Bake-it versie 4.030

Datum17-09-2019
Database16
Conversie13
ADD4.017
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005
VOCS1.1.175
GS1DAS20190522
Marti.Email4.02.22
SpecsPlaza19


Verbetering

1911028 - Samenvoegen

Bij het samenvoegen van klanten wordt het conflict met betrekking tot cash-it beperkingen (METBLOK veld) nu opgelost door deze op te heffen in plaats van deze te overschijven.

1911468 - Specsplaza

Bij het verversen van specsplaza grondstoffen werd er geen rekening gehouden met grondstoffen zonder ean nummer waardoor er meldingen verschenen met een lege specsplaza id.

1911289 - Opschonen klanten

Bij het opschonen van klanten worden niet gevonden relaties nu leeggehaald.

Bug

1911501 - Facturatie

Tijdens het factureren werden er geen facturen meer afgedrukt door een wijziging voor ticket #1911076.

Nieuwe functionaliteit

1911348 - VOCS

Bij het opstarten wordt er eerst gecontroleerd of alle bestanden aanwezig zijn om VOCS aan te kunnen zetten.

1911289 - Viamenten

Indien een afleveradres een e-mailadres heeft word deze ook mee geëporteerd.


 Bake-it versie 4.029

Datum06-09-2019
Database16
Conversie13
ADD4.017
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005
VOCS1.1.175
GS1DAS20190522
Marti.Email4.02.22
SpecsPlaza19


Bug

1911257 - Kopiëren order

Tijdens het kopiëren van een order naar een andere week trad er een fout op als de nieuwe order nog niet bestond.

1911076 - Facturatie

Er worden geen meldingen meer gegeven over EV orders zonder debiteuren als deze al zijn afgehandeld.

1911202 - Volgorde recepten

De volgorde van de recepten wijzigde ongewenst na het printen van een recept specificatie

1911190 - Emailfacturatie

Probleem opgelost met de Email knop wat niet meer reageerde in de 4.028 versie.

1903417 - Bestellingen

Omschrijving van het ANL veld in het order regel scherm aangepast van "aantal geleverd" naar "aantal te leveren/geleverd" omdat het hier niet altijd om een geleverd aantal gaat!

Verbetering

1911119 - Vaste Orders

Het vinkje importeer missende reclame artikelen bij het importeren van de vaster orders, kan nu standaard aan of uit gezet worden.

1911199 - InOne import hyperlink

Het is nu mogelijk om de InOne Import via een hyperlink te openen.

1911208 - Paden

Bij het kiezen van paden in Bake-it werd er altijd een extra slash toegevoegd, terwijl deze soms er al stond.

1911182 - GS1DAS

Het instellingen scherm van GS1DAS herkent nu ook relatieve paden.


 Bake-it versie 4.028

Datum03-09-2019
Database16
Conversie13
ADD4.017
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005
VOCS1.1.175


Bug

1905377 - Specsplaza

Specifieke specsplaza kenmerken zoals palm worden nu niet meer toegevoegd als extra omschrijving tussen haken in de etiket tekst tijdens het importeren van specsplaza grondstoffen aangezien dit per grondstof anders is beschreven.

1905403 - Winkelklant

De waarschuwing over gewijzigde afleveradressen in de klantenkaart verschijnt nu wanneer er tussen het navigeren door wijzigingen zijn gedaan. Deze wijzigingen worden namelijk ook opgeslagen!

Verbetering

1906266 - Recept regels

In de omschrijving/naam veld in de receptuurregels kunnen nu 255 tekens worden opgeslagen in plaats van 100.

Nieuwe functionaliteit

1909176 - Order filters

In het order selectie scherm is het nu ook mogelijk om zowel op ev webshop als op consument/cash-it orders te filteren.

1812334 - Emailfacturatie

EmailFacturatieOnderwerp instelling gemaakt in Bake-it.ini voor het aanpassen van het onderwerp dat gebruikt wordt voor emailfacturatie onder het kopje [OrderInstellingen]


 Bake-it versie 4.027

Datum12-08-2019
Database15
Conversie13
ADD4.017
SpaceBridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005
VOCS1.1.175


Bug

1905377 - Specsplaza ingrediënten

Bij het bijwerken/ophalen van specsplza specificaties werden de ingrediënten niet goed bijgewerkt met de specifieke specsplaza kenmerken (zoals palm, raapzaad, etc.).

1909748 - Kopiëren orderregels

Tijdens het kopiëren van de orderregels naar een andere order trad er een fout op

Nieuwe functionaliteit

1909724 - UBL export

De UBL exporteert nu ook op order regel niveau en houd rekening met debiteur-factuur-kortingspercentage.

