Cash-it versie 4.02.011

Datum15-02-2019
Cash-it4.02.011
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator2.60.005


Nieuwe functionaliteit

1901737 - Keyboard

Scroll feature toegevoegd voor de toestenbord/keyboard binnen cash-it.

1901700 - Meldingen

Mogelijkheid toegevoegd om de aangemaakte meldingen op de kassa te kunnen mailen en daarnaast diverse verbeteringen/bugfixes doorgevoerd.

Bug

1901945 - Betaal transasctie

Als de transcatie aan een andere order wordt gekoppeld, dan worden de betaaltransacties ook aan de nieuwe order gekoppeld.

1901868 - Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting werden ideal betalingen onder overig weggeschreven als er meer dan 150 ideal betalingen waren.


 Cash-it versie 4.02.010

Datum08-02-2019
Cash-it4.02.010
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator2.60.005


Verbetering

1900726 - Bestelbon

Bij het afdrukken van de bestelbon word nu de huidige datum, tijd en werknemer afgedrukt.

1900737 - Op rekening

Bestellingen met negatieve aantallen worden nu niet meer op betaald gezet als deze op rekening gezet worden.

1814012 - MediaPlayer Counter

Via de Cash-it.ini setting MediaPlayerCounterStartingNumber kan nu het start nummer van de counter ingesteld worden, standaard is dit 1.

1814156 - Bestellingen

Bij het verwijderen van de laatste artikel van een bestelling wordt nu in plaats van een ja/nee optie de opties artikel en bestelling getoond.

1813862 - Retouren

Indien een afleveradres geblokkeerd is voor retouren kunnen in Cash-it de retouren ook niet aangepast worden.

1813764 - Klant zoeken

Bij het zoeken op naam van de winkelklant zoekt Cash-it nu ook in de afleveradres namen.

1813508 - Negatieve aantallen

Het is niet meer mogelijk om negatieve artikel aantallen te bestellen voor rekening klanten.

1812969 - Bonnotitie

Indien een bonnotitie verwijderd was werd deze niet goed opgepakt door de replicator. in plaats van leeg zal Cash-it er een "-" in zetten

1812668 - Retouren

Normale retourregels worden nu ook opgeslagen in tabel ORDRR.

1812213 - Kassabon

De print pin methode zijn verbeterd, hierdoor zal een bestelling die direct betaald word met pin de juiste hoeveelheid aan bonnen printen.

1812271 - Kas in/uit

Bij een KasIn of een KasUit word nu altijd een bon afgedrukt.

1812114 - Afronden

Het totaal bedrag in bijvoorbeeld in bestellingen vandaag venster word nu geforceerd op 2 decimalen gezet.

1812142 - Bewerkingen

Bij het bekijken van de bewerkingen worden nu ook de afbeeldingen weer gegeven als deze beschikbaar zijn.

1811735 - Scanner

Indien een verkeerde barcode werd gescant kon er een foutmelding naar voren komen, dit is nu een keurige "niet gevonden" melding.

1811958 - Spaarpunten

Indien een klant nog geen spaarpunten heeft maar wel een pas wordt het punten aantal 0 getoont in plaats van Spaart niet.

1811915 - Alternatief adres

Het verplichten van een postcode is uitgezet bij het invoeren van een alternatief afleveradres

1811794 - Creditbon

Van een credit transactie word voortaan altijd een bon afgedrukt.

1811684 - Bestellen

De instelling EnableLocationDeliveryDateValidation kijkt nu ook naar andere locatie's als de bestelling naar een andere locatie gezet wordt.

1811641 - Meldingen

lange testen in het meldingen venster worden nu volledig getoond als deze niet op 1 regel passen.

Nieuwe functionaliteit

1812712 - Datum

Zodra de datum is gekozen bij het bestellen staat in het volgende venster ook de dag naam naast de datum.

1811496 - Webshop

Het is nu mogelijk om op de webshop bevestigingsmail een barcode af te laten drukken. Deze barcode kan vervolgens in Cash-it gescand worden om de bestelling in te lezen.

1812575 - Levering

Het selecteer levering selectie venster is vernieuwd zodat ook de levering naam getoond word.

Bug

1900859 - Pin bon

Soms werd de pinbon niet geprint omdat er fout optrad tijdens de controle of een handtekening noodzakelijk was

1900797 - Negatieve aantallen

Wanneer er order regels werden verwkert in een transactie kregen deze regels negatieve aantallen wanneer daar mix en match regels voor golden.

1813882 - Nieuwe spaarpunten

Als een bestelde spaarpunten artikel werd verwijderd dan werden de punten niet teruggeven aan de winkelklant.

1900659 - Op rekening

Transacties werden op Orbak kassa's in sommige gevallen onterecht op [Op rekening] gezet. Dit gebeurde alleen als de optie [EnableOrbakInvoiceQuestion] aanstond en er [NEE] werd gekozen op de "Op rekenin"-vraag

1814698 - Kassabon

Wanneer de beschrijving op de kassabon een bepaalde aantal regels overschreed werden de letters over elkaar heen gezet.

1813959 - Bestelbon

Bij het opslaan van een bestelling die direct via de pin betaald werd kwam er niet altijd een bestelbon uit.

