Export naar PostNLStap 1. 


Maak een aantal kratten aan. Dit kan via Artikelen » Kratten.


Uitleg:


• Nummer: nummer van het krat
• Omschrijving: naam van het soort krat
 • Beladingseenheden: hoeveel plek neemt het krat in. Vul hier 1 in (tenzij anders aangegeven wordt door PostNL)Stap 2. 


Koppel het krat aan de artikelen.
Open de artikelkaart en ga naar het tabblad Extra.
Vul in in welk krat het artikel wordt verstuurd en geef aan hoeveel artikelen er in dit krat passen.
(als u werkt met subcodes, dan wordt er rekening gehouden met de vermenigvuldigingsfactor van de subcodes)


Stap 3. 


Maak een koppeltabel aan en zet hier de klanten in die naar PostNL gestuurd moeten worden.
Ga naar Diverse » Externe koppelingen » Koppelingen Basis.
Maak een nieuwe koppeltabel aan, genaamd PostNL


In het tabblad Afleveradressen zet u de klanten die aan PostNL gestuurd moeten worden.
(als u dit tabblad leeg laat, dan worden ALLE afleveradressen aan PostNL gestuurd)


In de koppeling van het afleveradres hoeft verder niets ingevuld te worden.
De tabbladen Artikel en Debiteur kunt u leeg laten. Debiteuren hebben niets te maken met deze koppeling en alleen de artikelen waarbij een krat is ingevuld worden geëxporteerd).

Stap 4. 


Het exporteren zelf.


Ga naar Diverse » Externe koppelingen » PostNL » Exporteren naar PostNL

Het volgende venster verschijnt:
Datum = de te exporteren datum.

Koppeltabel = de gekozen koppeling / koppeltabel, waarin alle te exporteren afleveradressen in staan.

Type = "Delivery"

Service Type = "Bakkerijnaam" Delivery (In samenspraak met PostNL zal deze naam aangegaan worden.)De eerste keer moet er een koppeltabel aangewezen worden en moet op de knop “Registreer dll” worden gedrukt (dit moet bij iedere gebruiker, als Administrator). 

Bij alle volgende exports is dat niet meer nodig.


Druk op de knop Exporteren.


Als de export klaar is, dan staat in de map van Bake-it een map PostNL.
In deze map staat een Excel bestand met de datum van de export.

In de export worden er tijden gebruikt "Van / Tot en Met"

Indien er geen tijden in de order genoteerd staan, worden hier de tijden Van: 07:30 en Tot en Met 11:30 gebruikt.


Als er standaard tijden gebruikt wensen te worden.

Is het mogelijk om bij het afleveradres de tijden in te voeren.

Dit doe je bij het afleveradres onder het tabblad "Levering" onder het Kopje "Route".Indien deze tijden gevuld zijn, zullen deze tijden gehanteerd worden bij het aanmaken van een nieuwe order.

En dus in de export als standaard tijd gebruikt worden.


voor eventuele vragen over het template of iets dergelijks: technischehelpdesk@postnl.nl