Verbetering

1910014 - SpecsPlaza

Met de optie [Verwijder Specsplaza koppeling] in het grondstoffen venster wordt ook veld [Producent grondstof nummer = PRDGRDNR] leeggemaakt

1909735 - Export Snelstart

Tijdens het exporteren worden er geen meldingen meer getoond over facturen die buiten de export selectie vallen.

1909890 - PostNL export

Export definitie is aangepast naar de nieuwe PostNL standaard. Hiervoor is ook het bestand [PostNL.xlsx] met datum 20190731


 Bake-it versie 4.026

Datum30-07-2019
Bake-it4.026
Database15
Conversie13
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1907314 - Artikel verwijderen

Bij het verwijderen van een artikel worden ook de verwijzingen in andere tabellen verwijderd.

1907162 - Scheduler

De autoplanning via de scheduler houd nu ook rekening met geblokkeerde dagen in de instellingen.

Nieuwe functionaliteit

1907609 - Viamente

Deze export heeft de optie transactie notitie en/of order dag notitie gekregen.

Bug

1906769 - Cash-it layout

Bij het selecteren van artikels met subcode in de cash-it artikel layout venster via de keyboard werden knoppen dubbel opgeslagen na het klikken op de sync knop.

1907381 - Order aantallen

Bij het optellen van de order aantallen werd er geen rekening gehouden met de regels die 0 aantallen hadden.


 Bake-it versie 4.025

Datum22-07-2019
Bake-it4.025
Database15
Conversie13
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1906301 - Layout en spelling

Enkele verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot kolomgroottes, tabvolgorde en spelling issues.

1907580 - Backup

Het upload pad voor de backup upload is aangepast.

Bug

1906212 - Verversen orders

Het verversen van de orders gaat nu sneller

1904648 - Debiteur zoekcode

Tijdens het exporteren naar exact werd de zoekcode van de debiteur gewijzigd. Dit gebeurt nu niet meer.

1907531 - Import EV zakelijk

De import van EXTRAVestiging zakelijk zorgde voor dubbele orderegels.


 Bake-it versie 4.024

Datum15-07-2019
Bake-it4.024
Database15
Conversie12
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1905916 - Mix en match

Bij het aanmaken van op rekening klanten in Bake-it wordt nu standaard het vinkje "blokkeren mix en match" aangezet om te voorkomen dat er standaard een mix en match korting komt op rekening facturen.

1907061 - Technische verbeteringen

Technische verbeteringen doorgevoerd voor het sneller kunnen uitvoeren van geautomatiseerde tests.

1906513 - Artikel subcodes

Bij artikel subcode venster is het nu mogelijk om ook te filteren op subcode nummer zowel als naam.

Bug

1904771 - Productieregels

De optie om productieregels via de automatische planning geoptimaliseerd te controleren zorgde hield geen rekening met samengestelde regels en artikelen. Daarnaast werden er bij het toevoegen van nieuwe order regels, de productie regels niet ververst.

1906212 - Productieregels

Bij het verversen van productie regels met samengestelde artikelen werd geen rekening gehouden met orderregels waarbij hetzelfde artikel meerdere keren terug kwam.

1906767 - Recepten

Het tabblad kenmerken kon in sommige gevallen crashen.

1906688 - Order regels

Wanneer het toevoegen van een order regel werd geannuleerd tijdens de product keuze, gaf Bake-it een fout en liep vast met een "No Fieldspec" melding en voegde vervolgens een lege order regel toe in plaats van deze te annuleren.


 Bake-it versie 4.023T - TEST VERSIE

Datum28-06-2019
Bake-it4.023T
Database15
Conversie12
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1906443 - Import Zakelijk

Diverse onnodige waarschuwingen uitgeschakeld bij de import van extra vestiging zakelijk.

1906157 - Spaarpunten

Diverse menu optie's, tabbladen en knoppen disabled indien er geen spaarpunten in de licentie staat.

1906580 - Facturen

VRZ tabel (verzamelfacturen) opnieuw opgebouwd na corruptie.

1906211 - UBL

Diverse aanpassingen zodat tradeinterop onze ubl.xml accepteerd.

1906032 - Cash-it Layout

De optie's om knoppen naar links, rechts, boven of beneden te schuiven zijn verwijderd. Deze zorgde voor veel problemen en er is een andere manier in de maak.

1906011 - Autoplanning

Bij het kopieren van een automatische planning word er nu ook gecontroleerd of de naam uniek is.

