Voor de webshop kunnen voor verschillende dagen verschillende besteltijden worden ingevuld.


Dit gebeurd in de configuratie van de webshop. Deze configuratie is via Orbak te bereiken.


Kies hiervoor: Taken -> Verkoop -> Datacom -> Extra Vestiging Webshop Configuratie.


Wanneer deze optie is gekozen opent een internetpagina “achter de webshop”. Hier kunnen gewenste instellingen worden gedaan om leverdagen besteltijden, besteldagen etc te beheren.
Op het tabblad wat standaard opent staan de verschillende handleidingen.
Op het tabblad deadlines kunnen voor de verschillende dagen verschillende eindtijden voor bestellen worden ingevoerd.
Op tabblad bezorgen kunnen bezorgtijden worden ingegeven en bezorgdagen

Op tabblad Afhalen kunnen de afhaaltijden worden ingegeven, en de dagen waarop kan worden afgehaald

Bij schakelaars kunnen gewenste opties worden bepaald.
Bij Overig kunnen onder meer de dagen worden ingevuld waarvoor NIET besteld kan worden.


Deadlines:In bovenstaand voorbeeld staat in de regel voor Bestellingen deadline volgende dag de sluittijd. Daar staat als datum 01/01/2000. Deze datum is noodzakelijk voor het geldig zijn van de tijd welke er achter wordt ingevuld.
Bij de maandag tot vrijdag staat de datum 01/01/2100, wat betekend dat deze sluittijd NIET geldt.
Op zaterdag staat weer de datum van 01/01/200 en een afwijkende tijd welke VOOR gaat op de algemene tijd.
Ook bij zondag staat een datum van 01/01/2000 en een afwijkende tijd. Hier is echter maar 1 seconde ingegeven om te bestellen voor de volgende dag. Dit betekend dat er op zondag NIET besteld kan worden voor maandag, maar WEL voor de andere dagen van de week.


Onder al deze dagen staat een balk met dagen van te voren bestellen


1 betekend vandaag voor morgen, 2 vandaag voor overmorgen, 3 vandaag voor over over morgen etc.

De combinatie van dagen vooruit en sluitingstijd bepalen tot wanneer kan worden besteld.

In bovenstaande overzicht kan van maandag tot vrijdag een bestelling worden gedaan tot 5 uur ’s middags voor de volgende leverdag.

Op zaterdag kan tot half 3 worden besteld voor de volgende leverdag.


Wanneer op tabblad bezorgen tabblad afhalen dagen zijn uit gevinkt worden deze dagen ook overgeslagen voor het tellen van de volgende leverdag.

Bijvoorbeeld: Zondag kan NIET worden afgehaald en wordt NIET bezorgd.


Dan kan er op zaterdag tot half 3 een bestelling worden geplaatst voor maandag.


Op zondag kan er 1 seconde over 12 worden besteld.(dus niet) Op zondag kan er wel worden besteld voor dinsdag.Nu zijn er situaties waarop het niet gewenst is dat er voor een bepaalde dag nog wordt besteld ivm feestdagen.


Bijvoorbeeld: voor de dinsdag NA Pasen mag er GEEN bestelling meer binnen komen NA zaterdagmiddag 16:30. Dit betekend dat er voor die dag een aantal instellingen TIJDELIJK aangepast moet worden.


1. Na de laatste maandag voor Pasen moet dan maandag als lever dag en bezorg dag worden uit gevinkt

2. Na de laatste maandag voor Pasen moet dan voor maandag de uiterste besteltijd voor de volgende lever dag worden ingesteld als zondag, 1 seconde over 12.

3. 2e paasdag moet bij de uitsluitdagen worden ingevoerd zodat dit GEEN lever dag en Bezorg dag is.

3. Na de Pasen moeten al deze instellingen weer ongedaan worden gemaakt!!