Cash-it-3.02 versie 3.02.056

Datum22-10-2019
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobileversie 1.80


Bug

1910608 - Creditcard

Creditcard informatie werd niet altijd goed weer gegeven.

1903417 - Bestellingen

In de winkel bestelling werden de geleverde aantallen niet opgeslagen bij wijzigingen.


 Cash-it versie 3.02.055

Datum16-07-2019
Cash-it3.02.055
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1905955 - Waardebon credit

Bij het crediteren van een transatie met waardebon werd er niet goed rekening gehouden met teveel betaalde bedragen.

1907391 - Betaalvormen

De betaalvormen va een bestelling werden gekoppeld aan de originele transactie ipv aan de betaaltransactie


 Cash-it versie 3.02.054

Datum05-07-2019
Cash-it3.02.054
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1905973 - Afdrukken bestellingen

Cash-it gaf een foutmelding bij het printen van bestellijsten wanneer de layout volgorde in Bake-it op cash-it omzetgroep zat.


 Cash-it versie 3.02.053

Datum24-06-2019
Cash-it3.02.053
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1904701 - Inlezen bestelling

Tijdens het inlezen van een bestelling wordt er niet meer gecontroleerd of het aantal orderregels gelijk is aan het aantal transactie regels


 Cash-it versie 3.02.052

Datum07-06-2019
Cash-it3.02.052
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1905517 - Printen bestelligen

Na het printen van de bestellingen voor vandaag verdween de [OK] melding naar de achtergrond. Hierdoor leek het alsof Cash-it was vastgelopen.

1905605 - Bestellingen vandaag

Het transactienummer veld was iets te smal waardoor niet altijd het volledige nummer getoond werd.

1905311 - Toetsenbord

De Toetsenbord in cash-it scrollt nu ook mee naar de cusror positie als de tekens via het scherm toetsenbord ingetikt worden.

Bug

1904714 - Zoutwaarde

De zoutwaarde in Cash-it voor product informatie is nu ook leidend zoals het ook in Bake-it het geval is.


 Cash-it versie 3.02.051

Datum03-05-2019
Cash-it3.02.051
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1904645 - Bestelling

Tijdens het inlezen van een bestelling werden er extra artikelen toegevoegd aan de bestelling als er een M&M actief was

1904455 - Cash-it Mobile teksten

Teksten hadden in Cash-it Mobile nog 6% btw. Dit is aangepast naar 9%.

1904524 - Bestelling wijzigen

Als een (deels) betaalde bestelling wordt gewijzigd dan krijgen de betaal transacties ook een nieuwe sync id


 Cash-it versie 3.02.050

Datum26-04-2019
Cash-it3.02.050
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1904582 - Bestellingen printen

Tijdens het printen van de bestellingen wordende tijd, datum en werknemer van de originele transactie geprint ipv de huidige tijd, datum en werknemer

Bug

1904553 - Afmelden werknemer

Werknemers konden nog afmelden als er een transactie openstond met een 0 bedrag.

1904476 - Nieuwe winkelklant

Tijdens het aanmaken van een nieuwe winkelklant kon er soms een fout optreden tijdens het selecteren van een titel


 Cash-it versie 3.02.049

Datum16-04-2019
Cash-it3.02.049
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1903417 - Bestellingen

In de winkel bestelling worden nu de geleverde aantallen gelijk gehouden aan de bestelde aantallen

1901797 - Venster niet zichtbaar

Het [Zoek klant] venster ging soms naar de achtergrond waardoor het leek of Cash-it was vastgelopen.

1903675 - Wijzigen product label

Als een label wordt gewijzigd, dan worden nu ook de aantallen per vel gewijzigd volgens het nieuwe etiket

1901797 - Venster niet zichtbaar

Het [Zoek klant] venster ging soms naar de achtergrond waardoor het leek of Cash-it was vastgelopen.

Bug

1902801 - Speciale tekens

Bug opgelost met speciale tekens die niet opgeslagen konden worden of verkeerd werden opgeslagen. Daarnaast worden niet ondersteunde tekens meteen in een label binnen het toetsenbord getoond.

1813758 - Zoeken klant venster

Het zoeken klant venster verdween soms naar achteren.

1902426 - Close melding

Bij het sluiten van cash-it werd de status niet goed weggeschreven waardoor het voor een medewerker niet mogelijk was om op een andere kassa verder te gaan. De medewerker kreeg dan de melding dat cash-it met de close functie bezig was.

1902860 - M&M D verbetering

M&M D werd niet toegevoegd aan een transactie als er een te goedkoop artikel aanwezig was in de M&M


 Cash-it versie 3.02.048

Datum01-04-2019
Cash-it3.02.048
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1903428 - Bon tekst printer

Op de retour bon werd bij de totaal prijs onterecht een min-teken getoond als er gebruik gemaakt werd van een tekst printer.

1903335 - Spaarpunten

Spaarpunten konden in de min komen als er tijdens het afhalen van een bestelling, artikelen uit de bestelling werden gehaald.


 Cash-it versie 3.02.047

Datum25-03-2019
Cash-it3.02.047
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1902942 - Annuleren bestelling

Als een nieuwe bestelling in het betaalvenster werd geannuleerd en er werd vervolgens op [Afrekenen] gedrukt, dan werd er toch een order en betaaltransactie gemaakt.


 Cash-it versie 3.02.046

Datum15-02-2019
Cash-it3.02.046
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1901945 - Betaal transasctie

Als de transcatie aan een andere order wordt gekoppeld, dan worden de betaaltransacties ook aan de nieuwe order gekoppeld.

1901868 - Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting werden ideal betalingen onder overig weggeschreven als er meer dan 150 ideal betalingen waren.


 Cash-it versie 3.02.045

Datum31-01-2019
Cash-it3.02.045
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1900726 - Bestelbon

Bij het afdrukken van de bestelbon word nu de huidige datum, tijd en werknemer afgedrukt.

1900737 - Op rekening

Bestellingen met negatieve aantallen worden nu niet meer op betaald gezet als deze op rekening gezet worden.

Bug

1900859 - Pin bon

Soms werd de pinbon niet geprint omdat er fout optrad tijdens de controle of een handtekening noodzakelijk was

1900797 - Negatieve aantallen

Wanneer er order regels werden verwkert in een transactie kregen deze regels negatieve aantallen wanneer daar mix en match regels voor golden.


 Cash-it versie 3.02.044

Datum21-01-2019
Cash-it3.02.044
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1813882 - Nieuwe spaarpunten

Als een bestelde spaarpunten artikel werd verwijderd dan werden de punten niet teruggeven aan de winkelklant.

1900659 - Op rekening

Transacties werden op Orbak kassa's in sommige gevallen onterecht op [Op rekening] gezet. Dit gebeurde alleen als de optie [EnableOrbakInvoiceQuestion] aanstond en er [NEE] werd gekozen op de "Op rekenin"-vraag


 Cash-it versie 3.02.043

Datum11-01-2019
Cash-it3.02.043
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1813453 - Bestelling

Indien een betaalde bestelling aangepast word en er is een rest bedrag, dan zal Cash-it een extra melding tonen.

1813862 - Retouren

Indien een afleveradres geblokkeerd is voor retouren kunnen in Cash-it de retouren ook niet aangepast worden.

1813764 - Klant zoeken

Bij het zoeken op naam van de winkelklant zoekt Cash-it nu ook in de afleveradres namen.

Nieuwe functionaliteit

1814012 - MediaPlayer Counter

Via de Cash-it.ini setting MediaPlayerCounterStartingNumber kan nu het start nummer van de counter ingesteld worden, standaard is dit 1.

Bug

1813959 - Bestelbon

Bij het opslaan van een bestelling die direct via de pin betaald werd kwam er niet altijd een bestelbon uit.

1813910 - Alternatief bezorgadres

Het berekenen van de bezorgkosten aan de hand van het alternatief afleveradres werkte niet wanneer de notitie van een order niet met een afleveradres begon.

1814698 - Kassabon

Wanneer de beschrijving op de kassabon een bepaalde aantal regels overschreed werden de letters over elkaar heen gezet.

1813531 - Credit transactie

Als een betaalde bestelling een product bevat met een handmatige prijs, dan werd tijdens het annuleren van de bestelling een credit transactie met een verkeerde (originele) prijs getoond

1813834 - Weegartikel in prijsgroep

De prijs van een gewichtsartikel klopte niet in het bestellingen vandaag venster.


 Cash-it versie 3.02.042

Datum04-12-2018
Cash-it3.02.042
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1812969 - Bonnotitie

Indien een bonnotitie verwijderd was werd deze niet goed opgepakt door de replicator. in plaats van leeg zal Cash-it er een "-" in zetten.

Bug

1813362 - Afdrukken

Bij het afdrukken van alle bestellingen werden niet alle verbindngen naar de database gesloten waardoor er na 150 bonnen een foutmelding optrad.

1813192 - Afstorten

Bij afstorten wordt er niet meer om het wachtwoord van de laatst bekende gebruiker gevraagd aangezien dat niet altijd de gebruiker blijkt te zijn die bezig is met de kassa (bijv. als iemand zonder uitloggen naar huis gaat!).

1813177 - Rekeningklant

Cash-it zet nu de "metrekening" optie van de klant uit wanneer het selecteren van een debiteur geannuleerd wordt in plaats van deze als een rekening klant op te slaan aangezien een rekening klant altijd een debiteur nodig heeft voor de facturatie!