Nieuwe functionaliteit

1906655 - Secure FTP

De instellingen voor de beveiligde ftp verbinding worden gereset zodat VOCS de nieuwe gegevens kan wegschrijven.

1906297 - Dag notitie

Indien er voor een dag een notitie is ingegeven zal dit in het order venster aangegeven worden met een *.

1905377 - Specsplaza ingrediënten

Bij het bijwerken/ophalen van specsplza specificaties worden de ingrediënten nu altijd bijgewerkt waarbij nu ook de specifieke specsplaza kenmerken (zoals palm, raapzaad, etc.) overgenomen.

Bug

1904771 - Productieregels - work in progress

De optie om productieregels via de automatische planning geoptimaliseerd te controleren zorgde hield geen rekening met samengestelde regels en artikelen. Daarnaast werden er bij het toevoegen van nieuwe order regels, de productie regels niet ververst.

1906212 - Productieregels - work in progress

Bij het verversen van productie regels met samengestelde artikelen werd geen rekening gehouden met orderregels waarbij hetzelfde artikel meerdere keren terug kwam.

1906199 - Winkelfacturatie

De winkelfacturatie nam niet meer alle cash-it bestelingen mee, dit doet hij nu weer wel.

1906472 - Order

De tabbladen werden dubbel getoond.

1906448 - Orderkaart

In de orderkaart crashte de optelling van het aantal artikelen als deze negatief was.

1906193 - Mix en match

Bij het toevoegen van nieuwe vaste combinaties in de mix en match loopte bake-it vast.


 Bake-it versie 4.022

Datum07-06-2019
Bake-it4.022
Database15
Conversie11
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Nieuwe functionaliteit

1906076 - Orderkaart

In de orderkaart is er nu naast de aantal order regels per dag, ook het aantal artikelen voor die dag getoond.

1812714 - UBL xml

Mogelijk gemaakt om bij de debiteur aan te geven of er een UBL factuur aan de email moet worden toegevoegd.


 Bake-it versie 4.021

Datum31-05-2019
Bake-it4.021
Database14
Conversie11
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1902474 - Contant facturen

Contant facturen kunnen nu meteen worden verscheurd onafhankelijk van de bijbehorende productie order. Daarnaast is het niet meer mogelijk om de productie order handmatig toe te wijzen om fouten te voorkomen aangezien deze al vanuit de contant factuur zelf gegenereerd worden.

1905647 - Anonimiseren

Extra controle of er wel een debiteur is gekoppeld aan het afleveradres.

1905277 - Scheduler

Bij het automatisch starten van de scheduler konden er meldingen getoont worden die ervoor zorgde dat de scheduler niet doorging.

Nieuwe functionaliteit

1905438 - Grondstoffen

Via het [Extra] menu in de grondstoffen venster kunnen de Specsplaza en Beko koppelingen los gehaald worden,

Bug

1904771 - Auto planning

Bij het afdrukken van productie regels in de automatische planning wordt nu bij het verversen ook rekening gehouden met order regels die aan een samengesteld artikel gekoppeld zijn.

1905296 - Artikel statistiek

Bij het zetten van een debiteur selectie werd er gezocht op debiteur ID in plaats van nummer.


 Bake-it versie 4.020

Datum23-05-2019
Bake-it4.020
Database14
Conversie11
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1904929 - Specsplaza

Bij het importeren van specsplaza grondstoffen, worden nu de zoutwaardes berekend aan de hand van natrium. (zout = natrium * 2.5). Daarnaast worden bestaande zoutwaardes geconverteerd naar natrium * 2.5.

1905403 - Winkelklant

Bij het sluiten van de winkelklant komt er een waarschuwing als het afleveradres is veranderd.

Nieuwe functionaliteit

1905540 - GS1DAS

3 extra velden toegevoegd om te voldoen aan de GS1DAS specificaties: - Referentie portiegrootte - Eenheid referentie portiegrootte - Allergeen informatie verstrekt

Bug

1904838 - Order mutatie

De controle tijdens het order mutatie proces ging er vanuit dat er per dag gecontroleerd moest worden op ontbrekende artikelen in het assortiment regel die al in de order zitten in plaats van op de hele week te controleren.


 Bake-it versie 4.019

Datum20-05-2019
Bake-it4.019
Database14
Conversie10
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1904838 - Order mutatie

De controle tijdens het order mutatie proces geeft nu geen melding meer over artikelen in het assortiment wanneer deze al zijn toegevoegd in de order omdat dit dan een dubbelzinnige vraag zou zijn.

1903251 - AssortimentRegels

Er werden assortimentRegels zonder subcode onterecht verwijderd bij de conversie.

