component java.lang.Exception: RSA premaster secret error.


Voor het emailen en de koppeling met specsplaza (ophalen van de gegevens) wordt gebruik gemaakt van Java.

Usoft start de verkeerde Java runtime versie.


Hoe controleer ik de java runtime versie?

Open een opdracht prompt.

Ga naar de ....\ORBAK2\bin\runtime\JAVA\SUN\JRE\bin directory en tik in: .\java -version


Voor orbak2 2.1 moet je zien:

java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.45-b08, mixed mode)


Hier gaat het dus om java versie 1.7.


Voor ORBAK2 3.0 moet je zien:

java version "1.8.0_66"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_66-b18)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.66-b18, mixed mode)


Hier gaat het dus om java versie 1.8.


Als dit een andere versie is dan krijg je de RSA premaster secret error.

Het kan ook nog zijn dat java.exe niet gevonden kan worden.

Soms raken er bij het verwijderen van java op het systeem paden corrupt.

Je krijgt dan de melding: Can't start VM.


Dit los je als volgt op:

Open de registry d.m.v. regedit en ga naar de ORBAK sleutel. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORBAK\XXX] of [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ORBAK\XXX] waarbij XXX het klantnummer is.

Open (dubbelklik) de sleutel path en kopieër de waarde van het veld Waardegegevens.

Ga naar het configuratie scherm, systeem en beveiliging, systeem, geavanceerde systeeminstellingen.

Open het tabblad geavanceerd en druk op de knop Omgevingsvariabelen.

Selecteer de variable Path in het venster systeemvariabelen en klik op bewerken.

Klik in het veld (Waarde van de variable) en druk op de End toets.

Voeg een ; toe als dat niet het laatste teken is en plak de inhoud van het clipboard. 

Zet daarachter \bin\runtime\JAVA\SUN\JRE\bin

Dus als de waarde in Path was: c:\Program Files (x86)\ORBAK2 dan wordt dat c:\Program Files (x86)\ORBAK2\bin\runtime\JAVA\SUN\JRE\bin

Herstart ORBAK2 en probeer het opnieuw.