de subtotaal regel een product werd toegevoegd.

2001291 - Selecteren werknemer

Tijdens het selecteren van een werknemer werd niet meer de laatst geselecteerde artikelgroep geopend

2000944 - Subtotaal regel verdwijnt

Subtotaal regels werden verwijderd als er na de subtotaal regel een product werd toegevoegd.

2000723 - Zoek Artikel

Het selecteren van een artikel in het zoek artikel venster was erg traag, dit is verbeterd.

2000396 - Bestellingen

Tijdens het bewerken van een bestellingen krijgen de transactieregels niet eennieuw volgnummer

1917993 - Verplaatsen bestelling

Tijdens het verplaatsen van een bestelling werd de bonkorting niet meegekopieerd.

1916691 - Artikel aantallen

In het verkoopscherm werden de aantallen van geannuleerde artikelen ook meegeteld met de totaal aantallen.

2000037 - Navigatie

In het verkoopvenster word nu naar de juiste pagina genavigeerd als er van werknemer of bestelling word gewisseld.

1915845 - Cash-it berichten

Interne Cash-it berichten werden pas getoond na het activeren van een werknemer.

1916038 - Bestellingen vandaag

Het tonen van het [Bestellingen Vandaag] venster duurde langer dan voorgaande versies. Dit is nu versneld.

1916097 - Voorvoegsel

Bij het invoeren van een nieuwe klant ging het opslaan fout als het voorvoegsel meer als 14 tekens had.

1916077 - Laatste bonnen

De functie [Laatste bonnen] toonde alleen de bestellingen en niet meer de normale transacties.

1915728 - Geblokkeerde klanten

Geblokkeerde klanten worden niet meer getoond in Cash-it.

1915079 - Mix en match

In de Mix en Match D binnen Cash-it werd er bij de % korting of vaste prijs voor goedkoopste werd de duurste artikel gekozen in plaats van de goedkoopste.

1915326 - Artikelen scherm

Bug opgelost met betrekking tot het aantal producten in het artikelen scherm.

1912351 - Vooruit bestellen

Artikelen met een deadline worden nu alleen gecontroleerd als ze worden toegevoegd aan een bestelling of als het aantal wordt opgehoogd.

1912057 - Mail

Er wordt nu een melding getoond wanneer het versturen van e-mails mislukt via de meldingen scherm.

1911878 - Klanten zoeken

Zoek klant venster bleef constant op de voorgrond bij het maken van een nieuwe klant.

1911435 - Verplichte velden

Bij het invoeren van een nieuwe klant werden bepaalde velden genegeerd terwijl deze verplicht waren.

1911408 - Tekstbalk display

Klanten display toshiba wave gaf U007 vanaf de 4.02 versie van Cash-it.

1911435 - Klanten

Probleem opgelost met betrekking tot het selecteren van een nieuwe klant in het meldingen scherm.

1910504 - Mix & Match bon info

Op de bon werd er geen informatie getoond over de mix & match acties die zijn toegepast op de transactie

1903417 - Bestellingen

Het veld ANL (aantal te leveren/geleverd) wat gebruikt wordt voor historische doeleinden werd niet goed bijgewerkt bij het verplaatsten of annuleren van een bestelling.

1907709 - Artikelknop prijs

Bijhet gebruik van sommige letter types viel de prijs buiten de artikelknop

1906315 - Mix & Match

De Mix & Match D ging soms niet af als er verplichte artikelen waren gedefinieerd.

1903417 - Bestellingen

In de winkel bestelling werden de geleverde aantallen niet opgeslagen bij wijzigingen.

1907549 - Piggy loyalty

Bij het aanvragen van een piggy loyalty request crashte Cash-it.

1907420 - Dubbele orderregels

Als er artikelen werden toegevoegd via de numpad aan een bestelling, dan konden er dubbele orderregels ontstaan

1907420 - Samenvoegen bestelling

Als een samengevoegde bestelling werd geannuleerd tijdens het betalen, kon het niet meer opnieuw besteld worden.

1907420 - Betaal opties

Pin optie en cash optie werden niet getoond in het betaalvenster als er een cfgr regel bestond.

1905955 - Waardebon credit

Bij het crediteren van een transatie met waardebon werd er niet goed rekening gehouden met teveel betaalde bedragen.

1907391 - Betaalvormen

De betaalvormen va een bestelling werden gekoppeld aan de originele transactie ipv aan de betaaltransactie