1803801 - MKB Loyalty

Cash-it crashde wanneer er hele prijzen werden gebruikt met de MKB Loyalty code (zoals 5 euro).


 Cash-it versie 3.02.041

Datum12-11-2018
Cash-it3.02.041
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1812569 - popup

Popups worden nu geforceerd naar de voorgrond.

Nieuwe functionaliteit

1811496 - Webshop

Het is nu mogelijk om op de webshop bevestigingsmail een barcode af te laten drukken. Deze barcode kan vervolgens in Cash-it gescand worden om de bestelling in te lezen.

Bug

1812461 - Kassa storingen

Diverse checks om kassa storingen te voorkomen die o.a. kunnen worden veroorzaakt bij synchronisatie tussen kassas of als er geen werknemer is geselecteerd.

1812351 - Mix & Match

Mix & match reclames met een enkele quotes (') in de naam hadden moeite met opslaan, dit is nu opgelost.


 Cash-it versie 3.02.040

Datum29-10-2018
Cash-it3.02.040
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1812271 - Kas in/uit

Bij een KasIn of een KasUit word nu altijd een bon afgedrukt.

1812114 - Afronden

Het totaal bedrag in bijvoorbeeld in bestellingen vandaag venster word nu geforceerd op 2 decimalen gezet.

1811735 - Scanner

Indien een verkeerde barcode werd gescant kon er een foutmelding naar voren komen, dit is nu een keurige "niet gevonden" melding.


 Cash-it versie 3.02.039

Datum19-10-2018
Cash-it3.02.039
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1811958 - Spaarpunten

Indien een klant nog geen spaarpunten heeft maar wel een pas wordt het punten aantal 0 getoont in plaats van Spaart niet.

1811915 - Alternatief adres

Het verplichten van een postcode is uitgezet bij het invoeren van een alternatief afleveradres

1811794 - Creditbon

Van een credit transactie word voortaan altijd een bon afgedrukt.

Bug

1812020 - Klantenbericht

Indien een klant nog geen bericht had en er werd op een veld geklikt in het venster dat kwam er een foutmelding.


 Cash-it versie 3.02.038

Datum02-10-2018
Cash-it3.02.038
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1811089 - Artikel groep

De artikelgroep met het vinkje [Direct actief] aan, werd niet als eerste getoond.

1811089 - Artikel groep

Er werd geen artikelgroep getoond als geen van de artikelgroepen het vinkje [Direct actief] aan had staan


 Cash-it versie 3.02.037

Datum28-09-2018
Cash-it3.02.037
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1806602 - Levering naam

Bij het afdrukken van alle bestelbonnen word nu ook de levering naam afgedrukt.

1811176 - Klant bewerken

Indien NewStoreCustomerIsEvWebshopCustomer aan staat en een klant met klantenpas bewerkt word zal het vinkje webshop aangezet worden in het afleveradres.

1810961 - Bon logo

Het logo kan nu in Bake-it ook relatief worden gekozen, Cash-it houd hier nu ook rekening mee.

Bug

1811334 - Artikel korting

Bij het geven van meerdere artikelkortingen ging het opslaan soms fout.


 Cash-it versie 3.02.036

Datum14-08-2018
Cash-it3.02.036
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

1810707 - Afdrukken Bonnen

Bij het afdrukken van de bonnen kwam er bij elke klant met korting een melding naar voren, deze word nu onderdrukt.

Nieuwe functionaliteit

1810855 - Cash knop

Het is nu mogelijk om via de optie AdditionalPaymentType te kiezen tussen het betalen met biljetten (AdditionalPaymentType=DenominationButtons) of betaalpassen (AdditionalPaymentType=MobilePinButtons).

1807823 - PDA

Het is vanaf nu mogelijk om de volgorde van de artikelknoppen in te stellen op de PDA, zie solution: support/solutions/articles/3000081866-volgorde-artikelgroep-knoppen-pda

Bug

1807037 - Bar printer

Voor de star printers word er nu ook een aantal extra regels geprint, net zoals op een epson printer.

1807327 - Etiket printer

De printer namen werden niet goed overgenomen in het "Label afdrukken" scherm waardoor niet (juist) geprint kon worden.


 Cash-it versie 3.02.035

Datum31-07-2018
Cash-it3.02.035
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1806892 - Winkelbestelling

Bij het oproepen van de winkelbestelling, worden bestellingen met de statussen Cash-it en EXTRAVestiging niet mee genomen.

#1807156 - MAKS implementatie

Logging toegevoegd voor het wegschrijven en verifieren van MAKS codes.

Nieuwe functionaliteit

#1803801 - MKBLoyalty barcode

UseDigitalMkbLoyalty instelling gemaakt om MKBLoyalty barcodes te printen.