1813910 - Alternatief bezorgadres

Het berekenen van de bezorgkosten aan de hand van het alternatief afleveradres werkte niet wanneer de notitie van een order niet met een afleveradres begon.

1813531 - Credit transactie

Als een betaalde bestelling een product bevat met een handmatige prijs, dan werd tijdens het annuleren van de bestelling een credit transactie met een verkeerde (originele) prijs getoond

1813834 - Weegartikel in prijsgroep

De prijs van een gewichtsartikel klopte niet in het bestellingen vandaag venster.

1813362 - Afdrukken

Bij het afdrukken van alle bestellingen werden niet alle verbindngen naar de database gesloten waardoor er na 150 bonnen een foutmelding optrad.

1813192 - Afstorten

Bij afstorten wordt er niet meer om het wachtwoord van de laatst bekende gebruiker gevraagd aangezien dat niet altijd de gebruiker blijkt te zijn die bezig is met de kassa (bijv. als iemand zonder uitloggen naar huis gaat!).

1803801 - MKB Loyalty

Cash-it crashde wanneer er hele prijzen werden gebruikt met de MKB Loyalty code (zoals 5 euro).

1812461 - Kassa storingen

Diverse checks om kassa storingen te voorkomen die o.a. kunnen worden veroorzaakt bij synchronisatie tussen kassas of als er geen werknemer is geselecteerd.

1813177 - Rekeningklant

Cash-it zet nu de "metrekening" optie van de klant uit wanneer het selecteren van een debiteur geannuleerd wordt in plaats van deze als een rekening klant op te slaan aangezien een rekening klant altijd een debiteur nodig heeft voor de facturatie!

1812569 - Popups

Popups worden nu geforceerd naar de voorgrond.

1812351 - Mix & Match

Mix & match reclames met een enkele quotes (') in de naam hadden moeite met opslaan, dit is nu opgelost.

1812470 - Cash-it startdatum

Bug opgelost waarbij Cash-it geen melding meer gaf over kassa startdatum wanneer deze in het verleden lag.

1812020 - Klantenbericht

Indien een klant nog geen bericht had en er werd op een veld geklikt in het venster dat kwam er een foutmelding.

1811529 - Kassabon

Indien er geen gekoppelde pin was kwamen er dubbele bestelbonnen uit.

1811089 - Artikel groep

De artikelgroep met het vinkje [Direct actief] aan, werd niet als eerste getoond.


 Cash-it versie 4.02.009

Datum28-09-2018
Cash-it4.02.009
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator2.60.005


Verbetering

1811176 - Klant bewerken

Indien NewStoreCustomerIsEvWebshopCustomer aan staat en een klant met klantenpas bewerkt word zal het vinkje webshop aangezet worden in het afleveradres.

1807493 - Prijzen

Een prijs van 0,001 werd afgerond naar 0,00 nu zal deze op 0,001 blijven.

1810528 - Klant aanmaken

De letters van de postcode worden bij het invoeren een neiuwe klanrt omgezet naar hoofdletters.

1810961 - Bon logo

Het logo kan nu in Bake-it ook relatief worden gekozen, Cash-it houd hier nu ook rekening mee.

Bug

1810872 - Debiteur BTW

Bij het aanmaken en importeren van winkel orders binnen cash-it wordt nu ook rekening gehouden met de afwijkende btw type van de debituer.

1811334 - Artikel korting

Bij het geven van meerdere artikelkortingen ging het opslaan soms fout.


 Cash-it versie 4.02.008

Datum14-09-2018
Cash-it4.02.008
Bake-it3.010
ADD3.007
Mobile1.81
Replicator2.60.005


Verbetering

1810666 - Dagafsluiting

De volgorde op de dagaflsuiting is in het correctie gedeelte aangepast zodat deze wat logischer is.

1810707 - Afdrukken Bonnen

Bij het afdrukken van de bonnen kwam er bij elke klant met korting een melding naar voren, deze word nu onderdrukt.

1810528 - Klant aanmaken

Bij het aanmaken van een klant worden nu alle voorloop nullen bij het huisnummer verwijderd.

1806431 - Filter aanduiding

Bij het opzoeken van transacties wordt nu automatisch berekend welke knop het beste bij de gefilterde data past en wordt deze omcirkel.

#1810142 - Creditcard

Niet alle creditcard betalingen werden met de correcte payment type weg geschreven, dit is nu verbeterd.

Nieuwe functionaliteit

#1810855 - Cash knop

Het is nu mogelijk om via de optie AdditionalPaymentType te kiezen tussen het betalen met biljetten (AdditionalPaymentType=DenominationButtons) of betaalpassen (AdditionalPaymentType=MobilePinButtons).

#1807823 - PDA

Het is vanaf nu mogelijk om de volgorde van de artikelknoppen in te stellen op de PDA, zie: martiorbak.freshdesk.com/support/solutions/articles/3000081866-volgorde-artikelgroep-knoppen-pda

Bug

1807327 - Etiket printer

De printer namen werden niet goed overgenomen in het "Label afdrukken" scherm waardoor niet (juist) geprint kon worden.