Slaapstand Netwerkschijf uitschakelenHet kan gebeuren dat Bake-it bij bijvoorbeeld het afdrukken van lijsten of etiketten een netwerkschijf probeert te benaderen die in een slaapstand staat (rood kruis).

De afdruktaak kan dan niet uitgevoerd worden.


U kunt dan de volgende wijzigingen in het Windows register uit laten voeren door uw systeembeheerder.Maak altijd een backup van het register voordat u wijzigingen aanbrengt!


»  Open het startmenu en typ regedit. Druk op Enter en kies voor 'Ja' bij de popup om het register te openen. Ga nu naar Bestand > Exporteren om een backup te maken. Geef het bestand eerst nog wel een naam en kies een doellocatie.  «
Probleem omschrijving:


Op het moment dat Windows 7/8/10 wordt gestart zijn de netwerkschijven niet allemaal (soms sommige wel) verbonden, er staat een rood kruis door de netwerkschijf.


Oplossing:


Maak een DWORD aan in het register van Windows (lokaal) of voor systeembeheerders via Group Policy Management Console.

1. Ga naar "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
2. Rechtermuisknop: Nieuw > DWORD
3. Waarde: EnableLinkedConnections
4. Decimaal: 1

Code: [Selecteer]

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLinkedConnections"=dword:00000001


Powershell
Code: [Selecteer]

New-ItemProperty -path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -name "EnableLinkedConnections" -Value 1 -PropertyType "DWORD"


Aanvulling voor Windows 10:


Soms lijkt de bovenstaande oplossing niet altijd meteen te werken, wel wanneer de computer wordt herstart, maar niet bij het opnieuw inschakelen van de PC. Dit komt door een instelling in Energiebeheer namelijk "Snel opstarten inschakelen".

Oplossing (Windows 10):


1. Ga naar: Configuratiescherm\Alle Configuratiescherm-onderdelen\Energiebeheer
2. Klik links op "Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen".
3. Klik bovenin op "Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn".
4. Vinkje weg bij "Snel opstarten inschakelen".

De oplossing voor dit probleem is getest met Windows 7 x64, Windows 8.1 x64 en Windows 10 Pro x64.