Bug

#1807286 - Creditcard betaling

Bonnen waar een handtekening regel staat, worden nu altijd geprint om er voor te zorgen dat de pin terminal en de Cash-it applicatie op elkaar blijven wachten en daardoor Cash-it vastloopt (i.v.m. credit card betalingen met handtekning)

1807400 - Op Knop

Soms kwam er onterecht dat een artikel niet in de winkelbestelling voorkwam, terwijl dit wel het geval was.

#1807081 - Pin only betaling

Door overlappende instellingen in de cash-it functie instellingen werkte de PinPaymentOnly optie niet. Aangezien de PinPaymentOnly optie gebaseerd is op kassa basis, heeft deze nu een hogere prioriteit gekregen.

1805590 - Mix&Match D

Tijdens het berekenen van de M&M D worden nu eerst de goedkope artikelen verwerkt.

#1806985 - ForceDeliveryLocation

Extra check ingebouwd bij het bestellen om te voorkomen dat de logica voor [ForceDeliveryLocation] afgaat wanneer er voor bezorgen wordt gekozen in plaats van afhalen.


 Cash-it versie 3.02.034

Datum09-07-2018
Cash-it3.02.034
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Nieuwe functionaliteit

1806669 - Dagafsluiting

De betaaltransacties van bestellingen worden weer opgeteld bij de normale transacties om een beter beeld te hebben van de gemiddelde besteding. Dit was aanvankelijk gewijzigd nav 1706215

Bug

#1806794 - Alba functie

Sommige filters in de abla zoek venster werden nergens aan gekoppeld waardoor alles werd getoond in plaats van het geselecteerde filter.

1806669 - Bestellingen

Tijdens het afhalen van een bestelling werd de datum van aanmaken gewijzigd van de besteltransactie. Dit wordt nu niet meer aangepast.


 Cash-it versie 3.02.033

Datum03-07-2018
Cash-it3.02.033
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

1806581 - Printen bestellingen

Tijdens het printen van openstaande bestellingen werden ook de normale transacties geprint

1806669 - Printen Bestellingen

Als de bestellingen geprint worden, dan trad er een fout bij winkelklanten zonder afleveradres. Het kortingspercentage van het afleveradres werd opgevraagd.


 Cash-it versie 3.02.032

Datum25-06-2018
Cash-it3.02.032
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1806099 - Kassa korting

De Cash-it korting die ingesteld staat bij het afleveradres werd soms niet goed berekend als deze anders was dan in de transactie, dit is verbeterd en Cash-it zal nu altijd de korting uit het afleveradres halen als deze er is.

#1805848 - Voortletters

Indien een voorletter in de winkelklant is aangepast wordt deze nu ook doorgevoerd in het afleveradres.

#1805852 - Voortletters

Alle voorletters worden nu ook in Cash-it naar hoofdletters gezet


 Cash-it versie 3.02.031

Datum11-06-2018
Cash-it3.02.031
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

#1805795 - Bestellen op PDA

Het bestellen via de pda mislukte sinds de vorige versie


 Cash-it versie 3.02.030

Datum07-06-2018
Cash-it3.02.030
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

#1805791 - btw over subcode

BTW over subcode werd in sommige gevallen dubbel berekend.


 Cash-it versie 3.02.029

Datum06-06-2018
Cash-it3.02.029
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Nieuwe functionaliteit

#1805413 - Winkelklant nummer

Bij het wijzigen van pas nummer van een winkelklant wordt nu ook de optie geboden om dit door te voeren naar het afleveradres.

Bug

#1804821 - Prijsgroep prijzen

Indien een artikel in een prijsgroep zat werd de subcode factor 2 keer over de artikelprijs berekend.


 Cash-it versie 3.02.028

Datum01-06-2018
Cash-it3.02.028
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1805323 - GSM

In het klant selectie scherm wordt nu ook het GSM nummer getoond.

#1804149 - Etiket sorteer volgorde

De etiketten in het label afdrukken scherm worden nu standaard op naam gesorteerd.

Nieuwe functionaliteit

#1805392 - Cash-it lunchroom

Het is nu ook mogelijk om bij het splitsen van een tafel een andere naam te geven dan split.

Bug

#1801722 - Klantberichten scherm

Melding over berichten wordt niet meer dubbel getoond en titel wordt automatisch bijgevuld vanuit bericht wanneer het wordt overgeslagen bij het aanmaken van een nieuw bericht.

#1804868 - Credit transactie

Indien een betaalde bestelling in de toekomst werd verwijderd werd de bestelling op vandaag gezet, maar niet op afgehaald. hierdoor kon de bestelling eindeloos gecrediteerd worden.