1905072 - SpecsPlaza import

De transvetzuren in de grondstoffen worden nu ook gevuld vanuit Specsplaza

1905075 - Winkel verdeel matrix

Op de winkel verdeel matrix werden de afleveradressen verkeerd gesorteerd als er in de instellingen van het rapport gekozen werd voor sorteeroptie 3 (routenummer)

Nieuwe functionaliteit

1901863 - Exact

Het is nu mogelijk om de kortingen op aparte regels te exporteren.

94389 - Assortiment

Het assortiment heeft een seizoen bestellen gekregen t.b.v. EXTRAVestiging.

Bug

1905260 - Dll registratie log

Log voor dll registratie (m.b.t. VOCS) uitgebreid zodat fouten beter vermeld worden.

1904645 - Gewicht berekeningen

Bug opgelost met het berekenen van artikelen in de recept acties scherm waarbij niet altijd het juiste resultaat uitkwam en foutmeldingen werden veroorzaakt.


 Bake-it versie 4.018

Datum09-05-2019
Bake-it4.018
Database13
Conversie10
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1904706 - EV Zakelijk

Bij het importeren van orders vanuit de EV Zakelijk module wordt nu ook aangegeven welke product er extra is toegevoegd in Bake-it wat niet in de EV Order voorkomt. (EXTRAvestiging | Importeer Bestellingen van EV Online bestellen)

Nieuwe functionaliteit

1904645 - Gewicht berekeningen

In de recept acties is het nu ook mogelijk om artikel berekeningen vanuit het recept over te nemen.

Bug

1904966 - Afdrukken etiketten

Tijdens het afdrukken van de etiketten trad er een fout op door de wijzigingen die gedaan zijn voor Ticket 1903967

1904771 - Auto planning

Bij het afdrukken van productie regels in de automatische planning wordt nu bij het verversen ook rekening gehouden met order regels die meer dan 1 keer voorkomen met de zelfde artikel en subcode combinatie.


 Bake-it versie 4.017

Datum03-05-2019
Bake-it4.017
Database13
Conversie10
ADD4.017
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1904663 - SpecsPlaza

Tijdens de import van SpecsPlaza grondstoffen werden de grondstoffen met een underscore(_) in het nummer overgeslagen.

1904679 - Dll registratie

De specsplaza en e-mail module wordt nu automatisch bij een update uitgevoerd.

Nieuwe functionaliteit

1901247 - Bezorglocatie

Bezorg winkel filiaal toegevoegd bij aflever adres met behulp van de afhaal locatie. Daarnaast ook een standaard bezorglocatie toegevoegd binnen de locatie met behulp van ev standaard bezorglocatie.


 Bake-it versie 4.016

Datum26-04-2019
Bake-it4.016
Database12
Conversie9
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1902147 - Recepten

Aantal voor de naam van recept bewerkingen verhoogd naar 50.

Nieuwe functionaliteit

1903875 - Retouren

transactie regel statussen werden niet allemaal getoond.

1904144 - Email

Het is nu mogelijk om te kiezen voor een TSL protocol in de emailinstellingen.

1904345 - EXTRAVestiging

Bij het exporteren van de webshop kan er nu ook voor gekozen worden om geen klanten te exporteren, dit om een snelle export mogelijk te maken.


 Bake-it versie 4.015

Datum19-04-2019
Bake-it4.015
Database11
Conversie9
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1903998 - Kassadag afsluiting

Het sluiten van de kassadag in Bake-it is nu ge-optimalizeerd voor betere performance.

1904072 - Facturatie

De informatie na de facturatie is duidelijker gemaakt.

1904034 - Omschrijvingsregels

Pijltjes bij extra order omschrijvingsregels hielden bij het toevoegen van een nieuwe omschrijving geen rekening met de bijbehorende order regel.

Nieuwe functionaliteit

1903686 - XML Import

Bij de import van Bake-it xml (Diverse | Bake-it XML | Importeer Bake-it XML Bestanden) wordt nu ook rekening gehouden met artikelen die meerdere malen voorkomen maar verschillende omschrijvingen hebben als extra omschrijvingen.

Bug

1904294 - Subcodes

Bij het toekennen van subcodes binnen Mix en Match D & E werden niet altijd de juiste subcodes gepakt.

1903079 - Bezorgkosten

Bezorgkosten voor zakelijke ev orders werden niet bijgewerkt tijdens het importeren.

1902962 - Vaste orders

Het vinkje "Hoogste en laagste aantallen niet meetellen..." deed niets meer, dit is opgelost.


