Cash-it-4.02 versie 4.02.030

Datum08-10-2019
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.012


Bug

1912178 - Nieuwe klant

Tijdens het aanmaken van een nieuwe klant werd er niet meer gecontroleerd of de klant al bestond.

Verbetering

1911676 - Winkelorder scherm

De artikelnaam in de winkelorderscherm is nu iets groter.


 Cash-it-4.02 versie 4.02.029

Datum02-10-2019
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.012


Bug

1912057 - Mail

Er wordt nu een melding getoond wanneer het versturen van e-mails mislukt via de meldingen scherm.

1911878 - Klanten zoeken

Zoek klant venster bleef constant op de voorgrond bij het maken van een nieuwe klant.

1911435 - Verplichte velden

Bij het invoeren van een nieuwe klant werden bepaalde velden genegeerd terwijl deze verplicht waren.

Verbetering

1910608 - Creditcard

Creditcard informatie werd niet altijd goed weer gegeven.


 Cash-it-4.02 versie 4.02.028

Datum23-09-2019
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.012


Bug

1911408 - Tekstbalk display

Klanten display toshiba wave gaf U007 vanaf de 4.02 versie van Cash-it.

1911435 - Klanten

Probleem opgelost met betrekking tot het selecteren van een nieuwe klant in het meldingen scherm.

 Cash-it versie 4.02.027

Datum13-09-2019
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.010


Bug

1910504 - Mix & Match bon info

Op de bon werd er geen informatie getoond over de mix & match acties die zijn toegepast op de transactie

1903417 - Bestellingen

Het veld ANL (aantal te leveren/geleverd) wat gebruikt wordt voor historische doeleinden werd niet goed bijgewerkt bij het verplaatsten of annuleren van een bestelling.

1907709 - Artikelknop prijs

Bijhet gebruik van sommige letter types viel de prijs buiten de artikelknop

1906315 - Mix & Match

De Mix & Match D ging soms niet af als er verplichte artikelen waren gedefinieerd.

1907549 - Piggy loyalty

Bij het aanvragen van een piggy loyalty request crashte Cash-it.


 Cash-it versie 4.02.026

Datum17-07-2019
Cash-it4.02.026
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.010


Bug

1907549 - Piggy loyalty

Bij het aanvragen van een piggy loyalty request crashte Cash-it.


 Cash-it versie 4.02.025

Datum16-07-2019
Cash-it4.02.025
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.010


Bug

1907420 - Dubbele orderregels

Als er artikelen werden toegevoegd via de numpad aan een bestelling, dan konden er dubbele orderregels ontstaan

1907420 - Samenvoegen bestelling

Als een samengevoegde bestelling werd geannuleerd tijdens het betalen, kon het niet meer opnieuw besteld worden.

1907420 - Betaal opties

Pin optie en cash optie werden niet getoond in het betaalvenster als er een cfgr regel bestond.

1905955 - Waardebon credit

Bij het crediteren van een transatie met waardebon werd er niet goed rekening gehouden met teveel betaalde bedragen.

1907391 - Betaalvormen

De betaalvormen va een bestelling werden gekoppeld aan de originele transactie ipv aan de betaaltransactie


 Cash-it versie 4.02.024

Datum08-07-2019
Cash-it4.02.024
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1906686 - Levering

Het kiezen of aanpassen van de levering werd nooit opgeslagen, dit is nu opgelost en Cash-it houd nu ook rekening met de levering die in het afleveradres staat ingesteld.

1904701 - Inlezen bestelling

Tijdens het inlezen van een bestelling wordt er niet meer gecontroleerd of het aantal orderregels gelijk is aan het aantal transactie regels

1905517 - Printen bestellingen

(Vervolg verbeteringen) Na het printen van de bestellingen voor vandaag verdween de [OK] melding naar de achtergrond. Hierdoor leek het alsof Cash-it was vastgelopen.

Bug

1905973 - Afdrukken bestellingen

Cash-it gaf een foutmelding bij het printen van bestellijsten wanneer de layout volgorde in Bake-it op cash-it omzetgroep zat.

1906336 - CashKeeper

De betalingen met de CashKeeper gingen niet goed bij bestellingen die vooraf al deels betaald waren pin (en/of ideal). Er werden dan niet afgeronde bedragen naar de CashKeeper gestuurd.

1906217 - Gewichtsartikelen

Gewichtsartikelen werden niet meer op aparte regels getoond op de bon.


