(Om herhalende omgevallen indexen bij klanten te voorkomen is het noodzakelijk om enkele Register instellingen aan te passen op de server.

Volgens onderstaande linkjes dienen deze register sleutels toegevoegd te worden.

Een herstart van het systeem is noodzakelijk.)


Voor deze acties is het raadzaam deze uit te laten voeren door de systeem beheerder.


Bij klanten welke GEEN ads gebruiken en op servers werken nieuwer dan, of gelijk aan server 2008 of Windows 7 kunnen tegen een DataBase lock aan lopen.


Dit kan verholpen worden door onderstaande oplossingen.


Voor SMB2 en SMB3:


https://support.office.com/en-us/article/access-reports-that-databases-are-in-an-inconsistent-state-%EF%BB%BF-7ec975da-f7a9-4414-a306-d3a7c422dc1dDit omdat er op server niveau extra services gekoppeld zijn aan de service "Server".

En de mogelijkheid bestaat, dat de systeem beheerder hier aanpassingen in dient uit te voeren.

Doorgaans zou het goed moeten gaan met een herstart van de server, welke de verantwoordelijkheid ook bij de systeem beheerder ligt.


Volgens bovenstaande link, dient er een register regel toegevoegd te worden.

Welke de "Leasing" uitschakelt.


Onderstaande regel voegt deze registersleutel toe.

(Quotes dienen verwijderd te worden.)


"REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /v DisableLeasing /t REG_DWORD /d 1 /f"


Na het toevoegen van deze regel, dient de server herstart te worden.


NOGMAALS!!!!

Bovenstaande actie beter door systeem beheerder uit te laten voeren.


SMB1


(LET OP!! SMB1 zal in 2019 komen te vervallen en werkt onderstaande dan niet meer als oplossing.)


Indien bovenstaande actie niet voldoende blijkt te zijn, is het mogelijk dat er ook nog over SMB1 gecommuniceerd wordt.

Hiervoor dient onderstaande uitgevoerd te worden.


Omdat de server ook een herstart nodig heeft, is ook dit raadzaam door de systeem beheerder uit te laten voeren.Onderstaande regels zijn opgenomen in een Oplock.reg bestand welke op de zips staat onder Software.

http://zips.marti-orbak.nl/software/oplocks.zip

of zie bijlage.


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
"CachedOpenLimit"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
"EnableOpLockForceClose"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
"EnableOplocks"=dword:00000000https://support.microsoft.com/en-us/help/296264/configuring-opportunistic-locking-in-windows


NOGMAALS!!!!

Bovenstaande acties beter door systeem beheerder uit te laten voeren.