Kwantitatieve Ingrediënten Declaratie (KWID)

Vermelding van de kwantitatieve ingrediënten declaratie is verplicht als het ingrediënt:

 • Voorkomt in de benaming.
 • Geassocieerd wordt met de benaming.
 • Opvalt in woord, beeld of grafische voorstelling op etiket.
 • Van wezenlijk belang is om het levensmiddel te karakteriseren, en te onderscheiden van producten waarmee het kan worden verward.

Kwantitatieve ingrediënten declaratie is niet verplicht:

 • Netto uitlekgewicht.
 • Als hoeveelheidsvermelding al verplicht is volgens bepaling Unie.
 • kleine doses ter verhoging van aroma.
 • Hoeveelheid ingrediënt is niet van dien aard dat het de keuze van de consument bepaalt.
 • Als hoeveelheid volgens Unie is voorgeschreven, zonder vermeldingsplich.
 • Mengsel van groenten, vruchten, paddenstoelen, specerijen of kruiden zonder aanmerkelijk overheersend product.
 • 'Met zoetstoffen', 'met suiker(s) en zoetstoffen' verplichting toegevoegde vitaminen en mineralen, als deze in voedingswaarde vermeld staan.

 De kwantitatieve ingrediënten declaratie moet vermeldt als volgt:

 • Uitgedrukt in % zoals toegevoegd (hoeveelheid op het ogenblik waarop zij worden gebruikt)*.
 • In of onmiddellijk naast benaming, of in lijst van ingrediënten (vóór betreffende ingrediënt) .


https://www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-van-levensmiddelen/voorverpakte-levensmiddelen-verplichte-vermeldingen/kwantitatieve-ingredienten-declaratie-kwid


De functie KWID stelt u als volgt in:

Via [Calc-it | Recepten] zoekt u het betreffende recept erbij en kiest u voor het tabblad [KWID] (1).
Vervolgens zoekt u met [F7], of de groene plus (2), het ingrediënt op welke u wilt toevoegen. (3)

Als laatste moet het recept berekend en goedgekeurd worden (4)Op de specificatie worden nu de percentages getoond achter deze ingrediënten.