 Cash-it versie 4.02.023

Datum07-06-2019
Cash-it4.02.023
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1905517 - Printen bestellingen

Na het printen van de bestellingen voor vandaag verdween de [OK] melding naar de achtergrond. Hierdoor leek het alsof Cash-it was vastgelopen.

1905605 - Bestellingen vandaag

Het transactienummer veld was iets te smal waardoor niet altijd het volledige nummer getoond werd.


 Cash-it versie 4.02.022

Datum27-05-2019
Cash-it4.02.022
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1905323 - Knoppen verbetering

Het tekenen van de teksten op de knoppen is verbeterd

1905311 - Toetsenbord

De Toetsenbord in cash-it scrollt nu ook mee naar de cusror positie als de tekens via het scherm toetsenbord ingetikt worden.

Bug

1904809 - Betaald bedrag

Het betaalde bedrag werd op 0 gezet bij het laden van een bestelling.

1904809 - Bestellingen

Na het aanslaan van artikelen wordt er nu zowel bij afhalen als bestellen gecontroleerd op bestaande bestellingen zodat deze via een bevestiging samengevoegd kunnen worden.

1901247 - Bezorglocatie

Als de instelling ForceDeliveryLocation uitstond werd er niet meer gekeken of de locatie een eigen standaard bezorglocatie had. Daarnaast is de winkel locatie verplaatsts onder het afhalen/bezorgen veld zodat automatische wijzigingen sneller opvallen.


 Cash-it versie 4.02.021

Datum20-05-2019
Cash-it4.02.021
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.010


Nieuwe functionaliteit

1904490 - Vingerscan

Optie toegevoegd in Cash-it om de kassadag met behulp van een vingerscan te openen en te sluiten.

1901777 - Bestellingen

Aangeslagen artikelen worden nu door middel van een bevestiging toegevoegd aan een geselecteerde bestelling als deze nog niet afgerond is.

Bug

1904714 - Zoutwaarde

De zoutwaarde in Cash-it voor product informatie is nu ook leidend zoals het ook in Bake-it het geval is.


 Cash-it versie 4.02.020

Datum03-05-2019
Cash-it4.02.020
Bake-it4.017
ADD4.017
Mobile1.81
Replicator3.010


Nieuwe functionaliteit

1901247 - Winkel locatie

Extra opties toegevoegd om afhaal en bezorglocatie gescheiden van elkaar te kunnen forceren tijdens het bestellen. Daarnaast wordt er een vraag gesteld als het om een niet geforceerde wijziging gaat.

Bug

1904645 - Bestelling

Tijdens het inlezen van een bestelling werden er extra artikelen toegevoegd aan de bestelling als er een M&M actief was

1904455 - Cash-it Mobile teksten

Teksten hadden in Cash-it Mobile nog 6% btw. Dit is aangepast naar 9%.

1904524 - Bestelling wijzigen

Als een (deels) betaalde bestelling wordt gewijzigd dan krijgen de betaal transacties ook een nieuwe sync id


 Cash-it versie 4.02.019

Datum26-04-2019
Cash-it4.02.019
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1904582 - Bestellingen printen

Tijdens het printen van de bestellingen worden de tijd, datum en werknemer van de originele transactie geprint ipv de huidige tijd, datum en werknemer

1902846 - Credit Transactie

Credit transacties welke al gecrediteerd zijn worden niet meer getoond in het credit transactie venster.

Nieuwe functionaliteit

1903875 - Winkelorder

Het is nu mogelijk om aanpassingen in de winkelbestelling van vandaag aan te passen via de retourknop.

Bug

1904553 - Afmelden werknemer

Werknemers konden nog afmelden als er een transactie openstond met een 0 bedrag.

1904476 - Nieuwe winkelklant

Tijdens het aanmaken van een nieuwe winkelklant kon er soms een fout optreden tijdens het selecteren van een titel

1903490 - Winkelorderscherm

Het laden van de volgende order week voor winkelorders ging niet af op zondag en bleef in de zelfde week hangen. Daarnaast ontbrak er een check op de algemene order instellingen m.b.t. 'geen maandag als datum' t/m 'geen vrijdag als datum' bij het openen van een winkelorder.

1903669 - Omschrijving op knoppen

De omschrijving van de teksten op de artikelknoppen gaan niet meer door de prijs text

1904186 - MixMatch

Bij een mixmatch met een gratis artikel kwam een foutmelding naar voren.


 Cash-it versie 4.02.018

Datum12-04-2019
Cash-it4.02.018
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1903417 - Bestellingen

In de winkel bestelling worden nu de geleverde aantallen gelijk gehouden aan de bestelde aantallen

Bug

1813758 - Zoeken klant venster

Het zoeken klant venster verdween soms naar achteren.

