Bake-it versie 4.009

Datum22-03-2019
Bake-it4.009
Database10
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1903108 - Exact export

De optie export exact globe is weer aangezet omdat deze nog gebruikt wordt.

1903112 - Facturatie

Algemene verbeteringen t.b.v. leesbaarheid van achterliggende programmeercode in de facturatie module.

1902997 - Autoplanning

Na het bewerken van een regel in de automatische planning, springt de regel weer terug naar het geselecteerde item.

Nieuwe functionaliteit

1814077 - GSA1DAS

Er kunnen nu validatie's uitgevoerd worden voor de export, deze moet echter nog wel uitgebreid worden met controles.

1902275 - Artikel statistiek

Bij een aantal artikel statistiek rapporten is het nu mogelijk om een selectie op productie afdeling mee te geven.

Bug

1902810 - Bezorgkosten

Bij het toevoegen van nieuwe order regels in een order werd er geen rekening gehouden met de instellingen in artikelgroep en werd alles meegeteld bij het berekenen van bezorgkosten.

1901598 - Rapport

Bij het filteren van nummers in de statistiek rapporten werd er niets gevonden. Nu is het weer mogelijke om bijvoorbeeld debiteur van t/m te kiezen.


 Bake-it versie 4.008

Datum15-03-2019
Bake-it4.008
Database10
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1902954 - Scheduler

Er zaten een aantal spelfouten in de scheduler module zoals backsup vs backups en voorruit vs vooruit. Deze zijn nu verwijderd.

1902954 - Mix & match

Mix & match schermen zijn nu iets groter zodat de gegevens in een oogopslag zichtbaar zijn.

1902265 - Barcodes

De barcode voorvoegsel wat gegeneerd wordt voor artikel subcodes is nu instelbaar via de instelling BarcodePrefix onder het kopje [ArtikelInstellingen] in de Bake-it.ini bestand.

1900796 - Samenvoegen

Het samenvoegen kijkt niet meer naar het archief, en schrijft nu het juiste pasnummer, e-mail en geboortedatum weg.

Bug

1902189 - KWID

Namen van ingrediënten die gekwid zijn worden nu ook getrimd van spaties in de recept berekening module om te voorkomen dat er rare witregels in de etiket komen te staan.


 Bake-it versie 4.007

Datum11-03-2019
Bake-it4.007
Database10
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1902713 - Instellingen

Knop erbij gemaakt waarmee het wachtwoord getoont kan worden.

1902713 - Backup

Het backup venster van VOCS zal nu enkel een wachtwoord aan de zip toevoegen als hierom gevraagd is.

1900796 - Samenvoegen

Het samenvoegen venster is : - Duidelijker gemaakt - Enkel te gebruiken met de neiuwe spaarpunten routine - Zal exporteren naar de webshop als een van de 2 een webshop is. - Zal de oude klant anonimiseren i.p.v. verwijderen.

Nieuwe functionaliteit

1901790 - Artikel subcodes

Het is in de volgende schermen nu alleen mogelijk om van tevoren gedefineerde product subcodes te gebruiken: Cash-it artikel lay-out, Prijsgroepen, Reclame prijsgroep, Assortimenten en koppeltabellen. Daarnaast worden artikel subcode combinaties ook automatisch uit deze tabellen verwijderd als de artikel subcode combinatie wordt verwijderd uit de artikelkaart.

Bug

1902157 - Grondstoffen

Er mag niet meer een grondstof toegevoegd worden als er een filter actief is. Dit zorgde voor issues.


 Bake-it versie 4.006

Datum01-03-2019
Bake-it4.006
Database10
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1901748 - Scheduler

Detectie ingebouwd in de scheduler om te voorkomen dat deze dubbel wordt gestart. Daarnaast is ook de scheduler voortgang ook beschikbaar via de WINDOW=WindowSchedulerVoortgang paramter.

1902128 - Orders

Controle gefactureerder orders bij het aanmaken van een nieuwe order werkt nu ook voor orders met 1 cijferige weeknummers.

Nieuwe functionaliteit

1901520 - UBL

Het is nu ook mogelijk om facturen naar UBL te exporteren.

Bug

1902049 - Vaste orders

Bug opgelost met betrekking tot "setting order" fout wat soms voorkomt bij het werken met vaste orders zoals de export naar ExtraVestiging.

1902042 - Afbeeldingen

Het selecteren van afbeeldingen werkte opeens niet meer in de 4.005 versie van Bake-it.

1902044 - E-mail

Door een denkfout in de code werkte de e-mail facturatie niet in Bake-it

1902184 - Recepten

Als de percentages van de ingredienten gelijk zijn, dan wordt de ingredienten gesorteerd op basis van volgorde en niet meer op basis van omschrijving

 Bake-it versie 4.005

Datum15-02-2019
Bake-it4.005
Database10
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1901989 - Vaste order

Bij het starten van de import van de vaste orders kwam er een melding "Error setting order AFLNR for DBSTD". Deze is nu verhopen en vershcijnt niet meer.

1901480 - Email

Er worden nu bij het factureren van de orders geen e-mails meer verstuurd zonder facturen in de bijlage aangezien dit het enige is wat er in de e-mail staat.

Bug

1901698 - Cashit order

Er worden nu geen extra handmatige orders meer gemaakt als deze al bestaan. Dit ging fout wanneer naast deze orders ook cash-it order bestonden.


 Bake-it versie 4.004

Datum08-02-2019
Bake-it4.004
Database10
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1901558 - Database

Ongebruikte veld (ID_SYNS) in de grondstof historie tabel (GRDH) weg gehaald.

1814365 - Assortiment

Bij het aanpassen van een artikel nummer of naam, worden deze wijzigingen nu ook in het assortiment doorgevoerd.

Nieuwe functionaliteit

1901111 - Recept historie

In de prijs historie voor recepten wordt nu ook bijgehouden wat de grondstof kostprijs is wat er bij de berkening hoorde.

Bug

1901713 - EXTRAVesiting

Bij de export van de zakelijke bestelsite, werden de reclameprijsgroepen niet meer meegenomen.

1901335 - Recept calculatie

De percentage van kwid ingredienten worden nu ook getoond wanneer deze in een ingredient groep zitten.

1812627 - Orders

Bug opgelost waarbij de orderwizard bestaande orders voor afleveradressen zonder standaard levering niet kon vinden en daardoor altijd nieuwe orders aanmaakte in plaats van de bestaande te openen.

1900914 - Interne facturatie

Bij het maken van de interne facturatie worden nu week 1 van 2019 en week 53 van 2018 ook gesplitst.


 Bake-it versie 4.003

Datum31-01-2019
Bake-it4.003
Database9
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.023
Replicator2.60.005


Verbetering

1901150 - Cash export

De grootboek rekening voor debiteuren is nu ook instelbaar in de cash exportonder de naam GrootboekRekeningDebiteur.

1900878 - SpecsPlaza

Er wordt nu gebruik gemaakt van de SpecificationService3 om specificatiesWebService SpecificationService3 geüpdatet zodat DIETETIC en DEMETER_INTERNATIONAL ook toegevoegd zijn aan ...DietTypeCode

1901042 - Export boekhouding

In de exports naar de verschillende boekhoud pakketten worden er bij melding over de artikelgroep nu de naam getoond in plaats van het id.

1900954 - Reclame prijsgroep

Bij het importeren van artikelen in de reclame prijsgroep wordt nu ook rekening gehouden met de start en eind datum.

1900878 - Koppelen SpecsPlaza artikel

Het koppelen van specsplaza artikelen aan grondstoffen mislukte als het grondstofnummer en specsplaza nummer al hetzelfde waren, maar het grondstofnummer voorloop spaties bevatte en het specsplaza nummer niet.

Nieuwe functionaliteit

1900676 - Barcode

Bij het aanpassen van artikel nummers wordt nu ook de optie gegeven om de barcode opnieuw te genereren.

1900710 - Orders

Nieuwe opties toegevoegd voor het omgaan met gefactureerde orders in het order selectie scherm (alle orders, alleen gefactureerde en gefactureerde orders verbergen)

1814087 - CSV import

De csv import uitgebreid met ftp opties (zie diverse | externe koppelingen | Bake-it | Importeren orders (csv) )

1900850 - Afdrukken

Bij het afdrukken van de AfleverAdres VerdeelMatrix kan er nu ook een levering van tot en met gekozen worden.

Bug

1901151 - Export Exact

Er wordt geen factuurkorting meer gerekend over negatieve totaalbedragen. Dit is nu gelijk getrokken met de rapporten


 Bake-it versie 4.002

Datum21-01-2019
Bake-it4.002
Database9
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.017
Replicator2.60.005


Verbetering

1900299 - OrderMutatie

Nieuwe setting CreateNewOrderRowWithOrderrowtext voor het forceren van een nieuwe orderregel indien er al een orderregel met extraomschrijving is van dit product.