 Cash-it versie 3.02.027

Datum25-05-2018
Cash-it3.02.027
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

#1805295 - Zoeken klant

In het [Zoeken klant] venster trad er een fout op als er werd gesorteerd zonder dat er een klantregel geselecteerd was

#1805295 - Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting werden de werknemerskortingen niet meer getoond.

#1804821 - Reclame prijzen

Indien een artikel knop geen subcode gekoppeld had in de artikellayout dan werd de reclame niet goed berekend bij een bestelling.

#1804533 - Betaalknoppen

De contant en pin betaalknoppen werden toch in het betaalvenster getoond, ondanks dat ze geblokkeerd waren.

#1804545 - Bestel locatie

De optie ForceDeliveryLocation & alternatief bezorg adres zorgden ervoor dat locatie van ingeladen orders ook werden veranderd in plaats van dit alleen voor nieuwe orders toe te passen.


 Cash-it versie 3.02.026

Datum01-05-2018
Cash-it3.02.026
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

Ticket #1804533 - Bestelling herhalen

Tijdens het herbestellen worden de herhaal knoppen uitgezet, zodat er niet per ongeluk meerdere keren op herhalen gedrukt kan worden.

Ticket #1804533 - Algemene wijziging

Normale transacties werden op afgehaald gezet sinds een aantal versies. Dit is ongedaan gemaakt omdat oa qlickview ervan uit gaat dat bij normale transacties het vinkje [Afgehaald] niet op [True] wordt gezet.

Ticket #1804059 - Horeca module

Voorbereidingen voor de Horeca module implementatie

Ticket #1804155 - Klanten berichten

De velden van het klant berichten venster werden niet gereset.

#1804045 - Volgorde van artikelteksten

Bij het aanmaken van artikelteksten wordt nu ook rekening gehouden met de toegevoegde volgorde.

#1801722 - Klantberichten scherm

1. Wanneer een klant via de bestellingen vandaag venster wordt geselecteerd wordt er nu ook een meldingen gemaakt over zijn berichten. 2. Titel wordt automatisch bijgevuld vanuit bericht wanneer het wordt overgeslagen. 3. Bij berichten komt er nu een melding over berichten in plaats van meldingen.

Bug

Ticket #1804533 - Licentie melding

Er kwam geen melding meer als de Cash-it licentie bijna verlopen was.

#1804173 - Herhaal bestellingen

Er is nu ook een check op feestdagen voor herhaal bestellingen.

#1804186 - Kassabon

De tijd van een laatste bon wordt weer correct getoond.

#1804163 - Op rekening betalen

Omdat cash-it op rekening betalingen als een bestelling afhandelt ging er een controle af op aantal dagen van te voren bestellen en werd er geen rekening gehouden met directe betalingen. Om dit op te lossen worden nu bestellingen voor dezelfde dag niet meer gecontroleerd op dagen van te voren.

#1803725 - Bonkorting

De bonkorting wordt niet meer gegeven over reclameprijs artikelen als dit uitgevinkt is in de winkellocatie.


 Cash-it versie 3.02.025

Datum16-04-2018
Cash-it3.02.025
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1803930 - Algemene verbeteringen

- De werking van instelling [OrbakEnableFutureOrdering] verbeterd. - Het selecteren van een afleveradres ging soms niet goed als de klant niet spaarde.

Bug

#1803854 - Selecteren klant

Een klant mag niet meer door meerdere werknemers tegelijk gekozen worden op de kassa.

#1803960 - Teksten aanpassen

Verwijderde teksten werden toch getoond in de bestellingen met het ophalen.

#1803249 - (credit) Transacties

De eind tijd bij bestellingen die gewijzigd worden blijft nu op de originele waarde staan, de starttijd van een credit transactie wordt nu op het juiste tijdstip gezet.


 Cash-it versie 3.02.024

Datum12-04-2018
Cash-it3.02.024
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1803796 - Pin instelling

De default waarde van instelling [SignatureExtraLinefeedcount] is gewijzigd van 0 naar 3

Bug

#1802471 - Gefactureerde bestellingen

De vorige wijzigingen van deze ticket ongedaan gemaakt, omdat gefactureerde bestellingen in Bake-it automatisch op afgehaald worden gezet.

#1803694 - Reclame artikelen

Het is nu ook mogelijk om korting te geven op reclame artikelen wanneer dat zo is ingesteld in Bake-it.

#1803694 - Korting op weegartikelen

Het totaalveld in het artikelen venster houdt nu ook rekening met kortingen op weegartikelen.

#1803556 - Bestellen zonder debiteur

Bij het aanmaken van een nieuwe klant wordt de instelling "transactie via rekening" uitgezet zodra het selecteren van een debiteur afgebroken wordt.


 Cash-it versie 3.02.023

Datum10-04-2018
Cash-it3.02.023
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Nieuwe functionaliteit

#1801722 - Klantberichten invoeren in de kassa

Het is nu ook mogelijk om klant berichten in te voeren vanuit de kassa via de knop berichten in het zoekvenster.

#1802968 - Dagen voorruit bestellen

Het veld aantal dagen van te voren bestellen bij artikel wordt nu ook gebruiktin de winkelbestelling/winkelschap om een minimum bestel datum aan te geven.

Bug

#1803631 - Zoeken klant

Als er op [Zoeken klant] werd gedrukt, dan werd nog de vorige zoek opdracht getoond.

#1803304 - Wisselgeld

Het wisselgeld venster werd niet meer correct getoond als er bij een bestelling geld terug gegeven moest worden.

#1802471 - Gefactureerde bestellingen

Het is niet meer mogelijk om gefactureerde orders te wijzigen.


 Cash-it versie 3.02.022

Datum29-03-2018
Cash-it3.02.022
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1802597 - OpiPos10

Als er een fout optreedt tijdens het pinnen, dan wordt het pin venster niet meer automatisch gesloten

#1802903 - Betaalvenster

De tekst van de pin betaalknop is gewijzigd van "Card" naar "Pin"

#1802835 - Media pc

Op de media pc wordt de melding [Deze kassa is gesloten] niet meer getoond als de kassadag niet is geopend.

#1800858 - Code Opschonen

In de code stonden regels code welke nooit bereikt konden worden. Deze zijn opgeschoond.

Nieuwe functionaliteit

#1803098 - Dagafsluiting

Extra optie RequireHoursWhenClosingDay in toegevoegd in cash-it.ini om het aantal gewerkte uren te kunnen instellen als verplicht.

#1802553 - Klant details

Bij de klant details word nu ook het e-mailadres getoond.

Bug

#1803418 - Bestellingen

Tijdens het afronden van deels aanbetaalde bestellingen kwam soms de melding dat het betaalde bedrag niet voldoende was.

#1802458 - Betaalvenster

Afronden van cash betalingen gebeurd niet meer als dit uit staat.


 Cash-it versie 3.02.021

Datum27-02-2018
Cash-it3.02.021
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

#999999 - Tijd op

Als de functie [Tijd op] werd gebruikt, werden de gegevens deze gegevens niet opgeslagen in de database.


 Cash-it versie 3.02.020

Datum26-02-2018
Cash-it3.02.020
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1802191 - Meldingen

De volgorde van de vragen van een melding waren niet goed als je een tweede melding wilde invoeren.

Nieuwe functionaliteit

#1800859 - Scrollberichten touch-it

De activiteitenscherm van touch-it wordt nu ook gebruikt om scrollberichten te tonen.

Bug

#1801639 - Alternatief bezorg adres

ij het bestellen worden klanten zonder afleveradres niet meer getoond tijdens het bestellen om verwarring te voorkomen, aangezien het niet mogelijk is om zonder een afleveradres te bestellen.

#1801373 - Afhaallocatie

De afhaallocatie van een bestelling werd verkeerd geprint op de bon als een bestelling geprint werd via

 


 Cash-it versie 3.02.019

Datum29-01-2018
Cash-it3.02.019
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1800805 - Alternatief bezorgadres

Als de gebruiker een nieuw bezorgadres wil aanmaken wordt er gecontroleerd of het nummer al bestaat. Als het al bestaat dan wordt het bestaande adres getoond als suggestie.

- - Bestellingen

Tijdens het afhalen van een bestellingen werd er soms onterecht een [Te betalen] bedrag getoond van 1 of 2 cent

Bug

#1801035 - Artikel korting

Artikel kortingen werden niet meer getoond als een bestelling werd opgehaald.


 Cash-it versie 3.02.018

Datum26-01-2018
Cash-it3.02.018
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Nieuwe functionaliteit

#1800899 - QE pin bon

De pin informatie werd niet altijd goed getoond op de bon

Bug

#1800841 - Afronden subtotaal

- Het verkoopvenster rondt subtotalen niet meer af als afronden op 5 cent uitstaat in de cash-it instellingen van Bake-it.

#1800921 - Bestellen

Tijdens het bestellen werden de bestellingen op de bezorglocatie gezet terwijl het om afhaal bestellingen ging

- - Wijzigen bestelling

- Het wijzigen en opnieuw opslaan van een bestelling zorgde ervoor dat de kassa id en kassadag id leeggemaakt werden in de database.


 Cash-it versie 3.02.017

Datum23-01-2018
Cash-it3.02.017
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1800791 / #1800809 - Postcode webservice

- De postcode werd niet in het klanten venster overgenomen als de postcode webservice werd gebruikt.