 Bake-it versie 4.014

Datum12-04-2019
Bake-it4.014
Database11
Conversie9
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1903995 - Resetten afgedrukte bonnen

Als een order wordt aangepast, dan worden de afdruk statussen van de bonnen gereset.

1903967 - Printen etiketten

Wanneer er etpr regels worden aangemaakt, wordt ook veld [LOCNAAM] gevuld

1903977 - Reclameprijsgroep

De tekst "verplicht bij webshop" is weg gehaald omdat deze neit meer actueel is.

Bug

1903943 - Scheduler

Na de 4.011 werden de automatische backups niet meer uitgevoerd waardoor de scheduler niet meer doorging met de volgende taak

1903193 - CSV export

Bij het exporteren van bepaalde csv bestanden zoals de gs1das werden bepaalde kolommen verkeerd weggeschreven waardoor er fouten ontstonden bij het inlezen. Daarnaast is ook de validatie voor functionele naam bij artikel specificatie weg gehaald omdat dit opgebouwd wordt uit andere velden.

1903036 - Samengesteld artikel

Indien een samengesteld artikel meerdere keren in de order regels voor kwam werden de order productie regels niet goed ververst.

1903640 - Product subcodes

Bij het verwijderen van een artikel subcode werden bepaalde relaties zoals regels in prijsgroepen, reclameprijsgroepen, assortimenten, artikel koppelingen en cash-it artikel groepen niet verwijderd.


 Bake-it versie 4.013

Datum05-04-2019
Bake-it4.013
Database11
Conversie9
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1903441 - Order mutatie regel

Als er een artikel wordt toegevoegd via het order mutatie regel, dan wordt er nu ook gecontroleerd of de leverdag aanstaat in het afleveradres

Bug

1900858 - Werknemer berichten

Het tabblad werknemer berichten werd opeens niet meer getoond in het werknemer scherm.


 Bake-it versie 4.012

Datum05-04-2019
Bake-it4.012
Database11
Conversie9
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1903595 - Cash-it functies

De Cash-it functie lijst in Bake-it is aangevuld met nummer 123 (Pincontrole (iPad)) en 124 (Opslaan retouren (iPad))

1901790 - Productsubcode

Generieke wijziging om de vragen over het aanmaken van product subcode combinaties weg te halen in zoveel mogelijk schermen. Daarnaast is het in de mix en match schermen ook niet meer mogelijk om ongrelateerde subcodes te selecteren.

Nieuwe functionaliteit

1903488 - Vocs

Bij het opstarten word er gecontroleerd of .net4.5 aanwezig is op de pc. Hiermee wordt bepaald of UseVocs aan of uit moet staan.

1903251 - AssortimentRegels

Assortiment regels waarin artikel + subcode combinaties zitten die niet meer bestaan worden middels een conversie verwijderd.

Bug

1903079 - Orders

Bij het toevoegen order regels met bezorgartikelen liep bake-it vast.

1903450 - Facturatie

Bij het factureren van orders voor een vrije periode werden ook de dagen in de toekomst meegenomen.

1903657 - Artikel statistiek

Bij het selecteren van een nummer (bijvoorbeeld afleveradres) klopte de gegevens niet, hiervoor zijn er verschillende functie gemaakt die het filteren op nummer velden verbeterd.


 Bake-it versie 4.011

Datum01-04-2019
Bake-it4.011
Database11
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1903029 - AutoPlanning

Het tonen van de melding dat er niet actieve order zijn is nu duidelijker.

Nieuwe functionaliteit

1902964 - Werknemers

Indien een afbeelding gekoppeld word aan een werknemer, wordt deze meteen geschikt gemaakt voor Cash-it, ook kan deze funtie handmatig aangeklikt worden.

Bug

1903338 - Foutmelding Facturering

Ernstige foutmelding opgelost die het niet toeliet om facturen te printen.


 Bake-it versie 4.010

Datum29-03-2019
Bake-it4.010
Database11
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1903468 - Spelfouten

Spelfout opgelost (Geldt vs Geld) in bestand informatie scherm, mix en match systemen C, en Matchsysteem rules (bij transacties).

1901790 - Artikel subcodes

Uitbreiding op voorgaande wijziginen in 4.007 versie van Bake-it met betrekking tot artikel subcode combinaties om ervoor te zorgen dat subcodes per artikel worden getoond om fouten met verkeerde artikel subcode combinaties te voorkomen.

1903436 - Weekaantallen

De weekaantallen scherm voor artikelen is nu iets groter zodat alle dagen in een oogopslag zichtbaar zijn.

1903377 - (Reclame)prijsgroepen

Als de klant de module heeft om met Cash-it te werken, dan wordt de optie [(Reclame) prijsgroep] ook automatisch actief onder menu [Artikelen]

Nieuwe functionaliteit

1903119 - MixMatch

De mix-match aanbiedingen welke niet meer geldig zijn worden standaard verborgen. Deze kunnen weer getoond worden door het vinkje "Verberg verlopen aanbiedingen" uit te zetten.

1900858 - Werknemer berichten

Het is nu mogelijk om via een extra tabblad berichten de berichten te bekijken van een bepaalde werknemer inclusief de datum waarop deze zijn gelezen.

Bug

1903338 - Foutmelding Facturering

Er worden nu geen debiteur fouten meer getoond bij het factureren van de orders wanneer deze al zijn afgehandeld.


 Bake-it versie 4.009

Datum22-03-2019
Bake-it4.009
Database10
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1903108 - Exact export

De optie export exact globe is weer aangezet omdat deze nog gebruikt wordt.

1903112 - Facturatie

Algemene verbeteringen t.b.v. leesbaarheid van achterliggende programmeercode in de facturatie module.

1902997 - Autoplanning

Na het bewerken van een regel in de automatische planning, springt de regel weer terug naar het geselecteerde item.

Nieuwe functionaliteit

1814077 - GSA1DAS

Er kunnen nu validatie's uitgevoerd worden voor de export, deze moet echter nog wel uitgebreid worden met controles.

1902275 - Artikel statistiek

Bij een aantal artikel statistiek rapporten is het nu mogelijk om een selectie op productie afdeling mee te geven.

Bug

1902810 - Bezorgkosten

Bij het toevoegen van nieuwe order regels in een order werd er geen rekening gehouden met de instellingen in artikelgroep en werd alles meegeteld bij het berekenen van bezorgkosten.

1901598 - Rapport

Bij het filteren van nummers in de statistiek rapporten werd er niets gevonden. Nu is het weer mogelijke om bijvoorbeeld debiteur van t/m te kiezen.


 Bake-it versie 4.008

Datum15-03-2019
Bake-it4.008
Database10
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1902954 - Scheduler

Er zaten een aantal spelfouten in de scheduler module zoals backsup vs backups en voorruit vs vooruit. Deze zijn nu verwijderd.

1902954 - Mix & match

Mix & match schermen zijn nu iets groter zodat de gegevens in een oogopslag zichtbaar zijn.

1902265 - Barcodes

De barcode voorvoegsel wat gegeneerd wordt voor artikel subcodes is nu instelbaar via de instelling BarcodePrefix onder het kopje [ArtikelInstellingen] in de Bake-it.ini bestand.

1900796 - Samenvoegen

Het samenvoegen kijkt niet meer naar het archief, en schrijft nu het juiste pasnummer, e-mail en geboortedatum weg.

Bug

1902189 - KWID

Namen van ingrediënten die gekwid zijn worden nu ook getrimd van spaties in de recept berekening module om te voorkomen dat er rare witregels in de etiket komen te staan.


 Bake-it versie 4.007

Datum11-03-2019
Bake-it4.007
Database10
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1902713 - Instellingen

Knop erbij gemaakt waarmee het wachtwoord getoont kan worden.

1902713 - Backup

Het backup venster van VOCS zal nu enkel een wachtwoord aan de zip toevoegen als hierom gevraagd is.

1900796 - Samenvoegen

Het samenvoegen venster is : - Duidelijker gemaakt - Enkel te gebruiken met de neiuwe spaarpunten routine - Zal exporteren naar de webshop als een van de 2 een webshop is. - Zal de oude klant anonimiseren i.p.v. verwijderen.

Nieuwe functionaliteit

1901790 - Artikel subcodes

Het is in de volgende schermen nu alleen mogelijk om van tevoren gedefineerde product subcodes te gebruiken: Cash-it artikel lay-out, Prijsgroepen, Reclame prijsgroep, Assortimenten en koppeltabellen. Daarnaast worden artikel subcode combinaties ook automatisch uit deze tabellen verwijderd als de artikel subcode combinatie wordt verwijderd uit de artikelkaart.

Bug

1902157 - Grondstoffen

Er mag niet meer een grondstof toegevoegd worden als er een filter actief is. Dit zorgde voor issues.


 Bake-it versie 4.006

Datum01-03-2019
Bake-it4.006
Database10
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1901748 - Scheduler

Detectie ingebouwd in de scheduler om te voorkomen dat deze dubbel wordt gestart. Daarnaast is ook de scheduler voortgang ook beschikbaar via de WINDOW=WindowSchedulerVoortgang paramter.

