In de subcode van een artikel is in te stellen hoeveel artikelen per etiket afgedrukt moeten worden.


Als er bijvoorbeeld 9 artikelen in de order staan en er is Aantal artikelen per etiket = 3 ingesteld in de betreffende subcode, worden er 3 etiketten afgedrukt (3 X 3 artikelen).
Als er in de subcode meerdere etiketten per subcode afgedrukt moeten worden (bijv. bij 9 artikelen in een krat), kan er -9 ingevuld worden in het Aantal artikelen per etiket veld: