Indien het exporteren van een rapport naar PDF de foutmelding:

 'Failed to export the report' oplevert en ze maken al gebruik van de laatste rapportages...dien je Windows Update KB3102429 te verwijderen.Updates verwijderen in Windows 7


Klik achtereenvolgens op de Start-knop > Configuratiescherm > Programma's > Programma's en onderdelen en vervolgens op Geïnstalleerde updates weergeven. 


Windows toont nu een lijst met alle op jouw computer geïnstalleerde updates. 

Selecteer nu de te verwijderen update en klik bovenin het venster op Installatie ongedaan maken.


Updates verwijderen in Windows 8 / 10


Open het Configuratiescherm en selecteer Programma's en onderdelen

In het linkerpaneel klik je op Geïnstalleerde updates weergeven. 


De lijst met alle geïnstalleerde updates zal worden weergegeven. 

Klik met je rechtermuisknop op de te deïnstalleren update en selecteer Verwijderen.