XML koppeling met Ter Haar bakkerijautomatisering.


Deze handleiding verteld wat er ingesteld moet worden om een correcte XML export te doen naar Ter Haar bakkerijautomatisering. Als voorbeeld heb ik elke keer recept 55 Melkbrood genomen.

 1. Het is mogelijk om aan te geven of een receptuur WEL of NIET in de export moet worden opgenomen; dit kan in het recept onder het tabblad extern.

  Als het recept niet meegenomen hoeft te worden in de export naar Ter Haar bakkerijautomatisering, dan dient het onderstaand vinkje aan te staan.


 2. Receptuur-nummer is aan te passen zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen brood- en banketrecepten; het receptuurnummer dient bijvoorbeeld voorafgegaan te worden met een hoofdletter A of hoofdletter B. A is een bAnket receptuur, B is een broodreceptuur.

  Om een onderscheid te maken tussen banket en brood recepten na de export vanuit Bake-it, kan de Ter Haar bakkerijautomatisering een filter doen op het eerste karakter in het receptnummer, voor bAnket zou dit de zijn en voor Brood zou dit de B 3. Eveneens in de receptenkaart dient per receptuur aangegeven te worden dat het percentage droge stof op basis van de hoeveelheid bloem berekend moet worden. Nadat dit vinkje per receptuur aan is gezet dient de receptuur herberekend te worden.

  In het recept Melkbrood zou dus de grondstof ‘Bloem subliem’ gespecificeerd moeten worden met de eigenschap ‘Bloem’ op deze manier kan het % op 100% gezet worden en de rest van de grondstoffen nemen daar dan het % van, door op de grondstof te staan en te kiezen voor de toetsencombinatie CTRL+G komt het onderstaand scherm in beeld en dient aangegeven te worden dat deze grondstof ‘Bloem’ bevat.


  Na de eigenschap op ‘Bloem’ gezet te hebben, zal dit doorgevoerd moeten worden op het volledige recept, het ‘Grondstoffen – Wijzigen kaart’ kan worden gesloten, waardoor het ‘Recepten – Wijzigen kaart’ weer in beeld komt, het recept dient nu te worden ‘Berekend’


  Het ‘Bloemgewicht’ onder het tabblad ‘Droge stof’ zal veranderen van 0,00 gram….


  Naar de juiste waarde en er kan voor Ja gekozen worden bij de goedkeuringsvraag.


  Bij de volgende vraag ook.


  En als laatst kan de werknemer gekozen worden.


  Via [Diverse | Bake-it XML | Exporteer Recepten XML bestand] kan er nu een bestand klaar gezet worden voor de Ter Haar bakkerijautomatisering, als voorbeeld het XML bestand van het Melkbrood bijgevoegd.


 

Mocht hier toch nog hulp bij nodig zijn, dan vernemen wij het graag en kunnen dan een telefonische afspraak in te plannen met één van onze consultants.

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.


Ideeën, suggesties of op-/aanmerkingen zijn voor ons zeer waardevol om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hiervoor onze dank.


"Meer handleidingen vindt u onder onze Oplossingen"


Marti Orbak Software