 Cash-it versie 3.02.016

Datum19-01-2018
Cash-it3.02.016
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1800489 - Venkoop venster

Het lettertype van totalen in het verkoopverkoop venster is verhoogd van 9.75 naar 11.75 om het beter leesbaar te maken.

Bug

- - Laatste transactie

De laatste transactie werd niet in alle gevallen van de andere kassa overgenomen

- - Dagafsluiting

Tijdens de dagafsluiting werden de kortingen niet getoond op de dagafsluitingsbon


 Cash-it versie 3.02.015

Datum18-01-2018
Cash-it3.02.015
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1800572 - Laatste 10 bonnen

Bij het tonen van de laatste 10 bonnen worden nu ook de kasIn en kasUit getoond.

#1800368 - Herprinten pinbon

Het herprinten van de bon toonde soms geen pin informatie.

Bug

#1711751 - ForceDeliveryLocation

De optie ForceDeliveryLocation in cash-it.ini hoorde er voor te zorgen dat de afhaal lokatie van een bestelling uit het afleveradres werd overgenomen in plaats van de bezorglocatie van de winkel. Dit werd in sommige gevallen genegeerd.

#1712120 - Op rekening bestellingen

Bij het printen van bestellingen vanuit de selectie venster werden op rekening bestellingen niet goed ingeladen. Hierdoor kwam er "te betalen" op deze bonnen te staan in plaats van "op rekening".

#1800532 - Bug opgelost

Wanneer een extra artikeltekst werd toegevoegd aan een artikel ging dit goed, maar op het moment dat de artikeltekst nogmaals geopend werd, stond de regel er dubbel in.


 Cash-it versie 3.02.014

Datum12-01-2018
Cash-it3.02.014
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

#1800360 - Extra tekst

Tijdens het opslaan van de ctrit werd de id van transactie regel niet gevuld. Hierdoor werd de tekstregel niet ingelezen tijdens het inlezen van de bestelling.


 Cash-it versie 3.02.013

Datum09-01-2018
Cash-it3.02.013
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

- - Postcode webservice

Soms trad er een fout op tijdens het ophalen van postcode gegevens via de postcode webservice

#1711848 - Transactie maximum

het maximum van een transactie is nu 30.000

Nieuwe functionaliteit

- - Betaalvenster

In het betaalvenster hebben de betaalknoppen nieuwe plaatjes gekregen

Bug

#1711855 - Transacties

Transacties werden opgeslagen zonder kassa.- kassadag id

#1708901 - Bon korting

Bij de dag afsluiting werden voor ophaal transacties naar de bestel datum gekeken in plaats van ophaal datum. Hierdoor werd de bon korting niet weg geschreven op de dag van afhalen.

#1712885 - Bestel informatie

De bestel aantallen klopten niet als een bestelling niet aan een klant gekoppeld was

#1712946 - Punten

De punten werden niet op 0 gezet als de betaling werd gereset.

#1711102 - Afronden

ontant betalingen werden niet meer naar beneden afgerond.

#1712257 / #1712312 - Aanpassen subcode

De prijs berekening ging niet goed als een artikel een handmatige prijs had en de subcode werd gewijzigd.

#1712096 - Aanpassen retouren

Retouren konden niet meer aangepast worden omdat er een melding kwam dat de transactie door iemand anders al ingelezen was

- Cash-it versie 3.02.012

Datum27-11-2017
Cash-it3.02.012
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

- - Beta logs

Tijdens het openen van het label print venster kon er een fout optreden Verbeteringen doorgevoerd in het klanten muteren venster

#1710908 - Afdrukken bestellijst

De gelijknamige functie heeft nu ook de mogelijkheid om 3e kanaals bestellingen af te drukken.

Nieuwe functionaliteit

#1711638 - Direct betalen bestelling

Nieuwe feature om bij het herhalen van een bestelling de melding over direct betalen te onderdrukken via de ShowPayOptionAfterRepeatOrder instelling in cash-it.ini.

Bug

#1711047 - Wisselgeld

het wisselgeld venster kont soms onterecht getoond worden als er gebruikt werkt gemaakt van de Cashkeeper

- - CashKeeper

CashKeeperLibrary heeft nu een logger van Cash-it gekregen.

#1711574 - BetaalVenster

Extra pin werd niet goed berekend in sommige gevallen. Cash-it versie 3.02.011

Datum21-11-2017
Cash-it3.02.011
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1711047 - CashKeeper

De cashkeeper toont weer meldingen dat er te weinig coupures over zijn.

#1711201 - Inloggen kassa opening

De aanmeld scherm voor een kassa opening gaat nu na het aanmelden ook door naar de kassadag scherm.

#1711177 - Kastelling

Kassatelling wordt nu altijd getoond tenzij gebruik wordt gemaakt van de cashkeeper.

