Vanaf de onderstaande Cash-it versie's  is het mogelijk om de volgorde van de artikelgroepen op de PDA aan te passen.

  • 4.02.008
  • 3.02.036


Standaard zal de PDA de volgorde van aanmaken aanhouden, deze standaard werking blijft actief zolang er bij minimaal 1 artikel layout het vinkje "Zichtbaar op de PDA" aan heeft staan.


Indien geen enkele artikel layout het vinkje "Zichtbaar op PDA" aan heeft staan, zal Cash-it gaan zoeken naar een Cash-it Groep Layout met de naam PDALUNCHROOM (Hoofdletter gevoelig!)(Functioneert nog niet op de Android PDA!)Vervolgens word de volgorde van de artikelgroepen aangehouden die in deze cash-it groep layout zitten.

De volgorde wordt gebaseerd op basis van de Zoekcode van de artikelgroep.Let hierbij op dat de PDA 3 knoppen naast elkaar kan hebben maar zal wel gewoon de volgorde aanhouden.

Bijvoorbeeld:

zal op de PDA er als volgt uit zien:


Lege ruimte's en groep layouts (in plaats van artikel layouts) worden overgeslagen.

Bijvoorbeeld:

Ziet er als volgt uit op de PDA: