Ga naar https://gs1nl.atrify.com/publishing/publishing.do


Het volgende venster verschijnt:

 

Log in met de bekende gegevens.


Het volgende venster verschijnt, druk op “Mijn Artikelen”.

 

Het volgende venster verschijnt:

 

Klik rechtsboven op Uploaden


 

Het volgende venster verschijnt, druk op Selecteer


 

Wijs vervolgens het nieuwste exportbestand van Bake-it aan

 

Het volgende venster verschijnt:

 

Het gekozen bestand wordt eerst geupload (blauwe pijl)


Als de balk helemaal vol is druk je op de knop “Uploaden starten” (rode pijl)


Als alles goed is ingevuld krijg je de melding “Uw bestand is syntactisch correct en zal….blablabla”

 


Daarna staan de artikelen in GS1.