In het tabblad Subcode kun je per Artikel-Subcode-combinatie aangeven hoeveel etiketten er afgedrukt moeten worden.

Staat er in het veld “Aantal artikelen per etiket” een 0, dan krijg je net zoveel etiketten als dat er zijn besteld.

15 gevulde koeken = 15 etiketten.

 

Staat er een 1, dan krijg je altijd maar 1 etiket.

15 gevulde koeken = 1 etiket, 300 gevulde koeken = 1 etiket.

 

Is het getal hoger dan 1 (bijvoorbeeld 3), dan wordt het bestelde aantal gedeeld door dat getal.

15 gevulde koeken = 5 etiketten.


Als het getal 4 is, dan krijg je 3,75 etiketten wat wordt afgerond naar 4.
  

Als het getal negatief is (bijvoorbeeld -3), dan wordt het bestelde aantal vermenigvuldigd.

15 gevulde koeken = 45 etiketten.