1902128 - Orders

Controle gefactureerder orders bij het aanmaken van een nieuwe order werkt nu ook voor orders met 1 cijferige weeknummers.

Nieuwe functionaliteit

1901520 - UBL

Het is nu ook mogelijk om facturen naar UBL te exporteren.

Bug

1902049 - Vaste orders

Bug opgelost met betrekking tot "setting order" fout wat soms voorkomt bij het werken met vaste orders zoals de export naar ExtraVestiging.

1902042 - Afbeeldingen

Het selecteren van afbeeldingen werkte opeens niet meer in de 4.005 versie van Bake-it.

1902044 - E-mail

Door een denkfout in de code werkte de e-mail facturatie niet in Bake-it

1902184 - Recepten

Als de percentages van de ingredienten gelijk zijn, dan wordt de ingredienten gesorteerd op basis van volgorde en niet meer op basis van omschrijving

 Bake-it versie 4.005

Datum15-02-2019
Bake-it4.005
Database10
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1901989 - Vaste order

Bij het starten van de import van de vaste orders kwam er een melding "Error setting order AFLNR for DBSTD". Deze is nu verhopen en vershcijnt niet meer.

1901480 - Email

Er worden nu bij het factureren van de orders geen e-mails meer verstuurd zonder facturen in de bijlage aangezien dit het enige is wat er in de e-mail staat.

Bug

1901698 - Cashit order

Er worden nu geen extra handmatige orders meer gemaakt als deze al bestaan. Dit ging fout wanneer naast deze orders ook cash-it order bestonden.


 Bake-it versie 4.004

Datum08-02-2019
Bake-it4.004
Database10
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1901558 - Database

Ongebruikte veld (ID_SYNS) in de grondstof historie tabel (GRDH) weg gehaald.

1814365 - Assortiment

Bij het aanpassen van een artikel nummer of naam, worden deze wijzigingen nu ook in het assortiment doorgevoerd.

Nieuwe functionaliteit

1901111 - Recept historie

In de prijs historie voor recepten wordt nu ook bijgehouden wat de grondstof kostprijs is wat er bij de berkening hoorde.

Bug

1901713 - EXTRAVesiting

Bij de export van de zakelijke bestelsite, werden de reclameprijsgroepen niet meer meegenomen.

1901335 - Recept calculatie

De percentage van kwid ingredienten worden nu ook getoond wanneer deze in een ingredient groep zitten.

1812627 - Orders

Bug opgelost waarbij de orderwizard bestaande orders voor afleveradressen zonder standaard levering niet kon vinden en daardoor altijd nieuwe orders aanmaakte in plaats van de bestaande te openen.

1900914 - Interne facturatie

Bij het maken van de interne facturatie worden nu week 1 van 2019 en week 53 van 2018 ook gesplitst.


 Bake-it versie 4.003

Datum31-01-2019
Bake-it4.003
Database9
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1901150 - Cash export

De grootboek rekening voor debiteuren is nu ook instelbaar in de cash exportonder de naam GrootboekRekeningDebiteur.

1900878 - SpecsPlaza

Er wordt nu gebruik gemaakt van de SpecificationService3 om specificatiesWebService SpecificationService3 geüpdatet zodat DIETETIC en DEMETER_INTERNATIONAL ook toegevoegd zijn aan ...DietTypeCode

1901042 - Export boekhouding

In de exports naar de verschillende boekhoud pakketten worden er bij melding over de artikelgroep nu de naam getoond in plaats van het id.

1900954 - Reclame prijsgroep

Bij het importeren van artikelen in de reclame prijsgroep wordt nu ook rekening gehouden met de start en eind datum.

1900878 - Koppelen SpecsPlaza artikel

Het koppelen van specsplaza artikelen aan grondstoffen mislukte als het grondstofnummer en specsplaza nummer al hetzelfde waren, maar het grondstofnummer voorloop spaties bevatte en het specsplaza nummer niet.

Nieuwe functionaliteit

1900676 - Barcode

Bij het aanpassen van artikel nummers wordt nu ook de optie gegeven om de barcode opnieuw te genereren.

1900710 - Orders

Nieuwe opties toegevoegd voor het omgaan met gefactureerde orders in het order selectie scherm (alle orders, alleen gefactureerde en gefactureerde orders verbergen)

1814087 - CSV import

De csv import uitgebreid met ftp opties (zie diverse | externe koppelingen | Bake-it | Importeren orders (csv) )

1900850 - Afdrukken

Bij het afdrukken van de AfleverAdres VerdeelMatrix kan er nu ook een levering van tot en met gekozen worden.