1902801 - Speciale tekens

Bug opgelost met speciale tekens die niet opgeslagen konden worden of verkeerd werden opgeslagen.


 Cash-it versie 4.02.017

Datum05-04-2019
Cash-it4.02.017
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1903675 - Wijzigen product etiket

Als een etiket wordt gewijzigd, dan worden nu ook de aantallen per vel gewijzigd volgens het nieuwe etiket

1901797 - Venster niet zichtbaar

Het [Zoek klant] venster ging soms naar de achtergrond waardoor het leek of Cash-it was vastgelopen.

Bug

1902860 - M&M D verbetering

M&M D werd niet toegevoegd aan een transactie als er een te goedkoop artikel aanwezig was in de M&M


 Cash-it versie 4.02.016

Datum29-03-2019
Cash-it4.02.016
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Nieuwe functionaliteit

1900858 - Werknemer berichten

Het is nu ook mogelijk om via de ini instelling RequireEmployeeToReadMessages onder het kopje [EmployeeSettings] werknemers te forceren om eerst inkomende berichten te lezen voordat bij het in of uitloggen of wanneer ze in of uitklokken.

Bug

1903428 - Bon tekst printer

Op de retour bon werd bij de totaal prijs onterecht een min-teken getoond als er gebruik gemaakt werd van een tekst printer.

1903335 - Spaarpunten

Spaarpunten konden in de min komen als er tijdens het afhalen van een bestelling, artikelen uit de bestelling werden gehaald.


 Cash-it versie 4.02.015

Datum22-03-2019
Cash-it4.02.015
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1902973 - Piggy verbeteringen

Bij betalingen onder 1 euro, wordt er geen piggy aanvraag gestuurd

1902973 - Piggy verbeteringen

De piggy instellingen zijn beveiligd met een dagcode

Bug

1902942 - Annuleren bestelling

Als een nieuwe bestelling in het betaalvenster werd geannuleerd en er werd vervolgens op [Afrekenen] gedrukt, dan werd er toch een order en betaaltransactie gemaakt.


 Cash-it versie 4.02.014

Datum15-03-2019
Cash-it4.02.014
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1902233 - Op rekening

Indien de optie PreventNewCustomerBill aanstaat dan zal bij het bewerken van de klant het vinkje op rekening ook niet beschikbaar zijn.

1902710 - Afbeeldingen

Indien een afbeelding te klein is, zal deze nu wel zichtbaar zijn in het product informatie venster.

Bug

1902137 - Zoek Artikel

Indien er gezocht werd naar een artikel werd er rekening gehouden met de prijs als er een klant met een reclame- prijsgroep gekoppeld was.


 Cash-it versie 4.02.013

Datum07-03-2019
Cash-it4.02.013
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Nieuwe functionaliteit

1901703 - Piggy

Piggy implementatie


 Cash-it versie 4.02.012

Datum01-03-2019
Cash-it4.02.012
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1901700 - Meldingen

Plaats kolom is nu ook beschikbaar bij het selecteren van een klant in de meldingen scherm.

1902295 - Postcode

Melding over onbekende postcode duidelijker gemaakt.

1901700 - Meldingen

Spelfouten en dubbele functies verwijderd uit het klachtenscherm.

Bug

1901868 - Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting werden ideal betalingen onder overig weggeschreven als er meer dan 150 ideal betalingen waren.

 Cash-it versie 4.02.011

Datum15-02-2019
Cash-it4.02.011
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Nieuwe functionaliteit

1901737 - Keyboard

Scroll feature toegevoegd voor de toestenbord/keyboard binnen cash-it.

1901700 - Meldingen

Mogelijkheid toegevoegd om de aangemaakte meldingen op de kassa te kunnen mailen en daarnaast diverse verbeteringen/bugfixes doorgevoerd.

Bug

1901945 - Betaal transasctie

Als de transcatie aan een andere order wordt gekoppeld, dan worden de betaaltransacties ook aan de nieuwe order gekoppeld.

1901868 - Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting werden ideal betalingen onder overig weggeschreven als er meer dan 150 ideal betalingen waren.


 Cash-it versie 4.02.010

Datum08-02-2019
Cash-it4.02.010
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1900726 - Bestelbon

Bij het afdrukken van de bestelbon word nu de huidige datum, tijd en werknemer afgedrukt.

1900737 - Op rekening

Bestellingen met negatieve aantallen worden nu niet meer op betaald gezet als deze op rekening gezet worden.