1900727 - Orders

De sneltoets [CTRL]+[G] voor het verversen van btw percentages in de order weg gehaald omdat deze voorheen werd gebruikt om extra artikel omschrijvingen te openen.

1900364 - Facturatie

Na de facturatie verschijnt er weer een overzicht van orders die niet gefactureerd zijn omdat er geen debiteur (meer) aan het afleveradres zit.

1900543 - Exact export

Ongebruikte opties uitgeschakeld in de Exact export.

1900532 - Matchsysteem

Het verwijderen van mixmatch reclames die veel gebruikt zijn is alleen toegstaan na 18:00 om recpliatie problemen te voorkomen.

1814502 - Routes bepalen

Route bepaling ge-update zodat deze om kan gaan met de nieuwe versie van Google maps!

1900419 - Facturen

Indien een factuur als betaald aangemerkt word sluit het venster nu vanzelf.

18134253 - EV-Uitsluitingen

De velden Afhaalftijd en Bezorgtijd kunnen nu 255 tekens kwijt.

Nieuwe functionaliteit

1813620 - Mix & match

Bij het kopiëren van mix en match combinaties is het nu ook mogelijk om gerelateerde tabbellen over te kopiëren.

Bug

1900795 - AVG/Privacy

Wanneer er data met behulp van het filter veld werd opgezocht werden er bepaalde velden overgeslagen als er voor "Verwijderen ivm privacy" werd gekozen.

1900436 - Post NL

! Post NL : Ticket 1900436 - Door een bestand genaamd program in de c map wat was aangemaakt door een bug in de logging code kon de export naar PostNL niet worden uitgevoerd. Om dit op te lossen komt nu een melding bij het opstarten van Bake-it.als het bestand program bestaat io de c of d schijf.

1900277 - CSV order import

Per artikel werd er een aparte order aangemaakt. Dit gebeurde alleen voor de weken kleiner dan 10.

1900292 - 0 Facturen

In verband met facturen die waren gegenereerd in een oude versie van Bake-it werden er orders uit facturen verwijderd om deze vervolgens opnieuw te laten berekenen. Aangezien iedereen over is naar de nieuwste versie waar facturen standaard gesplitst worden is dit niet meer nodig en zorgt het voor alleen voor verwarring omdat er 0 facturen worden gegeneerd als de gerelateerde orders niet opnieuw verversd en gefactureerd worden.


 Bake-it versie 4.001

Datum08-01-2019
Bake-it4.001
Database9
Conversie5
ADD3.007
Spacebridge1.00
Reports3.017
Replicator2.60.005


Verbetering

18134253 - EV-Uitsluitingen

De velden Afhaalftijd en Bezorgtijd kunnen nu 255 tekens kwijt.

1814659 - Cash-it locaties

Algemene verbeteringen in de cash-it locaties scherm. i.v.m. uitlijning.

1814278 - Dispotool

Het is nu mogelijk om orders zonder gekoppelde afleveradressen over te slaan. Daarnaast worden ongekoppelde artikelen niet meer ge-exporteerd wanneer het vinkje alleen gekoppelde artikelen aanstaat in plaats van dat dit alleen voor de orders gebeurt.

Bug

1900069 - InOne Import

InOne order voor week 1 jaar 2019 werden geïmporteerd in week 1 van jaar 2018 omdat er in het import xml week:1 en jaar:2018 was ingegeven.

1814479 - Multivers Export

Als het optie [facturatie splitsen per jaar] aanstond, dan werden de winkelresultaten niet goed geëxporteerd. De B en de G regels misten dan.

1814740 - Orders

Bij de controle van orders in het verleden gaat de orderwizard in Bake-it niet meer vanuit dat 31/12/2018 bij week 1 van 2018 hoort. Daarnaast is de melding over orders in het verleden afgekort tot een melding!

1814663 - Factuurgroepen

Wanneer de optie in de factuurgroepen aanstond om per order 1 factuur te genereren werden er alsnog meerdere facturen gegenereerd.

1814100 - Bezorgtijd

Het is nu mogelijk om het opgeven van een exacte tijdstip als bezorgtijd over te slaan bij het toekennen van een bezorgtijd bij orders.