Export PS in Foodservice

Taken > Algemeen > Systeembeheer > Systeeminstellingen


U dient in de systeeminstellingen de code PSFOOD_BEST op te nemen.
Hierin staat het pad(bv. O:\psfood) en de waarde “psfood”.

Maak de folder psfood aan in het pad wat hierboven staat aangegeven. (in dit voorbeeld O:\)


Onderhoud > Producten > Assortimenten


De export ten behoeve van PSinFood Service werkt via een assortiment. Indien u bijvoorbeeld
de producten voor de Compass Group via Top Bakkers moet aanleveren aan PSinFood maakt u
hiervoor een apart assortiment aan. Via het basis assortiment van Top Bakkers kunt u ervoor
zorgen dat tijdens de import van het assortiment (zie handleiding Top Bakkers) automatisch
gekoppeld worden aan uw producten welke al in het standaard assortiment van Top Bakkers zijn gekoppeld.


Taken > Producten > Export producten PS FoodserviceTijdens de export worden de vijf onderstaande csv-bestanden aangemaakt in de aangegeven map,
met alleen de producten uit het opgegeven assortiment welke binnen de productselectie vallen.

psfood_prod.csv = productgegevens
psfood_alba.csv = allergenen
psfood_ingr.csv = ingrediënten
psfood_vdwd.csv = voedingswaarden
psfood_verpak.csv = verpakkingsgegevens

Deze bestanden dient u te mailen naar info@psinfoodservice.nl met in het onderwerp ‘marti orbak’.


U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens inzake allergenen, ingrediënten en voedingswaarden.
Indien gewenst kan Marti Orbak Software u hierbij ondersteunen middels de receptenservice.
http://wiki.marti-orbak.nl/doku.php?id=recepten_invoerservice