1814012 - MediaPlayer Counter

Via de Cash-it.ini setting MediaPlayerCounterStartingNumber kan nu het start nummer van de counter ingesteld worden, standaard is dit 1.

1814156 - Bestellingen

Bij het verwijderen van de laatste artikel van een bestelling wordt nu in plaats van een ja/nee optie de opties artikel en bestelling getoond.

1813862 - Retouren

Indien een afleveradres geblokkeerd is voor retouren kunnen in Cash-it de retouren ook niet aangepast worden.

1813764 - Klant zoeken

Bij het zoeken op naam van de winkelklant zoekt Cash-it nu ook in de afleveradres namen.

1813508 - Negatieve aantallen

Het is niet meer mogelijk om negatieve artikel aantallen te bestellen voor rekening klanten.

1812969 - Bonnotitie

Indien een bonnotitie verwijderd was werd deze niet goed opgepakt door de replicator. in plaats van leeg zal Cash-it er een "-" in zetten

1812668 - Retouren

Normale retourregels worden nu ook opgeslagen in tabel ORDRR.

1812213 - Kassabon

De print pin methode zijn verbeterd, hierdoor zal een bestelling die direct betaald word met pin de juiste hoeveelheid aan bonnen printen.

1812271 - Kas in/uit

Bij een KasIn of een KasUit word nu altijd een bon afgedrukt.

1812114 - Afronden

Het totaal bedrag in bijvoorbeeld in bestellingen vandaag venster word nu geforceerd op 2 decimalen gezet.

1812142 - Bewerkingen

Bij het bekijken van de bewerkingen worden nu ook de afbeeldingen weer gegeven als deze beschikbaar zijn.

1811735 - Scanner

Indien een verkeerde barcode werd gescant kon er een foutmelding naar voren komen, dit is nu een keurige "niet gevonden" melding.

1811958 - Spaarpunten

Indien een klant nog geen spaarpunten heeft maar wel een pas wordt het punten aantal 0 getoont in plaats van Spaart niet.

1811915 - Alternatief adres

Het verplichten van een postcode is uitgezet bij het invoeren van een alternatief afleveradres

1811794 - Creditbon

Van een credit transactie word voortaan altijd een bon afgedrukt.

1811684 - Bestellen

De instelling EnableLocationDeliveryDateValidation kijkt nu ook naar andere locatie's als de bestelling naar een andere locatie gezet wordt.

1811641 - Meldingen

lange testen in het meldingen venster worden nu volledig getoond als deze niet op 1 regel passen.

Nieuwe functionaliteit

1812712 - Datum

Zodra de datum is gekozen bij het bestellen staat in het volgende venster ook de dag naam naast de datum.

1811496 - Webshop

Het is nu mogelijk om op de webshop bevestigingsmail een barcode af te laten drukken. Deze barcode kan vervolgens in Cash-it gescand worden om de bestelling in te lezen.

1812575 - Levering

Het selecteer levering selectie venster is vernieuwd zodat ook de levering naam getoond word.

Bug

1900859 - Pin bon

Soms werd de pinbon niet geprint omdat er fout optrad tijdens de controle of een handtekening noodzakelijk was

1900797 - Negatieve aantallen

Wanneer er order regels werden verwkert in een transactie kregen deze regels negatieve aantallen wanneer daar mix en match regels voor golden.

1813882 - Nieuwe spaarpunten

Als een bestelde spaarpunten artikel werd verwijderd dan werden de punten niet teruggeven aan de winkelklant.

1900659 - Op rekening

Transacties werden op Orbak kassa's in sommige gevallen onterecht op [Op rekening] gezet. Dit gebeurde alleen als de optie [EnableOrbakInvoiceQuestion] aanstond en er [NEE] werd gekozen op de "Op rekenin"-vraag

1814698 - Kassabon

Wanneer de beschrijving op de kassabon een bepaalde aantal regels overschreed werden de letters over elkaar heen gezet.

1813959 - Bestelbon

Bij het opslaan van een bestelling die direct via de pin betaald werd kwam er niet altijd een bestelbon uit.

1813910 - Alternatief bezorgadres

Het berekenen van de bezorgkosten aan de hand van het alternatief afleveradres werkte niet wanneer de notitie van een order niet met een afleveradres begon.

1813531 - Credit transactie

Als een betaalde bestelling een product bevat met een handmatige prijs, dan werd tijdens het annuleren van de bestelling een credit transactie met een verkeerde (originele) prijs getoond

1813834 - Weegartikel in prijsgroep

De prijs van een gewichtsartikel klopte niet in het bestellingen vandaag venster.

