Reclames

[Onderhoud] - [Financieel] - [Reclames]


U kunt reclames invoeren voor relaties (zelf bepalen), een relatiegroep of alle relaties (basis).
Tevens dient u de periode voor de reclame in te vullen.
Deze periode kan een aaneengesloten periode (éénmalige reclame) zijn of één of meerdere dagen bevatten die periodiek terugkomen.

Wanneer u een periodieke reclame invult, dient u bij begin- en einddatum de dagen van de eerste week in te vullen waarvoor de reclame geldt.
Met de vervaldatum kunt u vervolgens de datum bepalen waarop de reclame niet meer geldig is.

Voorbeeld éénmalige reclame week 34 jaar 2004:
Begindatum maandag 16-08-2004 t/m einddatum zaterdag 21-08-2004


Voorbeeld periodieke reclame:
1)
Krentenbollen zijn het gehele jaar 2004 altijd op maandag en dinsdag in de reclame.
De reclame start in dit geval op maandag 5-01-2004 (begindatum) en eindigt op dinsdag 6-01-2004 (einddatum).
Hiermee geeft u aan dat de reclame op maandag en dinsdag geldig is.
De vervaldatum is op woensdag 29-12-2004. De laatste reclamedag is dus op dinsdag 28-12-2004.

2)
In de maand juli 2004 heeft u op alle zaterdagen de aardbeienvlaai in de reclame.
De reclame start in dit geval op zaterdag 3-07-2004 (begindatum) en eindigt ook op zaterdag 3-07-2004 (einddatum).
Hiermee geeft u aan dat de reclame alleen op zaterdag geldig is. De vervaldatum is op zondag 1-08-2004.
De laatste reclamedag is dus op zaterdag 31-07-2004.


Referentie
Dit veld wordt automatisch toegekend door ORBAK2.


Soort
•Relatie, u dient zelf de relaties aan te geven op de tab ‘Relaties en Data’
•Groep, de reclame geldt voor alle relaties uit een betreffende relatiegroep
•Basis, de reclame geldt voor alle relaties


Omschrijving
De omschrijving van de betreffende reclame.


Relatiegroep
U dient een relatiegroep in te vullen wanneer bij ‘soort’ is gekozen voor de optie ‘groep’.
U kunt een relatiegroep kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop ‘Opzoeken’.


Begin datum
De datum waarop de reclame ingaat.
Wanneer het een aankomende jaarreclame is, is het van belang dat de datum van de eerste dag (week 1),
waarop de reclame ingaat, van dat jaar wordt ingevoerd.


Eind datum
De datum waarop de reclame eindigt.


Vervaldatum
Indien u een éénmalige reclame invoert, wordt deze datum automatisch gevuld.
Bij een periodieke reclame dient u hier de datum in te vullen waarop de reclame niet meer geldig is.


Interval
Geeft aan of de reclame éénmalig of periodiek is.
Bij periodiek zal de ingegeven reclame op de dagen, welke zijn ingegeven bij begin en eind datum, tot de vervaldatum gelden.


Prijstype
•Bruto, indien voor het betreffende product voor de normale prijs een relatiekorting geldt dan geldt deze korting ook voor de reclameprijs
•Netto, voor de reclameprijs gelden geen relatiekortingenU dient eerst de reclame volledig in te vullen en vast te leggen.
Indien wijzigingen in een bestaande reclame plaatsvinden kunt u de wijzigingen door het programma laten controleren,
zodat de betreffende reclame(s) opnieuw doorgevoerd worden. 

Alle verkoopregels die met de reclame te maken hebben worden nu gecontroleerd.
Wanneer u dat niet doet, zal het programma tijdens het aanmaken van de facturen deze wijzigingen doorvoeren.
Het verdient de voorkeur direct na de wijzigingen deze taak uit te voeren, in verband met de verwerkingstijd,
in plaats van tijdens het aanmaken van de facturen.