Klachtenafhandeling via de Wizard





De klachtenafhandeling via de Wizard werkt als volgt:

Zorg er voor dat in Bake-it bij Diversen » Melding vragen vragen zijn ingevuld.


image


Nu kan op de kassa de Wizard gebruikt worden, nadat eerst voor het soort melding gekozen is.


image


Er wordt ook nu een kassa bonnetje van afgedrukt.


image



In Bake-it is de melding ook terug te vinden bij Diverse » Meldingen.


image