Automatisch mailen uit Orbak.

 

In Orbak is de optie gemaakt om automatisch een afdrukschema te mailen.


1:  Kies: Taken -> Algemeen -> Systeembeheer -> Batchopdrachten.

 


 2: Selecteer de opdracht Afdrukschema afdrukken: AGM_ADSMA

 

Kopieer deze batchopdracht  mbv F7 en wijzig deze van afdrukken in mailen: AGM_ADSMM


3. Open sql command  (ALT+S) en kopieer onderstaande opdracht hier in en voer deze uit.


invoke xml.import with select '<Batch_parameters documentName="Batch parameters">
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="1" PARAMETER="VAN_DATUM" PROMPT="Van datum" SOORT="30" TEKST="" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="0" GETAL="" WAARDE="cast(&apos;2020-01-23&apos; as sql_date) &quot;VAN_DATUM&quot;"/>
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="2" PARAMETER="TM_DATUM" PROMPT="T/m datum" SOORT="30" TEKST="" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="0" GETAL="" WAARDE="cast(&apos;2020-01-23&apos; as sql_date) &quot;TM_DATUM&quot;"/>
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="3" PARAMETER="ADSM_CODE" PROMPT="Afdrukschema" SOORT="10" TEKST="TEST" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="" GETAL="" WAARDE="&apos;TEST&apos; &quot;ADSM_CODE&quot;"/>
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="4" PARAMETER="VAN_ADSCFCT_VOLGNUMMER" PROMPT="Van volgnummer" SOORT="40" TEKST="" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="" GETAL="5" WAARDE="&apos;5&apos; &quot;VAN_ADSCFCT_VOLGNUMMER&quot;"/>
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="5" PARAMETER="TM_ADSCFCT_VOLGNUMMER" PROMPT="T/m volgnummer" SOORT="40" TEKST="" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="" GETAL="5" WAARDE="&apos;5&apos; &quot;TM_ADSCFCT_VOLGNUMMER&quot;"/>
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="6" PARAMETER="MAIL_CLIENT" PROMPT="Mail client" SOORT="10" TEKST="C:\Users\Public\ORBAK2\gedeeld\tmp\BATCH.ini" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="" GETAL="" WAARDE="&apos;C:\Users\Public\ORBAK2\gedeeld\tmp\BATCH.ini&apos; &quot;MAIL_CLIENT&quot;"/>
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="7" PARAMETER="ADSCFCT_VOLGNUMMER" PROMPT="Volgnummer" SOORT="40" TEKST="" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="" GETAL="5" WAARDE="&apos;5&apos; &quot;ADSCFCT_VOLGNUMMER&quot;"/>
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="8" PARAMETER="RP_CODE" PROMPT="Rapport" SOORT="10" TEKST="VK_ODB" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="" GETAL="" WAARDE="&apos;VK_ODB&apos; &quot;RP_CODE&quot;"/>
<BATCH_PARAMETER BOD_CODE="AGM_ADSMM2" BPRMT_VOLGNUMMER="9" PARAMETER="bestand" PROMPT="bestandsnaam" SOORT="10" TEKST="C:\Users\Public\ORBAK2\gedeeld\tmp\BATCH.ini" JA_NEE="" DAGEN_AFWIJKING="" GETAL="" WAARDE="&apos;C:\Users\Public\ORBAK2\gedeeld\tmp\BATCH.ini&apos; &quot;bestand&quot;"/>
</Batch_parameters>
' XmlDocument

 

Hello

 

Nu worden de parametervelden voor deze batchopdracht gevuld.
Het is noodzakelijk dat in deze sql tekst het stukje “BATCH_PARAMETER  "BOD_CODE " ="AGM_ADSMM1” dezelfde code heeft als de code welke net in de  batchopdracht is ingesteld.

4Nadat de parametervelden zijn aangemaakt kunnen deze naar wens worden ingevuld.

* van_datum: vul in de kolom dagen afwijking het getal in tussen vandaag en de te printen dag 

* tm_datum: vul in de kolom dagen afwijking het getal in tussen vandaag en de te printen dag 

* adsm_code is de code welke het afdrukschema heeft geprint moet worden.

* van_adscfct_volgnummer is de  "regel" uit het afdrukschema welke gemaild moet worden.

* tm_adscfct_volgnummer is deze zelfde regel als bij de van regel

*mail_client is de locatie van de gedeelde "tmp" map. 

* adscfct_volgnummer is dezelfde code als wat bij de andere adscfct_volgnummers is ingevuld

* rp_code is de rapportcode uit de regel van het afdrukschema

* bestand is weer de locatie van  "tmp" van de gedeelde mapLETOP!!!! Mailen vanuit orbak via deze batchhopdracht moet per regel worden ingesteld.
 wanneer een afdrukschema mailen meerdere regels heeft moet voor elke regel een nieuwe batchopdracht worden aangemaakt. De batchopdrachten mogen ook niet dezelfde starttijd hebben!!

================================================================================================

Om een nieuwe batch opdracht te maken moet de nieuwe batch opdracht opnieuw mbv F7  worden gekopieerd , en  vervolgens hernoemd. Daarna dient opnieuw mbv SQL Command de bovenstaande opdracht te worden uitgevoerd.!!

================================================================================================

Voor het mailen van rapporten is het van belang dat bij het betreffende afdrukschema is aangegeven dat er gemaild mag worden. Dit betekend dat de soort afdruk dient te worden ingesteld op Mail, of op Beide(papier/mail)

Ook is het noodzakelijk dat bij de mailparameter een “mailtekst” is gekoppeld.