AVG - PRIVACY POLICY EN VERWERKERSOVEREENKOMST

 

  Op 25 mei gaat de nieuwe privacy wetgeving (AVG) in. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij onze privacy policy aangepast. Deze kunt u samen met onze algemene voorwaarden vinden op onze website. 


Verwerkersovereenkomst

 

U heeft ons ingeschakeld als leverancier van uw software. Hierdoor hebben wij als verwerker toegang tot uw klantgegevens. Marti Orbak Software en u als opdrachtgever zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. U kunt onze verwerkersovereenkomst downloaden via onderstaande button. U kunt deze afdrukken en opslaan in uw AVG dossier.

 

Download Verwerkersovereenkomst Marti Orbak SoftwareEXTRAvestiging Webshop

Maakt u gebruik van EXTRAvestiging Webshop dan is uw privacy policy van de webshop automatisch door ons geupdate. U hoeft hiervoor verder geen actie te ondernemen. Hieronder treft u de verwerkersovereenkomst aan van EXTRAvestiging, deze is ook reeds via EXTRAvestiging naar u gemaild.


Download Verwerkersovereenkomst EXTRAvestiging


Tevens verwijzen wij u naar onderstaande solutions mbt tot EXTRAvestiging: Let er op dat uw website en webshop beveiligd is via SSL/HTTPSVragen van uw klanten over AVG?

Hebben uw klanten vragen over hoe wij als softwareleverancier met uw klantgegevens omgaan? Dan kunt u de volgende passage opnemen inzake de backups en toegang vanuit Marti Orbak Software:

"Onze software leverancier Marti Orbak Software moet in geval van calamiteiten kunnen inloggen op onze systemen of lokaal een back-up. De medewerkers van Marti Orbak Software zullen niets doen met gegevens van klanten en/of afnemers die zich in de database bevinden, zij hebben hiervoor geheimhouding ondertekend. Alle back-ups ouder dan één jaar worden automatisch vernietigd op de systemen van Marti Orbak Software"


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de werkwijze van Marti Orbak Software, onze privacyverklaring, verwerkersverklaring of overige vragen omtrent de omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@marti-orbak.nl.