1813362 - Afdrukken

Bij het afdrukken van alle bestellingen werden niet alle verbindngen naar de database gesloten waardoor er na 150 bonnen een foutmelding optrad.

1813192 - Afstorten

Bij afstorten wordt er niet meer om het wachtwoord van de laatst bekende gebruiker gevraagd aangezien dat niet altijd de gebruiker blijkt te zijn die bezig is met de kassa (bijv. als iemand zonder uitloggen naar huis gaat!).

1803801 - MKB Loyalty

Cash-it crashde wanneer er hele prijzen werden gebruikt met de MKB Loyalty code (zoals 5 euro).

1812461 - Kassa storingen

Diverse checks om kassa storingen te voorkomen die o.a. kunnen worden veroorzaakt bij synchronisatie tussen kassas of als er geen werknemer is geselecteerd.

1813177 - Rekeningklant

Cash-it zet nu de "metrekening" optie van de klant uit wanneer het selecteren van een debiteur geannuleerd wordt in plaats van deze als een rekening klant op te slaan aangezien een rekening klant altijd een debiteur nodig heeft voor de facturatie!

1812569 - Popups

Popups worden nu geforceerd naar de voorgrond.

1812351 - Mix & Match

Mix & match reclames met een enkele quotes (') in de naam hadden moeite met opslaan, dit is nu opgelost.

1812470 - Cash-it startdatum

Bug opgelost waarbij Cash-it geen melding meer gaf over kassa startdatum wanneer deze in het verleden lag.

1812020 - Klantenbericht

Indien een klant nog geen bericht had en er werd op een veld geklikt in het venster dat kwam er een foutmelding.

1811529 - Kassabon

Indien er geen gekoppelde pin was kwamen er dubbele bestelbonnen uit.

1811089 - Artikel groep

De artikelgroep met het vinkje [Direct actief] aan, werd niet als eerste getoond.


 Cash-it versie 4.02.009

Datum28-09-2018
Cash-it4.02.009
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1811176 - Klant bewerken

Indien NewStoreCustomerIsEvWebshopCustomer aan staat en een klant met klantenpas bewerkt word zal het vinkje webshop aangezet worden in het afleveradres.

1807493 - Prijzen

Een prijs van 0,001 werd afgerond naar 0,00 nu zal deze op 0,001 blijven.

1810528 - Klant aanmaken

De letters van de postcode worden bij het invoeren een neiuwe klanrt omgezet naar hoofdletters.

1810961 - Bon logo

Het logo kan nu in Bake-it ook relatief worden gekozen, Cash-it houd hier nu ook rekening mee.

Bug

1810872 - Debiteur BTW

Bij het aanmaken en importeren van winkel orders binnen cash-it wordt nu ook rekening gehouden met de afwijkende btw type van de debituer.

1811334 - Artikel korting

Bij het geven van meerdere artikelkortingen ging het opslaan soms fout.


 Cash-it versie 4.02.008

Datum14-09-2018
Cash-it4.02.008
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator3.010


Verbetering

1810666 - Dagafsluiting

De volgorde op de dagaflsuiting is in het correctie gedeelte aangepast zodat deze wat logischer is.

1810707 - Afdrukken Bonnen

Bij het afdrukken van de bonnen kwam er bij elke klant met korting een melding naar voren, deze word nu onderdrukt.

1810528 - Klant aanmaken

Bij het aanmaken van een klant worden nu alle voorloop nullen bij het huisnummer verwijderd.

1806431 - Filter aanduiding

Bij het opzoeken van transacties wordt nu automatisch berekend welke knop het beste bij de gefilterde data past en wordt deze omcirkel.

#1810142 - Creditcard

Niet alle creditcard betalingen werden met de correcte payment type weg geschreven, dit is nu verbeterd.

Nieuwe functionaliteit

#1810855 - Cash knop

Het is nu mogelijk om via de optie AdditionalPaymentType te kiezen tussen het betalen met biljetten (AdditionalPaymentType=DenominationButtons) of betaalpassen (AdditionalPaymentType=MobilePinButtons).

#1807823 - PDA

Het is vanaf nu mogelijk om de volgorde van de artikelknoppen in te stellen op de PDA, zie: martiorbak.freshdesk.com/support/solutions/articles/3000081866-volgorde-artikelgroep-knoppen-pda

Bug

1807327 - Etiket printer

De printer namen werden niet goed overgenomen in het "Label afdrukken" scherm waardoor niet (juist) geprint kon worden.