Bug

1901151 - Export Exact

Er wordt geen factuurkorting meer gerekend over negatieve totaalbedragen. Dit is nu gelijk getrokken met de rapporten


 Bake-it versie 4.002

Datum21-01-2019
Bake-it4.002
Database9
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.017
Replicator2.60.005


Verbetering

1900299 - OrderMutatie

Nieuwe setting CreateNewOrderRowWithOrderrowtext voor het forceren van een nieuwe orderregel indien er al een orderregel met extraomschrijving is van dit product.

1900727 - Orders

De sneltoets [CTRL]+[G] voor het verversen van btw percentages in de order weg gehaald omdat deze voorheen werd gebruikt om extra artikel omschrijvingen te openen.

1900364 - Facturatie

Na de facturatie verschijnt er weer een overzicht van orders die niet gefactureerd zijn omdat er geen debiteur (meer) aan het afleveradres zit.

1900543 - Exact export

Ongebruikte opties uitgeschakeld in de Exact export.

1900532 - Matchsysteem

Het verwijderen van mixmatch reclames die veel gebruikt zijn is alleen toegstaan na 18:00 om recpliatie problemen te voorkomen.

1814502 - Routes bepalen

Route bepaling ge-update zodat deze om kan gaan met de nieuwe versie van Google maps!

1900419 - Facturen

Indien een factuur als betaald aangemerkt word sluit het venster nu vanzelf.

18134253 - EV-Uitsluitingen

De velden Afhaalftijd en Bezorgtijd kunnen nu 255 tekens kwijt.

Nieuwe functionaliteit

1813620 - Mix & match

Bij het kopiëren van mix en match combinaties is het nu ook mogelijk om gerelateerde tabbellen over te kopiëren.

Bug

1900795 - AVG/Privacy

Wanneer er data met behulp van het filter veld werd opgezocht werden er bepaalde velden overgeslagen als er voor "Verwijderen ivm privacy" werd gekozen.

1900436 - Post NL

! Post NL : Ticket 1900436 - Door een bestand genaamd program in de c map wat was aangemaakt door een bug in de logging code kon de export naar PostNL niet worden uitgevoerd. Om dit op te lossen komt nu een melding bij het opstarten van Bake-it.als het bestand program bestaat io de c of d schijf.

1900277 - CSV order import

Per artikel werd er een aparte order aangemaakt. Dit gebeurde alleen voor de weken kleiner dan 10.

1900292 - 0 Facturen

In verband met facturen die waren gegenereerd in een oude versie van Bake-it werden er orders uit facturen verwijderd om deze vervolgens opnieuw te laten berekenen. Aangezien iedereen over is naar de nieuwste versie waar facturen standaard gesplitst worden is dit niet meer nodig en zorgt het voor alleen voor verwarring omdat er 0 facturen worden gegeneerd als de gerelateerde orders niet opnieuw verversd en gefactureerd worden.


 Bake-it versie 4.001

Datum08-01-2019
Bake-it4.001
Database9
Conversie8
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.017
Replicator2.60.005


Verbetering

18134253 - EV-Uitsluitingen

De velden Afhaalftijd en Bezorgtijd kunnen nu 255 tekens kwijt.

1814659 - Cash-it locaties

Algemene verbeteringen in de cash-it locaties scherm. i.v.m. uitlijning.

1814278 - Dispotool

Het is nu mogelijk om orders zonder gekoppelde afleveradressen over te slaan. Daarnaast worden ongekoppelde artikelen niet meer ge-exporteerd wanneer het vinkje alleen gekoppelde artikelen aanstaat in plaats van dat dit alleen voor de orders gebeurt.

Bug

1900069 - InOne Import

InOne order voor week 1 jaar 2019 werden geïmporteerd in week 1 van jaar 2018 omdat er in het import xml week:1 en jaar:2018 was ingegeven.

1814479 - Multivers Export

Als het optie [facturatie splitsen per jaar] aanstond, dan werden de winkelresultaten niet goed geëxporteerd. De B en de G regels misten dan.

1814740 - Orders

Bij de controle van orders in het verleden gaat de orderwizard in Bake-it niet meer vanuit dat 31/12/2018 bij week 1 van 2018 hoort. Daarnaast is de melding over orders in het verleden afgekort tot een melding!

1814663 - Factuurgroepen

Wanneer de optie in de factuurgroepen aanstond om per order 1 factuur te genereren werden er alsnog meerdere facturen gegenereerd.

1814100 - Bezorgtijd

Het is nu mogelijk om het opgeven van een exacte tijdstip als bezorgtijd over te slaan bij het toekennen van een bezorgtijd bij orders.