Rendement


Rendement is de module welke wordt gebruikt voor de kostprijs berekening.\\.
Allereerst is het noodzakelijk dat grondstoffen in Orbak worden ingevoerd.
Voor Orbak zijn grondstoffen - Producten. Deze worden dus ook gemaakt in Onderhoud | Producten | Producten
De Code voor grondstoffen laten beginnen met een G en daarachter een getal.

De volgende eigenschappen moeten aangevinkt worden: Productie en Rendement. Wanneer ook de module specificatie wordt gebruikt ook deze eiegenschap aanvinken.Voor de kostprijsberekening moet er een prijs per kilo of per stuk worden ingevoerd in Orbak.
dit gebeurd op het tabblad Rendement. Hier is de optie Grondstofkosten.
Voer hier de prijs per kilo of per stuk in van de grondstof.Wanneer de grondstoffen in Orbak zijn gemaakt kan een recept worden gemaakt.
Ook een recept is in orbak een product en maken we in Onderhoud | Producten | Producten.
Recepten laten beginnen met de letter R en een eigen code daar achter.
Ook weer de eigenschappen: Productie en Rendement aanvinken en eventueel Specificatie.

Ga nu naar het tabblad rendement.
Allereerst wordt de regel gevuld onder samenstelling. Vul een 1 in onder Code.
sla het werk op met CTRL+S.Ga nu naar de deelproducten
Onder Volgorde wordt een nummeriek getal gezet. Ga naar de kolom Deelproduct. Via F12 opent een zoekscherm.
Zoek de gewenste grondstof. Ga vervolgens naar de kolom waarde en vul de hoeveelheid in van deze grondstof.
Ga naar de kolom Functie en kies hier voor ingredient.
Voeg op deze manier alle grondstoffen toe welke in een recept voorkomen.\


Wanneer in een recept met percentages wordt gewerkt moet bij de grondstof Bloem het vinkje worden gezet bij Basisproduct.

Wanneer alle grondstoffen zijn ingevoerd op een recept zal op het tabblad rendement een grondstof kostprijs te zien zijn.In bovenstaand voorbeeld is de grondstofkostprijs voor 40 kg deeg 8,9365

Wanneer dit recept goed is „gekoppeld” aan het basisproduct zal ook daar op tabblad rendement een grondstof kostprijs te zien zijn.In het voorbeeld is een puntje 50 gram en heeft het een grondstofkostprijs van 1,1 euro cent.

Nu moeten er een aantal kosten aan een product worden toegekend.
Hiervoor worden kosten soorten gemaakt in Onderhoud | Rendement | Kosten soorten.
In het venster wat opent