Maximaal aantal tekens voor artikel teksten


Bij de Tekstgroep is het mogelijk om in te stellen hoeveel karakters de in te voeren tekst maximaal mag hebben.

Dit kan ingesteld worden bij de betreffende tekstgroepen.


Hiervoor gaat u naar [Diverse / Tekstgroepen]


Vervolgens gaat u naar de betreffende tekstgroep.

En opent deze.


In het volgende venster gaat u naar het tabblad "EXTRAvestiging" (vanaf Bake-it 3.017 "Instellingen").

Hier kunt u het maximaal aantal karakters invoeren.


(Indien hier 0 ingevoerd is, betreft het een maximum van 256 karakters.)