Trage kassaJe kunt de volgende punten doorlopen als een kassa traag functioneert.


 • CPU belasting controleren (svchost.exe?)
 • Windows Update service uitschakelen en stoppen.
 • Is de printer spooler volgelopen?
 • Staan er ongebruikte printers in Windows? (vóór het afdrukken worden alle printerinstellingen gecheckt)
 • Staan er deleted items in de databases die nog gepacked moeten worden?
 • Cash-it data opschonen alles ouder dan 365 dagen (op de server blijft alles bewaard)
 • Tijdelijke folders opschonen zoals downloads en temp.
 • Evt. niet gebruikte driveletters verwijderen.
 • Netwerkkaart slaapstand uitzetten.
 • Geluidskaart uitzetten.
 • Msconfig alles uit behalve Cash-it, Kaseya en Nettime (als herstart melding onderdrukken)
 • Zijn er camera's geïnstalleerd?
 • Hoeveel dagen staat de kassa al aan? (reboot controleren)
 • Replicatie controleren of deze niet op volle snelheid staat (DelayMilliSeconds en SleepSeconds)
 • Hoe staat het Aantal zoekresultaten ingesteld in de Cash-it layout / skins instellingen?
 • Defragmenteren (meerdere malen) mits het een HDD schijf is.
 • Schijfcontrole inplannen en een herstart doen.


Het merendeel van de oplossingen ’s avonds uitvoeren, overdag is hier meestal geen tijd voor.


Mogelijk is de interne communicatie van de kassa's onderling instabiel, wat ook voor traagheid kan zorgen.

Om de verbinding van de kassa's met de server te controleren, kan er een controle batch-bestand in de Windows taakplanner gezet worden die iedere 5 minuten de kassa's pingt.

http://zips.marti-orbak.nl/software/KeepConnectionAlive.zip


Als laatste zou een update naar de laatste versie van Cash-it uitgevoerd kunnen worden.