#1711153 - Teksten

Bij de tekstgroep, kan je nu het maximum aantal characters ingeven voor teksten.

#1711153 - Teksten

Met de instelling ShowAddOneTimeTekstButton, kan de knop 'Tekst toevoegen' worden verstopt.

- - Verbetering

De routines om transacties zijn herschreven zodat mogelijke fouten sneller opgespoord kunnen worden.

Nieuwe functionaliteit

#1711411 - Scherm toetsenbord

Euro teken toegevoegd

Bug

#1711139 - Mix and match

Bug opgelost waardoor een m&m meerdere keren per transactie kon gelden terwijl er een Max Per Transactie was ingesteld

#1711177 - Afstorting

anneer je bij het opstarten van cash-it via de kassadag het afstortscherm probeerde te openen, werd de laatst ingelogde gebruiker niet bijgheouden waardoor je niet meer het afstortscherm kon openen. Hetzelfde werkte ook niet als er vinger authenticatie werd gebruikt in plaats van wachtwoord authenticatie.

#1710959 - Kassa sluiting

Wisselgeld tijdens een kassa in transactie werd weggeschreven als omzet.


 Cash-it versie 3.02.010

Datum08-11-2017
Cash-it3.02.010
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

- - Betaalvenster

Alleen contante betalingen via de snelknop contant werden niet correct afgerond.

#1711092 - Bewerken bestelling

Er werd onterecht een melding getoond dat bewerkte op rekening bestelling niet opgeslagen kon worden.


 Cash-it versie 3.02.009

Datum08-11-2017
Cash-it3.02.009
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

#1711086 - Openen kassadag

Tijdens het openen van een kassadag werd er om een werknemers wachtwoord gevraagd, terwijl er geen wachtwoord was ingesteld.


 Cash-it versie 3.02.008

Datum08-11-2017
Cash-it3.02.008
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1710038 - Opening/sluiting kassadag

werknemers met code moeten nu een code invoeren bij kassadag opening, sluiting en bij de afstorting. Daarbij hoeft de werknemer die laatst ingelogd niet opnieuw in te loggen en wordt deze ook automatisch ingevuld in het afstort scherm wanneer geen verkoop medewerker is aangegeven via het verkoopscherm. Wanneer er wel een verkoopmedewerker was geselecteerd wordt er om wachtwoord gevraagd als deze niet als laatsts was ingelogd.

#1709789 - Verbetering

Diverse verbeteringen doorgevoerd om te voorkomen dat er dubbele transactienummers worden aangemaakt tijdens opslaan van een transactie.

Bug

#1710976 - PLU

Als er tijdens het zoeken naar een PLU alleen een "*"-teken werd ingevoerd, dan trad er een fout op.

#1709614 - Betaalvenster

Als er een contante betaling was gedaan werd er altijd afgerond. Dit is enkel nodig als de contante betaling. Daadwerkelijk het laatste beetje is.

#1710724 - Bestellingen

Als een reeds betaalde bestelling via venster [Afhalen vandaag] werd betaald, dan werd de bestelling toch opnieuw berekend met nieuwe prijzen


 Cash-it versie 3.02.007

Datum31-10-2017
Cash-it3.02.007
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1709333 - Cashkeeper

met de instelling allowNegativeTransactionWithCashKeeper kunnen nu negatieve bedragen worden aangeslagen

#1709772 - Afdrukken bestelling

Op het product bestelling overzicht afdruk wordt het aantal bestellingen getoond.

#1710334 - Melding maken

De knop 'melding maken' zit in het bestel wijzigen venster.

Bug

#1706215 - Dagafsluiting

Als er een bestelling voor vandaag wordt gedaan dan werden de transactie aantallen op de dagafsluiting verkeerd getoond

#1708932 - Herhalen bestellen

de feature om direct de herhaalde order te betalen gebeurde niet overal.

#1709291 - Bestellen

Bestellingen vandaag gemaakt voor vandaag werden de aantallen die correct van verwijderd mocht dat nodig zijn.

#1710050 - Bestellen

Het annuleren van de bezorg winkelselectie forceerde de huidige locatie.

#1709852 - Wijzigen subcode

Dit ging niet altijd goed wat resulteerde in verkeerde bestelaantallen.


 Cash-it versie 3.02.006

Datum26-09-2017
Cash-it3.02.006
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Bug

- - Bestellingen

Het verplaatsen van bestellingen werkte niet meer omdat we een fout optrad. Cash-it versie 3.02.005

Datum25-09-2017
Cash-it3.02.005
Bake-it2.61.012
ADD2.61.009
Mobile1.80
Replicator2.60.005


Verbetering

#1709203 - Bezorgkosten

Er wordt nu rekening gehouden met de drempelwaarde bij het afleveradres