Ga naar [Onderhoud] - [Winkel] - [Gangen] om de verschillende gangen aan te maken:[Onderhoud] - [Producten] - [Producten]

Elk product dat voorkomt in een bepaalde gang dient op de tab Winkel gekoppeld te worden aan de juiste gang:[Onderhoud] - [Relaties] - [Relaties]

Indien in de winkel meerdere keuken- en/of barprinters gebruikt worden dienen deze gekoppeld te worden: